CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/1/4

Average load for period: 2021/01/04 00:00:00 - 2021/01/10 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/01/04 00:00:00 - 2021/01/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/1/4
ACONET->Brno  1.924%  Brno->ACONET  10.496%  Brno->Lednice  7.736%  Lednice->Brno  29.601%  Brno->SANET  3.761%  SANET->Brno  2.254%  Brno->Vyškov  3.112%  Vyškov->Brno  1.184%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.187%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.309%  České Budějovice->Plzeň  0.257%  Plzeň->České Budějovice  2.222e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.352%  Tábor->České Budějovice  0.116%  Brno->Jihlava  3.109%  Jihlava->Brno  2.266%  České Budějovice->Jihlava  0.245e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.027%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.280e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.273e-3 %  Jihlava->Telč  0.456%  Telč->Jihlava  0.080%  Hradec Králové->Liberec  3.354%  Liberec->Hradec Králové  1.019%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.222e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.735e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.377e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.116e-3 %  Brno->Olomouc  0.368%  Olomouc->Brno  0.220%  Hradec Králové->Olomouc  0.731%  Olomouc->Hradec Králové  0.266%  Olomouc->Ostrava  3.176%  Ostrava->Olomouc  0.122%  Olomouc->Zlín  0.795%  Zlín->Olomouc  0.600e-3 %  Brno->Ostrava  2.748%  Ostrava->Brno  2.250%  Karviná->Ostrava  0.858%  Ostrava->Karviná  2.817%  Opava->Ostrava  0.432%  Ostrava->Opava  0.588%  Ostrava->Pionier  5.089%  Pionier->Ostrava  0.829%  Hradec Králové->Pardubice  3.570%  Pardubice->Hradec Králové  0.935%  Cheb->Plzeň  0.042%  Plzeň->Cheb  1.107%  Plzeň->Praha  0.855%  Praha->Plzeň  1.730%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  17.987%  Praha->AMS-IX  0.719%  Brno->Praha  4.256%  Praha->Brno  12.130%  České Budějovice->Praha  1.606%  Praha->České Budějovice  2.657%  GÉANT2->Praha  8.035%  Praha->GÉANT2  5.959%  Hradec Králové->Praha  0.870%  Praha->Hradec Králové  3.126%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.341%  Praha->Poděbrady  7.346%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.465%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.061%  Most->Ústí nad
Labem  3.693e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.012%  Praha->Ústí nad
Labem  4.388%  Ústí nad
Labem->Praha  1.824%  Brno->Zlín  1.723%  Zlín->Brno  0.753%  NIX.cz->Praha  1.982%  Praha->NIX.cz  1.161%  Praha->Public Internet  6.693%  Public Internet->Praha  7.986% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/01/04 00:00:00 - 2021/01/10 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/01/04 00:00:00 - 2021/01/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.92413854061202 % 1.924 %   10 bps 10.000 Gbps   192.413854061202 bps 192.414 Mbps 
Brno → ACONET  10.4964995345085 % 10.496 %   10 bps 10.000 Gbps   1.04964995345085 bps 1.050 Gbps 
Lednice → Brno  29.6009176238771 % 29.601 %   1000 bps 1000.000 Mbps   296.009176238771 bps 296.009 Mbps 
Brno → Lednice  7.73629834192702 % 7.736 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.3629834192702 bps 77.363 Mbps 
Brno → SANET  3.76110911279207 % 3.761 %   20 bps 20.000 Gbps   752.221822558416 bps 752.222 Mbps 
SANET → Brno  2.2536547518623 % 2.254 %   20 bps 20.000 Gbps   450.730950372461 bps 450.731 Mbps 
Vyškov → Brno  1.18432833807888 % 1.184 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8432833807888 bps 11.843 Mbps 
Brno → Vyškov  3.11165718727662 % 3.112 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.1165718727662 bps 31.117 Mbps 
Brno → Jihlava  3.10918379487424 % 3.109 %   100 bps 100.000 Gbps   3.10918379487424 bps 3.109 Gbps 
Jihlava → Brno  2.26642519125542 % 2.266 %   100 bps 100.000 Gbps   2.26642519125542 bps 2.266 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.273026992764227 % 0.273 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.73026992764227 bps 2.730 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.279546810981967 % 0.280 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.79546810981967 bps 2.795 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0802168825405084 % 0.080 %   1000 bps 1000.000 Mbps   802.168825405084 bps 802.169 Kbps 
