CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/5/3

Average load for period: 2021/05/03 00:00:00 - 2021/05/09 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/05/03 00:00:00 - 2021/05/09 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/5/3
ACONET->Brno  1.795%  Brno->ACONET  6.950%  Brno->Lednice  7.415%  Lednice->Brno  28.516%  Brno->SANET  2.967%  SANET->Brno  0.845%  Brno->Vyškov  5.189%  Vyškov->Brno  0.885%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.441%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.214%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.128%  Tábor->České Budějovice  0.046%  Brno->Jihlava  1.904%  Jihlava->Brno  4.249%  České Budějovice->Jihlava  0.516%  Jihlava->České Budějovice  0.575%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.258e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.846e-3 %  Jihlava->Telč  0.360%  Telč->Jihlava  0.153%  Hradec Králové->Liberec  3.607%  Liberec->Hradec Králové  0.895%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.267e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.236e-3 %  Děčín->Most  0.298e-3 %  Most->Děčín  0.381e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.126e-3 %  Brno->Olomouc  0.604%  Olomouc->Brno  0.216%  Hradec Králové->Olomouc  0.745%  Olomouc->Hradec Králové  0.276%  Olomouc->Ostrava  3.300%  Ostrava->Olomouc  0.141%  Olomouc->Zlín  0.656%  Zlín->Olomouc  0.613e-3 %  Brno->Ostrava  4.978%  Ostrava->Brno  2.661%  Karviná->Ostrava  0.928%  Ostrava->Karviná  3.625%  Opava->Ostrava  0.456%  Ostrava->Opava  0.551%  Ostrava->Pionier  3.272%  Pionier->Ostrava  0.455%  Hradec Králové->Pardubice  4.001%  Pardubice->Hradec Králové  1.057%  Cheb->Plzeň  0.034%  Plzeň->Cheb  1.138%  Plzeň->Praha  1.047%  Praha->Plzeň  5.809%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  20.211%  Praha->AMS-IX  0.886%  Brno->Praha  9.351%  Praha->Brno  9.141%  České Budějovice->Praha  1.013%  Praha->České Budějovice  3.033%  GÉANT2->Praha  9.552%  Praha->GÉANT2  8.587%  Hradec Králové->Praha  1.017%  Praha->Hradec Králové  3.280%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.267e-3 %  Praha->Pardubice  0.588e-3 %  Poděbrady->Praha  1.895%  Praha->Poděbrady  10.951%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.702%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.238%  Most->Ústí nad
Labem  5.635e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.024%  Praha->Ústí nad
Labem  4.708%  Ústí nad
Labem->Praha  1.629%  Brno->Zlín  1.984%  Zlín->Brno  1.149%  NIX.cz->Praha  2.552%  Praha->NIX.cz  1.174%  Praha->Public Internet  6.231%  Public Internet->Praha  16.834% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/05/03 00:00:00 - 2021/05/09 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/05/03 00:00:00 - 2021/05/09 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.79517447302116 % 1.795 %   10 bps 10.000 Gbps   179.517447302116 bps 179.517 Mbps 
Brno → ACONET  6.94964270006027 % 6.950 %   10 bps 10.000 Gbps   694.964270006027 bps 694.964 Mbps 
Lednice → Brno  28.5155370765652 % 28.516 %   1000 bps 1000.000 Mbps   285.155370765652 bps 285.155 Mbps 
Brno → Lednice  7.41500758615228 % 7.415 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.1500758615228 bps 74.150 Mbps 
SANET → Brno  0.845146699818501 % 0.845 %   40 bps 40.000 Gbps   338.0586799274 bps 338.059 Mbps 
Brno → SANET  2.96659337941586 % 2.967 %   40 bps 40.000 Gbps   1.18663735176634 bps 1.187 Gbps 
Brno → Vyškov  5.18882332683438 % 5.189 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.8882332683438 bps 51.888 Mbps 
Vyškov → Brno  0.885113085281935 % 0.885 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.85113085281935 bps 8.851 Mbps 
Jihlava → Brno  4.2487775179676 % 4.249 %   100 bps 100.000 Gbps   4.24877751796759 bps 4.249 Gbps 
Brno → Jihlava  1.90372705127925 % 1.904 %   100 bps 100.000 Gbps   1.90372705127925 bps 1.904 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.257691114221848 % 0.258 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.57691114221848 bps 2.577 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.845511113766224 % 0.846 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.45511113766225 bps 8.455 Kbps 
Jihlava → Telč  0.359795303876688 % 0.360 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.59795303876688 bps 3.598 Mbps 
