CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/3/1

Average load for period: 2021/03/01 00:00:00 - 2021/03/07 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/03/01 00:00:00 - 2021/03/07 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/3/1
ACONET->Brno  7.097%  Brno->ACONET  14.751%  Brno->Lednice  7.050%  Lednice->Brno  29.576%  Brno->SANET  4.553%  SANET->Brno  1.735%  Brno->Vyškov  3.281%  Vyškov->Brno  0.859%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.170e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.680%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.337%  České Budějovice->Plzeň  0.089e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.093e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.404%  Tábor->České Budějovice  0.105%  Brno->Jihlava  1.839%  Jihlava->Brno  1.594%  České Budějovice->Jihlava  0.621%  Jihlava->České Budějovice  0.248%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.238e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.326e-3 %  Jihlava->Telč  0.335%  Telč->Jihlava  0.069%  Hradec Králové->Liberec  3.894%  Liberec->Hradec Králové  2.411%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.260e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.247e-3 %  Děčín->Most  0.326e-3 %  Most->Děčín  0.391e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.115e-3 %  Brno->Olomouc  0.470%  Olomouc->Brno  0.246%  Hradec Králové->Olomouc  1.056%  Olomouc->Hradec Králové  0.268%  Olomouc->Ostrava  3.918%  Ostrava->Olomouc  0.313%  Olomouc->Zlín  0.873%  Zlín->Olomouc  7.941e-3 %  Brno->Ostrava  3.165%  Ostrava->Brno  1.753%  Karviná->Ostrava  1.050%  Ostrava->Karviná  2.945%  Opava->Ostrava  0.457%  Ostrava->Opava  0.698%  Ostrava->Pionier  8.686%  Pionier->Ostrava  1.515%  Hradec Králové->Pardubice  3.520%  Pardubice->Hradec Králové  0.976%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  0.949%  Plzeň->Praha  3.818%  Praha->Plzeň  4.642%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  21.705%  Praha->AMS-IX  0.642%  Brno->Praha  4.132%  Praha->Brno  7.328%  České Budějovice->Praha  1.369%  Praha->České Budějovice  3.041%  GÉANT2->Praha  8.478%  Praha->GÉANT2  7.435%  Hradec Králové->Praha  2.973%  Praha->Hradec Králové  5.366%  Liberec->Praha  0.211e-3 %  Praha->Liberec  0.188e-3 %  Pardubice->Praha  0.162e-3 %  Praha->Pardubice  0.188e-3 %  Poděbrady->Praha  1.694%  Praha->Poděbrady  9.078%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.200%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.297%  Most->Ústí nad
Labem  5.208e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.026%  Praha->Ústí nad
Labem  4.657%  Ústí nad
Labem->Praha  1.965%  Brno->Zlín  1.976%  Zlín->Brno  1.040%  NIX.cz->Praha  2.087%  Praha->NIX.cz  1.366%  Praha->Public Internet  7.410%  Public Internet->Praha  8.647% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/03/01 00:00:00 - 2021/03/07 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/03/01 00:00:00 - 2021/03/07 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  14.7509119413526 % 14.751 %   10 bps 10.000 Gbps   1.47509119413526 bps 1.475 Gbps 
ACONET → Brno  7.09725781365464 % 7.097 %   10 bps 10.000 Gbps   709.725781365464 bps 709.726 Mbps 
Brno → Lednice  7.05039306026875 % 7.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.5039306026874 bps 70.504 Mbps 
Lednice → Brno  29.5755808327082 % 29.576 %   1000 bps 1000.000 Mbps   295.755808327082 bps 295.756 Mbps 
SANET → Brno  1.73548297249124 % 1.735 %   20 bps 20.000 Gbps   347.096594498247 bps 347.097 Mbps 
Brno → SANET  4.55321763014628 % 4.553 %   20 bps 20.000 Gbps   910.643526029255 bps 910.644 Mbps 
Vyškov → Brno  0.858695749495755 % 0.859 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.58695749495755 bps 8.587 Mbps 
Brno → Vyškov  3.28143454804679 % 3.281 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.8143454804679 bps 32.814 Mbps 
Jihlava → Brno  1.5937669050628 % 1.594 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5937669050628 bps 1.594 Gbps 
Brno → Jihlava  1.83876668592533 % 1.839 %   100 bps 100.000 Gbps   1.83876668592533 bps 1.839 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.238075624733441 % 0.238 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.38075624733441 bps 2.381 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.326499124934818 % 0.326 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.26499124934818 bps 3.265 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0690386077180134 % 0.069 %   1000 bps 1000.000 Mbps   690.386077180134 bps 690.386 Kbps 
