CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/1/11

Average load for period: 2021/01/11 00:00:00 - 2021/01/17 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/01/11 00:00:00 - 2021/01/17 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/1/11
ACONET->Brno  2.566%  Brno->ACONET  13.550%  Brno->Lednice  8.160%  Lednice->Brno  29.521%  Brno->SANET  4.063%  SANET->Brno  2.147%  Brno->Vyškov  4.052%  Vyškov->Brno  1.129%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.717%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.166%  České Budějovice->Plzeň  0.065%  Plzeň->České Budějovice  5.589e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.365%  Tábor->České Budějovice  0.147%  Brno->Jihlava  1.456%  Jihlava->Brno  1.657%  České Budějovice->Jihlava  0.319%  Jihlava->České Budějovice  0.035%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.261e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.269e-3 %  Jihlava->Telč  0.414%  Telč->Jihlava  0.078%  Hradec Králové->Liberec  3.899%  Liberec->Hradec Králové  1.093%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.259e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.333e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.113e-3 %  Brno->Olomouc  0.406%  Olomouc->Brno  0.243%  Hradec Králové->Olomouc  0.837%  Olomouc->Hradec Králové  0.300%  Olomouc->Ostrava  3.307%  Ostrava->Olomouc  0.168%  Olomouc->Zlín  0.847%  Zlín->Olomouc  0.789e-3 %  Brno->Ostrava  3.321%  Ostrava->Brno  1.518%  Karviná->Ostrava  0.888%  Ostrava->Karviná  2.816%  Opava->Ostrava  0.488%  Ostrava->Opava  0.595%  Ostrava->Pionier  8.504%  Pionier->Ostrava  1.243%  Hradec Králové->Pardubice  4.064%  Pardubice->Hradec Králové  0.979%  Cheb->Plzeň  0.044%  Plzeň->Cheb  0.865%  Plzeň->Praha  0.948%  Praha->Plzeň  1.721%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  18.804%  Praha->AMS-IX  0.652%  Brno->Praha  3.986%  Praha->Brno  8.597%  České Budějovice->Praha  1.897%  Praha->České Budějovice  3.293%  GÉANT2->Praha  6.580%  Praha->GÉANT2  6.305%  Hradec Králové->Praha  0.925%  Praha->Hradec Králové  3.626%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.381%  Praha->Poděbrady  8.505%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.143%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.309%  Most->Ústí nad
Labem  4.266e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.026%  Praha->Ústí nad
Labem  4.727%  Ústí nad
Labem->Praha  2.461%  Brno->Zlín  1.825%  Zlín->Brno  0.820%  NIX.cz->Praha  2.115%  Praha->NIX.cz  1.201%  Praha->Public Internet  6.201%  Public Internet->Praha  8.219% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/01/11 00:00:00 - 2021/01/17 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/01/11 00:00:00 - 2021/01/17 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  13.5497925104736 % 13.550 %   10 bps 10.000 Gbps   1.35497925104737 bps 1.355 Gbps 
ACONET → Brno  2.56604869524531 % 2.566 %   10 bps 10.000 Gbps   256.60486952453 bps 256.605 Mbps 
Brno → Lednice  8.15971164642787 % 8.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.5971164642786 bps 81.597 Mbps 
Lednice → Brno  29.5205119085486 % 29.521 %   1000 bps 1000.000 Mbps   295.205119085486 bps 295.205 Mbps 
Brno → SANET  4.06282056991953 % 4.063 %   20 bps 20.000 Gbps   812.564113983906 bps 812.564 Mbps 
SANET → Brno  2.14732336232647 % 2.147 %   20 bps 20.000 Gbps   429.464672465295 bps 429.465 Mbps 
Brno → Vyškov  4.05156416572978 % 4.052 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.5156416572978 bps 40.516 Mbps 
Vyškov → Brno  1.12864013063501 % 1.129 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2864013063501 bps 11.286 Mbps 
Jihlava → Brno  1.65712302434407 % 1.657 %   100 bps 100.000 Gbps   1.65712302434407 bps 1.657 Gbps 
Brno → Jihlava  1.45636970700869 % 1.456 %   100 bps 100.000 Gbps   1.45636970700869 bps 1.456 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.269193996801927 % 0.269 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.69193996801927 bps 2.692 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.260898875086515 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60898875086515 bps 2.609 Kbps 
Jihlava → Telč  0.413781909146994 % 0.414 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.13781909146995 bps 4.138 Mbps 
