CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/4/19

Average load for period: 2021/04/19 00:00:00 - 2021/04/25 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/19 00:00:00 - 2021/04/25 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/4/19
ACONET->Brno  2.254%  Brno->ACONET  9.795%  Brno->Lednice  7.804%  Lednice->Brno  28.151%  Brno->SANET  3.126%  SANET->Brno  0.897%  Brno->Vyškov  3.995%  Vyškov->Brno  0.757%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.296%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.226%  České Budějovice->Plzeň  0.148e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.239e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.199%  Tábor->České Budějovice  0.042%  Brno->Jihlava  1.170%  Jihlava->Brno  5.391%  České Budějovice->Jihlava  0.426%  Jihlava->České Budějovice  0.182%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.242e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.859e-3 %  Jihlava->Telč  0.289%  Telč->Jihlava  0.059%  Hradec Králové->Liberec  3.495%  Liberec->Hradec Králové  0.874%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.273e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.361e-3 %  Děčín->Most  0.315e-3 %  Most->Děčín  0.393e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.149e-3 %  Brno->Olomouc  0.571%  Olomouc->Brno  0.259%  Hradec Králové->Olomouc  0.677%  Olomouc->Hradec Králové  0.198%  Olomouc->Ostrava  3.077%  Ostrava->Olomouc  0.174%  Olomouc->Zlín  0.733%  Zlín->Olomouc  0.507e-3 %  Brno->Ostrava  7.196%  Ostrava->Brno  3.369%  Karviná->Ostrava  1.047%  Ostrava->Karviná  3.361%  Opava->Ostrava  0.527%  Ostrava->Opava  0.666%  Ostrava->Pionier  5.291%  Pionier->Ostrava  0.747%  Hradec Králové->Pardubice  3.486%  Pardubice->Hradec Králové  1.224%  Cheb->Plzeň  0.047%  Plzeň->Cheb  1.145%  Plzeň->Praha  1.746%  Praha->Plzeň  5.069%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  16.140%  Praha->AMS-IX  0.772%  Brno->Praha  8.556%  Praha->Brno  9.928%  České Budějovice->Praha  0.763%  Praha->České Budějovice  2.575%  GÉANT2->Praha  10.753%  Praha->GÉANT2  9.003%  Hradec Králové->Praha  1.075%  Praha->Hradec Králové  4.669%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.552%  Praha->Poděbrady  9.699%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.820%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.744%  Most->Ústí nad
Labem  5.771e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.017%  Praha->Ústí nad
Labem  6.396%  Ústí nad
Labem->Praha  2.257%  Brno->Zlín  1.918%  Zlín->Brno  0.949%  NIX.cz->Praha  2.602%  Praha->NIX.cz  1.215%  Praha->Public Internet  6.901%  Public Internet->Praha  8.637% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/19 00:00:00 - 2021/04/25 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/19 00:00:00 - 2021/04/25 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.79517344196258 % 9.795 %   10 bps 10.000 Gbps   979.517344196258 bps 979.517 Mbps 
ACONET → Brno  2.25413823872316 % 2.254 %   10 bps 10.000 Gbps   225.413823872316 bps 225.414 Mbps 
Lednice → Brno  28.1514866049229 % 28.151 %   1000 bps 1000.000 Mbps   281.514866049229 bps 281.515 Mbps 
Brno → Lednice  7.80415271613664 % 7.804 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.0415271613665 bps 78.042 Mbps 
SANET → Brno  0.897414691953711 % 0.897 %   40 bps 40.000 Gbps   358.965876781485 bps 358.966 Mbps 
Brno → SANET  3.12607672643019 % 3.126 %   40 bps 40.000 Gbps   1.25043069057207 bps 1.250 Gbps 
Brno → Vyškov  3.99505351564932 % 3.995 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.9505351564932 bps 39.951 Mbps 
Vyškov → Brno  0.75657635999728 % 0.757 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.56576359997281 bps 7.566 Mbps 
Jihlava → Brno  5.39056405381586 % 5.391 %   100 bps 100.000 Gbps   5.39056405381586 bps 5.391 Gbps 
Brno → Jihlava  1.16954139249263 % 1.170 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16954139249263 bps 1.170 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.242267203559531 % 0.242 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.42267203559532 bps 2.423 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.858521119156575 % 0.859 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.58521119156576 bps 8.585 Kbps 
