CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/2/1

Average load for period: 2021/02/01 00:00:00 - 2021/02/07 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/02/01 00:00:00 - 2021/02/07 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/2/1
ACONET->Brno  3.236%  Brno->ACONET  14.060%  Brno->Lednice  6.794%  Lednice->Brno  29.088%  Brno->SANET  4.538%  SANET->Brno  1.669%  Brno->Vyškov  4.195%  Vyškov->Brno  1.243%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.513%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.234%  České Budějovice->Plzeň  0.111%  Plzeň->České Budějovice  0.090%  České Budějovice->Tábor  0.337%  Tábor->České Budějovice  0.212%  Brno->Jihlava  2.060%  Jihlava->Brno  1.206%  České Budějovice->Jihlava  0.943%  Jihlava->České Budějovice  0.351%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.230e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.311e-3 %  Jihlava->Telč  0.372%  Telč->Jihlava  0.055%  Hradec Králové->Liberec  3.638%  Liberec->Hradec Králové  1.056%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.166%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.669%  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.379e-3 %  Most->Plzeň  0.211e-3 %  Plzeň->Most  0.114e-3 %  Brno->Olomouc  0.420%  Olomouc->Brno  0.201%  Hradec Králové->Olomouc  0.968%  Olomouc->Hradec Králové  0.357%  Olomouc->Ostrava  3.943%  Ostrava->Olomouc  0.623%  Olomouc->Zlín  0.980%  Zlín->Olomouc  0.050%  Brno->Ostrava  2.853%  Ostrava->Brno  1.502%  Karviná->Ostrava  0.845%  Ostrava->Karviná  2.823%  Opava->Ostrava  0.496%  Ostrava->Opava  0.667%  Ostrava->Pionier  7.847%  Pionier->Ostrava  1.968%  Hradec Králové->Pardubice  4.044%  Pardubice->Hradec Králové  0.880%  Cheb->Plzeň  0.046%  Plzeň->Cheb  1.226%  Plzeň->Praha  1.218%  Praha->Plzeň  2.002%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.161e-3 %  AMS-IX->Praha  19.093%  Praha->AMS-IX  0.624%  Brno->Praha  3.710%  Praha->Brno  7.353%  České Budějovice->Praha  1.288%  Praha->České Budějovice  3.166%  GÉANT2->Praha  7.780%  Praha->GÉANT2  7.810%  Hradec Králové->Praha  1.912%  Praha->Hradec Králové  5.078%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.838%  Praha->Poděbrady  9.072%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.159%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.634%  Most->Ústí nad
Labem  5.730e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.030%  Praha->Ústí nad
Labem  5.998%  Ústí nad
Labem->Praha  2.620%  Brno->Zlín  1.803%  Zlín->Brno  0.794%  NIX.cz->Praha  2.127%  Praha->NIX.cz  1.066%  Praha->Public Internet  7.444%  Public Internet->Praha  8.243% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/02/01 00:00:00 - 2021/02/07 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/02/01 00:00:00 - 2021/02/07 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  14.0600636482585 % 14.060 %   10 bps 10.000 Gbps   1.40600636482585 bps 1.406 Gbps 
ACONET → Brno  3.23599566798001 % 3.236 %   10 bps 10.000 Gbps   323.599566798001 bps 323.600 Mbps 
Lednice → Brno  29.0875730640123 % 29.088 %   1000 bps 1000.000 Mbps   290.875730640123 bps 290.876 Mbps 
Brno → Lednice  6.79448920959677 % 6.794 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.9448920959677 bps 67.945 Mbps 
Brno → SANET  4.53773978122025 % 4.538 %   20 bps 20.000 Gbps   907.547956244051 bps 907.548 Mbps 
SANET → Brno  1.66853501759466 % 1.669 %   20 bps 20.000 Gbps   333.707003518932 bps 333.707 Mbps 
Brno → Vyškov  4.19547076685882 % 4.195 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.9547076685882 bps 41.955 Mbps 
Vyškov → Brno  1.24333844620127 % 1.243 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.4333844620127 bps 12.433 Mbps 
Brno → Jihlava  2.06036542670178 % 2.060 %   100 bps 100.000 Gbps   1.79551720726032 bps 1.796 Gbps 
Jihlava → Brno  1.20648594631063 % 1.206 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20109457433147 bps 1.201 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.229681836785196 % 0.230 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.29681836785196 bps 2.297 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.311055301646415 % 0.311 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.11055301646415 bps 3.111 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0548200065919486 % 0.055 %   1000 bps 1000.000 Mbps   548.200065919486 bps 548.200 Kbps 