Telč → Jihlava  0.077782834131236 % 0.078 %   1000 bps 1000.000 Mbps   777.82834131236 bps 777.828 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.319450656441829 % 0.319 %   20 bps 20.000 Gbps   63.8901312883657 bps 63.890 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0350567088465088 % 0.035 %   20 bps 20.000 Gbps   7.01134176930175 bps 7.011 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.89935838100203 % 3.899 %   20 bps 20.000 Gbps   779.871676200406 bps 779.872 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.09310510158867 % 1.093 %   20 bps 20.000 Gbps   218.621020317733 bps 218.621 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.333492216025861 % 0.333 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   33.3492216025861 bps 33.349 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.259494190733719 % 0.259 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.9494190733719 bps 25.949 Kbps 
Děčín → Most  0.260513275503551 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60513275503551 bps 2.605 Kbps 
Most → Děčín  0.374570907066763 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.74570907066763 bps 3.746 Kbps 
Plzeň → Most  0.113408947401297 % 0.113 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13408947401297 bps 1.134 Kbps 
Most → Plzeň  0.207013554261204 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07013554261204 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.40636232542477 % 0.406 %   100 bps 100.000 Gbps   406.36232542477 bps 406.362 Mbps 
Olomouc → Brno  0.243384743676481 % 0.243 %   100 bps 100.000 Gbps   243.38474367648 bps 243.385 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.836963337582633 % 0.837 %   100 bps 100.000 Gbps   836.963337582632 bps 836.963 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.300175924753507 % 0.300 %   100 bps 100.000 Gbps   300.175924753507 bps 300.176 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.30689385821807 % 3.307 %   20 bps 20.000 Gbps   656.650916645809 bps 656.651 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.168023076185624 % 0.168 %   20 bps 20.000 Gbps   33.6046152371248 bps 33.605 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.847395617963256 % 0.847 %   10 bps 10.000 Gbps   84.7395617963255 bps 84.740 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.789379714087396 % 0.789 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   78.9379714087396 bps 78.938 Kbps 
Ostrava → Brno  1.51763147889197 % 1.518 %   100 bps 100.000 Gbps   1.51763147889197 bps 1.518 Gbps 
Brno → Ostrava  3.32063163503269 % 3.321 %   100 bps 100.000 Gbps   3.32063163503269 bps 3.321 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.888424270898424 % 0.888 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.88424270898424 bps 8.884 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.81602016442025 % 2.816 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.1602016442025 bps 28.160 Mbps 
Ostrava → Opava  0.595006254263241 % 0.595 %   10 bps 10.000 Gbps   59.5006254263241 bps 59.501 Mbps 
Opava → Ostrava  0.488474659675725 % 0.488 %   10 bps 10.000 Gbps   48.8474659675725 bps 48.847 Mbps 
Ostrava → Pionier  8.50379673608012 % 8.504 %   10 bps 10.000 Gbps   850.379673608012 bps 850.380 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.24321569368497 % 1.243 %   10 bps 10.000 Gbps   124.321569368497 bps 124.322 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.06399564386664 % 4.064 %   10 bps 10.000 Gbps   406.399564386663 bps 406.400 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.979048871546867 % 0.979 %   10 bps 10.000 Gbps   97.9048871546867 bps 97.905 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.865041332307732 % 0.865 %   10 bps 10.000 Gbps   86.5041332307732 bps 86.504 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0436423042057391 % 0.044 %   10 bps 10.000 Gbps   4.36423042057391 bps 4.364 Mbps 
Praha → Plzeň  1.72125743861479 % 1.721 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72125743861479 bps 1.721 Gbps 
Plzeň → Praha  0.948342077716402 % 0.948 %   100 bps 100.000 Gbps   948.342077716402 bps 948.342 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160110433622679 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.011043362268 bps 16.011 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160931535533516 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0931535533516 bps 16.093 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.652435520991947 % 0.652 %   10 bps 10.000 Gbps   65.2435520991948 bps 65.244 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.8037331111092 % 18.804 %   10 bps 10.000 Gbps   1.88037331111092 bps 1.880 Gbps 
Praha → Brno  8.5966393503135 % 8.597 %   100 bps 100.000 Gbps   8.59663935031349 bps 8.597 Gbps 
