CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/4/5

Average load for period: 2021/04/05 00:00:00 - 2021/04/11 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/05 00:00:00 - 2021/04/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/4/5
ACONET->Brno  1.664%  Brno->ACONET  7.557%  Brno->Lednice  7.726%  Lednice->Brno  29.326%  Brno->SANET  2.338%  SANET->Brno  1.227%  Brno->Vyškov  3.167%  Vyškov->Brno  0.973%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.348%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.216%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.099e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.094%  Tábor->České Budějovice  0.044%  Brno->Jihlava  1.406%  Jihlava->Brno  2.754%  České Budějovice->Jihlava  0.683%  Jihlava->České Budějovice  0.235%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.185e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.310e-3 %  Jihlava->Telč  0.216%  Telč->Jihlava  0.058%  Hradec Králové->Liberec  3.230%  Liberec->Hradec Králové  1.062%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.229e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.240e-3 %  Děčín->Most  0.291e-3 %  Most->Děčín  0.382e-3 %  Most->Plzeň  0.216e-3 %  Plzeň->Most  0.110e-3 %  Brno->Olomouc  0.452%  Olomouc->Brno  0.230%  Hradec Králové->Olomouc  0.629%  Olomouc->Hradec Králové  0.189%  Olomouc->Ostrava  2.835%  Ostrava->Olomouc  0.509%  Olomouc->Zlín  0.653%  Zlín->Olomouc  0.016%  Brno->Ostrava  4.469%  Ostrava->Brno  2.139%  Karviná->Ostrava  0.958%  Ostrava->Karviná  2.990%  Opava->Ostrava  0.529%  Ostrava->Opava  0.563%  Ostrava->Pionier  8.636%  Pionier->Ostrava  0.734%  Hradec Králové->Pardubice  3.025%  Pardubice->Hradec Králové  0.898%  Cheb->Plzeň  0.057%  Plzeň->Cheb  0.986%  Plzeň->Praha  0.951%  Praha->Plzeň  5.375%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  15.539%  Praha->AMS-IX  0.689%  Brno->Praha  8.047%  Praha->Brno  8.256%  České Budějovice->Praha  0.698%  Praha->České Budějovice  2.184%  GÉANT2->Praha  8.916%  Praha->GÉANT2  7.936%  Hradec Králové->Praha  1.232%  Praha->Hradec Králové  3.467%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.512%  Praha->Poděbrady  9.660%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.896%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.866%  Most->Ústí nad
Labem  4.543e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.016%  Praha->Ústí nad
Labem  4.704%  Ústí nad
Labem->Praha  2.088%  Brno->Zlín  1.628%  Zlín->Brno  0.880%  NIX.cz->Praha  2.324%  Praha->NIX.cz  1.168%  Praha->Public Internet  6.346%  Public Internet->Praha  8.383% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/05 00:00:00 - 2021/04/11 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/05 00:00:00 - 2021/04/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.66377310566822 % 1.664 %   10 bps 10.000 Gbps   166.377310566822 bps 166.377 Mbps 
Brno → ACONET  7.5573911656569 % 7.557 %   10 bps 10.000 Gbps   755.73911656569 bps 755.739 Mbps 
Lednice → Brno  29.3258623614065 % 29.326 %   1000 bps 1000.000 Mbps   293.258623614065 bps 293.259 Mbps 
Brno → Lednice  7.72589582447692 % 7.726 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.2589582447693 bps 77.259 Mbps 
Brno → SANET  2.33838778248058 % 2.338 %   40 bps 40.000 Gbps   935.355112992233 bps 935.355 Mbps 
SANET → Brno  1.22713088549144 % 1.227 %   40 bps 40.000 Gbps   490.852354196575 bps 490.852 Mbps 
Brno → Vyškov  3.16685764384205 % 3.167 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.6685764384205 bps 31.669 Mbps 
Vyškov → Brno  0.973099623698276 % 0.973 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.73099623698275 bps 9.731 Mbps 
Brno → Jihlava  1.40582284696639 % 1.406 %   100 bps 100.000 Gbps   1.40582284696639 bps 1.406 Gbps 
Jihlava → Brno  2.75391444079309 % 2.754 %   100 bps 100.000 Gbps   2.75391444079309 bps 2.754 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.184983381397562 % 0.185 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.84983381397562 bps 1.850 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.309957592072775 % 0.310 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.09957592072774 bps 3.100 Kbps 
Telč → Jihlava  0.058102277105313 % 0.058 %   1000 bps 1000.000 Mbps   581.02277105313 bps 581.023 Kbps 
