CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/3/15

Average load for period: 2021/03/15 00:00:00 - 2021/03/21 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/03/15 00:00:00 - 2021/03/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/3/15
ACONET->Brno  3.890%  Brno->ACONET  14.193%  Brno->Lednice  7.272%  Lednice->Brno  28.731%  Brno->SANET  4.998%  SANET->Brno  2.082%  Brno->Vyškov  3.794%  Vyškov->Brno  0.642%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.198e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.593%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.230%  České Budějovice->Plzeň  0.054%  Plzeň->České Budějovice  0.026%  České Budějovice->Tábor  0.170%  Tábor->České Budějovice  0.046%  Brno->Jihlava  1.716%  Jihlava->Brno  2.088%  České Budějovice->Jihlava  0.753%  Jihlava->České Budějovice  0.143%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  2.143e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.418e-3 %  Jihlava->Telč  0.231%  Telč->Jihlava  0.073%  Hradec Králové->Liberec  3.778%  Liberec->Hradec Králové  3.143%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.289e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.321e-3 %  Děčín->Most  0.371e-3 %  Most->Děčín  0.957e-3 %  Most->Plzeň  0.293e-3 %  Plzeň->Most  0.661e-3 %  Brno->Olomouc  0.515%  Olomouc->Brno  0.224%  Hradec Králové->Olomouc  1.196%  Olomouc->Hradec Králové  0.269%  Olomouc->Ostrava  4.679%  Ostrava->Olomouc  0.292%  Olomouc->Zlín  0.769%  Zlín->Olomouc  0.516e-3 %  Brno->Ostrava  3.397%  Ostrava->Brno  1.750%  Karviná->Ostrava  0.911%  Ostrava->Karviná  3.019%  Opava->Ostrava  0.589%  Ostrava->Opava  0.596%  Ostrava->Pionier  8.708%  Pionier->Ostrava  1.455%  Hradec Králové->Pardubice  3.665%  Pardubice->Hradec Králové  0.979%  Cheb->Plzeň  0.040%  Plzeň->Cheb  1.111%  Plzeň->Praha  0.879%  Praha->Plzeň  1.753%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  18.149%  Praha->AMS-IX  0.666%  Brno->Praha  5.382%  Praha->Brno  7.964%  České Budějovice->Praha  1.425%  Praha->České Budějovice  3.357%  GÉANT2->Praha  9.136%  Praha->GÉANT2  6.709%  Hradec Králové->Praha  3.566%  Praha->Hradec Králové  4.461%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.209e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.887%  Praha->Poděbrady  9.242%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.139%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.168%  Most->Ústí nad
Labem  6.318e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.011%  Praha->Ústí nad
Labem  4.492%  Ústí nad
Labem->Praha  2.355%  Brno->Zlín  1.866%  Zlín->Brno  1.007%  NIX.cz->Praha  2.336%  Praha->NIX.cz  1.300%  Praha->Public Internet  7.489%  Public Internet->Praha  8.362% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/03/15 00:00:00 - 2021/03/21 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/03/15 00:00:00 - 2021/03/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  14.1925749790762 % 14.193 %   10 bps 10.000 Gbps   1.41925749790762 bps 1.419 Gbps 
ACONET → Brno  3.88951183977053 % 3.890 %   10 bps 10.000 Gbps   388.951183977053 bps 388.951 Mbps 
Brno → Lednice  7.27209426169153 % 7.272 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.7209426169154 bps 72.721 Mbps 
Lednice → Brno  28.7310456751758 % 28.731 %   1000 bps 1000.000 Mbps   287.310456751758 bps 287.310 Mbps 
SANET → Brno  2.08171548641379 % 2.082 %   20 bps 20.000 Gbps   416.343097282758 bps 416.343 Mbps 
Brno → SANET  4.99775363889562 % 4.998 %   20 bps 20.000 Gbps   999.550727779123 bps 999.551 Mbps 
Brno → Vyškov  3.79378728251885 % 3.794 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.9378728251885 bps 37.938 Mbps 
Vyškov → Brno  0.641602797061462 % 0.642 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.41602797061462 bps 6.416 Mbps 
Brno → Jihlava  1.71613480187772 % 1.716 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71613480187772 bps 1.716 Gbps 
Jihlava → Brno  2.08759018978604 % 2.088 %   100 bps 100.000 Gbps   2.08759018978604 bps 2.088 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  2.14347253422433 % 2.143 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.4347253422433 bps 21.435 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.418086218405483 % 0.418 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.18086218405483 bps 4.181 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0733919738693916 % 0.073 %   1000 bps 1000.000 Mbps   733.919738693917 bps 733.920 Kbps 
