CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/12/14

Average load for period: 2020/12/14 00:00:00 - 2020/12/20 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/12/14 00:00:00 - 2020/12/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/12/14
ACONET->Brno  3.234%  Brno->ACONET  13.373%  Brno->Lednice  7.134%  Lednice->Brno  31.766%  Brno->SANET  5.495%  SANET->Brno  1.801%  Brno->Vyškov  5.873%  Vyškov->Brno  0.703%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.323%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.238%  České Budějovice->Plzeň  0.044%  Plzeň->České Budějovice  6.467e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.394%  Tábor->České Budějovice  0.157%  Brno->Jihlava  3.565%  Jihlava->Brno  1.193%  České Budějovice->Jihlava  0.860%  Jihlava->České Budějovice  0.098%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.259e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.270e-3 %  Jihlava->Telč  0.510%  Telč->Jihlava  0.072%  Hradec Králové->Liberec  3.980%  Liberec->Hradec Králové  2.090%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.185e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.222e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.112e-3 %  Brno->Olomouc  0.495%  Olomouc->Brno  0.432%  Hradec Králové->Olomouc  1.143%  Olomouc->Hradec Králové  0.372%  Olomouc->Ostrava  3.071%  Ostrava->Olomouc  0.191%  Olomouc->Zlín  0.915%  Zlín->Olomouc  0.579e-3 %  Brno->Ostrava  3.360%  Ostrava->Brno  3.005%  Karviná->Ostrava  1.146%  Ostrava->Karviná  3.814%  Opava->Ostrava  0.513%  Ostrava->Opava  0.625%  Ostrava->Pionier  8.087%  Pionier->Ostrava  1.548%  Hradec Králové->Pardubice  4.391%  Pardubice->Hradec Králové  1.328%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  1.165%  Plzeň->Praha  0.838%  Praha->Plzeň  3.169%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  19.380%  Praha->AMS-IX  0.659%  Brno->Praha  5.560%  Praha->Brno  10.183%  České Budějovice->Praha  1.380%  Praha->České Budějovice  2.537%  GÉANT2->Praha  7.593%  Praha->GÉANT2  5.555%  Hradec Králové->Praha  1.450%  Praha->Hradec Králové  4.268%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.158e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.402%  Praha->Poděbrady  10.540%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.146%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.225%  Most->Ústí nad
Labem  3.881e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.019%  Praha->Ústí nad
Labem  4.855%  Ústí nad
Labem->Praha  2.125%  Brno->Zlín  1.938%  Zlín->Brno  0.944%  NIX.cz->Praha  2.023%  Praha->NIX.cz  1.140%  Praha->Public Internet  5.371%  Public Internet->Praha  7.899% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/12/14 00:00:00 - 2020/12/20 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/12/14 00:00:00 - 2020/12/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  13.3732840941852 % 13.373 %   10 bps 10.000 Gbps   1.33732840941852 bps 1.337 Gbps 
ACONET → Brno  3.2340598577573 % 3.234 %   10 bps 10.000 Gbps   323.40598577573 bps 323.406 Mbps 
Brno → Lednice  7.13411141195124 % 7.134 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.3411141195123 bps 71.341 Mbps 
Lednice → Brno  31.7664279082673 % 31.766 %   1000 bps 1000.000 Mbps   317.664279082673 bps 317.664 Mbps 
SANET → Brno  1.80083632210355 % 1.801 %   20 bps 20.000 Gbps   360.16726442071 bps 360.167 Mbps 
Brno → SANET  5.49500404522544 % 5.495 %   20 bps 20.000 Gbps   1.09900080904509 bps 1.099 Gbps 
Brno → Vyškov  5.87291095382264 % 5.873 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.7291095382264 bps 58.729 Mbps 
Vyškov → Brno  0.702771840484354 % 0.703 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.02771840484354 bps 7.028 Mbps 
Jihlava → Brno  1.19327668120632 % 1.193 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19327668120632 bps 1.193 Gbps 
Brno → Jihlava  3.56530558631438 % 3.565 %   100 bps 100.000 Gbps   3.56530558631438 bps 3.565 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.270143901153336 % 0.270 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.70143901153336 bps 2.701 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.258829025905245 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.58829025905245 bps 2.588 Kbps 
Telč → Jihlava  0.072245827128683 % 0.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   722.45827128683 bps 722.458 Kbps 
