CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/2/8

Average load for period: 2021/02/08 00:00:00 - 2021/02/14 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/02/08 00:00:00 - 2021/02/14 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/2/8
ACONET->Brno  3.672%  Brno->ACONET  13.396%  Brno->Lednice  7.578%  Lednice->Brno  29.311%  Brno->SANET  4.210%  SANET->Brno  1.665%  Brno->Vyškov  4.327%  Vyškov->Brno  1.021%  Brno->České Budějovice  0.179e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.104%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.154%  České Budějovice->Plzeň  0.084e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.345%  Tábor->České Budějovice  0.097%  Brno->Jihlava  1.859%  Jihlava->Brno  1.923%  České Budějovice->Jihlava  0.490%  Jihlava->České Budějovice  0.146%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.223e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.322e-3 %  Jihlava->Telč  0.339%  Telč->Jihlava  0.061%  Hradec Králové->Liberec  3.847%  Liberec->Hradec Králové  1.179%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.249e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.564e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.382e-3 %  Most->Plzeň  0.216e-3 %  Plzeň->Most  0.110e-3 %  Brno->Olomouc  0.442%  Olomouc->Brno  0.209%  Hradec Králové->Olomouc  0.839%  Olomouc->Hradec Králové  0.292%  Olomouc->Ostrava  2.942%  Ostrava->Olomouc  0.228%  Olomouc->Zlín  0.899%  Zlín->Olomouc  1.524e-3 %  Brno->Ostrava  3.028%  Ostrava->Brno  2.506%  Karviná->Ostrava  1.120%  Ostrava->Karviná  2.787%  Opava->Ostrava  0.487%  Ostrava->Opava  0.749%  Ostrava->Pionier  8.148%  Pionier->Ostrava  1.386%  Hradec Králové->Pardubice  4.046%  Pardubice->Hradec Králové  0.891%  Cheb->Plzeň  0.040%  Plzeň->Cheb  1.155%  Plzeň->Praha  0.990%  Praha->Plzeň  2.110%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  19.208%  Praha->AMS-IX  0.778%  Brno->Praha  4.018%  Praha->Brno  7.413%  České Budějovice->Praha  1.004%  Praha->České Budějovice  3.148%  GÉANT2->Praha  8.412%  Praha->GÉANT2  6.083%  Hradec Králové->Praha  1.793%  Praha->Hradec Králové  4.670%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.158e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.741%  Praha->Poděbrady  9.279%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.202%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.242%  Most->Ústí nad
Labem  4.104e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.019%  Praha->Ústí nad
Labem  5.012%  Ústí nad
Labem->Praha  2.053%  Brno->Zlín  2.150%  Zlín->Brno  0.979%  NIX.cz->Praha  2.208%  Praha->NIX.cz  1.182%  Praha->Public Internet  7.558%  Public Internet->Praha  8.136% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/02/08 00:00:00 - 2021/02/14 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/02/08 00:00:00 - 2021/02/14 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  13.3964945892058 % 13.396 %   10 bps 10.000 Gbps   1.33964945892058 bps 1.340 Gbps 
ACONET → Brno  3.67243981141948 % 3.672 %   10 bps 10.000 Gbps   367.243981141948 bps 367.244 Mbps 
Brno → Lednice  7.57792233958071 % 7.578 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.779223395807 bps 75.779 Mbps 
Lednice → Brno  29.311257773097 % 29.311 %   1000 bps 1000.000 Mbps   293.11257773097 bps 293.113 Mbps 
SANET → Brno  1.6649767297664 % 1.665 %   20 bps 20.000 Gbps   332.99534595328 bps 332.995 Mbps 
Brno → SANET  4.21014965651084 % 4.210 %   20 bps 20.000 Gbps   842.029931302167 bps 842.030 Mbps 
Brno → Vyškov  4.32694450356316 % 4.327 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.2694450356316 bps 43.269 Mbps 
Vyškov → Brno  1.02051611921405 % 1.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.2051611921405 bps 10.205 Mbps 
Brno → Jihlava  1.85926984385436 % 1.859 %   100 bps 100.000 Gbps   1.85926984385436 bps 1.859 Gbps 
Jihlava → Brno  1.92326004139296 % 1.923 %   100 bps 100.000 Gbps   1.92326004139296 bps 1.923 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.222633349476391 % 0.223 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.22633349476391 bps 2.226 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.322136058758477 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22136058758477 bps 3.221 Kbps 
Jihlava → Telč  0.338818138768123 % 0.339 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.38818138768123 bps 3.388 Mbps 