Jihlava → Telč  0.334966377604798 % 0.335 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.34966377604798 bps 3.350 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.247501506090981 % 0.248 %   20 bps 20.000 Gbps   49.5003012181962 bps 49.500 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.620924832159546 % 0.621 %   20 bps 20.000 Gbps   124.184966431909 bps 124.185 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  2.41087472802217 % 2.411 %   20 bps 20.000 Gbps   482.174945604434 bps 482.175 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.89374103024302 % 3.894 %   20 bps 20.000 Gbps   778.748206048604 bps 778.748 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.246561486752867 % 0.247 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.6561486752867 bps 24.656 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.260037114056804 % 0.260 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.0037114056804 bps 26.004 Kbps 
Děčín → Most  0.326413450177906 % 0.326 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.26413450177906 bps 3.264 Kbps 
Most → Děčín  0.390740741784865 % 0.391 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.90740741784865 bps 3.907 Kbps 
Most → Plzeň  0.207036069703182 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07036069703182 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.115075088159375 % 0.115 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.15075088159375 bps 1.151 Kbps 
Olomouc → Brno  0.245582483474329 % 0.246 %   100 bps 100.000 Gbps   245.582483474329 bps 245.582 Mbps 
Brno → Olomouc  0.469599413216034 % 0.470 %   100 bps 100.000 Gbps   469.599413216034 bps 469.599 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.267739335357546 % 0.268 %   100 bps 100.000 Gbps   267.739335357546 bps 267.739 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.05599868409337 % 1.056 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05599868409337 bps 1.056 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.31330081971271 % 0.313 %   20 bps 20.000 Gbps   62.660163942542 bps 62.660 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.91816282705836 % 3.918 %   20 bps 20.000 Gbps   777.963107186923 bps 777.963 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.873233919600752 % 0.873 %   10 bps 10.000 Gbps   87.3233919600752 bps 87.323 Mbps 
Zlín → Olomouc  7.94131437416261 % 7.941 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   794.13143741626 bps 794.131 Kbps 
Ostrava → Brno  1.75348118244291 % 1.753 %   100 bps 100.000 Gbps   1.75348118244291 bps 1.753 Gbps 
Brno → Ostrava  3.16469344663599 % 3.165 %   100 bps 100.000 Gbps   3.16469344663598 bps 3.165 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.94496499773132 % 2.945 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.4496499773131 bps 29.450 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.04996804605098 % 1.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4996804605098 bps 10.500 Mbps 
Ostrava → Opava  0.698238947786245 % 0.698 %   10 bps 10.000 Gbps   69.8238947786246 bps 69.824 Mbps 
Opava → Ostrava  0.457342991533946 % 0.457 %   10 bps 10.000 Gbps   45.7342991533946 bps 45.734 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.51486758470336 % 1.515 %   10 bps 10.000 Gbps   151.486758470336 bps 151.487 Mbps 
Ostrava → Pionier  8.68629775492542 % 8.686 %   10 bps 10.000 Gbps   868.629775492542 bps 868.630 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.976042681176322 % 0.976 %   10 bps 10.000 Gbps   97.6042681176322 bps 97.604 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.520377338556 % 3.520 %   10 bps 10.000 Gbps   352.037733855599 bps 352.038 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.948861555155953 % 0.949 %   10 bps 10.000 Gbps   94.8861555155952 bps 94.886 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0288362306964713 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.88362306964714 bps 2.884 Mbps 
Plzeň → Praha  3.8180944917396 % 3.818 %   100 bps 100.000 Gbps   3.8180944917396 bps 3.818 Gbps 
Praha → Plzeň  4.642436114992 % 4.642 %   100 bps 100.000 Gbps   4.642436114992 bps 4.642 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  21.7051759644331 % 21.705 %   10 bps 10.000 Gbps   2.17051759644332 bps 2.171 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.642346458082679 % 0.642 %   10 bps 10.000 Gbps   64.2346458082679 bps 64.235 Mbps 
Brno → Praha  4.13208400404644 % 4.132 %   100 bps 100.000 Gbps   4.13208400404643 bps 4.132 Gbps 
