CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/5/10

Average load for period: 2021/05/10 00:00:00 - 2021/05/16 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/05/10 00:00:00 - 2021/05/16 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/5/10
ACONET->Brno  2.174%  Brno->ACONET  6.793%  Brno->Lednice  7.803%  Lednice->Brno  28.903%  Brno->SANET  2.937%  SANET->Brno  0.843%  Brno->Vyškov  5.076%  Vyškov->Brno  0.741%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.311%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.208%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.178%  Tábor->České Budějovice  0.064%  Brno->Jihlava  1.688%  Jihlava->Brno  1.823%  České Budějovice->Jihlava  0.539%  Jihlava->České Budějovice  0.319%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.220e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.820e-3 %  Jihlava->Telč  0.914%  Telč->Jihlava  0.094%  Hradec Králové->Liberec  3.591%  Liberec->Hradec Králové  0.808%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.092%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.338%  Děčín->Most  2.060e-3 %  Most->Děčín  0.549e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.113e-3 %  Brno->Olomouc  0.632%  Olomouc->Brno  0.278%  Hradec Králové->Olomouc  0.811%  Olomouc->Hradec Králové  0.278%  Olomouc->Ostrava  2.866%  Ostrava->Olomouc  0.290%  Olomouc->Zlín  0.749%  Zlín->Olomouc  0.602e-3 %  Brno->Ostrava  5.518%  Ostrava->Brno  1.928%  Karviná->Ostrava  0.945%  Ostrava->Karviná  3.284%  Opava->Ostrava  0.431%  Ostrava->Opava  0.623%  Ostrava->Pionier  3.116%  Pionier->Ostrava  1.334%  Hradec Králové->Pardubice  4.322%  Pardubice->Hradec Králové  1.438%  Cheb->Plzeň  0.034%  Plzeň->Cheb  0.866%  Plzeň->Praha  3.656%  Praha->Plzeň  5.174%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  19.635%  Praha->AMS-IX  0.567%  Brno->Praha  7.863%  Praha->Brno  11.999%  České Budějovice->Praha  1.365%  Praha->České Budějovice  2.972%  GÉANT2->Praha  7.130%  Praha->GÉANT2  6.549%  Hradec Králové->Praha  1.167%  Praha->Hradec Králové  3.136%  Liberec->Praha  0.218e-3 %  Praha->Liberec  0.177e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.174e-3 %  Poděbrady->Praha  1.408%  Praha->Poděbrady  9.825%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.537%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.857%  Most->Ústí nad
Labem  6.948e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.032%  Praha->Ústí nad
Labem  5.233%  Ústí nad
Labem->Praha  2.326%  Brno->Zlín  1.934%  Zlín->Brno  0.958%  NIX.cz->Praha  2.616%  Praha->NIX.cz  1.212%  Praha->Public Internet  5.838%  Public Internet->Praha  19.430% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/05/10 00:00:00 - 2021/05/16 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/05/10 00:00:00 - 2021/05/16 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.79266009926928 % 6.793 %   10 bps 10.000 Gbps   679.266009926928 bps 679.266 Mbps 
ACONET → Brno  2.17444525593764 % 2.174 %   10 bps 10.000 Gbps   217.444525593765 bps 217.445 Mbps 
Lednice → Brno  28.9031177124053 % 28.903 %   1000 bps 1000.000 Mbps   289.031177124053 bps 289.031 Mbps 
Brno → Lednice  7.80320067402008 % 7.803 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.0320067402008 bps 78.032 Mbps 
SANET → Brno  0.843331002501293 % 0.843 %   40 bps 40.000 Gbps   337.332401000517 bps 337.332 Mbps 
Brno → SANET  2.93731817791021 % 2.937 %   40 bps 40.000 Gbps   1.17492727116408 bps 1.175 Gbps 
Vyškov → Brno  0.741069370700444 % 0.741 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.41069370700444 bps 7.411 Mbps 
Brno → Vyškov  5.07558226302651 % 5.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.7558226302651 bps 50.756 Mbps 
Brno → Jihlava  1.68756722107437 % 1.688 %   100 bps 100.000 Gbps   1.68756722107437 bps 1.688 Gbps 
Jihlava → Brno  1.82312013499579 % 1.823 %   100 bps 100.000 Gbps   1.82312013499578 bps 1.823 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.220003765126615 % 0.220 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.20003765126615 bps 2.200 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.819807598231928 % 0.820 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.19807598231928 bps 8.198 Kbps 