Jihlava → Telč  0.230501059612084 % 0.231 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.30501059612084 bps 2.305 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.143372864568134 % 0.143 %   20 bps 20.000 Gbps   28.6745729136267 bps 28.675 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.753367845776584 % 0.753 %   20 bps 20.000 Gbps   150.673569155317 bps 150.674 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.77782561303859 % 3.778 %   20 bps 20.000 Gbps   755.565122607717 bps 755.565 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  3.14279571321272 % 3.143 %   20 bps 20.000 Gbps   628.559142642543 bps 628.559 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.321483228199737 % 0.321 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   32.1483228199737 bps 32.148 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.288673297033767 % 0.289 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.8673297033767 bps 28.867 Kbps 
Most → Děčín  0.956665939003781 % 0.957 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.56665939003782 bps 9.567 Kbps 
Děčín → Most  0.371205075540888 % 0.371 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.71205075540888 bps 3.712 Kbps 
Most → Plzeň  0.292670298868963 % 0.293 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.92670298868963 bps 2.927 Kbps 
Plzeň → Most  0.661258185859886 % 0.661 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.61258185859885 bps 6.613 Kbps 
Brno → Olomouc  0.515078597876126 % 0.515 %   100 bps 100.000 Gbps   515.078597876127 bps 515.079 Mbps 
Olomouc → Brno  0.224292481348001 % 0.224 %   100 bps 100.000 Gbps   224.292481348 bps 224.292 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.269342578495544 % 0.269 %   100 bps 100.000 Gbps   269.342578495544 bps 269.343 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.19604975528458 % 1.196 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19604975528458 bps 1.196 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.292039373356079 % 0.292 %   20 bps 20.000 Gbps   58.4078746712157 bps 58.408 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.679268584899 % 4.679 %   20 bps 20.000 Gbps   928.480189643444 bps 928.480 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.516407373865742 % 0.516 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   51.6407373865742 bps 51.641 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.769235950105697 % 0.769 %   10 bps 10.000 Gbps   76.9235950105697 bps 76.924 Mbps 
Brno → Ostrava  3.39708716172435 % 3.397 %   100 bps 100.000 Gbps   3.39708716172435 bps 3.397 Gbps 
Ostrava → Brno  1.74998484270073 % 1.750 %   100 bps 100.000 Gbps   1.74998484270073 bps 1.750 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.910774302107622 % 0.911 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.10774302107623 bps 9.108 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.01897478963483 % 3.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.1897478963483 bps 30.190 Mbps 
Opava → Ostrava  0.58853528956461 % 0.589 %   10 bps 10.000 Gbps   58.853528956461 bps 58.854 Mbps 
Ostrava → Opava  0.5957343041105 % 0.596 %   10 bps 10.000 Gbps   59.57343041105 bps 59.573 Mbps 
Ostrava → Pionier  8.70818319184321 % 8.708 %   10 bps 10.000 Gbps   870.818319184321 bps 870.818 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.45479127308389 % 1.455 %   10 bps 10.000 Gbps   145.479127308389 bps 145.479 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.978609009379895 % 0.979 %   10 bps 10.000 Gbps   97.8609009379895 bps 97.861 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.66469361115219 % 3.665 %   10 bps 10.000 Gbps   366.469361115218 bps 366.469 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0403807880095015 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   4.03807880095015 bps 4.038 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.11077913755472 % 1.111 %   10 bps 10.000 Gbps   111.077913755472 bps 111.078 Mbps 
Praha → Plzeň  1.75300544809118 % 1.753 %   100 bps 100.000 Gbps   1.75300544809118 bps 1.753 Gbps 
Plzeň → Praha  0.878593664494464 % 0.879 %   100 bps 100.000 Gbps   878.593664494463 bps 878.594 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  18.1492703744951 % 18.149 %   10 bps 10.000 Gbps   1.81492703744951 bps 1.815 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.665598235601344 % 0.666 %   10 bps 10.000 Gbps   66.5598235601344 bps 66.560 Mbps 
Brno → Praha  5.3817609882145 % 5.382 %   100 bps 100.000 Gbps   5.38176098821449 bps 5.382 Gbps 
