CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/2/22

Average load for period: 2021/02/22 00:00:00 - 2021/02/28 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/02/22 00:00:00 - 2021/02/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/2/22
ACONET->Brno  6.210%  Brno->ACONET  14.355%  Brno->Lednice  7.876%  Lednice->Brno  28.849%  Brno->SANET  4.477%  SANET->Brno  1.757%  Brno->Vyškov  3.074%  Vyškov->Brno  0.931%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.448%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.255%  České Budějovice->Plzeň  0.084e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.399%  Tábor->České Budějovice  0.126%  Brno->Jihlava  2.084%  Jihlava->Brno  1.348%  České Budějovice->Jihlava  0.434%  Jihlava->České Budějovice  0.166%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.224e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.325e-3 %  Jihlava->Telč  0.263%  Telč->Jihlava  0.071%  Hradec Králové->Liberec  3.750%  Liberec->Hradec Králové  1.729%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.282e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.402e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.377e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.115e-3 %  Brno->Olomouc  0.467%  Olomouc->Brno  0.187%  Hradec Králové->Olomouc  0.984%  Olomouc->Hradec Králové  0.315%  Olomouc->Ostrava  3.949%  Ostrava->Olomouc  0.243%  Olomouc->Zlín  1.061%  Zlín->Olomouc  0.047%  Brno->Ostrava  2.930%  Ostrava->Brno  2.031%  Karviná->Ostrava  0.880%  Ostrava->Karviná  2.725%  Opava->Ostrava  0.443%  Ostrava->Opava  0.692%  Ostrava->Pionier  7.649%  Pionier->Ostrava  1.243%  Hradec Králové->Pardubice  3.810%  Pardubice->Hradec Králové  1.052%  Cheb->Plzeň  0.044%  Plzeň->Cheb  0.838%  Plzeň->Praha  1.165%  Praha->Plzeň  2.125%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  20.989%  Praha->AMS-IX  0.606%  Brno->Praha  3.938%  Praha->Brno  7.439%  České Budějovice->Praha  1.079%  Praha->České Budějovice  3.480%  GÉANT2->Praha  8.907%  Praha->GÉANT2  7.728%  Hradec Králové->Praha  2.511%  Praha->Hradec Králové  5.595%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  2.096%  Praha->Poděbrady  9.312%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.668%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.161%  Most->Ústí nad
Labem  5.333e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.019%  Praha->Ústí nad
Labem  5.118%  Ústí nad
Labem->Praha  2.387%  Brno->Zlín  1.964%  Zlín->Brno  0.935%  NIX.cz->Praha  2.139%  Praha->NIX.cz  1.186%  Praha->Public Internet  6.743%  Public Internet->Praha  8.121% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/02/22 00:00:00 - 2021/02/28 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/02/22 00:00:00 - 2021/02/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  6.20967546392468 % 6.210 %   10 bps 10.000 Gbps   620.967546392468 bps 620.968 Mbps 
Brno → ACONET  14.3548936450267 % 14.355 %   10 bps 10.000 Gbps   1.43548936450267 bps 1.435 Gbps 
Brno → Lednice  7.87580351060823 % 7.876 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.7580351060822 bps 78.758 Mbps 
Lednice → Brno  28.8490876080396 % 28.849 %   1000 bps 1000.000 Mbps   288.490876080396 bps 288.491 Mbps 
Brno → SANET  4.4770331902356 % 4.477 %   20 bps 20.000 Gbps   895.406638047121 bps 895.407 Mbps 
SANET → Brno  1.7566629666723 % 1.757 %   20 bps 20.000 Gbps   351.33259333446 bps 351.333 Mbps 
Brno → Vyškov  3.07408679033417 % 3.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.7408679033417 bps 30.741 Mbps 
Vyškov → Brno  0.931282210011698 % 0.931 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.31282210011698 bps 9.313 Mbps 
Jihlava → Brno  1.34827671244573 % 1.348 %   100 bps 100.000 Gbps   1.34827671244573 bps 1.348 Gbps 
Brno → Jihlava  2.08417209621649 % 2.084 %   100 bps 100.000 Gbps   2.08417209621649 bps 2.084 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.325140565151058 % 0.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.25140565151058 bps 3.251 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.223671906887212 % 0.224 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.23671906887212 bps 2.237 Kbps 
