CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/12/21

Average load for period: 2020/12/21 00:00:00 - 2020/12/27 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/12/21 00:00:00 - 2020/12/27 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/12/21
ACONET->Brno  2.118%  Brno->ACONET  9.747%  Brno->Lednice  6.649%  Lednice->Brno  32.426%  Brno->SANET  3.273%  SANET->Brno  1.536%  Brno->Vyškov  2.352%  Vyškov->Brno  1.092%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.171%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.130%  České Budějovice->Plzeň  0.047%  Plzeň->České Budějovice  2.945e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.522%  Tábor->České Budějovice  0.158%  Brno->Jihlava  2.051%  Jihlava->Brno  1.220%  České Budějovice->Jihlava  0.620%  Jihlava->České Budějovice  0.035%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.216e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.270e-3 %  Jihlava->Telč  0.203%  Telč->Jihlava  0.049%  Hradec Králové->Liberec  1.751%  Liberec->Hradec Králové  1.559%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.179e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.203e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.115e-3 %  Brno->Olomouc  0.178%  Olomouc->Brno  0.326%  Hradec Králové->Olomouc  0.585%  Olomouc->Hradec Králové  0.145%  Olomouc->Ostrava  2.812%  Ostrava->Olomouc  0.024%  Olomouc->Zlín  0.515%  Zlín->Olomouc  0.273e-3 %  Brno->Ostrava  2.754%  Ostrava->Brno  1.845%  Karviná->Ostrava  0.820%  Ostrava->Karviná  2.725%  Opava->Ostrava  0.491%  Ostrava->Opava  0.430%  Ostrava->Pionier  3.812%  Pionier->Ostrava  0.785%  Hradec Králové->Pardubice  2.043%  Pardubice->Hradec Králové  0.570%  Cheb->Plzeň  0.020%  Plzeň->Cheb  0.853%  Plzeň->Praha  0.627%  Praha->Plzeň  1.413%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  11.874%  Praha->AMS-IX  0.489%  Brno->Praha  5.006%  Praha->Brno  4.659%  České Budějovice->Praha  1.113%  Praha->České Budějovice  1.363%  GÉANT2->Praha  7.435%  Praha->GÉANT2  5.052%  Hradec Králové->Praha  0.757%  Praha->Hradec Králové  2.755%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  0.917%  Praha->Poděbrady  5.875%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.118%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.183%  Most->Ústí nad
Labem  2.875e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  3.194e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.201%  Ústí nad
Labem->Praha  1.862%  Brno->Zlín  1.067%  Zlín->Brno  0.491%  NIX.cz->Praha  1.145%  Praha->NIX.cz  0.677%  Praha->Public Internet  7.129%  Public Internet->Praha  4.629% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/12/21 00:00:00 - 2020/12/27 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/12/21 00:00:00 - 2020/12/27 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.11763183674757 % 2.118 %   10 bps 10.000 Gbps   211.763183674757 bps 211.763 Mbps 
Brno → ACONET  9.746650447315 % 9.747 %   10 bps 10.000 Gbps   974.6650447315 bps 974.665 Mbps 
Lednice → Brno  32.4264966240139 % 32.426 %   1000 bps 1000.000 Mbps   324.264966240139 bps 324.265 Mbps 
Brno → Lednice  6.64949011433824 % 6.649 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.4949011433824 bps 66.495 Mbps 
Brno → SANET  3.27282259628322 % 3.273 %   20 bps 20.000 Gbps   654.564519256645 bps 654.565 Mbps 
SANET → Brno  1.53610764193716 % 1.536 %   20 bps 20.000 Gbps   307.221528387431 bps 307.222 Mbps 
Vyškov → Brno  1.09210203420397 % 1.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9210203420397 bps 10.921 Mbps 
Brno → Vyškov  2.35207975490726 % 2.352 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.5207975490726 bps 23.521 Mbps 
Jihlava → Brno  1.21983442132705 % 1.220 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21983442132705 bps 1.220 Gbps 
Brno → Jihlava  2.05094022090652 % 2.051 %   100 bps 100.000 Gbps   2.05094022090652 bps 2.051 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.216329057714295 % 0.216 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.16329057714295 bps 2.163 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.270301602074921 % 0.270 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.70301602074921 bps 2.703 Kbps 