Telč → Jihlava  0.060746858834428 % 0.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   607.468588344281 bps 607.469 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.145531802306599 % 0.146 %   20 bps 20.000 Gbps   29.1063604613197 bps 29.106 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.490304081135789 % 0.490 %   20 bps 20.000 Gbps   98.0608162271579 bps 98.061 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.17856809003188 % 1.179 %   20 bps 20.000 Gbps   235.713618006375 bps 235.714 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.84740719239087 % 3.847 %   20 bps 20.000 Gbps   769.481438478175 bps 769.481 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.564199588094478 % 0.564 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   56.4199588094478 bps 56.420 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.248770398669894 % 0.249 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.8770398669894 bps 24.877 Kbps 
Děčín → Most  0.259004494321103 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59004494321103 bps 2.590 Kbps 
Most → Děčín  0.382030734006423 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.82030734006423 bps 3.820 Kbps 
Plzeň → Most  0.10960029078258 % 0.110 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0960029078258 bps 1.096 Kbps 
Most → Plzeň  0.215590396877693 % 0.216 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.15590396877693 bps 2.156 Kbps 
Brno → Olomouc  0.44150361703795 % 0.442 %   100 bps 100.000 Gbps   441.503617037949 bps 441.504 Mbps 
Olomouc → Brno  0.208605298066004 % 0.209 %   100 bps 100.000 Gbps   208.605298066004 bps 208.605 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.839499972982665 % 0.839 %   100 bps 100.000 Gbps   839.499972982666 bps 839.500 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.291859058069375 % 0.292 %   100 bps 100.000 Gbps   291.859058069375 bps 291.859 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.94215631361345 % 2.942 %   20 bps 20.000 Gbps   579.50819602814 bps 579.508 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.227608402823468 % 0.228 %   20 bps 20.000 Gbps   45.5216805646936 bps 45.522 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.52365067431615 % 1.524 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   152.365067431615 bps 152.365 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.898605267873194 % 0.899 %   10 bps 10.000 Gbps   89.8605267873194 bps 89.861 Mbps 
Ostrava → Brno  2.50562032819533 % 2.506 %   100 bps 100.000 Gbps   2.50562032819533 bps 2.506 Gbps 
Brno → Ostrava  3.02819595299149 % 3.028 %   100 bps 100.000 Gbps   3.02819595299149 bps 3.028 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.12048117505348 % 1.120 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2048117505348 bps 11.205 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.78739683481822 % 2.787 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.8739683481822 bps 27.874 Mbps 
Opava → Ostrava  0.486676084192157 % 0.487 %   10 bps 10.000 Gbps   48.6676084192157 bps 48.668 Mbps 
Ostrava → Opava  0.749042810973428 % 0.749 %   10 bps 10.000 Gbps   74.9042810973428 bps 74.904 Mbps 
Ostrava → Pionier  8.14816815542518 % 8.148 %   10 bps 10.000 Gbps   814.816815542518 bps 814.817 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.3862692152795 % 1.386 %   10 bps 10.000 Gbps   138.62692152795 bps 138.627 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.04612115162748 % 4.046 %   10 bps 10.000 Gbps   404.612115162747 bps 404.612 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.89058539334065 % 0.891 %   10 bps 10.000 Gbps   89.058539334065 bps 89.059 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.15518284634529 % 1.155 %   10 bps 10.000 Gbps   115.518284634529 bps 115.518 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.039787978098552 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   3.9787978098552 bps 3.979 Mbps 
Plzeň → Praha  0.989888129452583 % 0.990 %   100 bps 100.000 Gbps   989.888129452582 bps 989.888 Mbps 
Praha → Plzeň  2.10967817614044 % 2.110 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10967817614043 bps 2.110 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160848014899783 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0848014899783 bps 16.085 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160094921972405 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0094921972405 bps 16.009 Kbps 
AMS-IX → Praha  19.2079281442475 % 19.208 %   10 bps 10.000 Gbps   1.92079281442475 bps 1.921 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.778134077314068 % 0.778 %   10 bps 10.000 Gbps   77.8134077314068 bps 77.813 Mbps 
Brno → Praha  4.01759103161032 % 4.018 %   100 bps 100.000 Gbps   4.01759103161032 bps 4.018 Gbps 
