CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/3/8

Average load for period: 2021/03/08 00:00:00 - 2021/03/14 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/03/08 00:00:00 - 2021/03/14 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/3/8
ACONET->Brno  3.881%  Brno->ACONET  12.695%  Brno->Lednice  6.944%  Lednice->Brno  28.657%  Brno->SANET  4.721%  SANET->Brno  2.000%  Brno->Vyškov  3.456%  Vyškov->Brno  0.730%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.688%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.296%  České Budějovice->Plzeň  0.084e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.229%  Tábor->České Budějovice  0.104%  Brno->Jihlava  2.243%  Jihlava->Brno  2.237%  České Budějovice->Jihlava  0.548%  Jihlava->České Budějovice  0.089%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  7.146e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  1.499e-3 %  Jihlava->Telč  0.318%  Telč->Jihlava  0.278%  Hradec Králové->Liberec  4.028%  Liberec->Hradec Králové  3.336%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.276e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.254e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.111e-3 %  Brno->Olomouc  0.483%  Olomouc->Brno  0.277%  Hradec Králové->Olomouc  1.230%  Olomouc->Hradec Králové  0.270%  Olomouc->Ostrava  4.694%  Ostrava->Olomouc  0.110%  Olomouc->Zlín  0.774%  Zlín->Olomouc  0.575e-3 %  Brno->Ostrava  2.895%  Ostrava->Brno  1.708%  Karviná->Ostrava  0.841%  Ostrava->Karviná  2.804%  Opava->Ostrava  0.913%  Ostrava->Opava  0.647%  Ostrava->Pionier  8.062%  Pionier->Ostrava  1.375%  Hradec Králové->Pardubice  3.635%  Pardubice->Hradec Králové  1.026%  Cheb->Plzeň  0.036%  Plzeň->Cheb  1.107%  Plzeň->Praha  0.898%  Praha->Plzeň  1.692%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  18.204%  Praha->AMS-IX  0.731%  Brno->Praha  3.964%  Praha->Brno  7.742%  České Budějovice->Praha  2.310%  Praha->České Budějovice  2.783%  GÉANT2->Praha  10.277%  Praha->GÉANT2  6.938%  Hradec Králové->Praha  1.771%  Praha->Hradec Králové  4.198%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.738%  Praha->Poděbrady  8.614%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.179%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.602%  Most->Ústí nad
Labem  5.952e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.025%  Praha->Ústí nad
Labem  4.571%  Ústí nad
Labem->Praha  2.305%  Brno->Zlín  1.903%  Zlín->Brno  1.025%  NIX.cz->Praha  2.175%  Praha->NIX.cz  1.366%  Praha->Public Internet  6.647%  Public Internet->Praha  8.148% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/03/08 00:00:00 - 2021/03/14 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/03/08 00:00:00 - 2021/03/14 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.88084989209135 % 3.881 %   10 bps 10.000 Gbps   388.084989209135 bps 388.085 Mbps 
Brno → ACONET  12.6949180244023 % 12.695 %   10 bps 10.000 Gbps   1.26949180244023 bps 1.269 Gbps 
Brno → Lednice  6.94355240772594 % 6.944 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.4355240772594 bps 69.436 Mbps 
Lednice → Brno  28.6570086239701 % 28.657 %   1000 bps 1000.000 Mbps   286.570086239701 bps 286.570 Mbps 
SANET → Brno  2.00031833150677 % 2.000 %   20 bps 20.000 Gbps   400.063666301355 bps 400.064 Mbps 
Brno → SANET  4.72094926819673 % 4.721 %   20 bps 20.000 Gbps   944.189853639345 bps 944.190 Mbps 
Brno → Vyškov  3.45562810079577 % 3.456 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.5562810079577 bps 34.556 Mbps 
Vyškov → Brno  0.72987628233737 % 0.730 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.2987628233737 bps 7.299 Mbps 
Brno → Jihlava  2.24289027811538 % 2.243 %   100 bps 100.000 Gbps   2.24289027811538 bps 2.243 Gbps 
Jihlava → Brno  2.23719809821479 % 2.237 %   100 bps 100.000 Gbps   2.23719809821479 bps 2.237 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  7.14599580128788 % 7.146 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.4599580128788 bps 71.460 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  1.49908331334624 % 1.499 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.9908331334624 bps 14.991 Kbps 
Telč → Jihlava  0.277801343713938 % 0.278 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.77801343713938 bps 2.778 Mbps 
