CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/3/22

Average load for period: 2021/03/22 00:00:00 - 2021/03/28 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/03/22 00:00:00 - 2021/03/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/3/22
ACONET->Brno  4.256%  Brno->ACONET  16.609%  Brno->Lednice  6.900%  Lednice->Brno  28.551%  Brno->SANET  5.508%  SANET->Brno  1.860%  Brno->Vyškov  3.219%  Vyškov->Brno  0.758%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.484%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.263%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.114e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.160%  Tábor->České Budějovice  0.080%  Brno->Jihlava  1.641%  Jihlava->Brno  2.640%  České Budějovice->Jihlava  0.524%  Jihlava->České Budějovice  0.747%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.240e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.468e-3 %  Jihlava->Telč  0.158%  Telč->Jihlava  0.095%  Hradec Králové->Liberec  3.747%  Liberec->Hradec Králové  1.543%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.285e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.323e-3 %  Děčín->Most  0.290e-3 %  Most->Děčín  0.377e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.117e-3 %  Brno->Olomouc  0.471%  Olomouc->Brno  0.233%  Hradec Králové->Olomouc  0.857%  Olomouc->Hradec Králové  0.267%  Olomouc->Ostrava  3.258%  Ostrava->Olomouc  0.306%  Olomouc->Zlín  0.742%  Zlín->Olomouc  0.542e-3 %  Brno->Ostrava  4.553%  Ostrava->Brno  1.924%  Karviná->Ostrava  0.910%  Ostrava->Karviná  3.321%  Opava->Ostrava  0.540%  Ostrava->Opava  2.222%  Ostrava->Pionier  7.833%  Pionier->Ostrava  1.129%  Hradec Králové->Pardubice  3.466%  Pardubice->Hradec Králové  1.157%  Cheb->Plzeň  0.051%  Plzeň->Cheb  1.079%  Plzeň->Praha  0.933%  Praha->Plzeň  1.881%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  16.737%  Praha->AMS-IX  0.675%  Brno->Praha  5.195%  Praha->Brno  9.184%  České Budějovice->Praha  1.183%  Praha->České Budějovice  2.562%  GÉANT2->Praha  8.398%  Praha->GÉANT2  6.201%  Hradec Králové->Praha  1.161%  Praha->Hradec Králové  3.448%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.180%  Praha->Poděbrady  9.299%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.157%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.117%  Most->Ústí nad
Labem  6.501e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.014%  Praha->Ústí nad
Labem  4.610%  Ústí nad
Labem->Praha  2.355%  Brno->Zlín  1.736%  Zlín->Brno  0.998%  NIX.cz->Praha  2.494%  Praha->NIX.cz  1.327%  Praha->Public Internet  7.151%  Public Internet->Praha  8.203% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/03/22 00:00:00 - 2021/03/28 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/03/22 00:00:00 - 2021/03/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  16.6090742459844 % 16.609 %   10 bps 10.000 Gbps   1.66090742459844 bps 1.661 Gbps 
ACONET → Brno  4.25602054320066 % 4.256 %   10 bps 10.000 Gbps   425.602054320066 bps 425.602 Mbps 
Lednice → Brno  28.5514167875061 % 28.551 %   1000 bps 1000.000 Mbps   285.514167875061 bps 285.514 Mbps 
Brno → Lednice  6.89956514021585 % 6.900 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.9956514021585 bps 68.996 Mbps 
SANET → Brno  1.85951283570836 % 1.860 %   20 bps 20.000 Gbps   371.902567141672 bps 371.903 Mbps 
Brno → SANET  5.50811717187926 % 5.508 %   20 bps 20.000 Gbps   1.10162343437585 bps 1.102 Gbps 
Brno → Vyškov  3.21901040467521 % 3.219 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.1901040467521 bps 32.190 Mbps 
Vyškov → Brno  0.757869229482228 % 0.758 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.57869229482228 bps 7.579 Mbps 
Brno → Jihlava  1.64079640462266 % 1.641 %   100 bps 100.000 Gbps   1.64079640462266 bps 1.641 Gbps 
Jihlava → Brno  2.63974813043784 % 2.640 %   100 bps 100.000 Gbps   2.63974813043784 bps 2.640 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.240050329723577 % 0.240 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.40050329723577 bps 2.401 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.467782359678879 % 0.468 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.67782359678878 bps 4.678 Kbps 
Telč → Jihlava  0.095094917608053 % 0.095 %   1000 bps 1000.000 Mbps   950.949176080529 bps 950.949 Kbps 
