CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/1/25

Average load for period: 2021/01/25 00:00:00 - 2021/01/31 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/01/25 00:00:00 - 2021/01/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/1/25
ACONET->Brno  3.012%  Brno->ACONET  14.311%  Brno->Lednice  7.572%  Lednice->Brno  29.272%  Brno->SANET  4.417%  SANET->Brno  1.586%  Brno->Vyškov  3.647%  Vyškov->Brno  1.080%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.231%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.187%  České Budějovice->Plzeň  0.084e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.511%  Tábor->České Budějovice  0.385%  Brno->Jihlava  1.498%  Jihlava->Brno  1.507%  České Budějovice->Jihlava  0.649%  Jihlava->České Budějovice  0.160%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.192e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.270e-3 %  Jihlava->Telč  0.450%  Telč->Jihlava  0.083%  Hradec Králové->Liberec  3.680%  Liberec->Hradec Králové  0.891%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.202e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.312e-3 %  Děčín->Most  0.293e-3 %  Most->Děčín  0.402e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.114e-3 %  Brno->Olomouc  0.405%  Olomouc->Brno  0.243%  Hradec Králové->Olomouc  0.781%  Olomouc->Hradec Králové  0.268%  Olomouc->Ostrava  2.886%  Ostrava->Olomouc  0.093%  Olomouc->Zlín  0.807%  Zlín->Olomouc  1.036e-3 %  Brno->Ostrava  2.836%  Ostrava->Brno  1.530%  Karviná->Ostrava  1.044%  Ostrava->Karviná  3.371%  Opava->Ostrava  0.586%  Ostrava->Opava  0.660%  Ostrava->Pionier  7.076%  Pionier->Ostrava  1.752%  Hradec Králové->Pardubice  4.135%  Pardubice->Hradec Králové  1.072%  Cheb->Plzeň  0.046%  Plzeň->Cheb  0.835%  Plzeň->Praha  0.862%  Praha->Plzeň  2.222%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  18.732%  Praha->AMS-IX  0.599%  Brno->Praha  3.724%  Praha->Brno  7.143%  České Budějovice->Praha  0.808%  Praha->České Budějovice  2.810%  GÉANT2->Praha  7.179%  Praha->GÉANT2  7.116%  Hradec Králové->Praha  1.824%  Praha->Hradec Králové  4.532%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.158e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.528%  Praha->Poděbrady  7.937%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.124%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.886%  Most->Ústí nad
Labem  5.175e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.031%  Praha->Ústí nad
Labem  4.930%  Ústí nad
Labem->Praha  2.244%  Brno->Zlín  1.809%  Zlín->Brno  0.847%  NIX.cz->Praha  2.138%  Praha->NIX.cz  1.118%  Praha->Public Internet  6.566%  Public Internet->Praha  8.706% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/01/25 00:00:00 - 2021/01/31 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/01/25 00:00:00 - 2021/01/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.01231759177094 % 3.012 %   10 bps 10.000 Gbps   301.231759177094 bps 301.232 Mbps 
Brno → ACONET  14.3109598365241 % 14.311 %   10 bps 10.000 Gbps   1.43109598365241 bps 1.431 Gbps 
Lednice → Brno  29.2719727430461 % 29.272 %   1000 bps 1000.000 Mbps   292.719727430461 bps 292.720 Mbps 
Brno → Lednice  7.57199768802788 % 7.572 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.7199768802789 bps 75.720 Mbps 
SANET → Brno  1.58602450421671 % 1.586 %   20 bps 20.000 Gbps   317.204900843342 bps 317.205 Mbps 
Brno → SANET  4.41672908915283 % 4.417 %   20 bps 20.000 Gbps   883.345817830568 bps 883.346 Mbps 
Brno → Vyškov  3.64707578483735 % 3.647 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.4707578483735 bps 36.471 Mbps 
Vyškov → Brno  1.07989364275036 % 1.080 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7989364275036 bps 10.799 Mbps 
Brno → Jihlava  1.49751310724455 % 1.498 %   100 bps 100.000 Gbps   1.49751310724455 bps 1.498 Gbps 
Jihlava → Brno  1.50738828102498 % 1.507 %   100 bps 100.000 Gbps   1.50738828102498 bps 1.507 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.191918806010822 % 0.192 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.91918806010822 bps 1.919 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.26966976562602 % 0.270 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6966976562602 bps 2.697 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0827702555679602 % 0.083 %   1000 bps 1000.000 Mbps   827.702555679602 bps 827.703 Kbps 
