CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/12/7

Average load for period: 2020/12/07 00:00:00 - 2020/12/13 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/12/07 00:00:00 - 2020/12/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/12/7
ACONET->Brno  3.449%  Brno->ACONET  12.082%  Brno->Lednice  7.680%  Lednice->Brno  31.637%  Brno->SANET  5.819%  SANET->Brno  2.087%  Brno->Vyškov  8.127%  Vyškov->Brno  2.060%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.521%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.290%  České Budějovice->Plzeň  0.031%  Plzeň->České Budějovice  0.018%  České Budějovice->Tábor  0.409%  Tábor->České Budějovice  0.136%  Brno->Jihlava  5.701%  Jihlava->Brno  1.877%  České Budějovice->Jihlava  0.456%  Jihlava->České Budějovice  0.073%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.246e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.272e-3 %  Jihlava->Telč  0.475%  Telč->Jihlava  0.074%  Hradec Králové->Liberec  4.309%  Liberec->Hradec Králové  0.997%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.218e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.358e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.377e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.117e-3 %  Brno->Olomouc  0.509%  Olomouc->Brno  0.270%  Hradec Králové->Olomouc  1.038%  Olomouc->Hradec Králové  0.355%  Olomouc->Ostrava  3.453%  Ostrava->Olomouc  0.119%  Olomouc->Zlín  0.994%  Zlín->Olomouc  0.681e-3 %  Brno->Ostrava  4.007%  Ostrava->Brno  2.723%  Karviná->Ostrava  1.118%  Ostrava->Karviná  4.498%  Opava->Ostrava  0.637%  Ostrava->Opava  0.621%  Ostrava->Pionier  10.646%  Pionier->Ostrava  2.047%  Hradec Králové->Pardubice  4.348%  Pardubice->Hradec Králové  1.074%  Cheb->Plzeň  0.045%  Plzeň->Cheb  0.907%  Plzeň->Praha  0.845%  Praha->Plzeň  3.061%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  20.106%  Praha->AMS-IX  0.794%  Brno->Praha  7.981%  Praha->Brno  9.661%  České Budějovice->Praha  1.410%  Praha->České Budějovice  2.859%  GÉANT2->Praha  8.584%  Praha->GÉANT2  6.303%  Hradec Králové->Praha  4.465%  Praha->Hradec Králové  6.961%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.613%  Praha->Poděbrady  10.729%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.149%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.128%  Most->Ústí nad
Labem  4.654e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.032%  Praha->Ústí nad
Labem  5.262%  Ústí nad
Labem->Praha  2.616%  Brno->Zlín  2.063%  Zlín->Brno  1.148%  NIX.cz->Praha  2.241%  Praha->NIX.cz  1.187%  Praha->Public Internet  5.136%  Public Internet->Praha  8.448% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/12/07 00:00:00 - 2020/12/13 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/12/07 00:00:00 - 2020/12/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.44888304844799 % 3.449 %   10 bps 10.000 Gbps   344.888304844799 bps 344.888 Mbps 
Brno → ACONET  12.082393734636 % 12.082 %   10 bps 10.000 Gbps   1.2082393734636 bps 1.208 Gbps 
Lednice → Brno  31.6368129797286 % 31.637 %   1000 bps 1000.000 Mbps   316.368129797286 bps 316.368 Mbps 
Brno → Lednice  7.67971456881171 % 7.680 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.7971456881171 bps 76.797 Mbps 
Brno → SANET  5.81938733851656 % 5.819 %   20 bps 20.000 Gbps   1.16387746770331 bps 1.164 Gbps 
SANET → Brno  2.08745476281662 % 2.087 %   20 bps 20.000 Gbps   417.490952563324 bps 417.491 Mbps 
Brno → Vyškov  8.12741113433853 % 8.127 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.2741113433853 bps 81.274 Mbps 
Vyškov → Brno  2.06048770000124 % 2.060 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.6048770000124 bps 20.605 Mbps 
Brno → Jihlava  5.70068052725069 % 5.701 %   100 bps 100.000 Gbps   5.70068052725068 bps 5.701 Gbps 
Jihlava → Brno  1.87718643236853 % 1.877 %   100 bps 100.000 Gbps   1.87718643236853 bps 1.877 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.245905508461792 % 0.246 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.45905508461792 bps 2.459 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.272467651815556 % 0.272 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.72467651815556 bps 2.725 Kbps 
