CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/12/28

Average load for period: 2020/12/28 00:00:00 - 2021/01/03 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/12/28 00:00:00 - 2021/01/03 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/12/28
ACONET->Brno  1.513%  Brno->ACONET  8.044%  Brno->Lednice  6.125%  Lednice->Brno  31.600%  Brno->SANET  2.813%  SANET->Brno  1.152%  Brno->Vyškov  1.693%  Vyškov->Brno  1.014%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.865%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.160%  České Budějovice->Plzeň  0.043%  Plzeň->České Budějovice  0.011%  České Budějovice->Tábor  0.345%  Tábor->České Budějovice  0.085%  Brno->Jihlava  3.279%  Jihlava->Brno  2.281%  České Budějovice->Jihlava  0.125e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.022%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.200e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.272e-3 %  Jihlava->Telč  0.266%  Telč->Jihlava  0.069%  Hradec Králové->Liberec  2.019%  Liberec->Hradec Králové  0.691%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.167e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.116e-3 %  Brno->Olomouc  0.171%  Olomouc->Brno  0.138%  Hradec Králové->Olomouc  0.390%  Olomouc->Hradec Králové  0.165%  Olomouc->Ostrava  2.649%  Ostrava->Olomouc  0.026%  Olomouc->Zlín  0.484%  Zlín->Olomouc  0.286e-3 %  Brno->Ostrava  2.551%  Ostrava->Brno  2.065%  Karviná->Ostrava  0.524%  Ostrava->Karviná  2.341%  Opava->Ostrava  0.427%  Ostrava->Opava  0.323%  Ostrava->Pionier  3.612%  Pionier->Ostrava  0.671%  Hradec Králové->Pardubice  1.863%  Pardubice->Hradec Králové  0.604%  Cheb->Plzeň  0.020%  Plzeň->Cheb  0.795%  Plzeň->Praha  0.730%  Praha->Plzeň  1.092%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  12.268%  Praha->AMS-IX  0.518%  Brno->Praha  4.036%  Praha->Brno  4.950%  České Budějovice->Praha  1.351%  Praha->České Budějovice  1.369%  GÉANT2->Praha  9.242%  Praha->GÉANT2  8.868%  Hradec Králové->Praha  0.581%  Praha->Hradec Králové  2.755%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.158e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  0.989%  Praha->Poděbrady  6.123%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.115%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.071%  Most->Ústí nad
Labem  3.567e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.021%  Praha->Ústí nad
Labem  2.997%  Ústí nad
Labem->Praha  2.200%  Brno->Zlín  0.981%  Zlín->Brno  0.453%  NIX.cz->Praha  1.138%  Praha->NIX.cz  0.711%  Praha->Public Internet  6.448%  Public Internet->Praha  5.537% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/12/28 00:00:00 - 2021/01/03 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/12/28 00:00:00 - 2021/01/03 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.51258017688897 % 1.513 %   10 bps 10.000 Gbps   151.258017688897 bps 151.258 Mbps 
Brno → ACONET  8.0437244077648 % 8.044 %   10 bps 10.000 Gbps   804.372440776479 bps 804.372 Mbps 
Lednice → Brno  31.6002296479736 % 31.600 %   1000 bps 1000.000 Mbps   316.002296479736 bps 316.002 Mbps 
Brno → Lednice  6.1251678826591 % 6.125 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.2516788265911 bps 61.252 Mbps 
Brno → SANET  2.81315155822593 % 2.813 %   20 bps 20.000 Gbps   562.630311645186 bps 562.630 Mbps 
SANET → Brno  1.15160220368293 % 1.152 %   20 bps 20.000 Gbps   230.320440736586 bps 230.320 Mbps 
Vyškov → Brno  1.01387336398466 % 1.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1387336398466 bps 10.139 Mbps 
Brno → Vyškov  1.69302542859832 % 1.693 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.9302542859833 bps 16.930 Mbps 
Brno → Jihlava  3.27911120167316 % 3.279 %   100 bps 100.000 Gbps   3.27911120167316 bps 3.279 Gbps 
Jihlava → Brno  2.2811134373282 % 2.281 %   100 bps 100.000 Gbps   2.2811134373282 bps 2.281 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.199835050564421 % 0.200 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.99835050564421 bps 1.998 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.272006269280029 % 0.272 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.72006269280028 bps 2.720 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0686351920311537 % 0.069 %   1000 bps 1000.000 Mbps   686.351920311537 bps 686.352 Kbps 
