CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/4/26

Average load for period: 2021/04/26 00:00:00 - 2021/05/02 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/26 00:00:00 - 2021/05/02 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/4/26
ACONET->Brno  1.843%  Brno->ACONET  7.690%  Brno->Lednice  7.232%  Lednice->Brno  28.628%  Brno->SANET  3.058%  SANET->Brno  0.899%  Brno->Vyškov  4.008%  Vyškov->Brno  0.849%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.344%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.200%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.160%  Tábor->České Budějovice  0.031%  Brno->Jihlava  1.877%  Jihlava->Brno  4.624%  České Budějovice->Jihlava  0.666%  Jihlava->České Budějovice  1.251%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.220e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.856e-3 %  Jihlava->Telč  0.265%  Telč->Jihlava  0.088%  Hradec Králové->Liberec  3.324%  Liberec->Hradec Králové  0.946%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.093%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.332%  Děčín->Most  0.293e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.112e-3 %  Brno->Olomouc  0.635%  Olomouc->Brno  0.261%  Hradec Králové->Olomouc  0.726%  Olomouc->Hradec Králové  0.261%  Olomouc->Ostrava  4.137%  Ostrava->Olomouc  0.067%  Olomouc->Zlín  0.704%  Zlín->Olomouc  0.728e-3 %  Brno->Ostrava  6.200%  Ostrava->Brno  3.391%  Karviná->Ostrava  1.038%  Ostrava->Karviná  3.427%  Opava->Ostrava  0.534%  Ostrava->Opava  0.588%  Ostrava->Pionier  6.082%  Pionier->Ostrava  0.688%  Hradec Králové->Pardubice  3.700%  Pardubice->Hradec Králové  1.277%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  1.124%  Plzeň->Praha  2.550%  Praha->Plzeň  4.468%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  17.569%  Praha->AMS-IX  0.868%  Brno->Praha  8.174%  Praha->Brno  11.034%  České Budějovice->Praha  0.947%  Praha->České Budějovice  2.553%  GÉANT2->Praha  9.168%  Praha->GÉANT2  7.323%  Hradec Králové->Praha  1.006%  Praha->Hradec Králové  3.362%  Liberec->Praha  0.218e-3 %  Praha->Liberec  0.176e-3 %  Pardubice->Praha  0.106%  Praha->Pardubice  0.429%  Poděbrady->Praha  1.704%  Praha->Poděbrady  10.226%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.012%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.955%  Most->Ústí nad
Labem  3.886e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.018%  Praha->Ústí nad
Labem  6.130%  Ústí nad
Labem->Praha  2.315%  Brno->Zlín  1.917%  Zlín->Brno  0.985%  NIX.cz->Praha  2.554%  Praha->NIX.cz  1.233%  Praha->Public Internet  6.612%  Public Internet->Praha  8.885% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/26 00:00:00 - 2021/05/02 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/26 00:00:00 - 2021/05/02 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.69010129608346 % 7.690 %   10 bps 10.000 Gbps   769.010129608345 bps 769.010 Mbps 
ACONET → Brno  1.84290671917787 % 1.843 %   10 bps 10.000 Gbps   184.290671917787 bps 184.291 Mbps 
Brno → Lednice  7.23176247791352 % 7.232 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.3176247791351 bps 72.318 Mbps 
Lednice → Brno  28.6282276873532 % 28.628 %   1000 bps 1000.000 Mbps   286.282276873532 bps 286.282 Mbps 
SANET → Brno  0.899494435834184 % 0.899 %   40 bps 40.000 Gbps   359.797774333673 bps 359.798 Mbps 
Brno → SANET  3.05762469793639 % 3.058 %   40 bps 40.000 Gbps   1.22304987917455 bps 1.223 Gbps 
Vyškov → Brno  0.849069309113219 % 0.849 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.49069309113219 bps 8.491 Mbps 
Brno → Vyškov  4.00770054161906 % 4.008 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.0770054161906 bps 40.077 Mbps 
Jihlava → Brno  4.62427651178834 % 4.624 %   100 bps 100.000 Gbps   4.62427651178834 bps 4.624 Gbps 
Brno → Jihlava  1.87670577411569 % 1.877 %   100 bps 100.000 Gbps   1.87670577411569 bps 1.877 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.22005742394896 % 0.220 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.2005742394896 bps 2.201 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.85554746874659 % 0.856 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.5554746874659 bps 8.555 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0880884913370776 % 0.088 %   1000 bps 1000.000 Mbps   880.884913370776 bps 880.885 Kbps 
