CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/3/29

Average load for period: 2021/03/29 00:00:00 - 2021/04/04 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/03/29 00:00:00 - 2021/04/04 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/3/29
ACONET->Brno  2.991%  Brno->ACONET  11.395%  Brno->Lednice  7.441%  Lednice->Brno  28.755%  Brno->SANET  2.771%  SANET->Brno  1.955%  Brno->Vyškov  2.855%  Vyškov->Brno  0.606%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.389%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.187%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.129%  Tábor->České Budějovice  0.769%  Brno->Jihlava  1.695%  Jihlava->Brno  1.510%  České Budějovice->Jihlava  1.116%  Jihlava->České Budějovice  0.269%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.233e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.348e-3 %  Jihlava->Telč  0.248%  Telč->Jihlava  0.052%  Hradec Králové->Liberec  3.358%  Liberec->Hradec Králové  1.108%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.025%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.013%  Děčín->Most  0.288e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.110e-3 %  Brno->Olomouc  0.418%  Olomouc->Brno  0.240%  Hradec Králové->Olomouc  0.486%  Olomouc->Hradec Králové  0.135%  Olomouc->Ostrava  3.552%  Ostrava->Olomouc  0.369%  Olomouc->Zlín  0.401%  Zlín->Olomouc  0.450e-3 %  Brno->Ostrava  3.230%  Ostrava->Brno  2.411%  Karviná->Ostrava  0.856%  Ostrava->Karviná  3.254%  Opava->Ostrava  0.457%  Ostrava->Opava  1.982%  Ostrava->Pionier  6.047%  Pionier->Ostrava  1.190%  Hradec Králové->Pardubice  3.089%  Pardubice->Hradec Králové  0.833%  Cheb->Plzeň  0.051%  Plzeň->Cheb  0.860%  Plzeň->Praha  0.857%  Praha->Plzeň  2.986%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  14.910%  Praha->AMS-IX  0.662%  Brno->Praha  6.262%  Praha->Brno  8.395%  České Budějovice->Praha  1.311%  Praha->České Budějovice  2.459%  GÉANT2->Praha  7.305%  Praha->GÉANT2  5.466%  Hradec Králové->Praha  1.287%  Praha->Hradec Králové  2.637%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.733%  Praha->Poděbrady  8.692%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.178%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.109%  Most->Ústí nad
Labem  3.524e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.012%  Praha->Ústí nad
Labem  4.062%  Ústí nad
Labem->Praha  2.091%  Brno->Zlín  1.856%  Zlín->Brno  0.890%  NIX.cz->Praha  2.223%  Praha->NIX.cz  1.112%  Praha->Public Internet  6.988%  Public Internet->Praha  7.260% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/03/29 00:00:00 - 2021/04/04 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/03/29 00:00:00 - 2021/04/04 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  11.3945807085116 % 11.395 %   10 bps 10.000 Gbps   1.13945807085116 bps 1.139 Gbps 
ACONET → Brno  2.99069743236809 % 2.991 %   10 bps 10.000 Gbps   299.069743236809 bps 299.070 Mbps 
Brno → Lednice  7.44077138800261 % 7.441 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.4077138800261 bps 74.408 Mbps 
Lednice → Brno  28.755478245846 % 28.755 %   1000 bps 1000.000 Mbps   287.55478245846 bps 287.555 Mbps 
SANET → Brno  1.95512519716759 % 1.955 %   40 bps 40.000 Gbps   693.332209614756 bps 693.332 Mbps 
Brno → SANET  2.77078189803201 % 2.771 %   40 bps 40.000 Gbps   904.835615995805 bps 904.836 Mbps 
Brno → Vyškov  2.85453870046637 % 2.855 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.5453870046636 bps 28.545 Mbps 
Vyškov → Brno  0.606142232645974 % 0.606 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.06142232645974 bps 6.061 Mbps 
Jihlava → Brno  1.50982947682002 % 1.510 %   100 bps 100.000 Gbps   1.50982947682002 bps 1.510 Gbps 
Brno → Jihlava  1.69452705682433 % 1.695 %   100 bps 100.000 Gbps   1.69452705682433 bps 1.695 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.233324417053018 % 0.233 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.33324417053018 bps 2.333 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.347705488755682 % 0.348 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.47705488755682 bps 3.477 Kbps 
