CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/4/12

Average load for period: 2021/04/12 00:00:00 - 2021/04/18 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/12 00:00:00 - 2021/04/18 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/4/12
ACONET->Brno  2.096%  Brno->ACONET  9.739%  Brno->Lednice  7.654%  Lednice->Brno  28.966%  Brno->SANET  2.892%  SANET->Brno  0.807%  Brno->Vyškov  3.785%  Vyškov->Brno  0.994%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.670%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.260%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.179%  Tábor->České Budějovice  0.047%  Brno->Jihlava  1.499%  Jihlava->Brno  4.804%  České Budějovice->Jihlava  0.361%  Jihlava->České Budějovice  0.133%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.187e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.831e-3 %  Jihlava->Telč  0.300%  Telč->Jihlava  0.120%  Hradec Králové->Liberec  3.484%  Liberec->Hradec Králové  1.040%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.235e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.242e-3 %  Děčín->Most  0.301e-3 %  Most->Děčín  0.387e-3 %  Most->Plzeň  0.213e-3 %  Plzeň->Most  0.128e-3 %  Brno->Olomouc  0.533%  Olomouc->Brno  0.249%  Hradec Králové->Olomouc  0.712%  Olomouc->Hradec Králové  0.228%  Olomouc->Ostrava  3.179%  Ostrava->Olomouc  0.146%  Olomouc->Zlín  0.743%  Zlín->Olomouc  0.517e-3 %  Brno->Ostrava  6.029%  Ostrava->Brno  2.701%  Karviná->Ostrava  1.096%  Ostrava->Karviná  3.573%  Opava->Ostrava  0.514%  Ostrava->Opava  0.714%  Ostrava->Pionier  5.915%  Pionier->Ostrava  0.736%  Hradec Králové->Pardubice  3.522%  Pardubice->Hradec Králové  1.023%  Cheb->Plzeň  0.040%  Plzeň->Cheb  0.787%  Plzeň->Praha  0.903%  Praha->Plzeň  4.861%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  15.612%  Praha->AMS-IX  0.847%  Brno->Praha  7.437%  Praha->Brno  8.862%  České Budějovice->Praha  0.770%  Praha->České Budějovice  2.608%  GÉANT2->Praha  11.067%  Praha->GÉANT2  9.391%  Hradec Králové->Praha  1.055%  Praha->Hradec Králové  4.380%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.256e-3 %  Praha->Pardubice  0.326e-3 %  Poděbrady->Praha  1.786%  Praha->Poděbrady  9.809%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.856%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.888%  Most->Ústí nad
Labem  4.174e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.018%  Praha->Ústí nad
Labem  5.204%  Ústí nad
Labem->Praha  2.413%  Brno->Zlín  1.871%  Zlín->Brno  0.927%  NIX.cz->Praha  2.589%  Praha->NIX.cz  1.222%  Praha->Public Internet  6.516%  Public Internet->Praha  9.028% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/12 00:00:00 - 2021/04/18 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/12 00:00:00 - 2021/04/18 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.73919310268961 % 9.739 %   10 bps 10.000 Gbps   973.91931026896 bps 973.919 Mbps 
ACONET → Brno  2.09594289509943 % 2.096 %   10 bps 10.000 Gbps   209.594289509943 bps 209.594 Mbps 
Lednice → Brno  28.9656501128376 % 28.966 %   1000 bps 1000.000 Mbps   289.656501128376 bps 289.657 Mbps 
Brno → Lednice  7.65395782166419 % 7.654 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.5395782166419 bps 76.540 Mbps 
Brno → SANET  2.89177839596501 % 2.892 %   40 bps 40.000 Gbps   1.156711358386 bps 1.157 Gbps 
SANET → Brno  0.806805511717572 % 0.807 %   40 bps 40.000 Gbps   322.722204687029 bps 322.722 Mbps 
Brno → Vyškov  3.78452947597677 % 3.785 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.8452947597677 bps 37.845 Mbps 
Vyškov → Brno  0.993886508057422 % 0.994 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.93886508057421 bps 9.939 Mbps 
Jihlava → Brno  4.80416885189528 % 4.804 %   100 bps 100.000 Gbps   4.80416885189528 bps 4.804 Gbps 
Brno → Jihlava  1.4994486451724 % 1.499 %   100 bps 100.000 Gbps   1.4994486451724 bps 1.499 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.830653080654948 % 0.831 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.30653080654947 bps 8.307 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.187214090923502 % 0.187 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.87214090923502 bps 1.872 Kbps 
Telč → Jihlava  0.119979206582523 % 0.120 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.19979206582523 bps 1.200 Mbps 
