CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/2/15

Average load for period: 2021/02/15 00:00:00 - 2021/02/21 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/02/15 00:00:00 - 2021/02/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/2/15
ACONET->Brno  3.938%  Brno->ACONET  14.905%  Brno->Lednice  7.338%  Lednice->Brno  29.793%  Brno->SANET  4.394%  SANET->Brno  1.847%  Brno->Vyškov  4.383%  Vyškov->Brno  1.234%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.668%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.300%  České Budějovice->Plzeň  0.084e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.412%  Tábor->České Budějovice  0.106%  Brno->Jihlava  2.177%  Jihlava->Brno  1.450%  České Budějovice->Jihlava  0.442%  Jihlava->České Budějovice  0.110%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.243e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.321e-3 %  Jihlava->Telč  0.321%  Telč->Jihlava  0.118%  Hradec Králové->Liberec  3.712%  Liberec->Hradec Králové  1.181%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.195e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.213e-3 %  Děčín->Most  1.393e-3 %  Most->Děčín  0.554e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.112e-3 %  Brno->Olomouc  0.483%  Olomouc->Brno  0.193%  Hradec Králové->Olomouc  0.910%  Olomouc->Hradec Králové  0.298%  Olomouc->Ostrava  2.818%  Ostrava->Olomouc  0.215%  Olomouc->Zlín  0.926%  Zlín->Olomouc  0.424e-3 %  Brno->Ostrava  2.813%  Ostrava->Brno  1.749%  Karviná->Ostrava  0.936%  Ostrava->Karviná  2.537%  Opava->Ostrava  0.473%  Ostrava->Opava  0.756%  Ostrava->Pionier  7.132%  Pionier->Ostrava  1.315%  Hradec Králové->Pardubice  3.654%  Pardubice->Hradec Králové  0.949%  Cheb->Plzeň  0.037%  Plzeň->Cheb  0.875%  Plzeň->Praha  1.135%  Praha->Plzeň  2.132%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  20.739%  Praha->AMS-IX  0.627%  Brno->Praha  3.898%  Praha->Brno  7.621%  České Budějovice->Praha  1.116%  Praha->České Budějovice  4.889%  GÉANT2->Praha  9.185%  Praha->GÉANT2  7.433%  Hradec Králové->Praha  2.565%  Praha->Hradec Králové  5.715%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.014%  Praha->Poděbrady  9.362%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.150%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.069%  Most->Ústí nad
Labem  3.643e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.017%  Praha->Ústí nad
Labem  5.012%  Ústí nad
Labem->Praha  2.637%  Brno->Zlín  2.103%  Zlín->Brno  0.978%  NIX.cz->Praha  2.219%  Praha->NIX.cz  1.274%  Praha->Public Internet  7.251%  Public Internet->Praha  7.667% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/02/15 00:00:00 - 2021/02/21 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/02/15 00:00:00 - 2021/02/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.93811232933146 % 3.938 %   10 bps 10.000 Gbps   393.811232933146 bps 393.811 Mbps 
Brno → ACONET  14.9045596879851 % 14.905 %   10 bps 10.000 Gbps   1.49045596879851 bps 1.490 Gbps 
Brno → Lednice  7.33802914011411 % 7.338 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.3802914011412 bps 73.380 Mbps 
Lednice → Brno  29.7927605086751 % 29.793 %   1000 bps 1000.000 Mbps   297.92760508675 bps 297.928 Mbps 
SANET → Brno  1.84724002916386 % 1.847 %   20 bps 20.000 Gbps   369.448005832772 bps 369.448 Mbps 
Brno → SANET  4.39399588744265 % 4.394 %   20 bps 20.000 Gbps   878.799177488529 bps 878.799 Mbps 
Brno → Vyškov  4.38282108782327 % 4.383 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.8282108782326 bps 43.828 Mbps 
Vyškov → Brno  1.23362294201666 % 1.234 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3362294201666 bps 12.336 Mbps 
Jihlava → Brno  1.45024091997436 % 1.450 %   100 bps 100.000 Gbps   1.45024091997436 bps 1.450 Gbps 
Brno → Jihlava  2.17678274020399 % 2.177 %   100 bps 100.000 Gbps   2.17678274020399 bps 2.177 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.321479923114799 % 0.321 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.21479923114799 bps 3.215 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.242759251474822 % 0.243 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.42759251474822 bps 2.428 Kbps 
Jihlava → Telč  0.320692121053814 % 0.321 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.20692121053814 bps 3.207 Mbps 