Jihlava → Telč  0.456282454769343 % 0.456 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.56282454769343 bps 4.563 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.244856456345639 % 0.245 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   48.9712912691278 bps 48.971 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0269990394948948 % 0.027 %   20 bps 20.000 Gbps   5.39980789897897 bps 5.400 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.01922197650706 % 1.019 %   20 bps 20.000 Gbps   203.844395301412 bps 203.844 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.35385512496196 % 3.354 %   20 bps 20.000 Gbps   670.771024992393 bps 670.771 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.735413072256733 % 0.735 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   73.5413072256732 bps 73.541 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.2215635009911 % 0.222 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.1563500991099 bps 22.156 Kbps 
Most → Děčín  0.377077934264297 % 0.377 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.77077934264297 bps 3.771 Kbps 
Děčín → Most  0.260532545345786 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60532545345786 bps 2.605 Kbps 
Plzeň → Most  0.116061382262272 % 0.116 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.16061382262272 bps 1.161 Kbps 
Most → Plzeň  0.207014571529261 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07014571529261 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.367938582637003 % 0.368 %   100 bps 100.000 Gbps   367.938582637003 bps 367.939 Mbps 
Olomouc → Brno  0.22017207038799 % 0.220 %   100 bps 100.000 Gbps   220.17207038799 bps 220.172 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.731472938499706 % 0.731 %   100 bps 100.000 Gbps   731.472938499705 bps 731.473 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.266457025127406 % 0.266 %   100 bps 100.000 Gbps   266.457025127406 bps 266.457 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.17576765189159 % 3.176 %   20 bps 20.000 Gbps   608.96500807036 bps 608.965 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.121837475023074 % 0.122 %   20 bps 20.000 Gbps   23.6352099586796 bps 23.635 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.795066124708857 % 0.795 %   10 bps 10.000 Gbps   79.5066124708857 bps 79.507 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.60020283712065 % 0.600 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   60.020283712065 bps 60.020 Kbps 
Ostrava → Brno  2.25041337429836 % 2.250 %   100 bps 100.000 Gbps   2.25041337429836 bps 2.250 Gbps 
Brno → Ostrava  2.74788432968984 % 2.748 %   100 bps 100.000 Gbps   2.74788432968984 bps 2.748 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.857760320255111 % 0.858 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.57760320255109 bps 8.578 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.81681546082897 % 2.817 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.1681546082897 bps 28.168 Mbps 
Ostrava → Opava  0.588039571505561 % 0.588 %   10 bps 10.000 Gbps   58.8039571505562 bps 58.804 Mbps 
Opava → Ostrava  0.431575595542942 % 0.432 %   10 bps 10.000 Gbps   43.1575595542942 bps 43.158 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.08911505517073 % 5.089 %   10 bps 10.000 Gbps   508.911505517073 bps 508.912 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.828641656620828 % 0.829 %   10 bps 10.000 Gbps   82.8641656620827 bps 82.864 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.935121980617013 % 0.935 %   10 bps 10.000 Gbps   93.5121980617012 bps 93.512 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.5702837249781 % 3.570 %   10 bps 10.000 Gbps   357.028372497809 bps 357.028 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0420545203947479 % 0.042 %   10 bps 10.000 Gbps   4.2054520394748 bps 4.205 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.10727953599751 % 1.107 %   10 bps 10.000 Gbps   110.727953599751 bps 110.728 Mbps 
Praha → Plzeň  1.73004352796531 % 1.730 %   100 bps 100.000 Gbps   1.73004352796531 bps 1.730 Gbps 
Plzeň → Praha  0.854874167774175 % 0.855 %   100 bps 100.000 Gbps   854.874167774175 bps 854.874 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160086571339644 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0086571339644 bps 16.009 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16080811867238 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.080811867238 bps 16.081 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.71903487599659 % 0.719 %   10 bps 10.000 Gbps   71.9034875996589 bps 71.903 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.9871262986497 % 17.987 %   10 bps 10.000 Gbps   1.79871262986497 bps 1.799 Gbps 