Jihlava → Telč  0.263086810971479 % 0.263 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63086810971479 bps 2.631 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0710172529492023 % 0.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   710.172529492023 bps 710.173 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.165871675480893 % 0.166 %   20 bps 20.000 Gbps   33.1743350961786 bps 33.174 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.434200523121677 % 0.434 %   20 bps 20.000 Gbps   86.8401046243354 bps 86.840 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.72908465947319 % 1.729 %   20 bps 20.000 Gbps   345.816931894639 bps 345.817 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.74995604078647 % 3.750 %   20 bps 20.000 Gbps   749.991208157295 bps 749.991 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.401711774786892 % 0.402 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.1711774786892 bps 40.171 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.282154138754609 % 0.282 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.2154138754609 bps 28.215 Kbps 
Děčín → Most  0.260824589158931 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60824589158931 bps 2.608 Kbps 
Most → Děčín  0.376956389363833 % 0.377 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76956389363833 bps 3.770 Kbps 
Plzeň → Most  0.114777360366998 % 0.115 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.14777360366998 bps 1.148 Kbps 
Most → Plzeň  0.207103934501763 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07103934501763 bps 2.071 Kbps 
Brno → Olomouc  0.466859340063434 % 0.467 %   100 bps 100.000 Gbps   466.859340063433 bps 466.859 Mbps 
Olomouc → Brno  0.186974692518204 % 0.187 %   100 bps 100.000 Gbps   186.974692518204 bps 186.975 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.984292308313033 % 0.984 %   100 bps 100.000 Gbps   984.292308313033 bps 984.292 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.314902805457203 % 0.315 %   100 bps 100.000 Gbps   314.902805457203 bps 314.903 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.94914840949744 % 3.949 %   20 bps 20.000 Gbps   775.932786502369 bps 775.933 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.243451684812653 % 0.243 %   20 bps 20.000 Gbps   48.6127817421992 bps 48.613 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.06100179524074 % 1.061 %   10 bps 10.000 Gbps   106.100179524074 bps 106.100 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.0467080702692562 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.67080702692563 bps 4.671 Mbps 
Brno → Ostrava  2.92950271118965 % 2.930 %   100 bps 100.000 Gbps   2.92950271118965 bps 2.930 Gbps 
Ostrava → Brno  2.03106152657265 % 2.031 %   100 bps 100.000 Gbps   2.03106152657265 bps 2.031 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.880145768806178 % 0.880 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.80145768806178 bps 8.801 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.72514369402265 % 2.725 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.2514369402265 bps 27.251 Mbps 
Ostrava → Opava  0.69185088267106 % 0.692 %   10 bps 10.000 Gbps   69.185088267106 bps 69.185 Mbps 
Opava → Ostrava  0.442764998889211 % 0.443 %   10 bps 10.000 Gbps   44.2764998889212 bps 44.276 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.24337988467482 % 1.243 %   10 bps 10.000 Gbps   124.337988467482 bps 124.338 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.64918421286079 % 7.649 %   10 bps 10.000 Gbps   764.918421286079 bps 764.918 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.80960862260676 % 3.810 %   10 bps 10.000 Gbps   380.960862260676 bps 380.961 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.0515908769097 % 1.052 %   10 bps 10.000 Gbps   105.15908769097 bps 105.159 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0444331676725197 % 0.044 %   10 bps 10.000 Gbps   4.44331676725197 bps 4.443 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.837530908609129 % 0.838 %   10 bps 10.000 Gbps   83.7530908609129 bps 83.753 Mbps 
Praha → Plzeň  2.12490449819909 % 2.125 %   100 bps 100.000 Gbps   2.12490449819909 bps 2.125 Gbps 
Plzeň → Praha  1.16548494311145 % 1.165 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16548494311145 bps 1.165 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.605814114257694 % 0.606 %   10 bps 10.000 Gbps   60.5814114257693 bps 60.581 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.9888818211351 % 20.989 %   10 bps 10.000 Gbps   2.09888818211351 bps 2.099 Gbps 
Praha → Brno  7.43943481305318 % 7.439 %   100 bps 100.000 Gbps   7.43943481305319 bps 7.439 Gbps 