Jihlava → Telč  0.300281568360963 % 0.300 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.00281568360963 bps 3.003 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.133464787314782 % 0.133 %   20 bps 20.000 Gbps   26.6929574629564 bps 26.693 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.360742597823978 % 0.361 %   20 bps 20.000 Gbps   72.1485195647956 bps 72.149 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.48422056923174 % 3.484 %   20 bps 20.000 Gbps   696.844113846349 bps 696.844 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.0403038899059 % 1.040 %   20 bps 20.000 Gbps   208.06077798118 bps 208.061 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.235128458267835 % 0.235 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.5128458267834 bps 23.513 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.242443501979258 % 0.242 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.2443501979258 bps 24.244 Kbps 
Děčín → Most  0.301201065455973 % 0.301 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.01201065455973 bps 3.012 Kbps 
Most → Děčín  0.386940867241906 % 0.387 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.86940867241906 bps 3.869 Kbps 
Plzeň → Most  0.128185408131511 % 0.128 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.28185408131511 bps 1.282 Kbps 
Most → Plzeň  0.21277986399155 % 0.213 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.1277986399155 bps 2.128 Kbps 
Brno → Olomouc  0.533190781163904 % 0.533 %   100 bps 100.000 Gbps   533.190781163903 bps 533.191 Mbps 
Olomouc → Brno  0.248716499776851 % 0.249 %   100 bps 100.000 Gbps   248.716499776851 bps 248.716 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.712030952333131 % 0.712 %   100 bps 100.000 Gbps   712.03095233313 bps 712.031 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.227677455193477 % 0.228 %   100 bps 100.000 Gbps   227.677455193477 bps 227.677 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.145828898784721 % 0.146 %   20 bps 20.000 Gbps   29.1158330704672 bps 29.116 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.17904298244572 % 3.179 %   20 bps 20.000 Gbps   619.437234775765 bps 619.437 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.517287329631025 % 0.517 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   51.7287329631025 bps 51.729 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.742877265913552 % 0.743 %   10 bps 10.000 Gbps   74.2877265913552 bps 74.288 Mbps 
Ostrava → Brno  2.70108508479136 % 2.701 %   100 bps 100.000 Gbps   2.70108508479137 bps 2.701 Gbps 
Brno → Ostrava  6.02886146902743 % 6.029 %   100 bps 100.000 Gbps   6.02886146902743 bps 6.029 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.09626527358121 % 1.096 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9626527358121 bps 10.963 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.57338060226685 % 3.573 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.7338060226685 bps 35.734 Mbps 
Ostrava → Opava  0.714325392633688 % 0.714 %   10 bps 10.000 Gbps   71.4325392633687 bps 71.433 Mbps 
Opava → Ostrava  0.514365066034447 % 0.514 %   10 bps 10.000 Gbps   51.4365066034447 bps 51.437 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.735537598013098 % 0.736 %   10 bps 10.000 Gbps   73.5537598013099 bps 73.554 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.91498457916644 % 5.915 %   10 bps 10.000 Gbps   591.498457916644 bps 591.498 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.52157602407695 % 3.522 %   10 bps 10.000 Gbps   352.157602407695 bps 352.158 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.0233451412986 % 1.023 %   10 bps 10.000 Gbps   102.33451412986 bps 102.335 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0396223192401877 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   3.96223192401877 bps 3.962 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.7874018515498 % 0.787 %   10 bps 10.000 Gbps   78.74018515498 bps 78.740 Mbps 
Praha → Plzeň  4.8614484699898 % 4.861 %   100 bps 100.000 Gbps   4.86144846998981 bps 4.861 Gbps 
Plzeň → Praha  0.903410880015177 % 0.903 %   100 bps 100.000 Gbps   903.410880015178 bps 903.411 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.847323295299708 % 0.847 %   10 bps 10.000 Gbps   84.7323295299709 bps 84.732 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.6120230916425 % 15.612 %   10 bps 10.000 Gbps   1.56120230916425 bps 1.561 Gbps 
Brno → Praha  7.43690541020635 % 7.437 %   100 bps 100.000 Gbps   7.43690541020637 bps 7.437 Gbps 