Brno → Praha  4.25588879807489 % 4.256 %   100 bps 100.000 Gbps   4.25588879807489 bps 4.256 Gbps 
Praha → Brno  12.1300791938558 % 12.130 %   100 bps 100.000 Gbps   12.1300791938558 bps 12.130 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.03527219406414 % 8.035 %   100 bps 100.000 Gbps   8.03527219406414 bps 8.035 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.95873302808956 % 5.959 %   100 bps 100.000 Gbps   5.95873302808956 bps 5.959 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.869981631280791 % 0.870 %   100 bps 100.000 Gbps   869.98163128079 bps 869.982 Mbps 
Praha → Hradec Králové  3.12598913295691 % 3.126 %   100 bps 100.000 Gbps   3.12598913295691 bps 3.126 Gbps 
Praha → Liberec  0.172182377251899 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2182377251899 bps 17.218 Kbps 
Liberec → Praha  0.157579983789719 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7579983789719 bps 15.758 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.16065472352844 % 1.161 %   400 bps 400.000 Gbps   4.64261889411376 bps 4.643 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.98196146086815 % 1.982 %   400 bps 400.000 Gbps   7.92784584347261 bps 7.928 Gbps 
Praha → Pardubice  0.17227634778056 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.227634778056 bps 17.228 Kbps 
Pardubice → Praha  0.157442390952698 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7442390952698 bps 15.744 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.3408954653581 % 1.341 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.408954653581 bps 13.409 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.34553888731306 % 7.346 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.4553888731306 bps 73.455 Mbps 
Praha → Public Internet  6.69269813228565 % 6.693 %   20 bps 20.000 Gbps   1.09479951162273 bps 1.095 Gbps 
Public Internet → Praha  7.98621422489587 % 7.986 %   20 bps 20.000 Gbps   1.29529801121868 bps 1.295 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.60629755433971 % 1.606 %   20 bps 20.000 Gbps   321.259510867941 bps 321.260 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.65720873967197 % 2.657 %   20 bps 20.000 Gbps   531.441747934394 bps 531.442 Mbps 
Brno → Zlín  1.72282348273979 % 1.723 %   10 bps 10.000 Gbps   172.282348273979 bps 172.282 Mbps 
Zlín → Brno  0.753244324035636 % 0.753 %   10 bps 10.000 Gbps   75.3244324035636 bps 75.324 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.46506131456322 % 1.465 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.6506131456322 bps 14.651 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.06077637131994 % 1.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6077637131994 bps 10.608 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.69269692305881 % 3.693 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.9269692305881 bps 36.927 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0120153403071243 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   120.153403071243 bps 120.153 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.82421658555976 % 1.824 %   10 bps 10.000 Gbps   182.421658555976 bps 182.422 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.38770529612206 % 4.388 %   10 bps 10.000 Gbps   438.770529612206 bps 438.771 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.16335235237941 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.335235237941 bps 16.335 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.14975122983146 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.975122983146 bps 14.975 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.309081041803913 % 0.309 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.09081041803913 bps 3.091 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.18716472727568 % 1.187 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8716472727568 bps 11.872 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.257498689147755 % 0.257 %   10 bps 10.000 Gbps   25.7498689147755 bps 25.750 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  2.22219724223079 % 2.222 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   222.219724223079 bps 222.220 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.11574424691464 % 0.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.1574424691464 bps 1.157 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.352218792895834 % 0.352 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.52218792895834 bps 3.522 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   73.3865233029435 bps 73.387 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 11 00:12:30 2021