Telč → Jihlava  0.117702541820171 % 0.118 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.17702541820171 bps 1.177 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.11029042567388 % 0.110 %   20 bps 20.000 Gbps   22.0580851347761 bps 22.058 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.442332721430794 % 0.442 %   20 bps 20.000 Gbps   88.4665442861587 bps 88.467 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.71224774937832 % 3.712 %   20 bps 20.000 Gbps   742.449549875665 bps 742.450 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.18140365523825 % 1.181 %   20 bps 20.000 Gbps   236.28073104765 bps 236.281 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.195456289525526 % 0.195 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.5456289525526 bps 19.546 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.212564655812855 % 0.213 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.2564655812855 bps 21.256 Kbps 
Most → Děčín  0.554154888068238 % 0.554 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.54154888068238 bps 5.542 Kbps 
Děčín → Most  1.39269674587147 % 1.393 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9269674587147 bps 13.927 Kbps 
Plzeň → Most  0.111660073578741 % 0.112 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11660073578741 bps 1.117 Kbps 
Most → Plzeň  0.207657885660039 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07657885660039 bps 2.077 Kbps 
Olomouc → Brno  0.192916895442617 % 0.193 %   100 bps 100.000 Gbps   192.916895442617 bps 192.917 Mbps 
Brno → Olomouc  0.483345209739711 % 0.483 %   100 bps 100.000 Gbps   483.345209739711 bps 483.345 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.297675482552295 % 0.298 %   100 bps 100.000 Gbps   297.675482552296 bps 297.675 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.910318023784287 % 0.910 %   100 bps 100.000 Gbps   910.318023784288 bps 910.318 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.214528976261417 % 0.215 %   20 bps 20.000 Gbps   42.9057952522834 bps 42.906 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.81796325366494 % 2.818 %   20 bps 20.000 Gbps   562.834227038783 bps 562.834 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.4243805210587 % 0.424 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   42.4380521058701 bps 42.438 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.926358858333969 % 0.926 %   10 bps 10.000 Gbps   92.6358858333968 bps 92.636 Mbps 
Brno → Ostrava  2.81305486463959 % 2.813 %   100 bps 100.000 Gbps   2.81305486463959 bps 2.813 Gbps 
Ostrava → Brno  1.74928928530476 % 1.749 %   100 bps 100.000 Gbps   1.74928928530476 bps 1.749 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.935522766684213 % 0.936 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.35522766684213 bps 9.355 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.53661371003749 % 2.537 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.3661371003749 bps 25.366 Mbps 
Ostrava → Opava  0.75578688432553 % 0.756 %   10 bps 10.000 Gbps   75.578688432553 bps 75.579 Mbps 
Opava → Ostrava  0.473199188652783 % 0.473 %   10 bps 10.000 Gbps   47.3199188652783 bps 47.320 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.31480499334002 % 1.315 %   10 bps 10.000 Gbps   131.480499334002 bps 131.480 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.13230341251594 % 7.132 %   10 bps 10.000 Gbps   713.230341251594 bps 713.230 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.948521583149338 % 0.949 %   10 bps 10.000 Gbps   94.8521583149338 bps 94.852 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.65440157834109 % 3.654 %   10 bps 10.000 Gbps   365.440157834109 bps 365.440 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0369935932406442 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.69935932406442 bps 3.699 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.875308719405195 % 0.875 %   10 bps 10.000 Gbps   87.5308719405195 bps 87.531 Mbps 
Praha → Plzeň  2.13230346883833 % 2.132 %   100 bps 100.000 Gbps   2.13230346883833 bps 2.132 Gbps 
Plzeň → Praha  1.13497350209408 % 1.135 %   100 bps 100.000 Gbps   1.13497350209408 bps 1.135 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.159930130956817 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9930130956817 bps 15.993 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160739515777088 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0739515777088 bps 16.074 Kbps 
AMS-IX → Praha  20.7390371954749 % 20.739 %   10 bps 10.000 Gbps   2.07390371954749 bps 2.074 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.626758762024245 % 0.627 %   10 bps 10.000 Gbps   62.6758762024245 bps 62.676 Mbps 
Brno → Praha  3.89768140371993 % 3.898 %   100 bps 100.000 Gbps   3.89768140371993 bps 3.898 Gbps 