Jihlava → Telč  0.37159257577943 % 0.372 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.71592575779431 bps 3.716 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.350953860190852 % 0.351 %   20 bps 20.000 Gbps   70.1907720381705 bps 70.191 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.942508634548181 % 0.943 %   20 bps 20.000 Gbps   188.501726909636 bps 188.502 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.63756718620352 % 3.638 %   20 bps 20.000 Gbps   727.513437240704 bps 727.513 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.05566913080827 % 1.056 %   20 bps 20.000 Gbps   211.133826161654 bps 211.134 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.668911825696882 % 0.669 %   10 bps 10.000 Gbps   66.8911825696882 bps 66.891 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.166047588526731 % 0.166 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6047588526731 bps 16.605 Mbps 
Most → Děčín  0.378925332187729 % 0.379 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.78925332187729 bps 3.789 Kbps 
Děčín → Most  0.260891815813559 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60891815813559 bps 2.609 Kbps 
Plzeň → Most  0.113693233176022 % 0.114 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13693233176022 bps 1.137 Kbps 
Most → Plzeň  0.211029078091609 % 0.211 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.11029078091609 bps 2.110 Kbps 
Olomouc → Brno  0.201303992690651 % 0.201 %   100 bps 100.000 Gbps   201.303992690651 bps 201.304 Mbps 
Brno → Olomouc  0.420001951838345 % 0.420 %   100 bps 100.000 Gbps   420.001951838344 bps 420.002 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.35741740088616 % 0.357 %   100 bps 100.000 Gbps   357.41740088616 bps 357.417 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.968495245881092 % 0.968 %   100 bps 100.000 Gbps   968.495245881093 bps 968.495 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.622846096277323 % 0.623 %   20 bps 20.000 Gbps   123.433383053452 bps 123.433 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.94295243791746 % 3.943 %   20 bps 20.000 Gbps   774.193321718557 bps 774.193 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.050123143065961 % 0.050 %   10 bps 10.000 Gbps   5.0123143065961 bps 5.012 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.979568685305874 % 0.980 %   10 bps 10.000 Gbps   97.9568685305873 bps 97.957 Mbps 
Brno → Ostrava  2.85264739057881 % 2.853 %   100 bps 100.000 Gbps   2.85264739057881 bps 2.853 Gbps 
Ostrava → Brno  1.5016171375568 % 1.502 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5016171375568 bps 1.502 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.82283750868097 % 2.823 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.2283750868097 bps 28.228 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.845013021529143 % 0.845 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.45013021529142 bps 8.450 Mbps 
Opava → Ostrava  0.496174270496548 % 0.496 %   10 bps 10.000 Gbps   49.6174270496549 bps 49.617 Mbps 
Ostrava → Opava  0.666793133399298 % 0.667 %   10 bps 10.000 Gbps   66.6793133399298 bps 66.679 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.8474286133347 % 7.847 %   10 bps 10.000 Gbps   784.742861333469 bps 784.743 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.96756222526944 % 1.968 %   10 bps 10.000 Gbps   196.756222526944 bps 196.756 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.04367003012374 % 4.044 %   10 bps 10.000 Gbps   404.367003012374 bps 404.367 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.87995582224429 % 0.880 %   10 bps 10.000 Gbps   87.995582224429 bps 87.996 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0464282346353862 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.64282346353862 bps 4.643 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.22628995085418 % 1.226 %   10 bps 10.000 Gbps   122.628995085418 bps 122.629 Mbps 
Praha → Plzeň  2.00160447198759 % 2.002 %   100 bps 100.000 Gbps   2.00160447198759 bps 2.002 Gbps 
Plzeň → Praha  1.21780563064166 % 1.218 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21780563064166 bps 1.218 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161434711495309 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0704851825666 bps 16.070 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16067148468268 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9954502950182 bps 15.995 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.623800131362282 % 0.624 %   10 bps 10.000 Gbps   62.3800131362283 bps 62.380 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.093380052313 % 19.093 %   10 bps 10.000 Gbps   1.9093380052313 bps 1.909 Gbps 
Praha → Brno  7.35310391421653 % 7.353 %   100 bps 100.000 Gbps   7.35310391421651 bps 7.353 Gbps 