Jihlava → Telč  0.157585053260546 % 0.158 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.57585053260546 bps 1.576 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.747225687806805 % 0.747 %   20 bps 20.000 Gbps   149.441894910865 bps 149.442 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.523827774525013 % 0.524 %   20 bps 20.000 Gbps   104.762156305377 bps 104.762 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.54269674616736 % 1.543 %   20 bps 20.000 Gbps   308.539349233473 bps 308.539 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.74728442310983 % 3.747 %   20 bps 20.000 Gbps   749.456884621966 bps 749.457 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.284995559793206 % 0.285 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.4995559793206 bps 28.500 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.323293347392174 % 0.323 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   32.3293347392174 bps 32.329 Kbps 
Děčín → Most  0.290353836462585 % 0.290 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.90353836462585 bps 2.904 Kbps 
Most → Děčín  0.377151116477004 % 0.377 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.77151116477004 bps 3.772 Kbps 
Plzeň → Most  0.116730319181082 % 0.117 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.16730319181082 bps 1.167 Kbps 
Most → Plzeň  0.207007802648565 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07007802648566 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.471480869270726 % 0.471 %   100 bps 100.000 Gbps   471.480869270726 bps 471.481 Mbps 
Olomouc → Brno  0.233328078967688 % 0.233 %   100 bps 100.000 Gbps   233.328078967687 bps 233.328 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.856954575821859 % 0.857 %   100 bps 100.000 Gbps   856.954575821859 bps 856.955 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.266779918185048 % 0.267 %   100 bps 100.000 Gbps   266.779918185048 bps 266.780 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.25782993586547 % 3.258 %   20 bps 20.000 Gbps   648.464925456317 bps 648.465 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.305856824809628 % 0.306 %   20 bps 20.000 Gbps   60.9311231091706 bps 60.931 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.542487813975727 % 0.542 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   54.2487813975727 bps 54.249 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.741568028312962 % 0.742 %   10 bps 10.000 Gbps   74.1568028312961 bps 74.157 Mbps 
Brno → Ostrava  4.55336253505692 % 4.553 %   100 bps 100.000 Gbps   4.55336253505692 bps 4.553 Gbps 
Ostrava → Brno  1.92384398894873 % 1.924 %   100 bps 100.000 Gbps   1.92384398894873 bps 1.924 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.32098984733428 % 3.321 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.2098984733428 bps 33.210 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.909630508993857 % 0.910 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.09630508993857 bps 9.096 Mbps 
Ostrava → Opava  2.22204722591474 % 2.222 %   10 bps 10.000 Gbps   222.204722591475 bps 222.205 Mbps 
Opava → Ostrava  0.539865968063809 % 0.540 %   10 bps 10.000 Gbps   53.9865968063809 bps 53.987 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.12869434516042 % 1.129 %   10 bps 10.000 Gbps   112.869434516042 bps 112.869 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.83254045160951 % 7.833 %   10 bps 10.000 Gbps   783.254045160951 bps 783.254 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.15659174132282 % 1.157 %   10 bps 10.000 Gbps   115.659174132282 bps 115.659 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.46648687998906 % 3.466 %   10 bps 10.000 Gbps   346.648687998906 bps 346.649 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0514676931275344 % 0.051 %   10 bps 10.000 Gbps   5.14676931275344 bps 5.147 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.07871229310804 % 1.079 %   10 bps 10.000 Gbps   107.871229310804 bps 107.871 Mbps 
Plzeň → Praha  0.932570053249707 % 0.933 %   100 bps 100.000 Gbps   932.570053249708 bps 932.570 Mbps 
Praha → Plzeň  1.88144611100342 % 1.881 %   100 bps 100.000 Gbps   1.88144611100342 bps 1.881 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  16.7366292322923 % 16.737 %   10 bps 10.000 Gbps   1.67366292322923 bps 1.674 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.675190814983956 % 0.675 %   10 bps 10.000 Gbps   67.5190814983956 bps 67.519 Mbps 
Praha → Brno  9.1840039026135 % 9.184 %   100 bps 100.000 Gbps   9.18400390261349 bps 9.184 Gbps 