Praha → Brno  7.62066583994983 % 7.621 %   100 bps 100.000 Gbps   7.62066583994982 bps 7.621 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.18495598484412 % 9.185 %   100 bps 100.000 Gbps   9.18495598484413 bps 9.185 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.43300021243553 % 7.433 %   100 bps 100.000 Gbps   7.43300021243554 bps 7.433 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.71468961131599 % 5.715 %   100 bps 100.000 Gbps   5.71468961131599 bps 5.715 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.56545604039078 % 2.565 %   100 bps 100.000 Gbps   2.56545604039078 bps 2.565 Gbps 
Praha → Liberec  0.172122634379253 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2122634379253 bps 17.212 Kbps 
Liberec → Praha  0.157539803573162 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7539803573162 bps 15.754 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.21904573927089 % 2.219 %   400 bps 400.000 Gbps   8.87618295708354 bps 8.876 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.27412153422861 % 1.274 %   400 bps 400.000 Gbps   5.09648613691443 bps 5.096 Gbps 
Pardubice → Praha  0.157452052174759 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7452052174759 bps 15.745 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172367961517613 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2367961517613 bps 17.237 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.01360778169864 % 2.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.1360778169864 bps 20.136 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.36221986272665 % 9.362 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.6221986272665 bps 93.622 Mbps 
Praha → Public Internet  7.25082671460176 % 7.251 %   20 bps 20.000 Gbps   1.45016534292035 bps 1.450 Gbps 
Public Internet → Praha  7.66655396510847 % 7.667 %   20 bps 20.000 Gbps   1.53331079302169 bps 1.533 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.11575561564915 % 1.116 %   20 bps 20.000 Gbps   223.15112312983 bps 223.151 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.88898648999723 % 4.889 %   20 bps 20.000 Gbps   977.797297999446 bps 977.797 Mbps 
Brno → Zlín  2.1025315487244 % 2.103 %   10 bps 10.000 Gbps   210.25315487244 bps 210.253 Mbps 
Zlín → Brno  0.978499381225649 % 0.978 %   10 bps 10.000 Gbps   97.8499381225649 bps 97.850 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.150309400354574 % 0.150 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.50309400354574 bps 1.503 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.06907216988163 % 1.069 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6907216988163 bps 10.691 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.64255622324379 % 3.643 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.425562232438 bps 36.426 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.016790212636714 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   167.90212636714 bps 167.902 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.6373388003517 % 2.637 %   10 bps 10.000 Gbps   263.73388003517 bps 263.734 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.01191359446406 % 5.012 %   10 bps 10.000 Gbps   501.191359446406 bps 501.191 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163185209322424 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3185209322424 bps 16.319 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149755940743803 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9755940743803 bps 14.976 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.3002248311837 % 0.300 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.002248311837 bps 3.002 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.66791588527533 % 1.668 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.6791588527533 bps 16.679 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0873691538019051 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.73691538019051 bps 8.737 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0837671647301254 % 0.084 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.37671647301254 bps 8.377 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.1058081017832 % 0.106 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.058081017832 bps 1.058 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.411985176410613 % 0.412 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.11985176410613 bps 4.120 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   78.1811796384997 bps 78.181 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 22 00:11:58 2021