Brno → Praha  3.71044420036249 % 3.710 %   100 bps 100.000 Gbps   3.71044420036249 bps 3.710 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.78025730679673 % 7.780 %   100 bps 100.000 Gbps   7.78025730679672 bps 7.780 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.81025097447874 % 7.810 %   100 bps 100.000 Gbps   7.81025097447873 bps 7.810 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.91198070583471 % 1.912 %   100 bps 100.000 Gbps   1.91198070583471 bps 1.912 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.07772346965617 % 5.078 %   100 bps 100.000 Gbps   5.07772346965617 bps 5.078 Gbps 
Liberec → Praha  0.157884123279994 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7884123279994 bps 15.788 Kbps 
Praha → Liberec  0.172359479803813 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2359479803813 bps 17.236 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.12726995367667 % 2.127 %   400 bps 400.000 Gbps   8.50907981470668 bps 8.509 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.06589601976099 % 1.066 %   400 bps 400.000 Gbps   4.26358407904397 bps 4.264 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172397206969913 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2397206969913 bps 17.240 Kbps 
Pardubice → Praha  0.157488460171486 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7488460171486 bps 15.749 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.83826518274487 % 1.838 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.3826518274487 bps 18.383 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.07243991360523 % 9.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.7243991360522 bps 90.724 Mbps 
Praha → Public Internet  7.44371706339612 % 7.444 %   20 bps 20.000 Gbps   1.48874341267922 bps 1.489 Gbps 
Public Internet → Praha  8.24257319721287 % 8.243 %   20 bps 20.000 Gbps   1.64851463944257 bps 1.649 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.1663902557632 % 3.166 %   20 bps 20.000 Gbps   633.27805115264 bps 633.278 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.28848509508351 % 1.288 %   20 bps 20.000 Gbps   257.697019016703 bps 257.697 Mbps 
Zlín → Brno  0.794350003105516 % 0.794 %   10 bps 10.000 Gbps   79.4350003105516 bps 79.435 Mbps 
Brno → Zlín  1.80322975817336 % 1.803 %   10 bps 10.000 Gbps   180.322975817336 bps 180.323 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.158523199684507 % 0.159 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.58523199684507 bps 1.585 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.63363105205556 % 1.634 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.3363105205557 bps 16.336 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.73038667790888 % 5.730 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.3038667790888 bps 57.304 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0300570001664704 % 0.030 %   1000 bps 1000.000 Mbps   300.570001664704 bps 300.570 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.62048875420056 % 2.620 %   10 bps 10.000 Gbps   262.048875420055 bps 262.049 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.9981184565505 % 5.998 %   10 bps 10.000 Gbps   599.81184565505 bps 599.812 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149817972319393 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9817972319393 bps 14.982 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163301930159505 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3301930159505 bps 16.330 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.51290352034106 % 1.513 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.1290352034106 bps 15.129 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.233503227231063 % 0.234 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.33503227231064 bps 2.335 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.111313162550028 % 0.111 %   10 bps 10.000 Gbps   11.1313162550028 bps 11.131 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0895732653976332 % 0.090 %   10 bps 10.000 Gbps   8.95732653976332 bps 8.957 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.212251927673722 % 0.212 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.12251927673722 bps 2.123 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.336534880199043 % 0.337 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.36534880199044 bps 3.365 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   73.6499448527246 bps 73.650 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 8 00:12:25 2021