Jihlava → Telč  0.318184958756961 % 0.318 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.18184958756961 bps 3.182 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.547672148635489 % 0.548 %   20 bps 20.000 Gbps   109.534429727098 bps 109.534 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0889291019396235 % 0.089 %   20 bps 20.000 Gbps   17.7858203879247 bps 17.786 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  3.33560943559163 % 3.336 %   20 bps 20.000 Gbps   667.121887118327 bps 667.122 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.02754488515482 % 4.028 %   20 bps 20.000 Gbps   805.508977030965 bps 805.509 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.254301624704239 % 0.254 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.4301624704239 bps 25.430 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.276135642498784 % 0.276 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.6135642498784 bps 27.614 Kbps 
Děčín → Most  0.259641352788342 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59641352788342 bps 2.596 Kbps 
Most → Děčín  0.374897457689728 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.74897457689727 bps 3.749 Kbps 
Plzeň → Most  0.111002805648449 % 0.111 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11002805648449 bps 1.110 Kbps 
Most → Plzeň  0.207018011119342 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07018011119342 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.483222421711636 % 0.483 %   100 bps 100.000 Gbps   483.222421711637 bps 483.222 Mbps 
Olomouc → Brno  0.277216911031533 % 0.277 %   100 bps 100.000 Gbps   277.216911031533 bps 277.217 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.270005835676064 % 0.270 %   100 bps 100.000 Gbps   270.005835676064 bps 270.006 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.22965981611718 % 1.230 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22965981611718 bps 1.230 Gbps 
Olomouc → Ostrava  4.69352297425456 % 4.694 %   20 bps 20.000 Gbps   922.768644544427 bps 922.769 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.109816292449635 % 0.110 %   20 bps 20.000 Gbps   21.9160432004824 bps 21.916 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.774403533705278 % 0.774 %   10 bps 10.000 Gbps   77.4403533705277 bps 77.440 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.574536912424065 % 0.575 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   57.4536912424065 bps 57.454 Kbps 
Ostrava → Brno  1.70769206790265 % 1.708 %   100 bps 100.000 Gbps   1.70769206790265 bps 1.708 Gbps 
Brno → Ostrava  2.89482166072593 % 2.895 %   100 bps 100.000 Gbps   2.89482166072593 bps 2.895 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.840516825262615 % 0.841 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.40516825262616 bps 8.405 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.80398720658592 % 2.804 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.0398720658592 bps 28.040 Mbps 
Ostrava → Opava  0.647457795122671 % 0.647 %   10 bps 10.000 Gbps   64.745779512267 bps 64.746 Mbps 
Opava → Ostrava  0.913263707638377 % 0.913 %   10 bps 10.000 Gbps   91.3263707638376 bps 91.326 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.37463851559977 % 1.375 %   10 bps 10.000 Gbps   137.463851559977 bps 137.464 Mbps 
Ostrava → Pionier  8.06201082380352 % 8.062 %   10 bps 10.000 Gbps   806.201082380352 bps 806.201 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.63540664018496 % 3.635 %   10 bps 10.000 Gbps   363.540664018496 bps 363.541 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.02576754032675 % 1.026 %   10 bps 10.000 Gbps   102.576754032675 bps 102.577 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.10685841628988 % 1.107 %   10 bps 10.000 Gbps   110.685841628988 bps 110.686 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0362343920217981 % 0.036 %   10 bps 10.000 Gbps   3.62343920217981 bps 3.623 Mbps 
Plzeň → Praha  0.898443968054972 % 0.898 %   100 bps 100.000 Gbps   898.443968054972 bps 898.444 Mbps 
Praha → Plzeň  1.69189768451711 % 1.692 %   100 bps 100.000 Gbps   1.69189768451711 bps 1.692 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.731036480339633 % 0.731 %   10 bps 10.000 Gbps   73.1036480339634 bps 73.104 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.2039729712256 % 18.204 %   10 bps 10.000 Gbps   1.82039729712256 bps 1.820 Gbps 
Brno → Praha  3.96407923626027 % 3.964 %   100 bps 100.000 Gbps   3.96407923626027 bps 3.964 Gbps 