Brno → Praha  5.19453698288815 % 5.195 %   100 bps 100.000 Gbps   5.19453698288815 bps 5.195 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.20078885473208 % 6.201 %   100 bps 100.000 Gbps   6.20078885473208 bps 6.201 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.39795972751288 % 8.398 %   100 bps 100.000 Gbps   8.39795972751288 bps 8.398 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.44843012751456 % 3.448 %   100 bps 100.000 Gbps   3.44843012751456 bps 3.448 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.16098055484976 % 1.161 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16098055484976 bps 1.161 Gbps 
Liberec → Praha  0.216524625173284 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6524625173285 bps 21.652 Kbps 
Praha → Liberec  0.172233459059449 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2233459059449 bps 17.223 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.32695398924289 % 1.327 %   400 bps 400.000 Gbps   5.30781595697156 bps 5.308 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.49384712581431 % 2.494 %   400 bps 400.000 Gbps   9.97538850325724 bps 9.975 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216474208790835 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6474208790834 bps 21.647 Kbps 
Praha → Pardubice  0.17233134933234 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.233134933234 bps 17.233 Kbps 
Praha → Poděbrady  9.2989974390006 % 9.299 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.9899743900061 bps 92.990 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.18045000388684 % 2.180 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.8045000388684 bps 21.805 Mbps 
Praha → Public Internet  7.15069814624188 % 7.151 %   20 bps 20.000 Gbps   1.43013962924838 bps 1.430 Gbps 
Public Internet → Praha  8.20308251848435 % 8.203 %   20 bps 20.000 Gbps   1.64061650369687 bps 1.641 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.18271769728972 % 1.183 %   20 bps 20.000 Gbps   236.543539457944 bps 236.544 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.56163161944859 % 2.562 %   20 bps 20.000 Gbps   512.326323889719 bps 512.326 Mbps 
Brno → Zlín  1.73572361497801 % 1.736 %   10 bps 10.000 Gbps   173.572361497801 bps 173.572 Mbps 
Zlín → Brno  0.998120898130637 % 0.998 %   10 bps 10.000 Gbps   99.8120898130637 bps 99.812 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.1569409745002 % 0.157 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.569409745002 bps 1.569 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.1166715099542 % 1.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.166715099542 bps 11.167 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.50110178663191 % 6.501 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.0110178663191 bps 65.011 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0141008752189814 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   141.008752189814 bps 141.009 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.60968515767797 % 4.610 %   10 bps 10.000 Gbps   460.968515767797 bps 460.969 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.3552137876975 % 2.355 %   10 bps 10.000 Gbps   235.52137876975 bps 235.521 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163231956086029 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3231956086029 bps 16.323 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205563343528227 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5563343528227 bps 20.556 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.48387704430429 % 1.484 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.8387704430429 bps 14.839 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.263111283503821 % 0.263 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63111283503821 bps 2.631 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100136926863346 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0136926863346 bps 10.014 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.11405181029403 % 0.114 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.405181029403 bps 11.405 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.159976684318752 % 0.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.59976684318752 bps 1.600 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.080042389523561 % 0.080 %   1000 bps 1000.000 Mbps   800.42389523561 bps 800.424 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   78.7913133346558 bps 78.791 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 29 00:12:05 2021