Praha → Brno  7.41341406105696 % 7.413 %   100 bps 100.000 Gbps   7.41341406105697 bps 7.413 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.41187715159905 % 8.412 %   100 bps 100.000 Gbps   8.41187715159906 bps 8.412 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.08291840835012 % 6.083 %   100 bps 100.000 Gbps   6.08291840835012 bps 6.083 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.66958441511922 % 4.670 %   100 bps 100.000 Gbps   4.66958441511922 bps 4.670 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.79266257102116 % 1.793 %   100 bps 100.000 Gbps   1.79266257102117 bps 1.793 Gbps 
Praha → Liberec  0.17221123242133 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.221123242133 bps 17.221 Kbps 
Liberec → Praha  0.157708517485027 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7708517485027 bps 15.771 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.1820427485392 % 1.182 %   400 bps 400.000 Gbps   4.72817099415681 bps 4.728 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.20753059659082 % 2.208 %   400 bps 400.000 Gbps   8.83012238636327 bps 8.830 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172395949628588 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2395949628588 bps 17.240 Kbps 
Pardubice → Praha  0.15751236006654 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.751236006654 bps 15.751 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.74075048134793 % 1.741 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.4075048134793 bps 17.408 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.27900682175197 % 9.279 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.7900682175197 bps 92.790 Mbps 
Praha → Public Internet  7.55774946868354 % 7.558 %   20 bps 20.000 Gbps   1.51154989373671 bps 1.512 Gbps 
Public Internet → Praha  8.13608841736947 % 8.136 %   20 bps 20.000 Gbps   1.62721768347389 bps 1.627 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.14759460865199 % 3.148 %   20 bps 20.000 Gbps   629.518921730398 bps 629.519 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.00359089204841 % 1.004 %   20 bps 20.000 Gbps   200.718178409683 bps 200.718 Mbps 
Brno → Zlín  2.15012689236085 % 2.150 %   10 bps 10.000 Gbps   215.012689236085 bps 215.013 Mbps 
Zlín → Brno  0.978724742789108 % 0.979 %   10 bps 10.000 Gbps   97.8724742789107 bps 97.872 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.24215649851291 % 1.242 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.421564985129 bps 12.422 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.201781638937693 % 0.202 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.01781638937693 bps 2.018 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0190130638859092 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   190.130638859092 bps 190.131 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.10414719658687 % 4.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.0414719658687 bps 41.041 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.05349405733002 % 2.053 %   10 bps 10.000 Gbps   205.349405733003 bps 205.349 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.01189670131879 % 5.012 %   10 bps 10.000 Gbps   501.189670131879 bps 501.190 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149788053244743 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9788053244743 bps 14.979 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.178684934631036 % 0.179 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8684934631036 bps 17.868 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.153746858585569 % 0.154 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.53746858585569 bps 1.537 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.10364229718835 % 1.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0364229718835 bps 11.036 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0873984405811549 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.73984405811549 bps 8.740 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0838171273389151 % 0.084 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.38171273389152 bps 8.382 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.344722112578235 % 0.345 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.44722112578235 bps 3.447 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0971548336548228 % 0.097 %   1000 bps 1000.000 Mbps   971.548336548228 bps 971.548 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   74.1578097366864 bps 74.158 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 15 00:11:55 2021