Jihlava → Telč  0.248171438435786 % 0.248 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.48171438435786 bps 2.482 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0519939536485573 % 0.052 %   1000 bps 1000.000 Mbps   519.939536485574 bps 519.940 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.26941683488287 % 0.269 %   20 bps 20.000 Gbps   53.883366976574 bps 53.883 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  1.1160611263467 % 1.116 %   20 bps 20.000 Gbps   223.212225269339 bps 223.212 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.10841419486524 % 1.108 %   20 bps 20.000 Gbps   221.682838973048 bps 221.683 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.35799603977189 % 3.358 %   20 bps 20.000 Gbps   671.599207954379 bps 671.599 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.0252362624942172 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.52362624942172 bps 2.524 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0128650950990374 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.28650950990374 bps 1.287 Mbps 
Děčín → Most  0.288087625896012 % 0.288 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.88087625896012 bps 2.881 Kbps 
Most → Děčín  0.375107928103433 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75107928103434 bps 3.751 Kbps 
Plzeň → Most  0.110177689405689 % 0.110 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.10177689405689 bps 1.102 Kbps 
Most → Plzeň  0.207027019299579 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07027019299579 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.239668089771823 % 0.240 %   100 bps 100.000 Gbps   239.668089771823 bps 239.668 Mbps 
Brno → Olomouc  0.418110406425228 % 0.418 %   100 bps 100.000 Gbps   418.110406425228 bps 418.110 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.135161776566453 % 0.135 %   100 bps 100.000 Gbps   135.161776566453 bps 135.162 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.485614016387411 % 0.486 %   100 bps 100.000 Gbps   485.614016387411 bps 485.614 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.369014648548582 % 0.369 %   20 bps 20.000 Gbps   73.7622754817813 bps 73.762 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.55233973534433 % 3.552 %   20 bps 20.000 Gbps   694.083363295944 bps 694.083 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.450239165439408 % 0.450 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   45.0239165439408 bps 45.024 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.400745624460287 % 0.401 %   10 bps 10.000 Gbps   40.0745624460287 bps 40.075 Mbps 
Ostrava → Brno  2.41095882841787 % 2.411 %   100 bps 100.000 Gbps   2.41095882841787 bps 2.411 Gbps 
Brno → Ostrava  3.22987636602578 % 3.230 %   100 bps 100.000 Gbps   3.22987636602578 bps 3.230 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.855535465662245 % 0.856 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.55535465662244 bps 8.555 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.25403734119557 % 3.254 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.5403734119557 bps 32.540 Mbps 
Ostrava → Opava  1.98235659411577 % 1.982 %   10 bps 10.000 Gbps   198.235659411577 bps 198.236 Mbps 
Opava → Ostrava  0.457445413529795 % 0.457 %   10 bps 10.000 Gbps   45.7445413529795 bps 45.745 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.19038749438456 % 1.190 %   10 bps 10.000 Gbps   119.038749438456 bps 119.039 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.04742770581021 % 6.047 %   10 bps 10.000 Gbps   604.742770581021 bps 604.743 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.833054795284187 % 0.833 %   10 bps 10.000 Gbps   83.3054795284187 bps 83.305 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.08867990673032 % 3.089 %   10 bps 10.000 Gbps   308.867990673032 bps 308.868 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.859527825477792 % 0.860 %   10 bps 10.000 Gbps   85.9527825477792 bps 85.953 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0513770278581763 % 0.051 %   10 bps 10.000 Gbps   5.13770278581762 bps 5.138 Mbps 
Praha → Plzeň  2.9856623295828 % 2.986 %   100 bps 100.000 Gbps   2.98566232958279 bps 2.986 Gbps 
Plzeň → Praha  0.857069278301953 % 0.857 %   100 bps 100.000 Gbps   857.069278301954 bps 857.069 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.662106282857282 % 0.662 %   10 bps 10.000 Gbps   66.2106282857281 bps 66.211 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.9099999174103 % 14.910 %   10 bps 10.000 Gbps   1.49099999174102 bps 1.491 Gbps 
Brno → Praha  6.26225055958896 % 6.262 %   100 bps 100.000 Gbps   6.26225055958896 bps 6.262 Gbps 