Brno → Praha  3.98586671011505 % 3.986 %   100 bps 100.000 Gbps   3.98586671011504 bps 3.986 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.57953555284623 % 6.580 %   100 bps 100.000 Gbps   6.57953555284622 bps 6.580 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.30542875075994 % 6.305 %   100 bps 100.000 Gbps   6.30542875075994 bps 6.305 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.925119117315882 % 0.925 %   100 bps 100.000 Gbps   925.119117315882 bps 925.119 Mbps 
Praha → Hradec Králové  3.62602152698432 % 3.626 %   100 bps 100.000 Gbps   3.62602152698432 bps 3.626 Gbps 
Liberec → Praha  0.157614068353392 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7614068353392 bps 15.761 Kbps 
Praha → Liberec  0.172302934418786 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2302934418786 bps 17.230 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.11452323390905 % 2.115 %   400 bps 400.000 Gbps   8.45809293563619 bps 8.458 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.2010865308896 % 1.201 %   400 bps 400.000 Gbps   4.80434612355839 bps 4.804 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172570032402964 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2570032402964 bps 17.257 Kbps 
Pardubice → Praha  0.157469712325269 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.746971232527 bps 15.747 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.38063769406966 % 1.381 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.8063769406966 bps 13.806 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.50454324295231 % 8.505 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.0454324295231 bps 85.045 Mbps 
Praha → Public Internet  6.20057859823531 % 6.201 %   20 bps 20.000 Gbps   1.24011571964706 bps 1.240 Gbps 
Public Internet → Praha  8.21945432549036 % 8.219 %   20 bps 20.000 Gbps   1.64389086509807 bps 1.644 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.89669707083876 % 1.897 %   20 bps 20.000 Gbps   379.339414167752 bps 379.339 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.292749787983 % 3.293 %   20 bps 20.000 Gbps   658.549957596601 bps 658.550 Mbps 
Brno → Zlín  1.82506064707984 % 1.825 %   10 bps 10.000 Gbps   182.506064707984 bps 182.506 Mbps 
Zlín → Brno  0.819867076300962 % 0.820 %   10 bps 10.000 Gbps   81.9867076300961 bps 81.987 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.142596286111636 % 0.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.42596286111636 bps 1.426 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.30897822181975 % 1.309 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.0897822181975 bps 13.090 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0255651435219792 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   255.651435219792 bps 255.651 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.26623251230126 % 4.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.6623251230126 bps 42.662 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.72654036900952 % 4.727 %   10 bps 10.000 Gbps   472.654036900952 bps 472.654 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.46096842827643 % 2.461 %   10 bps 10.000 Gbps   246.096842827643 bps 246.097 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.14978709960988 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.978709960988 bps 14.979 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163488096104474 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3488096104474 bps 16.349 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.71651781374084 % 1.717 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.1651781374084 bps 17.165 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.16640948373249 % 0.166 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.6640948373249 bps 1.664 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0653152855340488 % 0.065 %   10 bps 10.000 Gbps   6.53152855340487 bps 6.532 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  5.58897471844231 % 5.589 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   558.897471844231 bps 558.897 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.364522508054487 % 0.365 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.64522508054487 bps 3.645 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.14673233963978 % 0.147 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.4673233963978 bps 1.467 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   69.5318175581861 bps 69.532 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 18 00:12:32 2021