Jihlava → Telč  0.289154924237282 % 0.289 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.89154924237282 bps 2.892 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0591131900712908 % 0.059 %   1000 bps 1000.000 Mbps   591.131900712908 bps 591.132 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.181709597741409 % 0.182 %   20 bps 20.000 Gbps   36.3419195482818 bps 36.342 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.426295621233463 % 0.426 %   20 bps 20.000 Gbps   85.2591242466926 bps 85.259 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.4948160916612 % 3.495 %   20 bps 20.000 Gbps   698.963218332241 bps 698.963 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.873927999507714 % 0.874 %   20 bps 20.000 Gbps   174.785599901543 bps 174.786 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.273298352515262 % 0.273 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.3298352515262 bps 27.330 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.360781731651678 % 0.361 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.0781731651678 bps 36.078 Kbps 
Děčín → Most  0.315278203474545 % 0.315 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.15278203474545 bps 3.153 Kbps 
Most → Děčín  0.393039173121396 % 0.393 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.93039173121396 bps 3.930 Kbps 
Most → Plzeň  0.207136541202494 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07136541202494 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.148785603074375 % 0.149 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.48785603074376 bps 1.488 Kbps 
Brno → Olomouc  0.570514057274557 % 0.571 %   100 bps 100.000 Gbps   570.514057274557 bps 570.514 Mbps 
Olomouc → Brno  0.258924468683226 % 0.259 %   100 bps 100.000 Gbps   258.924468683225 bps 258.924 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.198426444475682 % 0.198 %   100 bps 100.000 Gbps   198.426444475682 bps 198.426 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.676749814260067 % 0.677 %   100 bps 100.000 Gbps   676.749814260067 bps 676.750 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.07693815105024 % 3.077 %   20 bps 20.000 Gbps   588.778672116719 bps 588.779 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.174271958703324 % 0.174 %   20 bps 20.000 Gbps   32.6252042099291 bps 32.625 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.733449905696184 % 0.733 %   10 bps 10.000 Gbps   73.3449905696184 bps 73.345 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.507433798868806 % 0.507 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   50.7433798868806 bps 50.743 Kbps 
Ostrava → Brno  3.36879956297188 % 3.369 %   100 bps 100.000 Gbps   3.36879956297188 bps 3.369 Gbps 
Brno → Ostrava  7.19571934730201 % 7.196 %   100 bps 100.000 Gbps   7.19571934730201 bps 7.196 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.36073396896411 % 3.361 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.6073396896411 bps 33.607 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.04684927761693 % 1.047 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4684927761693 bps 10.468 Mbps 
Opava → Ostrava  0.526818343006324 % 0.527 %   10 bps 10.000 Gbps   52.6818343006324 bps 52.682 Mbps 
Ostrava → Opava  0.66619765341199 % 0.666 %   10 bps 10.000 Gbps   66.619765341199 bps 66.620 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.29146343731261 % 5.291 %   10 bps 10.000 Gbps   529.146343731262 bps 529.146 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.747393828482532 % 0.747 %   10 bps 10.000 Gbps   74.7393828482532 bps 74.739 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.48597590613917 % 3.486 %   10 bps 10.000 Gbps   348.597590613917 bps 348.598 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.2243497115734 % 1.224 %   10 bps 10.000 Gbps   122.43497115734 bps 122.435 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.14454867504228 % 1.145 %   10 bps 10.000 Gbps   114.454867504228 bps 114.455 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0474916098416841 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74916098416841 bps 4.749 Mbps 
Praha → Plzeň  5.06882487009115 % 5.069 %   100 bps 100.000 Gbps   5.06882487009115 bps 5.069 Gbps 
Plzeň → Praha  1.74647732366257 % 1.746 %   100 bps 100.000 Gbps   1.74647732366257 bps 1.746 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  16.1402101446601 % 16.140 %   10 bps 10.000 Gbps   1.61402101446601 bps 1.614 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.772064939120387 % 0.772 %   10 bps 10.000 Gbps   77.2064939120386 bps 77.206 Mbps 
Praha → Brno  9.92789057953823 % 9.928 %   100 bps 100.000 Gbps   9.92789057953824 bps 9.928 Gbps 
