CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/1/18

Average load for period: 2021/01/18 00:00:00 - 2021/01/24 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/01/18 00:00:00 - 2021/01/24 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/1/18
ACONET->Brno  2.716%  Brno->ACONET  14.227%  Brno->Lednice  7.305%  Lednice->Brno  29.489%  Brno->SANET  4.460%  SANET->Brno  1.924%  Brno->Vyškov  3.745%  Vyškov->Brno  1.442%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.169%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.194%  České Budějovice->Plzeň  0.084e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.388%  Tábor->České Budějovice  0.139%  Brno->Jihlava  1.868%  Jihlava->Brno  1.888%  České Budějovice->Jihlava  0.368%  Jihlava->České Budějovice  0.081%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.229e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.269e-3 %  Jihlava->Telč  0.377%  Telč->Jihlava  0.136%  Hradec Králové->Liberec  3.670%  Liberec->Hradec Králové  0.982%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.190e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.218e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.373e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.108e-3 %  Brno->Olomouc  0.462%  Olomouc->Brno  0.253%  Hradec Králové->Olomouc  0.777%  Olomouc->Hradec Králové  0.291%  Olomouc->Ostrava  2.922%  Ostrava->Olomouc  0.087%  Olomouc->Zlín  0.816%  Zlín->Olomouc  0.833e-3 %  Brno->Ostrava  3.099%  Ostrava->Brno  1.388%  Karviná->Ostrava  1.056%  Ostrava->Karviná  2.985%  Opava->Ostrava  0.520%  Ostrava->Opava  0.698%  Ostrava->Pionier  7.013%  Pionier->Ostrava  1.103%  Hradec Králové->Pardubice  4.092%  Pardubice->Hradec Králové  1.150%  Cheb->Plzeň  0.040%  Plzeň->Cheb  1.101%  Plzeň->Praha  1.027%  Praha->Plzeň  2.201%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  19.035%  Praha->AMS-IX  0.592%  Brno->Praha  3.992%  Praha->Brno  7.527%  České Budějovice->Praha  0.879%  Praha->České Budějovice  2.818%  GÉANT2->Praha  7.524%  Praha->GÉANT2  5.835%  Hradec Králové->Praha  1.782%  Praha->Hradec Králové  4.353%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.158e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.687%  Praha->Poděbrady  8.593%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.168%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.283%  Most->Ústí nad
Labem  4.456e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.023%  Praha->Ústí nad
Labem  4.745%  Ústí nad
Labem->Praha  2.684%  Brno->Zlín  1.830%  Zlín->Brno  0.846%  NIX.cz->Praha  2.125%  Praha->NIX.cz  1.156%  Praha->Public Internet  7.106%  Public Internet->Praha  7.817% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/01/18 00:00:00 - 2021/01/24 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/01/18 00:00:00 - 2021/01/24 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.71613752851529 % 2.716 %   10 bps 10.000 Gbps   271.613752851529 bps 271.614 Mbps 
Brno → ACONET  14.2265650755928 % 14.227 %   10 bps 10.000 Gbps   1.42265650755928 bps 1.423 Gbps 
Lednice → Brno  29.4890176544299 % 29.489 %   1000 bps 1000.000 Mbps   294.890176544299 bps 294.890 Mbps 
Brno → Lednice  7.30462047069216 % 7.305 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.0462047069216 bps 73.046 Mbps 
SANET → Brno  1.92384209531279 % 1.924 %   20 bps 20.000 Gbps   384.768419062559 bps 384.768 Mbps 
Brno → SANET  4.46036521393549 % 4.460 %   20 bps 20.000 Gbps   892.073042787097 bps 892.073 Mbps 
Brno → Vyškov  3.74467848600432 % 3.745 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.4467848600432 bps 37.447 Mbps 
Vyškov → Brno  1.44191725228875 % 1.442 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.4191725228875 bps 14.419 Mbps 
Jihlava → Brno  1.88760092646982 % 1.888 %   100 bps 100.000 Gbps   1.88760092646982 bps 1.888 Gbps 
Brno → Jihlava  1.86846886620293 % 1.868 %   100 bps 100.000 Gbps   1.86846886620293 bps 1.868 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.268510288038079 % 0.269 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.68510288038079 bps 2.685 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.228917547144393 % 0.229 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.28917547144393 bps 2.289 Kbps 
Jihlava → Telč  0.377399137757579 % 0.377 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.77399137757579 bps 3.774 Mbps 