Praha → Brno  7.96429141688423 % 7.964 %   100 bps 100.000 Gbps   7.96429141688423 bps 7.964 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.70927468203858 % 6.709 %   100 bps 100.000 Gbps   6.70927468203859 bps 6.709 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.13585473300508 % 9.136 %   100 bps 100.000 Gbps   9.13585473300508 bps 9.136 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.56569065788566 % 3.566 %   100 bps 100.000 Gbps   3.56569065788566 bps 3.566 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.4612822341781 % 4.461 %   100 bps 100.000 Gbps   4.46128223417811 bps 4.461 Gbps 
Praha → Liberec  0.173121957426003 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3121957426004 bps 17.312 Kbps 
Liberec → Praha  0.216702980845406 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6702980845406 bps 21.670 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.2999381494688 % 1.300 %   400 bps 400.000 Gbps   5.19975259787521 bps 5.200 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.33555241585575 % 2.336 %   400 bps 400.000 Gbps   9.342209663423 bps 9.342 Gbps 
Praha → Pardubice  0.17283962138384 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.283962138384 bps 17.284 Kbps 
Pardubice → Praha  0.208558622246331 % 0.209 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8558622246331 bps 20.856 Kbps 
Praha → Poděbrady  9.24160386036077 % 9.242 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.4160386036075 bps 92.416 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.88677243648605 % 1.887 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.8677243648605 bps 18.868 Mbps 
Praha → Public Internet  7.48939503836922 % 7.489 %   20 bps 20.000 Gbps   1.49787900767384 bps 1.498 Gbps 
Public Internet → Praha  8.36223537049652 % 8.362 %   20 bps 20.000 Gbps   1.67244707409931 bps 1.672 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.42515871890179 % 1.425 %   20 bps 20.000 Gbps   285.031743780357 bps 285.032 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.3565565438739 % 3.357 %   20 bps 20.000 Gbps   671.31130877478 bps 671.311 Mbps 
Brno → Zlín  1.86603753057953 % 1.866 %   10 bps 10.000 Gbps   186.603753057953 bps 186.604 Mbps 
Zlín → Brno  1.00673242440354 % 1.007 %   10 bps 10.000 Gbps   100.673242440354 bps 100.673 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.1683048285253 % 1.168 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.683048285253 bps 11.683 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.139398846152599 % 0.139 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.39398846152599 bps 1.394 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0108072269073521 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   108.072269073522 bps 108.072 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  6.31753200860311 % 6.318 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.1753200860311 bps 63.175 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.35538121311002 % 2.355 %   10 bps 10.000 Gbps   235.538121311002 bps 235.538 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.49150714388218 % 4.492 %   10 bps 10.000 Gbps   449.150714388218 bps 449.151 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.198309098048153 % 0.198 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.8309098048153 bps 19.831 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163141436032784 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3141436032784 bps 16.314 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.59343153555294 % 1.593 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.9343153555294 bps 15.934 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.230301313567957 % 0.230 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.30301313567956 bps 2.303 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0540824626788621 % 0.054 %   10 bps 10.000 Gbps   5.40824626788621 bps 5.408 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0256207123083841 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.5620712308384 bps 2.562 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.17010314650357 % 0.170 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.7010314650357 bps 1.701 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0456591860703408 % 0.046 %   1000 bps 1000.000 Mbps   456.591860703408 bps 456.592 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   80.6928489511602 bps 80.693 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 22 00:12:23 2021