Jihlava → Telč  0.510351357964763 % 0.510 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.10351357964762 bps 5.104 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.859831839797693 % 0.860 %   20 bps 20.000 Gbps   171.966367959539 bps 171.966 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0980503171784834 % 0.098 %   20 bps 20.000 Gbps   19.6100634356967 bps 19.610 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  2.0896243655215 % 2.090 %   20 bps 20.000 Gbps   417.924873104299 bps 417.925 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.98039868226333 % 3.980 %   20 bps 20.000 Gbps   796.079736452667 bps 796.080 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.221796514519457 % 0.222 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.1796514519457 bps 22.180 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.184502873778981 % 0.185 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.4502873778981 bps 18.450 Kbps 
Děčín → Most  0.25938653465651 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.5938653465651 bps 2.594 Kbps 
Most → Děčín  0.375581527331918 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75581527331918 bps 3.756 Kbps 
Plzeň → Most  0.111753973973813 % 0.112 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11753973973813 bps 1.118 Kbps 
Most → Plzeň  0.207596408177215 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07596408177215 bps 2.076 Kbps 
Brno → Olomouc  0.495458918717681 % 0.495 %   100 bps 100.000 Gbps   495.458918717682 bps 495.459 Mbps 
Olomouc → Brno  0.43215215564054 % 0.432 %   100 bps 100.000 Gbps   432.152155640539 bps 432.152 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.14259784332622 % 1.143 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14259784332622 bps 1.143 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.371859728084531 % 0.372 %   100 bps 100.000 Gbps   371.859728084531 bps 371.860 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.07110488121035 % 3.071 %   20 bps 20.000 Gbps   601.24290122424 bps 601.243 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.190669085040638 % 0.191 %   20 bps 20.000 Gbps   37.8356292422479 bps 37.836 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.91535497543935 % 0.915 %   10 bps 10.000 Gbps   91.5354975439351 bps 91.535 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.579308282868173 % 0.579 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   57.9308282868172 bps 57.931 Kbps 
Ostrava → Brno  3.00457639585242 % 3.005 %   100 bps 100.000 Gbps   3.00457639585242 bps 3.005 Gbps 
Brno → Ostrava  3.36049890532603 % 3.360 %   100 bps 100.000 Gbps   3.36049890532603 bps 3.360 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.14606865025872 % 1.146 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.4606865025872 bps 11.461 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.8142655966461 % 3.814 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.142655966461 bps 38.143 Mbps 
Opava → Ostrava  0.512552300489298 % 0.513 %   10 bps 10.000 Gbps   51.2552300489299 bps 51.255 Mbps 
Ostrava → Opava  0.625420125745515 % 0.625 %   10 bps 10.000 Gbps   62.5420125745515 bps 62.542 Mbps 
Ostrava → Pionier  8.08720301352071 % 8.087 %   10 bps 10.000 Gbps   808.72030135207 bps 808.720 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.54821350098722 % 1.548 %   10 bps 10.000 Gbps   154.821350098722 bps 154.821 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.32825138728326 % 1.328 %   10 bps 10.000 Gbps   132.825138728326 bps 132.825 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.39055646836007 % 4.391 %   10 bps 10.000 Gbps   439.055646836007 bps 439.056 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0380286698293721 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.80286698293721 bps 3.803 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.16450138090789 % 1.165 %   10 bps 10.000 Gbps   116.450138090789 bps 116.450 Mbps 
Plzeň → Praha  0.837716155598288 % 0.838 %   100 bps 100.000 Gbps   837.716155598289 bps 837.716 Mbps 
Praha → Plzeň  3.16878055493751 % 3.169 %   100 bps 100.000 Gbps   3.16878055493751 bps 3.169 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160813304507675 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0813304507675 bps 16.081 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160055208713204 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0055208713204 bps 16.006 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.658664380557872 % 0.659 %   10 bps 10.000 Gbps   65.8664380557872 bps 65.866 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.3796777409476 % 19.380 %   10 bps 10.000 Gbps   1.93796777409475 bps 1.938 Gbps 
Brno → Praha  5.55981355948742 % 5.560 %   100 bps 100.000 Gbps   5.55981355948742 bps 5.560 Gbps 