Praha → Brno  7.74189601724127 % 7.742 %   100 bps 100.000 Gbps   7.74189601724127 bps 7.742 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.2769569556617 % 10.277 %   100 bps 100.000 Gbps   10.2769569556617 bps 10.277 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.93806541561972 % 6.938 %   100 bps 100.000 Gbps   6.93806541561972 bps 6.938 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.19827796824271 % 4.198 %   100 bps 100.000 Gbps   4.19827796824271 bps 4.198 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.77085865995545 % 1.771 %   100 bps 100.000 Gbps   1.77085865995545 bps 1.771 Gbps 
Praha → Liberec  0.172186715912763 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2186715912763 bps 17.219 Kbps 
Liberec → Praha  0.216598741736375 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6598741736375 bps 21.660 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.36583653225439 % 1.366 %   400 bps 400.000 Gbps   5.46334612901754 bps 5.463 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.17538588486764 % 2.175 %   400 bps 400.000 Gbps   8.70154353947056 bps 8.702 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172324888737629 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2324888737629 bps 17.232 Kbps 
Pardubice → Praha  0.157426859904019 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7426859904019 bps 15.743 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.73812086830174 % 1.738 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.3812086830175 bps 17.381 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.61441091811899 % 8.614 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.1441091811899 bps 86.144 Mbps 
Public Internet → Praha  8.14807538586223 % 8.148 %   20 bps 20.000 Gbps   1.62961507717245 bps 1.630 Gbps 
Praha → Public Internet  6.64721639007063 % 6.647 %   20 bps 20.000 Gbps   1.32944327801413 bps 1.329 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.31042083194725 % 2.310 %   20 bps 20.000 Gbps   462.08416638945 bps 462.084 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.78329062190589 % 2.783 %   20 bps 20.000 Gbps   556.658124381179 bps 556.658 Mbps 
Brno → Zlín  1.90257312026964 % 1.903 %   10 bps 10.000 Gbps   190.257312026964 bps 190.257 Mbps 
Zlín → Brno  1.02465889668202 % 1.025 %   10 bps 10.000 Gbps   102.465889668202 bps 102.466 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.60213585779472 % 1.602 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.0213585779472 bps 16.021 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.179052980332065 % 0.179 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.79052980332065 bps 1.791 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0251467617026743 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   251.467617026743 bps 251.468 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.95159159124012 % 5.952 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.5159159124011 bps 59.516 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.57053495494079 % 4.571 %   10 bps 10.000 Gbps   457.05349549408 bps 457.053 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.30511217352987 % 2.305 %   10 bps 10.000 Gbps   230.511217352987 bps 230.511 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163175550298474 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3175550298474 bps 16.318 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149783661410962 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9783661410962 bps 14.978 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.68805376153785 % 1.688 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.8805376153785 bps 16.881 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.296285733205513 % 0.296 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.96285733205513 bps 2.963 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0837631788461013 % 0.084 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.37631788461013 bps 8.376 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0873492514144468 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.73492514144468 bps 8.735 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.104011793033726 % 0.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04011793033726 bps 1.040 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.229299559267749 % 0.229 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.29299559267748 bps 2.293 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   77.7291494096915 bps 77.729 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 15 00:11:52 2021