Telč → Jihlava  0.152999853976273 % 0.153 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.52999853976273 bps 1.530 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.574997341304773 % 0.575 %   20 bps 20.000 Gbps   114.999468260954 bps 114.999 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.515933146486245 % 0.516 %   20 bps 20.000 Gbps   103.186629297249 bps 103.187 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.894750947804239 % 0.895 %   20 bps 20.000 Gbps   178.950189560848 bps 178.950 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.60653261143042 % 3.607 %   20 bps 20.000 Gbps   721.306522286084 bps 721.307 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.236120569768855 % 0.236 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.6120569768855 bps 23.612 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.266650138521777 % 0.267 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.6650138521777 bps 26.665 Kbps 
Děčín → Most  0.297684869470901 % 0.298 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.97684869470901 bps 2.977 Kbps 
Most → Děčín  0.380674119188846 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.80674119188845 bps 3.807 Kbps 
Most → Plzeň  0.207051106460647 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07051106460647 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.125964647271251 % 0.126 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.25964647271251 bps 1.260 Kbps 
Olomouc → Brno  0.215609290365892 % 0.216 %   100 bps 100.000 Gbps   215.609290365891 bps 215.609 Mbps 
Brno → Olomouc  0.604429173402395 % 0.604 %   100 bps 100.000 Gbps   604.429173402395 bps 604.429 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.276375479870258 % 0.276 %   100 bps 100.000 Gbps   276.375479870257 bps 276.375 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.745436237455943 % 0.745 %   100 bps 100.000 Gbps   745.436237455944 bps 745.436 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.29951140566964 % 3.300 %   20 bps 20.000 Gbps   647.227754367068 bps 647.228 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.140875092121117 % 0.141 %   20 bps 20.000 Gbps   28.035422103435 bps 28.035 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.613360984774278 % 0.613 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   61.3360984774278 bps 61.336 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.655926997001535 % 0.656 %   10 bps 10.000 Gbps   65.5926997001535 bps 65.593 Mbps 
Brno → Ostrava  4.97798062012035 % 4.978 %   100 bps 100.000 Gbps   4.97798062012035 bps 4.978 Gbps 
Ostrava → Brno  2.6607001168065 % 2.661 %   100 bps 100.000 Gbps   2.6607001168065 bps 2.661 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.625141740641 % 3.625 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.25141740641 bps 36.251 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.928060371733033 % 0.928 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.28060371733032 bps 9.281 Mbps 
Ostrava → Opava  0.551143396164764 % 0.551 %   10 bps 10.000 Gbps   55.1143396164763 bps 55.114 Mbps 
Opava → Ostrava  0.456055210802622 % 0.456 %   10 bps 10.000 Gbps   45.6055210802622 bps 45.606 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.27186631950062 % 3.272 %   10 bps 10.000 Gbps   327.186631950062 bps 327.187 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.455369887031119 % 0.455 %   10 bps 10.000 Gbps   45.5369887031119 bps 45.537 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.00112549497857 % 4.001 %   10 bps 10.000 Gbps   400.112549497857 bps 400.113 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.05663636749242 % 1.057 %   10 bps 10.000 Gbps   105.663636749242 bps 105.664 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.033792207280688 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.3792207280688 bps 3.379 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.1380816667544 % 1.138 %   10 bps 10.000 Gbps   113.80816667544 bps 113.808 Mbps 
Praha → Plzeň  5.80913959038448 % 5.809 %   100 bps 100.000 Gbps   5.80913959038448 bps 5.809 Gbps 
Plzeň → Praha  1.04705176219711 % 1.047 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04705176219711 bps 1.047 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.886260421793456 % 0.886 %   10 bps 10.000 Gbps   88.6260421793455 bps 88.626 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.2113863405022 % 20.211 %   10 bps 10.000 Gbps   2.02113863405022 bps 2.021 Gbps 
Praha → Brno  9.14067699931635 % 9.141 %   100 bps 100.000 Gbps   9.14067699931635 bps 9.141 Gbps 