Jihlava → Telč  0.265749228047794 % 0.266 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65749228047794 bps 2.657 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0219978882117154 % 0.022 %   20 bps 20.000 Gbps   4.39957764234307 bps 4.400 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.124759258523753 % 0.125 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   24.9518517047506 bps 24.952 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  2.01940150180773 % 2.019 %   20 bps 20.000 Gbps   403.880300361547 bps 403.880 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.691318616215685 % 0.691 %   20 bps 20.000 Gbps   138.263723243137 bps 138.264 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.161180278624211 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1180278624211 bps 16.118 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.166700429167941 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6700429167941 bps 16.670 Kbps 
Most → Děčín  0.376123414394161 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76123414394161 bps 3.761 Kbps 
Děčín → Most  0.261060252540464 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61060252540465 bps 2.611 Kbps 
Plzeň → Most  0.116214181502151 % 0.116 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.16214181502151 bps 1.162 Kbps 
Most → Plzeň  0.20700686025834 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0700686025834 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.171362037308863 % 0.171 %   100 bps 100.000 Gbps   171.362037308863 bps 171.362 Mbps 
Olomouc → Brno  0.137899471294073 % 0.138 %   100 bps 100.000 Gbps   137.899471294073 bps 137.899 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.39015017189208 % 0.390 %   100 bps 100.000 Gbps   390.150171892081 bps 390.150 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.165299659091723 % 0.165 %   100 bps 100.000 Gbps   165.299659091723 bps 165.300 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0260398647099099 % 0.026 %   20 bps 20.000 Gbps   5.05397367108891 bps 5.054 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.64892179149657 % 2.649 %   20 bps 20.000 Gbps   502.566293299919 bps 502.566 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.285569493782047 % 0.286 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.5569493782047 bps 28.557 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.484337987109295 % 0.484 %   10 bps 10.000 Gbps   48.4337987109296 bps 48.434 Mbps 
Brno → Ostrava  2.55110276287211 % 2.551 %   100 bps 100.000 Gbps   2.55110276287211 bps 2.551 Gbps 
Ostrava → Brno  2.065397240962 % 2.065 %   100 bps 100.000 Gbps   2.065397240962 bps 2.065 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.523674972251813 % 0.524 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.23674972251813 bps 5.237 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.34051410798956 % 2.341 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.4051410798956 bps 23.405 Mbps 
Opava → Ostrava  0.427025725063423 % 0.427 %   10 bps 10.000 Gbps   42.7025725063423 bps 42.703 Mbps 
Ostrava → Opava  0.323460859890638 % 0.323 %   10 bps 10.000 Gbps   32.3460859890638 bps 32.346 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.61161885571627 % 3.612 %   10 bps 10.000 Gbps   361.161885571626 bps 361.162 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.671010836059541 % 0.671 %   10 bps 10.000 Gbps   67.1010836059541 bps 67.101 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.603541406883846 % 0.604 %   10 bps 10.000 Gbps   60.3541406883846 bps 60.354 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  1.86312516760876 % 1.863 %   10 bps 10.000 Gbps   186.312516760876 bps 186.313 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0199862907332441 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   1.99862907332441 bps 1.999 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.794662523261329 % 0.795 %   10 bps 10.000 Gbps   79.4662523261329 bps 79.466 Mbps 
Plzeň → Praha  0.730121708029727 % 0.730 %   100 bps 100.000 Gbps   730.121708029727 bps 730.122 Mbps 
Praha → Plzeň  1.09176163659848 % 1.092 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09176163659848 bps 1.092 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16004495693917 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.004495693917 bps 16.004 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160917085925863 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0917085925863 bps 16.092 Kbps 
AMS-IX → Praha  12.2676239282431 % 12.268 %   10 bps 10.000 Gbps   1.2267623928243 bps 1.227 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.51800629449906 % 0.518 %   10 bps 10.000 Gbps   51.8006294499061 bps 51.801 Mbps 
Praha → Brno  4.95012028778856 % 4.950 %   100 bps 100.000 Gbps   4.95012028778856 bps 4.950 Gbps 