Telč → Jihlava  0.135517877943214 % 0.136 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.35517877943214 bps 1.355 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.080800635043708 % 0.081 %   20 bps 20.000 Gbps   16.1601270087416 bps 16.160 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.367781042718532 % 0.368 %   20 bps 20.000 Gbps   73.5562085437064 bps 73.556 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.982464624619384 % 0.982 %   20 bps 20.000 Gbps   196.492924923877 bps 196.493 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.66991626677566 % 3.670 %   20 bps 20.000 Gbps   733.983253355132 bps 733.983 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.189964274390872 % 0.190 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.9964274390872 bps 18.996 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.218111698344075 % 0.218 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.8111698344075 bps 21.811 Kbps 
Děčín → Most  0.258695537079498 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.58695537079498 bps 2.587 Kbps 
Most → Děčín  0.373323493187529 % 0.373 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.73323493187529 bps 3.733 Kbps 
Plzeň → Most  0.108177572157794 % 0.108 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.08177572157794 bps 1.082 Kbps 
Most → Plzeň  0.206984151795782 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06984151795782 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.46244595486421 % 0.462 %   100 bps 100.000 Gbps   462.44595486421 bps 462.446 Mbps 
Olomouc → Brno  0.253211633337305 % 0.253 %   100 bps 100.000 Gbps   253.211633337305 bps 253.212 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.776954208726627 % 0.777 %   100 bps 100.000 Gbps   776.954208726627 bps 776.954 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.291383343402941 % 0.291 %   100 bps 100.000 Gbps   291.383343402941 bps 291.383 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.92208267282981 % 2.922 %   20 bps 20.000 Gbps   566.793494707461 bps 566.793 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0869450397408762 % 0.087 %   20 bps 20.000 Gbps   17.3717694032053 bps 17.372 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.816106502254147 % 0.816 %   10 bps 10.000 Gbps   81.6106502254146 bps 81.611 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.833445958160133 % 0.833 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   83.3445958160132 bps 83.345 Kbps 
Brno → Ostrava  3.09921644200279 % 3.099 %   100 bps 100.000 Gbps   3.09921644200279 bps 3.099 Gbps 
Ostrava → Brno  1.38803114078592 % 1.388 %   100 bps 100.000 Gbps   1.38803114078592 bps 1.388 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.98542233323844 % 2.985 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.8542233323844 bps 29.854 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.0558067494179 % 1.056 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.558067494179 bps 10.558 Mbps 
Ostrava → Opava  0.698496533032977 % 0.698 %   10 bps 10.000 Gbps   69.8496533032977 bps 69.850 Mbps 
Opava → Ostrava  0.520142026821739 % 0.520 %   10 bps 10.000 Gbps   52.0142026821739 bps 52.014 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.01317627559552 % 7.013 %   10 bps 10.000 Gbps   701.317627559552 bps 701.318 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.10297719513844 % 1.103 %   10 bps 10.000 Gbps   110.297719513844 bps 110.298 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.09234576093294 % 4.092 %   10 bps 10.000 Gbps   409.234576093294 bps 409.235 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.14998535556519 % 1.150 %   10 bps 10.000 Gbps   114.998535556519 bps 114.999 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.10055929345166 % 1.101 %   10 bps 10.000 Gbps   110.055929345166 bps 110.056 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0397222412937713 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   3.97222412937713 bps 3.972 Mbps 
Praha → Plzeň  2.20136061611756 % 2.201 %   100 bps 100.000 Gbps   2.20136061611756 bps 2.201 Gbps 
Plzeň → Praha  1.02696309547594 % 1.027 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02696309547594 bps 1.027 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160766358015491 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0766358015491 bps 16.077 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160083551582045 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0083551582045 bps 16.008 Kbps 
AMS-IX → Praha  19.0349360081225 % 19.035 %   10 bps 10.000 Gbps   1.90349360081225 bps 1.903 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.592299197960403 % 0.592 %   10 bps 10.000 Gbps   59.2299197960403 bps 59.230 Mbps 
Brno → Praha  3.99198582233169 % 3.992 %   100 bps 100.000 Gbps   3.99198582233169 bps 3.992 Gbps 