Jihlava → Telč  0.202751809003979 % 0.203 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.02751809003979 bps 2.028 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0485619175782564 % 0.049 %   1000 bps 1000.000 Mbps   485.619175782564 bps 485.619 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.620221613058861 % 0.620 %   20 bps 20.000 Gbps   124.044322611772 bps 124.044 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0350120749837714 % 0.035 %   20 bps 20.000 Gbps   7.00241499675428 bps 7.002 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.55870281483065 % 1.559 %   20 bps 20.000 Gbps   311.74056296613 bps 311.741 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.75124418368234 % 1.751 %   20 bps 20.000 Gbps   350.248836736469 bps 350.249 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.2033374325903 % 0.203 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.33374325903 bps 20.334 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.178501315797775 % 0.179 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8501315797775 bps 17.850 Kbps 
Most → Děčín  0.375871941905212 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75871941905213 bps 3.759 Kbps 
Děčín → Most  0.260688993839733 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60688993839733 bps 2.607 Kbps 
Most → Plzeň  0.206998614450525 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06998614450525 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.114834835370835 % 0.115 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.14834835370835 bps 1.148 Kbps 
Olomouc → Brno  0.3262606764378 % 0.326 %   100 bps 100.000 Gbps   326.2606764378 bps 326.261 Mbps 
Brno → Olomouc  0.178496861108082 % 0.178 %   100 bps 100.000 Gbps   178.496861108082 bps 178.497 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.145349693426815 % 0.145 %   100 bps 100.000 Gbps   145.349693426815 bps 145.350 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.584765462770901 % 0.585 %   100 bps 100.000 Gbps   584.765462770902 bps 584.765 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0238392168657483 % 0.024 %   20 bps 20.000 Gbps   4.76784337314966 bps 4.768 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.8123813351542 % 2.812 %   20 bps 20.000 Gbps   526.173468485963 bps 526.173 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.272865568982559 % 0.273 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.286556898256 bps 27.287 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.515323538671119 % 0.515 %   10 bps 10.000 Gbps   51.5323538671119 bps 51.532 Mbps 
Ostrava → Brno  1.84479460933164 % 1.845 %   100 bps 100.000 Gbps   1.84479460933164 bps 1.845 Gbps 
Brno → Ostrava  2.75373829389373 % 2.754 %   100 bps 100.000 Gbps   2.75373829389373 bps 2.754 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.819617331052711 % 0.820 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.19617331052711 bps 8.196 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.7254482768502 % 2.725 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.254482768502 bps 27.254 Mbps 
Opava → Ostrava  0.490763660767641 % 0.491 %   10 bps 10.000 Gbps   49.0763660767641 bps 49.076 Mbps 
Ostrava → Opava  0.430169904354722 % 0.430 %   10 bps 10.000 Gbps   43.0169904354722 bps 43.017 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.785055591258378 % 0.785 %   10 bps 10.000 Gbps   78.5055591258378 bps 78.506 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.81240674166856 % 3.812 %   10 bps 10.000 Gbps   381.240674166857 bps 381.241 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.04344538882979 % 2.043 %   10 bps 10.000 Gbps   204.344538882979 bps 204.345 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.569661876316317 % 0.570 %   10 bps 10.000 Gbps   56.9661876316318 bps 56.966 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.852821196228769 % 0.853 %   10 bps 10.000 Gbps   85.2821196228769 bps 85.282 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.020027902365429 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   2.0027902365429 bps 2.003 Mbps 
Praha → Plzeň  1.41257461875816 % 1.413 %   100 bps 100.000 Gbps   1.41257461875816 bps 1.413 Gbps 
Plzeň → Praha  0.627243937245046 % 0.627 %   100 bps 100.000 Gbps   627.243937245046 bps 627.244 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160074461612992 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0074461612992 bps 16.007 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160827997689137 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0827997689137 bps 16.083 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.488728032370427 % 0.489 %   10 bps 10.000 Gbps   48.8728032370427 bps 48.873 Mbps 
AMS-IX → Praha  11.8744178580383 % 11.874 %   10 bps 10.000 Gbps   1.18744178580383 bps 1.187 Gbps 
Brno → Praha  5.0063452096038 % 5.006 %   100 bps 100.000 Gbps   5.00634520960379 bps 5.006 Gbps 