Jihlava → Telč  0.216011804142227 % 0.216 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.16011804142227 bps 2.160 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.682888645664165 % 0.683 %   20 bps 20.000 Gbps   136.577729132833 bps 136.578 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.234883733160936 % 0.235 %   20 bps 20.000 Gbps   46.9767466321873 bps 46.977 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.06165489949779 % 1.062 %   20 bps 20.000 Gbps   212.330979899558 bps 212.331 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.22968842799212 % 3.230 %   20 bps 20.000 Gbps   645.937685598424 bps 645.938 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.239567100625838 % 0.240 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.9567100625838 bps 23.957 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.229422336449582 % 0.229 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.9422336449582 bps 22.942 Kbps 
Most → Děčín  0.382018960899324 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.82018960899324 bps 3.820 Kbps 
Děčín → Most  0.29100502407343 % 0.291 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.9100502407343 bps 2.910 Kbps 
Plzeň → Most  0.109531664564246 % 0.110 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09531664564247 bps 1.095 Kbps 
Most → Plzeň  0.215758841477572 % 0.216 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.15758841477572 bps 2.158 Kbps 
Brno → Olomouc  0.45186686666404 % 0.452 %   100 bps 100.000 Gbps   451.86686666404 bps 451.867 Mbps 
Olomouc → Brno  0.229760357013372 % 0.230 %   100 bps 100.000 Gbps   229.760357013371 bps 229.760 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.189026595989514 % 0.189 %   100 bps 100.000 Gbps   189.026595989514 bps 189.027 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.629345690701338 % 0.629 %   100 bps 100.000 Gbps   629.345690701338 bps 629.346 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.509107218972728 % 0.509 %   20 bps 20.000 Gbps   95.3311216183586 bps 95.331 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.83460539058181 % 2.835 %   20 bps 20.000 Gbps   556.064491985863 bps 556.064 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.652532222262439 % 0.653 %   10 bps 10.000 Gbps   65.2532222262438 bps 65.253 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.0163435670671282 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.63435670671282 bps 1.634 Mbps 
Ostrava → Brno  2.13883931446655 % 2.139 %   100 bps 100.000 Gbps   2.13883931446655 bps 2.139 Gbps 
Brno → Ostrava  4.46894149245332 % 4.469 %   100 bps 100.000 Gbps   4.46894149245332 bps 4.469 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.957760156288356 % 0.958 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.57760156288355 bps 9.578 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.9901044998253 % 2.990 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.901044998253 bps 29.901 Mbps 
Opava → Ostrava  0.529448421639556 % 0.529 %   10 bps 10.000 Gbps   52.9448421639556 bps 52.945 Mbps 
Ostrava → Opava  0.562930881176958 % 0.563 %   10 bps 10.000 Gbps   56.2930881176958 bps 56.293 Mbps 
Ostrava → Pionier  8.63587444088091 % 8.636 %   10 bps 10.000 Gbps   863.587444088091 bps 863.587 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.733633403346932 % 0.734 %   10 bps 10.000 Gbps   73.3633403346932 bps 73.363 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.898419915366671 % 0.898 %   10 bps 10.000 Gbps   89.8419915366671 bps 89.842 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.02502792117827 % 3.025 %   10 bps 10.000 Gbps   302.502792117827 bps 302.503 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.985981960191307 % 0.986 %   10 bps 10.000 Gbps   98.5981960191306 bps 98.598 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0570134597319444 % 0.057 %   10 bps 10.000 Gbps   5.70134597319445 bps 5.701 Mbps 
Plzeň → Praha  0.95135957802654 % 0.951 %   100 bps 100.000 Gbps   951.35957802654 bps 951.360 Mbps 
Praha → Plzeň  5.37539146566145 % 5.375 %   100 bps 100.000 Gbps   5.37539146566145 bps 5.375 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.689191503932315 % 0.689 %   10 bps 10.000 Gbps   68.9191503932317 bps 68.919 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.5394048356206 % 15.539 %   10 bps 10.000 Gbps   1.55394048356206 bps 1.554 Gbps 
Praha → Brno  8.255518006682 % 8.256 %   100 bps 100.000 Gbps   8.25551800668201 bps 8.256 Gbps 