Praha → Brno  7.52713530358149 % 7.527 %   100 bps 100.000 Gbps   7.52713530358149 bps 7.527 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.83536477631798 % 5.835 %   100 bps 100.000 Gbps   5.83536477631798 bps 5.835 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.52388265276164 % 7.524 %   100 bps 100.000 Gbps   7.52388265276164 bps 7.524 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.78199691558179 % 1.782 %   100 bps 100.000 Gbps   1.78199691558179 bps 1.782 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.35321395324672 % 4.353 %   100 bps 100.000 Gbps   4.35321395324672 bps 4.353 Gbps 
Liberec → Praha  0.157569139451676 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7569139451676 bps 15.757 Kbps 
Praha → Liberec  0.172168241790354 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2168241790354 bps 17.217 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.12485680796719 % 2.125 %   400 bps 400.000 Gbps   8.49942723186874 bps 8.499 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.15564965682403 % 1.156 %   400 bps 400.000 Gbps   4.62259862729611 bps 4.623 Gbps 
Pardubice → Praha  0.15751585763481 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.751585763481 bps 15.752 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172162798320316 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2162798320316 bps 17.216 Kbps 
Praha → Poděbrady  8.5930015419346 % 8.593 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.9300154193459 bps 85.930 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.68651599211004 % 1.687 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.8651599211004 bps 16.865 Mbps 
Praha → Public Internet  7.10554555148418 % 7.106 %   20 bps 20.000 Gbps   1.42110911029684 bps 1.421 Gbps 
Public Internet → Praha  7.81704887822275 % 7.817 %   20 bps 20.000 Gbps   1.56340977564455 bps 1.563 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.81809842850188 % 2.818 %   20 bps 20.000 Gbps   563.619685700376 bps 563.620 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.878566991949692 % 0.879 %   20 bps 20.000 Gbps   175.713398389938 bps 175.713 Mbps 
Zlín → Brno  0.845552038817577 % 0.846 %   10 bps 10.000 Gbps   84.5552038817577 bps 84.555 Mbps 
Brno → Zlín  1.83031201963423 % 1.830 %   10 bps 10.000 Gbps   183.031201963423 bps 183.031 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.28336305253951 % 1.283 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8336305253951 bps 12.834 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.167998099972891 % 0.168 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.67998099972891 bps 1.680 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0234265615040323 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   234.265615040323 bps 234.266 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.45626091594751 % 4.456 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.5626091594752 bps 44.563 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.68426018168801 % 2.684 %   10 bps 10.000 Gbps   268.426018168801 bps 268.426 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.74507728586702 % 4.745 %   10 bps 10.000 Gbps   474.507728586703 bps 474.508 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163182325237776 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3182325237776 bps 16.318 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149800575359213 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9800575359213 bps 14.980 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.194063781004673 % 0.194 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.94063781004673 bps 1.941 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.16867932165231 % 1.169 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.6867932165231 bps 11.687 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0837691741173161 % 0.084 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.37691741173162 bps 8.377 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0873929728891555 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.73929728891556 bps 8.739 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.139040171721856 % 0.139 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.39040171721856 bps 1.390 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.388082618933984 % 0.388 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.88082618933984 bps 3.881 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   70.9192728852431 bps 70.919 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 25 00:12:56 2021