Jihlava → Telč  0.450294124570208 % 0.450 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.50294124570208 bps 4.503 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.160356192033617 % 0.160 %   20 bps 20.000 Gbps   32.0712384067234 bps 32.071 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.649100506154866 % 0.649 %   20 bps 20.000 Gbps   129.820101230973 bps 129.820 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.68038829830753 % 3.680 %   20 bps 20.000 Gbps   736.077659661507 bps 736.078 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.890697171041275 % 0.891 %   20 bps 20.000 Gbps   178.139434208255 bps 178.139 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.202024208962216 % 0.202 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.2024208962216 bps 20.202 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.311604699189289 % 0.312 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.1604699189289 bps 31.160 Kbps 
Most → Děčín  0.402339091081537 % 0.402 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.02339091081537 bps 4.023 Kbps 
Děčín → Most  0.29315628805401 % 0.293 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.9315628805401 bps 2.932 Kbps 
Plzeň → Most  0.11396543508477 % 0.114 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.1396543508477 bps 1.140 Kbps 
Most → Plzeň  0.207110216604949 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07110216604949 bps 2.071 Kbps 
Brno → Olomouc  0.405489939121832 % 0.405 %   100 bps 100.000 Gbps   405.489939121833 bps 405.490 Mbps 
Olomouc → Brno  0.243210378109695 % 0.243 %   100 bps 100.000 Gbps   243.210378109695 bps 243.210 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.26815327259508 % 0.268 %   100 bps 100.000 Gbps   268.15327259508 bps 268.153 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.781135995636474 % 0.781 %   100 bps 100.000 Gbps   781.135995636474 bps 781.136 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.8855378835432 % 2.886 %   20 bps 20.000 Gbps   552.569199603496 bps 552.569 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0931384478275228 % 0.093 %   20 bps 20.000 Gbps   18.6156226534573 bps 18.616 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.806651490022715 % 0.807 %   10 bps 10.000 Gbps   80.6651490022715 bps 80.665 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.03597709635662 % 1.036 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   103.597709635662 bps 103.598 Kbps 
Brno → Ostrava  2.83626087421642 % 2.836 %   100 bps 100.000 Gbps   2.83626087421642 bps 2.836 Gbps 
Ostrava → Brno  1.52991764303535 % 1.530 %   100 bps 100.000 Gbps   1.52991764303535 bps 1.530 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.37084272198445 % 3.371 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.7084272198445 bps 33.708 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.04448287734201 % 1.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4448287734201 bps 10.445 Mbps 
Ostrava → Opava  0.660388254620856 % 0.660 %   10 bps 10.000 Gbps   66.0388254620856 bps 66.039 Mbps 
Opava → Ostrava  0.586277126676789 % 0.586 %   10 bps 10.000 Gbps   58.6277126676789 bps 58.628 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.75228988412314 % 1.752 %   10 bps 10.000 Gbps   175.228988412314 bps 175.229 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.07647025255653 % 7.076 %   10 bps 10.000 Gbps   707.647025255653 bps 707.647 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.13457245184205 % 4.135 %   10 bps 10.000 Gbps   413.457245184205 bps 413.457 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.07222399240913 % 1.072 %   10 bps 10.000 Gbps   107.222399240913 bps 107.222 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0460587417940121 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.60587417940121 bps 4.606 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.835413068735887 % 0.835 %   10 bps 10.000 Gbps   83.5413068735887 bps 83.541 Mbps 
Plzeň → Praha  0.861587957022313 % 0.862 %   100 bps 100.000 Gbps   861.587957022313 bps 861.588 Mbps 
Praha → Plzeň  2.22210911503505 % 2.222 %   100 bps 100.000 Gbps   2.22210911503505 bps 2.222 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16011983716003 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.011983716003 bps 16.012 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160810630346351 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0810630346351 bps 16.081 Kbps 
AMS-IX → Praha  18.7322612513917 % 18.732 %   10 bps 10.000 Gbps   1.87322612513917 bps 1.873 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.598700929190185 % 0.599 %   10 bps 10.000 Gbps   59.8700929190184 bps 59.870 Mbps 
Brno → Praha  3.72356317804433 % 3.724 %   100 bps 100.000 Gbps   3.72356317804433 bps 3.724 Gbps 