Praha → Brno  10.1834985701411 % 10.183 %   100 bps 100.000 Gbps   10.1834985701411 bps 10.183 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.59279708456767 % 7.593 %   100 bps 100.000 Gbps   7.59279708456767 bps 7.593 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.55523996722608 % 5.555 %   100 bps 100.000 Gbps   5.55523996722608 bps 5.555 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.45016446888073 % 1.450 %   100 bps 100.000 Gbps   1.45016446888073 bps 1.450 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.26777657442588 % 4.268 %   100 bps 100.000 Gbps   4.26777657442588 bps 4.268 Gbps 
Praha → Liberec  0.172342688574594 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2342688574594 bps 17.234 Kbps 
Liberec → Praha  0.157770638847679 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7770638847679 bps 15.777 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.1399967635357 % 1.140 %   400 bps 400.000 Gbps   4.52908841749795 bps 4.529 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.02339910138555 % 2.023 %   400 bps 400.000 Gbps   8.04454475360345 bps 8.045 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172337761337682 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2337761337682 bps 17.234 Kbps 
Pardubice → Praha  0.157526598479764 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7526598479764 bps 15.753 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.40216345127544 % 1.402 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0216345127544 bps 14.022 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.540302627809 % 10.540 %   1000 bps 1000.000 Mbps   105.40302627809 bps 105.403 Mbps 
Praha → Public Internet  5.37143771459062 % 5.371 %   20 bps 20.000 Gbps   1.07428754291812 bps 1.074 Gbps 
Public Internet → Praha  7.89895556003596 % 7.899 %   20 bps 20.000 Gbps   1.57979111200719 bps 1.580 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.38004419068126 % 1.380 %   20 bps 20.000 Gbps   276.008838136251 bps 276.009 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.53706651671677 % 2.537 %   20 bps 20.000 Gbps   507.413303343354 bps 507.413 Mbps 
Zlín → Brno  0.943502362210618 % 0.944 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3502362210619 bps 94.350 Mbps 
Brno → Zlín  1.93809911989275 % 1.938 %   10 bps 10.000 Gbps   193.809911989275 bps 193.810 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.145993990011029 % 0.146 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.45993990011029 bps 1.460 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.22520398104259 % 1.225 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.2520398104259 bps 12.252 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.88062129042719 % 3.881 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.8062129042718 bps 38.806 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0190999903295891 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   190.999903295891 bps 191.000 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.85511509518758 % 4.855 %   10 bps 10.000 Gbps   485.511509518758 bps 485.512 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.12463353303101 % 2.125 %   10 bps 10.000 Gbps   212.463353303101 bps 212.463 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163331562685897 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3331562685897 bps 16.333 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149777789421999 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9777789421999 bps 14.978 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.237534770381293 % 0.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.37534770381293 bps 2.375 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.32325268729787 % 1.323 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.2325268729787 bps 13.233 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  6.46704587320727 % 6.467 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   646.704587320727 bps 646.705 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0440099560442869 % 0.044 %   10 bps 10.000 Gbps   4.40099560442869 bps 4.401 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.394065139976384 % 0.394 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.94065139976384 bps 3.941 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.157256510350437 % 0.157 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.57256510350437 bps 1.573 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   78.8781561253476 bps 78.878 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 21 00:12:20 2020