Jihlava → Telč  0.264532812917652 % 0.265 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64532812917652 bps 2.645 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  1.25096758063215 % 1.251 %   20 bps 20.000 Gbps   250.193516126429 bps 250.194 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.665876464636916 % 0.666 %   20 bps 20.000 Gbps   133.175292927383 bps 133.175 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.945748234661923 % 0.946 %   20 bps 20.000 Gbps   189.149646932385 bps 189.150 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.32352658988804 % 3.324 %   20 bps 20.000 Gbps   664.705317977607 bps 664.705 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.0926334424485775 % 0.093 %   10 bps 10.000 Gbps   9.26334424485776 bps 9.263 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.331625188444587 % 0.332 %   10 bps 10.000 Gbps   33.1625188444587 bps 33.163 Mbps 
Most → Děčín  0.375478946598274 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75478946598274 bps 3.755 Kbps 
Děčín → Most  0.293381992842994 % 0.293 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.93381992842994 bps 2.934 Kbps 
Most → Plzeň  0.207035611395419 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07035611395419 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.111884167595771 % 0.112 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11884167595771 bps 1.119 Kbps 
Olomouc → Brno  0.260504179410956 % 0.261 %   100 bps 100.000 Gbps   260.504179410956 bps 260.504 Mbps 
Brno → Olomouc  0.635452143298328 % 0.635 %   100 bps 100.000 Gbps   635.452143298328 bps 635.452 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.261188486162633 % 0.261 %   100 bps 100.000 Gbps   261.188486162634 bps 261.188 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.725692415332171 % 0.726 %   100 bps 100.000 Gbps   725.692415332171 bps 725.692 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0673937068166938 % 0.067 %   20 bps 20.000 Gbps   13.4787413633388 bps 13.479 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.1372833212338 % 4.137 %   20 bps 20.000 Gbps   782.828064595763 bps 782.828 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.704387266895149 % 0.704 %   10 bps 10.000 Gbps   70.4387266895149 bps 70.439 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.728492377530779 % 0.728 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   72.8492377530779 bps 72.849 Kbps 
Ostrava → Brno  3.39131848996744 % 3.391 %   100 bps 100.000 Gbps   3.39131848996744 bps 3.391 Gbps 
Brno → Ostrava  6.20026991122513 % 6.200 %   100 bps 100.000 Gbps   6.20026991122513 bps 6.200 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.42676856310948 % 3.427 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.2676856310948 bps 34.268 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.03782055383273 % 1.038 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3782055383273 bps 10.378 Mbps 
Ostrava → Opava  0.588290699639365 % 0.588 %   10 bps 10.000 Gbps   58.8290699639365 bps 58.829 Mbps 
Opava → Ostrava  0.534158742889863 % 0.534 %   10 bps 10.000 Gbps   53.4158742889862 bps 53.416 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.687730340447642 % 0.688 %   10 bps 10.000 Gbps   68.7730340447642 bps 68.773 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.08214816426634 % 6.082 %   10 bps 10.000 Gbps   608.214816426634 bps 608.215 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.70034249326416 % 3.700 %   10 bps 10.000 Gbps   370.034249326416 bps 370.034 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.2772639468354 % 1.277 %   10 bps 10.000 Gbps   127.72639468354 bps 127.726 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.12378149705743 % 1.124 %   10 bps 10.000 Gbps   112.378149705743 bps 112.378 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0378821655416636 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.78821655416636 bps 3.788 Mbps 
Praha → Plzeň  4.46777020589573 % 4.468 %   100 bps 100.000 Gbps   4.46777020589573 bps 4.468 Gbps 
Plzeň → Praha  2.54984735837447 % 2.550 %   100 bps 100.000 Gbps   2.54984735837447 bps 2.550 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  17.5694626104814 % 17.569 %   10 bps 10.000 Gbps   1.75694626104814 bps 1.757 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.868302051066719 % 0.868 %   10 bps 10.000 Gbps   86.8302051066719 bps 86.830 Mbps 
Brno → Praha  8.17378834563925 % 8.174 %   100 bps 100.000 Gbps   8.17378834563926 bps 8.174 Gbps 