Praha → Brno  8.86189595193162 % 8.862 %   100 bps 100.000 Gbps   8.86189595193162 bps 8.862 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.0665710820618 % 11.067 %   100 bps 100.000 Gbps   11.0665710820618 bps 11.067 Gbps 
Praha → GÉANT2  9.39132531943779 % 9.391 %   100 bps 100.000 Gbps   9.3913253194378 bps 9.391 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.05509098353603 % 1.055 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05509098353603 bps 1.055 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.37996525649157 % 4.380 %   100 bps 100.000 Gbps   4.37996525649157 bps 4.380 Gbps 
Liberec → Praha  0.216668294478504 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6668294478504 bps 21.667 Kbps 
Praha → Liberec  0.17279093627224 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.279093627224 bps 17.279 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.22152774994878 % 1.222 %   400 bps 400.000 Gbps   4.88611099979513 bps 4.886 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.58887498137111 % 2.589 %   400 bps 400.000 Gbps   10.3554999254844 bps 10.355 Gbps 
Praha → Pardubice  0.325940487865999 % 0.326 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   32.5940487865999 bps 32.594 Kbps 
Pardubice → Praha  0.255507905488374 % 0.256 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.5507905488374 bps 25.551 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.78559614299897 % 1.786 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.8559614299897 bps 17.856 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.80908078805778 % 9.809 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.0908078805777 bps 98.091 Mbps 
Praha → Public Internet  6.51614016274373 % 6.516 %   20 bps 20.000 Gbps   1.30322803254875 bps 1.303 Gbps 
Public Internet → Praha  9.02813294456681 % 9.028 %   20 bps 20.000 Gbps   1.80562658891336 bps 1.806 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.60796503815176 % 2.608 %   20 bps 20.000 Gbps   521.593007630352 bps 521.593 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.770049592442873 % 0.770 %   20 bps 20.000 Gbps   154.009918488575 bps 154.010 Mbps 
Brno → Zlín  1.87135497422129 % 1.871 %   10 bps 10.000 Gbps   187.135497422129 bps 187.135 Mbps 
Zlín → Brno  0.927212596429479 % 0.927 %   10 bps 10.000 Gbps   92.721259642948 bps 92.721 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.88839681709802 % 1.888 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.8839681709802 bps 18.884 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.856004113207413 % 0.856 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.56004113207413 bps 8.560 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0180986372562516 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   180.986372562516 bps 180.986 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.17358286492028 % 4.174 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.7358286492028 bps 41.736 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.41315291366202 % 2.413 %   10 bps 10.000 Gbps   241.315291366202 bps 241.315 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.20355019987426 % 5.204 %   10 bps 10.000 Gbps   520.355019987426 bps 520.355 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163527149080814 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3527149080814 bps 16.353 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205610755591912 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5610755591912 bps 20.561 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.66952196738073 % 1.670 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.6952196738073 bps 16.695 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.259560125785542 % 0.260 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59560125785542 bps 2.596 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.10396228760256 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.396228760256 bps 10.396 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.10013129684005 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.013129684005 bps 10.013 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.179214782385811 % 0.179 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.7921478238581 bps 1.792 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0473472968177679 % 0.047 %   1000 bps 1000.000 Mbps   473.472968177679 bps 473.473 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   92.7702970141595 bps 92.770 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 19 00:12:02 2021