Praha → Brno  4.65910024837704 % 4.659 %   100 bps 100.000 Gbps   4.65910024837703 bps 4.659 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.43466812225728 % 7.435 %   100 bps 100.000 Gbps   7.43466812225727 bps 7.435 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.05220658340627 % 5.052 %   100 bps 100.000 Gbps   5.05220658340628 bps 5.052 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.756610085736419 % 0.757 %   100 bps 100.000 Gbps   756.61008573642 bps 756.610 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.75487112401081 % 2.755 %   100 bps 100.000 Gbps   2.75487112401081 bps 2.755 Gbps 
Liberec → Praha  0.157627495117535 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7627495117534 bps 15.763 Kbps 
Praha → Liberec  0.172300663474104 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2300663474105 bps 17.230 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.14507616965228 % 1.145 %   400 bps 400.000 Gbps   4.58030467860912 bps 4.580 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.676829425777739 % 0.677 %   400 bps 400.000 Gbps   2.70731770311095 bps 2.707 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172280114531141 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2280114531141 bps 17.228 Kbps 
Pardubice → Praha  0.15746550437195 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.746550437195 bps 15.747 Kbps 
Poděbrady → Praha  0.917362425874574 % 0.917 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.17362425874573 bps 9.174 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.87525918038439 % 5.875 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.7525918038439 bps 58.753 Mbps 
Praha → Public Internet  7.1294166526387 % 7.129 %   20 bps 20.000 Gbps   1.42588333052774 bps 1.426 Gbps 
Public Internet → Praha  4.62921121159454 % 4.629 %   20 bps 20.000 Gbps   925.842242318908 bps 925.842 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.11335481865464 % 1.113 %   20 bps 20.000 Gbps   222.670963730928 bps 222.671 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.36268376911586 % 1.363 %   20 bps 20.000 Gbps   272.536753823172 bps 272.537 Mbps 
Brno → Zlín  1.0670532821079 % 1.067 %   10 bps 10.000 Gbps   106.70532821079 bps 106.705 Mbps 
Zlín → Brno  0.490964238374471 % 0.491 %   10 bps 10.000 Gbps   49.0964238374471 bps 49.096 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.18281417455454 % 1.183 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8281417455454 bps 11.828 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.1178934976536 % 0.118 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.178934976536 bps 1.179 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.87548320199133 % 2.875 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.7548320199134 bps 28.755 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  3.19353831584994 % 3.194 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.9353831584993 bps 31.935 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.2007723317893 % 3.201 %   10 bps 10.000 Gbps   320.07723317893 bps 320.077 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.86151323931607 % 1.862 %   10 bps 10.000 Gbps   186.151323931608 bps 186.151 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163353977852149 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3353977852149 bps 16.335 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149763189198786 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9763189198786 bps 14.976 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.1710756074062 % 1.171 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.710756074062 bps 11.711 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.130421859043073 % 0.130 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30421859043073 bps 1.304 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  2.94528444797593 % 2.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   294.528444797592 bps 294.528 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0469898104261971 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.6989810426197 bps 4.699 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.158330797266127 % 0.158 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.58330797266127 bps 1.583 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.521572370507647 % 0.522 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.21572370507647 bps 5.216 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   53.834036311656 bps 53.834 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 28 00:12:16 2020