Brno → Praha  9.35118925684501 % 9.351 %   100 bps 100.000 Gbps   9.351189256845 bps 9.351 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.58722475936656 % 8.587 %   100 bps 100.000 Gbps   8.58722475936656 bps 8.587 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.55156273093906 % 9.552 %   100 bps 100.000 Gbps   9.55156273093904 bps 9.552 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.01727619276243 % 1.017 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01727619276243 bps 1.017 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.27952105838122 % 3.280 %   100 bps 100.000 Gbps   3.27952105838122 bps 3.280 Gbps 
Praha → Liberec  0.172465832148616 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2465832148616 bps 17.247 Kbps 
Liberec → Praha  0.216478697177341 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6478697177341 bps 21.648 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.55233807490859 % 2.552 %   400 bps 400.000 Gbps   10.2093522996343 bps 10.209 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.1742577206025 % 1.174 %   400 bps 400.000 Gbps   4.69703088240999 bps 4.697 Gbps 
Pardubice → Praha  0.266702690986534 % 0.267 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.6702690986534 bps 26.670 Kbps 
Praha → Pardubice  0.58754489908245 % 0.588 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   58.754489908245 bps 58.754 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.89458662283942 % 1.895 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.9458662283942 bps 18.946 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.9505951245413 % 10.951 %   1000 bps 1000.000 Mbps   109.505951245413 bps 109.506 Mbps 
Praha → Public Internet  6.23091692876288 % 6.231 %   20 bps 20.000 Gbps   1.24618338575258 bps 1.246 Gbps 
Public Internet → Praha  16.833996996535 % 16.834 %   20 bps 20.000 Gbps   3.36679939930701 bps 3.367 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.01339241095766 % 1.013 %   20 bps 20.000 Gbps   202.678482191531 bps 202.678 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.03328970169102 % 3.033 %   20 bps 20.000 Gbps   606.657940338204 bps 606.658 Mbps 
Brno → Zlín  1.9843376645469 % 1.984 %   10 bps 10.000 Gbps   198.43376645469 bps 198.434 Mbps 
Zlín → Brno  1.14888090827031 % 1.149 %   10 bps 10.000 Gbps   114.888090827031 bps 114.888 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.23831228310967 % 2.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.3831228310966 bps 22.383 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.701641202744221 % 0.702 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.01641202744221 bps 7.016 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0243778212006995 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   243.778212006995 bps 243.778 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.63498916162809 % 5.635 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.3498916162809 bps 56.350 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.70782262322281 % 4.708 %   10 bps 10.000 Gbps   470.782262322281 bps 470.782 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.62919500188445 % 1.629 %   10 bps 10.000 Gbps   162.919500188445 bps 162.920 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205542312476385 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5542312476385 bps 20.554 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163430074300203 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3430074300203 bps 16.343 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.214033762883272 % 0.214 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.14033762883272 bps 2.140 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.44090867373013 % 1.441 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.4090867373013 bps 14.409 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103887916802193 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3887916802193 bps 10.389 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100130782438987 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0130782438987 bps 10.013 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.045510081918295 % 0.046 %   1000 bps 1000.000 Mbps   455.100819182951 bps 455.101 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.1281284725809 % 0.128 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.281284725809 bps 1.281 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   92.8045084637515 bps 92.805 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 10 00:11:10 2021