Praha → Brno  8.39477480178808 % 8.395 %   100 bps 100.000 Gbps   8.39477480178808 bps 8.395 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.30544145904129 % 7.305 %   100 bps 100.000 Gbps   7.3054414590413 bps 7.305 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.4658030553057 % 5.466 %   100 bps 100.000 Gbps   5.46580305530569 bps 5.466 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.6366971975463 % 2.637 %   100 bps 100.000 Gbps   2.6366971975463 bps 2.637 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.28738900814262 % 1.287 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28738900814262 bps 1.287 Gbps 
Liberec → Praha  0.216625013956869 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6625013956869 bps 21.663 Kbps 
Praha → Liberec  0.172295774070635 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2295774070635 bps 17.230 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.11249356281982 % 1.112 %   400 bps 400.000 Gbps   4.44997425127927 bps 4.450 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.22290014818415 % 2.223 %   400 bps 400.000 Gbps   8.8916005927366 bps 8.892 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172373896460591 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2373896460591 bps 17.237 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216598187705298 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6598187705298 bps 21.660 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.733489454353 % 1.733 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.33489454353 bps 17.335 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.69207956279107 % 8.692 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.9207956279109 bps 86.921 Mbps 
Public Internet → Praha  7.26015029749263 % 7.260 %   20 bps 20.000 Gbps   1.45203005949853 bps 1.452 Gbps 
Praha → Public Internet  6.98781778917137 % 6.988 %   20 bps 20.000 Gbps   1.39756355783427 bps 1.398 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.31109433480749 % 1.311 %   20 bps 20.000 Gbps   262.218866961499 bps 262.219 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.45870683648949 % 2.459 %   20 bps 20.000 Gbps   491.741367297898 bps 491.741 Mbps 
Brno → Zlín  1.85639057401284 % 1.856 %   10 bps 10.000 Gbps   185.639057401284 bps 185.639 Mbps 
Zlín → Brno  0.889862545204001 % 0.890 %   10 bps 10.000 Gbps   88.9862545204002 bps 88.986 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.10910739720643 % 1.109 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0910739720643 bps 11.091 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.178196217242629 % 0.178 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.78196217242629 bps 1.782 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0122341797012207 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   122.341797012206 bps 122.342 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.52368392624225 % 3.524 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.2368392624225 bps 35.237 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.09097811026238 % 2.091 %   10 bps 10.000 Gbps   209.097811026238 bps 209.098 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.06239688268016 % 4.062 %   10 bps 10.000 Gbps   406.239688268016 bps 406.240 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163116112351057 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3116112351057 bps 16.312 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205608408618022 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5608408618022 bps 20.561 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.38894942059898 % 1.389 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.8894942059898 bps 13.889 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.187318603213846 % 0.187 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.87318603213846 bps 1.873 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0874142913870786 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.74142913870786 bps 8.741 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100135463261711 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.013546326171 bps 10.014 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.128929390342851 % 0.129 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.28929390342851 bps 1.289 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.769157332645411 % 0.769 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.69157332645411 bps 7.692 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   71.7638557205737 bps 71.764 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 5 00:12:30 2021