Brno → Praha  3.93779730371158 % 3.938 %   100 bps 100.000 Gbps   3.93779730371158 bps 3.938 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.90731556328498 % 8.907 %   100 bps 100.000 Gbps   8.90731556328498 bps 8.907 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.72790066079331 % 7.728 %   100 bps 100.000 Gbps   7.7279006607933 bps 7.728 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.59495758101091 % 5.595 %   100 bps 100.000 Gbps   5.59495758101091 bps 5.595 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.51140211563237 % 2.511 %   100 bps 100.000 Gbps   2.51140211563238 bps 2.511 Gbps 
Liberec → Praha  0.157466979531108 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7466979531108 bps 15.747 Kbps 
Praha → Liberec  0.172540680793438 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2540680793438 bps 17.254 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.18573304089999 % 1.186 %   400 bps 400.000 Gbps   4.74293216359997 bps 4.743 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.13882348675025 % 2.139 %   400 bps 400.000 Gbps   8.555293947001 bps 8.555 Gbps 
Pardubice → Praha  0.15746359710981 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.746359710981 bps 15.746 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172656826613823 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2656826613823 bps 17.266 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.09586958028645 % 2.096 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.9586958028644 bps 20.959 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.31236039837276 % 9.312 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.1236039837276 bps 93.124 Mbps 
Public Internet → Praha  8.12140521319088 % 8.121 %   20 bps 20.000 Gbps   1.62428104263818 bps 1.624 Gbps 
Praha → Public Internet  6.74269168337178 % 6.743 %   20 bps 20.000 Gbps   1.34853833667436 bps 1.349 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.47962217877506 % 3.480 %   20 bps 20.000 Gbps   695.924435755012 bps 695.924 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.07893808358517 % 1.079 %   20 bps 20.000 Gbps   215.787616717034 bps 215.788 Mbps 
Zlín → Brno  0.934906777486422 % 0.935 %   10 bps 10.000 Gbps   93.4906777486423 bps 93.491 Mbps 
Brno → Zlín  1.9644922544701 % 1.964 %   10 bps 10.000 Gbps   196.44922544701 bps 196.449 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.668416622507352 % 0.668 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.68416622507351 bps 6.684 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.16076206926251 % 1.161 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.6076206926251 bps 11.608 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.33251208401548 % 5.333 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.3251208401549 bps 53.325 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0191720038369353 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   191.720038369353 bps 191.720 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.11849874966357 % 5.118 %   10 bps 10.000 Gbps   511.849874966357 bps 511.850 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.38688734164693 % 2.387 %   10 bps 10.000 Gbps   238.688734164693 bps 238.689 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163600336019852 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3600336019852 bps 16.360 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149824415399175 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9824415399175 bps 14.982 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.44777268666387 % 1.448 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.4777268666388 bps 14.478 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.255328477306148 % 0.255 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.55328477306148 bps 2.553 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0874233079020091 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.7423307902009 bps 8.742 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0838255606615355 % 0.084 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.38255606615355 bps 8.383 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.398880057314293 % 0.399 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.98880057314294 bps 3.989 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.125786240582323 % 0.126 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.25786240582323 bps 1.258 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   77.7711062466077 bps 77.771 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 1 00:19:21 2021