Praha → Brno  7.32849951175919 % 7.328 %   100 bps 100.000 Gbps   7.32849951175918 bps 7.328 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.43492351798956 % 7.435 %   100 bps 100.000 Gbps   7.43492351798955 bps 7.435 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.47805933370129 % 8.478 %   100 bps 100.000 Gbps   8.47805933370128 bps 8.478 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.36595955453038 % 5.366 %   100 bps 100.000 Gbps   5.36595955453038 bps 5.366 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.97281710807547 % 2.973 %   100 bps 100.000 Gbps   2.97281710807547 bps 2.973 Gbps 
Liberec → Praha  0.211015285632333 % 0.211 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.1015285632333 bps 21.102 Kbps 
Praha → Liberec  0.18815031698983 % 0.188 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.815031698983 bps 18.815 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.08694956218782 % 2.087 %   400 bps 400.000 Gbps   8.34779824875127 bps 8.348 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.36642532783479 % 1.366 %   400 bps 400.000 Gbps   5.46570131133915 bps 5.466 Gbps 
Praha → Pardubice  0.188173229631032 % 0.188 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.8173229631032 bps 18.817 Kbps 
Pardubice → Praha  0.162494363878152 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2494363878152 bps 16.249 Kbps 
Praha → Poděbrady  9.07814657643867 % 9.078 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.7814657643868 bps 90.781 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.69381022526438 % 1.694 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.9381022526438 bps 16.938 Mbps 
Praha → Public Internet  7.40986843410157 % 7.410 %   20 bps 20.000 Gbps   1.48197368682031 bps 1.482 Gbps 
Public Internet → Praha  8.64714443377212 % 8.647 %   20 bps 20.000 Gbps   1.72942888675443 bps 1.729 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.36854205208481 % 1.369 %   20 bps 20.000 Gbps   273.708410416963 bps 273.708 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.04131505533248 % 3.041 %   20 bps 20.000 Gbps   608.263011066497 bps 608.263 Mbps 
Zlín → Brno  1.03952863928031 % 1.040 %   10 bps 10.000 Gbps   103.95286392803 bps 103.953 Mbps 
Brno → Zlín  1.97578240913065 % 1.976 %   10 bps 10.000 Gbps   197.578240913065 bps 197.578 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.29711147066192 % 1.297 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.9711147066192 bps 12.971 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.20041553816974 % 0.200 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0041553816974 bps 2.004 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0260945617442428 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   260.945617442427 bps 260.946 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.20780659162249 % 5.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.0780659162249 bps 52.078 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.96484109346327 % 1.965 %   10 bps 10.000 Gbps   196.484109346327 bps 196.484 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.65680299386165 % 4.657 %   10 bps 10.000 Gbps   465.680299386165 bps 465.680 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.170370759276562 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0370759276562 bps 17.037 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.16540347790087 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.540347790087 bps 16.540 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.67980459897616 % 1.680 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.7980459897616 bps 16.798 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.33669881396375 % 0.337 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.36698813963749 bps 3.367 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0894157983250096 % 0.089 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.94157983250096 bps 8.942 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0932876228279818 % 0.093 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   9.32876228279818 bps 9.329 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.404219644240731 % 0.404 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04219644240731 bps 4.042 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.10459107425859 % 0.105 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0459107425859 bps 1.046 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   83.7569208569736 bps 83.757 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 8 00:12:20 2021