Brno → Praha  4.0357566759688 % 4.036 %   100 bps 100.000 Gbps   4.03575667596879 bps 4.036 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.24169397753859 % 9.242 %   100 bps 100.000 Gbps   9.24169397753858 bps 9.242 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.86763511731473 % 8.868 %   100 bps 100.000 Gbps   8.86763511731472 bps 8.868 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.581246758116526 % 0.581 %   100 bps 100.000 Gbps   581.246758116525 bps 581.247 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.75452275705918 % 2.755 %   100 bps 100.000 Gbps   2.75452275705918 bps 2.755 Gbps 
Praha → Liberec  0.172382472591792 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2382472591791 bps 17.238 Kbps 
Liberec → Praha  0.157545229635372 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7545229635372 bps 15.755 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.13799287446393 % 1.138 %   400 bps 400.000 Gbps   4.55197149785572 bps 4.552 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.71089199587178 % 0.711 %   400 bps 400.000 Gbps   2.84356798348712 bps 2.844 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172389083102389 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2389083102389 bps 17.239 Kbps 
Pardubice → Praha  0.157536149607801 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7536149607801 bps 15.754 Kbps 
Praha → Poděbrady  6.12320879720087 % 6.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.2320879720087 bps 61.232 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.989413061407431 % 0.989 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.8941306140743 bps 9.894 Mbps 
Public Internet → Praha  5.53666197257782 % 5.537 %   20 bps 20.000 Gbps   828.736245845695 bps 828.736 Mbps 
Praha → Public Internet  6.44762313121404 % 6.448 %   20 bps 20.000 Gbps   999.085765238987 bps 999.086 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.36883572496208 % 1.369 %   20 bps 20.000 Gbps   273.767144992415 bps 273.767 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.35095604361791 % 1.351 %   20 bps 20.000 Gbps   270.191208723581 bps 270.191 Mbps 
Zlín → Brno  0.453054706536548 % 0.453 %   10 bps 10.000 Gbps   45.3054706536548 bps 45.305 Mbps 
Brno → Zlín  0.981034501566101 % 0.981 %   10 bps 10.000 Gbps   98.10345015661 bps 98.103 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.115334071702829 % 0.115 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.15334071702829 bps 1.153 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.07113247324823 % 1.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7113247324823 bps 10.711 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.020707786057913 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   207.07786057913 bps 207.078 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.56730615006759 % 3.567 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.6730615006759 bps 35.673 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.99698127085338 % 2.997 %   10 bps 10.000 Gbps   299.698127085338 bps 299.698 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.20035936697716 % 2.200 %   10 bps 10.000 Gbps   220.035936697716 bps 220.036 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163679075227838 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3679075227838 bps 16.368 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149769430255426 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9769430255425 bps 14.977 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.160107181288206 % 0.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.60107181288206 bps 1.601 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.864544704487978 % 0.865 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.64544704487978 bps 8.645 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0108702421598774 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.08702421598774 bps 1.087 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0427366149059585 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.27366149059585 bps 4.274 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0849159697973273 % 0.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   849.159697973274 bps 849.160 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.344508895204375 % 0.345 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.44508895204375 bps 3.445 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   59.2256166302335 bps 59.226 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 4 00:12:17 2021