Praha → Brno  11.0341533909128 % 11.034 %   100 bps 100.000 Gbps   11.0341533909128 bps 11.034 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.16767919532009 % 9.168 %   100 bps 100.000 Gbps   9.16767919532008 bps 9.168 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.32276826990265 % 7.323 %   100 bps 100.000 Gbps   7.32276826990265 bps 7.323 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.36219134972848 % 3.362 %   100 bps 100.000 Gbps   3.36219134972849 bps 3.362 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.00561863520766 % 1.006 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00561863520766 bps 1.006 Gbps 
Liberec → Praha  0.217782014313908 % 0.218 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.7782014313907 bps 21.778 Kbps 
Praha → Liberec  0.176470091424361 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6470091424362 bps 17.647 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.55399959387397 % 2.554 %   400 bps 400.000 Gbps   10.2159983754959 bps 10.216 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.23297212503074 % 1.233 %   400 bps 400.000 Gbps   4.93188850012296 bps 4.932 Gbps 
Praha → Pardubice  0.429145194343784 % 0.429 %   10 bps 10.000 Gbps   42.9145194343783 bps 42.915 Mbps 
Pardubice → Praha  0.105969709960487 % 0.106 %   10 bps 10.000 Gbps   10.5969709960487 bps 10.597 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.2257373365803 % 10.226 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.257373365803 bps 102.257 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.7041335758021 % 1.704 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.041335758021 bps 17.041 Mbps 
Public Internet → Praha  8.88486119089728 % 8.885 %   20 bps 20.000 Gbps   1.77697223817946 bps 1.777 Gbps 
Praha → Public Internet  6.61200796345584 % 6.612 %   20 bps 20.000 Gbps   1.32240159269117 bps 1.322 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.55338235491362 % 2.553 %   20 bps 20.000 Gbps   510.676470982724 bps 510.676 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.94652847628769 % 0.947 %   20 bps 20.000 Gbps   189.305695257538 bps 189.306 Mbps 
Zlín → Brno  0.984948833531848 % 0.985 %   10 bps 10.000 Gbps   98.4948833531848 bps 98.495 Mbps 
Brno → Zlín  1.91727579982635 % 1.917 %   10 bps 10.000 Gbps   191.727579982634 bps 191.728 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.95525887464166 % 1.955 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.5525887464166 bps 19.553 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.01197811711002 % 1.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1197811711002 bps 10.120 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.88647030007651 % 3.886 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.8647030007651 bps 38.865 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0178333286218588 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   178.333286218588 bps 178.333 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.31463153317217 % 2.315 %   10 bps 10.000 Gbps   231.463153317217 bps 231.463 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.13035878878371 % 6.130 %   10 bps 10.000 Gbps   613.035878878371 bps 613.036 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163141065319948 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3141065319948 bps 16.314 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205540357665583 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5540357665583 bps 20.554 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.199897095678965 % 0.200 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.99897095678965 bps 1.999 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.34439720447386 % 1.344 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4439720447386 bps 13.444 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103757971891958 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3757971891958 bps 10.376 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100138684528902 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0138684528902 bps 10.014 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.030513024772848 % 0.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   305.130247728481 bps 305.130 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.160468795540468 % 0.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.60468795540468 bps 1.605 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   93.746251325578 bps 93.746 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 3 00:12:09 2021