Brno → Praha  8.55599288382185 % 8.556 %   100 bps 100.000 Gbps   8.55599288382185 bps 8.556 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.7530778811793 % 10.753 %   100 bps 100.000 Gbps   10.7530778811793 bps 10.753 Gbps 
Praha → GÉANT2  9.00270951549872 % 9.003 %   100 bps 100.000 Gbps   9.00270951549872 bps 9.003 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.075328035662 % 1.075 %   100 bps 100.000 Gbps   1.075328035662 bps 1.075 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.66916042844336 % 4.669 %   100 bps 100.000 Gbps   4.66916042844335 bps 4.669 Gbps 
Liberec → Praha  0.216596004789383 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6596004789383 bps 21.660 Kbps 
Praha → Liberec  0.173273398586528 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3273398586528 bps 17.327 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.60215619805647 % 2.602 %   400 bps 400.000 Gbps   10.4086247922259 bps 10.409 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.21456519034595 % 1.215 %   400 bps 400.000 Gbps   4.85826076138381 bps 4.858 Gbps 
Praha → Pardubice  0.173339173962842 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3339173962842 bps 17.334 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216487458450783 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6487458450783 bps 21.649 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.5522808758797 % 1.552 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.522808758797 bps 15.523 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.69925083910391 % 9.699 %   1000 bps 1000.000 Mbps   96.9925083910392 bps 96.993 Mbps 
Praha → Public Internet  6.90128588760393 % 6.901 %   20 bps 20.000 Gbps   1.38025717752079 bps 1.380 Gbps 
Public Internet → Praha  8.63678376003231 % 8.637 %   20 bps 20.000 Gbps   1.72735675200646 bps 1.727 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.57499720437455 % 2.575 %   20 bps 20.000 Gbps   514.99944087491 bps 514.999 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.76287499037932 % 0.763 %   20 bps 20.000 Gbps   152.574998075864 bps 152.575 Mbps 
Brno → Zlín  1.91835888892838 % 1.918 %   10 bps 10.000 Gbps   191.835888892839 bps 191.836 Mbps 
Zlín → Brno  0.949181897671166 % 0.949 %   10 bps 10.000 Gbps   94.9181897671166 bps 94.918 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.74444871775995 % 1.744 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.4444871775995 bps 17.444 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.820121424367283 % 0.820 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.20121424367284 bps 8.201 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0172126237434223 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   172.126237434223 bps 172.126 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.77066527298315 % 5.771 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.7066527298315 bps 57.707 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.39609520753029 % 6.396 %   10 bps 10.000 Gbps   639.60952075303 bps 639.610 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.25669289726995 % 2.257 %   10 bps 10.000 Gbps   225.669289726995 bps 225.669 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205551299913625 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5551299913625 bps 20.555 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.164078170635529 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4078170635529 bps 16.408 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.29569075252943 % 1.296 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.9569075252943 bps 12.957 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.225765344737288 % 0.226 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.25765344737288 bps 2.258 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.147859772908651 % 0.148 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.7859772908651 bps 14.786 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.238957247934696 % 0.239 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.8957247934696 bps 23.896 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.198650050731615 % 0.199 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.98650050731615 bps 1.987 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.042481218133587 % 0.042 %   1000 bps 1000.000 Mbps   424.81218133587 bps 424.812 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   97.942822706225 bps 97.943 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 26 00:12:42 2021