Praha → Brno  7.14282453252691 % 7.143 %   100 bps 100.000 Gbps   7.1428245325269 bps 7.143 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.17861212001222 % 7.179 %   100 bps 100.000 Gbps   7.17861212001222 bps 7.179 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.11583039428468 % 7.116 %   100 bps 100.000 Gbps   7.1158303942847 bps 7.116 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.53191380401457 % 4.532 %   100 bps 100.000 Gbps   4.53191380401458 bps 4.532 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.82417458608685 % 1.824 %   100 bps 100.000 Gbps   1.82417458608685 bps 1.824 Gbps 
Praha → Liberec  0.172383781757361 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2383781757362 bps 17.238 Kbps 
Liberec → Praha  0.157671880686791 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7671880686791 bps 15.767 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.13817571027454 % 2.138 %   400 bps 400.000 Gbps   8.55270284109818 bps 8.553 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.11751127542278 % 1.118 %   400 bps 400.000 Gbps   4.47004510169113 bps 4.470 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172349132563569 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2349132563569 bps 17.235 Kbps 
Pardubice → Praha  0.157508367351492 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7508367351492 bps 15.751 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.52817156128039 % 1.528 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.2817156128039 bps 15.282 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.93656274454828 % 7.937 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.3656274454829 bps 79.366 Mbps 
Praha → Public Internet  6.56641110933644 % 6.566 %   20 bps 20.000 Gbps   1.31328222186729 bps 1.313 Gbps 
Public Internet → Praha  8.70618748411746 % 8.706 %   20 bps 20.000 Gbps   1.74123749682349 bps 1.741 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.810380992587 % 2.810 %   20 bps 20.000 Gbps   562.076198517401 bps 562.076 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.807928074400106 % 0.808 %   20 bps 20.000 Gbps   161.585614880021 bps 161.586 Mbps 
Brno → Zlín  1.80894586651192 % 1.809 %   10 bps 10.000 Gbps   180.894586651192 bps 180.895 Mbps 
Zlín → Brno  0.846887145527561 % 0.847 %   10 bps 10.000 Gbps   84.6887145527561 bps 84.689 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.124134559795194 % 0.124 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.24134559795194 bps 1.241 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.886200411244976 % 0.886 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.86200411244976 bps 8.862 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.17486140476678 % 5.175 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.7486140476677 bps 51.749 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.031222840582099 % 0.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   312.22840582099 bps 312.228 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.24370767441355 % 2.244 %   10 bps 10.000 Gbps   224.370767441355 bps 224.371 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.93044429841378 % 4.930 %   10 bps 10.000 Gbps   493.044429841378 bps 493.044 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149885008881279 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9885008881279 bps 14.989 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163262701073306 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3262701073306 bps 16.326 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.187041153631887 % 0.187 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.87041153631887 bps 1.870 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.23148240070802 % 1.231 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3148240070802 bps 12.315 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0837957396370664 % 0.084 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.37957396370664 bps 8.380 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0874731345077685 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.74731345077686 bps 8.747 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.510671091597509 % 0.511 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.10671091597509 bps 5.107 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.385090458652923 % 0.385 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.85090458652923 bps 3.851 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   70.2576827004132 bps 70.258 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 1 00:19:25 2021