Brno → Praha  8.04655638450036 % 8.047 %   100 bps 100.000 Gbps   8.04655638450037 bps 8.047 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.91589299359549 % 8.916 %   100 bps 100.000 Gbps   8.91589299359549 bps 8.916 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.93627580376683 % 7.936 %   100 bps 100.000 Gbps   7.93627580376684 bps 7.936 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.46672888951031 % 3.467 %   100 bps 100.000 Gbps   3.46672888951031 bps 3.467 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.23173881087509 % 1.232 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23173881087509 bps 1.232 Gbps 
Praha → Liberec  0.172372905700446 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2372905700446 bps 17.237 Kbps 
Liberec → Praha  0.216814744029526 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6814744029525 bps 21.681 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.32366793844492 % 2.324 %   400 bps 400.000 Gbps   9.29467175377971 bps 9.295 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.16777135658627 % 1.168 %   400 bps 400.000 Gbps   4.6710854263451 bps 4.671 Gbps 
Pardubice → Praha  0.21668935090994 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.668935090994 bps 21.669 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172569007847155 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2569007847155 bps 17.257 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.51165988806397 % 1.512 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.1165988806397 bps 15.117 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.65986820886171 % 9.660 %   1000 bps 1000.000 Mbps   96.5986820886171 bps 96.599 Mbps 
Public Internet → Praha  8.38344531200815 % 8.383 %   20 bps 20.000 Gbps   1.67668906240163 bps 1.677 Gbps 
Praha → Public Internet  6.34622434441232 % 6.346 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26924486888246 bps 1.269 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.18357817232141 % 2.184 %   20 bps 20.000 Gbps   436.715634464282 bps 436.716 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.697975036014764 % 0.698 %   20 bps 20.000 Gbps   139.595007202953 bps 139.595 Mbps 
Brno → Zlín  1.62819645152204 % 1.628 %   10 bps 10.000 Gbps   162.819645152204 bps 162.820 Mbps 
Zlín → Brno  0.880247240005553 % 0.880 %   10 bps 10.000 Gbps   88.0247240005554 bps 88.025 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.86607087030785 % 1.866 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.6607087030785 bps 18.661 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.896462594235648 % 0.896 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.96462594235647 bps 8.965 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.54305047342288 % 4.543 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.4305047342288 bps 45.431 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0162310985240068 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   162.310985240068 bps 162.311 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.0877986000691 % 2.088 %   10 bps 10.000 Gbps   208.77986000691 bps 208.780 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.70439480621277 % 4.704 %   10 bps 10.000 Gbps   470.439480621276 bps 470.439 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.16317862699975 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3178626999749 bps 16.318 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205596754803108 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5596754803108 bps 20.560 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.216239173966497 % 0.216 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.16239173966497 bps 2.162 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.34753834769737 % 1.348 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4753834769737 bps 13.475 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0992537740039003 % 0.099 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   9.92537740039002 bps 9.925 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.10011771224533 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.011771224533 bps 10.012 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0939881606986317 % 0.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   939.881606986317 bps 939.882 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0437466187926124 % 0.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   437.466187926124 bps 437.466 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   82.7500648157609 bps 82.750 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 12 00:12:11 2021