Jihlava → Telč  0.475179848487197 % 0.475 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.75179848487197 bps 4.752 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0738129598763865 % 0.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   738.129598763864 bps 738.130 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0732068410925755 % 0.073 %   20 bps 20.000 Gbps   14.6413682185151 bps 14.641 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.456169414273893 % 0.456 %   20 bps 20.000 Gbps   91.2338828547786 bps 91.234 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.99717482793683 % 0.997 %   20 bps 20.000 Gbps   199.434965587366 bps 199.435 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.30862957522147 % 4.309 %   20 bps 20.000 Gbps   861.725915044293 bps 861.726 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.358089899071712 % 0.358 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   35.8089899071713 bps 35.809 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.218463503580341 % 0.218 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.8463503580341 bps 21.846 Kbps 
Děčín → Most  0.262125331471253 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62125331471253 bps 2.621 Kbps 
Most → Děčín  0.376876114172217 % 0.377 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76876114172217 bps 3.769 Kbps 
Plzeň → Most  0.116917568114563 % 0.117 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.16917568114563 bps 1.169 Kbps 
Most → Plzeň  0.207041062722037 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07041062722037 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.508617504244228 % 0.509 %   100 bps 100.000 Gbps   508.617504244228 bps 508.618 Mbps 
Olomouc → Brno  0.270172421117611 % 0.270 %   100 bps 100.000 Gbps   270.172421117611 bps 270.172 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.35458176377792 % 0.355 %   100 bps 100.000 Gbps   354.581763777919 bps 354.582 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.03847236786132 % 1.038 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03847236786132 bps 1.038 Gbps 
Olomouc → Ostrava  3.45288203353864 % 3.453 %   20 bps 20.000 Gbps   681.157563889547 bps 681.158 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.118587899803412 % 0.119 %   20 bps 20.000 Gbps   23.5903405672156 bps 23.590 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.993588251059837 % 0.994 %   10 bps 10.000 Gbps   99.3588251059838 bps 99.359 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.68112434768662 % 0.681 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   68.112434768662 bps 68.112 Kbps 
Brno → Ostrava  4.00665628661422 % 4.007 %   100 bps 100.000 Gbps   4.00665628661422 bps 4.007 Gbps 
Ostrava → Brno  2.72335179488995 % 2.723 %   100 bps 100.000 Gbps   2.72335179488995 bps 2.723 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.1180092346605 % 1.118 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.180092346605 bps 11.180 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.49844861927538 % 4.498 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.9844861927538 bps 44.984 Mbps 
Ostrava → Opava  0.620904074702508 % 0.621 %   10 bps 10.000 Gbps   62.0904074702508 bps 62.090 Mbps 
Opava → Ostrava  0.636927173783279 % 0.637 %   10 bps 10.000 Gbps   63.692717378328 bps 63.693 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.04713286818804 % 2.047 %   10 bps 10.000 Gbps   204.713286818804 bps 204.713 Mbps 
Ostrava → Pionier  10.6462988532181 % 10.646 %   10 bps 10.000 Gbps   1.06462988532182 bps 1.065 Gbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.07398651050128 % 1.074 %   10 bps 10.000 Gbps   107.398651050128 bps 107.399 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.34764686556283 % 4.348 %   10 bps 10.000 Gbps   434.764686556282 bps 434.765 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0450757717135638 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.50757717135638 bps 4.508 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.90731094052547 % 0.907 %   10 bps 10.000 Gbps   90.731094052547 bps 90.731 Mbps 
Praha → Plzeň  3.06132115644929 % 3.061 %   100 bps 100.000 Gbps   3.06132115644929 bps 3.061 Gbps 
Plzeň → Praha  0.845188010928739 % 0.845 %   100 bps 100.000 Gbps   845.188010928739 bps 845.188 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160080436450732 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0080436450732 bps 16.008 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160856799862579 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0856799862579 bps 16.086 Kbps 
AMS-IX → Praha  20.1056849203204 % 20.106 %   10 bps 10.000 Gbps   2.01056849203204 bps 2.011 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.794085942169652 % 0.794 %   10 bps 10.000 Gbps   79.4085942169652 bps 79.409 Mbps 
Brno → Praha  7.98061696145501 % 7.981 %   100 bps 100.000 Gbps   7.98061696145501 bps 7.981 Gbps 
Praha → Brno  9.66067644659706 % 9.661 %   100 bps 100.000 Gbps   9.66067644659705 bps 9.661 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.3027163322701 % 6.303 %   100 bps 100.000 Gbps   6.3027163322701 bps 6.303 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.58437673234975 % 8.584 %   100 bps 100.000 Gbps   8.58437673234975 bps 8.584 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.96084524839509 % 6.961 %   100 bps 100.000 Gbps   6.96084524839508 bps 6.961 Gbps 
Hradec Králové → Praha  4.46467110160009 % 4.465 %   100 bps 100.000 Gbps   4.46467110160009 bps 4.465 Gbps 
Praha → Liberec  0.172295548987439 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2295548987439 bps 17.230 Kbps 
Liberec → Praha  0.157589437587657 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7589437587657 bps 15.759 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.18661251540114 % 1.187 %   400 bps 400.000 Gbps   4.73362291970595 bps 4.734 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.2409656595882 % 2.241 %   400 bps 400.000 Gbps   8.94033463140974 bps 8.940 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172404628926427 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2404628926427 bps 17.240 Kbps 
Pardubice → Praha  0.157496540684627 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7496540684627 bps 15.750 Kbps 
Praha → Poděbrady  10.728605077553 % 10.729 %   1000 bps 1000.000 Mbps   107.28605077553 bps 107.286 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.61288568949407 % 1.613 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.1288568949407 bps 16.129 Mbps 
Praha → Public Internet  5.13613778793697 % 5.136 %   20 bps 20.000 Gbps   1.0272275575874 bps 1.027 Gbps 
Public Internet → Praha  8.44820210937432 % 8.448 %   20 bps 20.000 Gbps   1.68964042187487 bps 1.690 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.41011636289586 % 1.410 %   20 bps 20.000 Gbps   282.023272579172 bps 282.023 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.85935682783855 % 2.859 %   20 bps 20.000 Gbps   571.87136556771 bps 571.871 Mbps 
Brno → Zlín  2.06345819046974 % 2.063 %   10 bps 10.000 Gbps   206.345819046974 bps 206.346 Mbps 
Zlín → Brno  1.14773262052168 % 1.148 %   10 bps 10.000 Gbps   114.773262052168 bps 114.773 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.12754779252445 % 1.128 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2754779252445 bps 11.275 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.1493692276457 % 0.149 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.493692276457 bps 1.494 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0320450388147341 % 0.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   320.450388147341 bps 320.450 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.65413581370943 % 4.654 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.5413581370943 bps 46.541 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.61622753687964 % 2.616 %   10 bps 10.000 Gbps   261.622753687964 bps 261.623 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.26190721513404 % 5.262 %   10 bps 10.000 Gbps   526.190721513404 bps 526.191 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163347058428068 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3347058428068 bps 16.335 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.14977172968952 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.977172968952 bps 14.977 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.52122124867118 % 1.521 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.2122124867118 bps 15.212 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.290184612678033 % 0.290 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.90184612678033 bps 2.902 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0182193170235045 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.82193170235045 bps 1.822 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0308406367398668 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.08406367398669 bps 3.084 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.408799029604973 % 0.409 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.08799029604973 bps 4.088 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.136492639823699 % 0.136 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.36492639823699 bps 1.365 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   92.643920941186 bps 92.644 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 14 00:12:21 2020