Jihlava → Telč  0.913718489529293 % 0.914 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.13718489529293 bps 9.137 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0936506559986544 % 0.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   936.506559986544 bps 936.507 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.31906221670419 % 0.319 %   20 bps 20.000 Gbps   63.8124433408379 bps 63.812 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.538964814926621 % 0.539 %   20 bps 20.000 Gbps   107.792962985324 bps 107.793 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.59096121173359 % 3.591 %   20 bps 20.000 Gbps   718.192242346719 bps 718.192 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.807815469635425 % 0.808 %   20 bps 20.000 Gbps   161.563093927085 bps 161.563 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.091853411089216 % 0.092 %   10 bps 10.000 Gbps   9.18534110892161 bps 9.185 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.337736614036661 % 0.338 %   10 bps 10.000 Gbps   33.7736614036661 bps 33.774 Mbps 
Most → Děčín  0.54882109808507 % 0.549 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.48821098085069 bps 5.488 Kbps 
Děčín → Most  2.05983295719148 % 2.060 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.5983295719148 bps 20.598 Kbps 
Plzeň → Most  0.113248019317678 % 0.113 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13248019317678 bps 1.132 Kbps 
Most → Plzeň  0.207078247197773 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07078247197773 bps 2.071 Kbps 
Olomouc → Brno  0.277525189049907 % 0.278 %   100 bps 100.000 Gbps   277.525189049907 bps 277.525 Mbps 
Brno → Olomouc  0.632152882700145 % 0.632 %   100 bps 100.000 Gbps   632.152882700145 bps 632.153 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.277766282120456 % 0.278 %   100 bps 100.000 Gbps   277.766282120455 bps 277.766 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.81141613297864 % 0.811 %   100 bps 100.000 Gbps   811.416132978641 bps 811.416 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.8659687295172 % 2.866 %   20 bps 20.000 Gbps   564.326775994904 bps 564.327 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.290366137662654 % 0.290 %   20 bps 20.000 Gbps   56.3663269374813 bps 56.366 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.602235368853518 % 0.602 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   60.2235368853517 bps 60.224 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.748884649538125 % 0.749 %   10 bps 10.000 Gbps   74.8884649538126 bps 74.888 Mbps 
Ostrava → Brno  1.92843301652052 % 1.928 %   100 bps 100.000 Gbps   1.92843301652052 bps 1.928 Gbps 
Brno → Ostrava  5.51755350023919 % 5.518 %   100 bps 100.000 Gbps   5.51755350023919 bps 5.518 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.28439900869862 % 3.284 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.8439900869862 bps 32.844 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.944809791665324 % 0.945 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.44809791665324 bps 9.448 Mbps 
Ostrava → Opava  0.622859134284565 % 0.623 %   10 bps 10.000 Gbps   62.2859134284565 bps 62.286 Mbps 
Opava → Ostrava  0.431381982152683 % 0.431 %   10 bps 10.000 Gbps   43.1381982152684 bps 43.138 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.11576026080393 % 3.116 %   10 bps 10.000 Gbps   311.576026080393 bps 311.576 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.33383688216294 % 1.334 %   10 bps 10.000 Gbps   133.383688216294 bps 133.384 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.32202636021094 % 4.322 %   10 bps 10.000 Gbps   432.202636021094 bps 432.203 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.4379870959344 % 1.438 %   10 bps 10.000 Gbps   143.79870959344 bps 143.799 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0337825515375694 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.37825515375695 bps 3.378 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.865652940387065 % 0.866 %   10 bps 10.000 Gbps   86.5652940387065 bps 86.565 Mbps 
Plzeň → Praha  3.65573424170443 % 3.656 %   100 bps 100.000 Gbps   3.65573424170442 bps 3.656 Gbps 
Praha → Plzeň  5.1743254419281 % 5.174 %   100 bps 100.000 Gbps   5.1743254419281 bps 5.174 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.567277527051621 % 0.567 %   10 bps 10.000 Gbps   56.727752705162 bps 56.728 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.6353938219852 % 19.635 %   10 bps 10.000 Gbps   1.96353938219852 bps 1.964 Gbps 
Brno → Praha  7.862801411827 % 7.863 %   100 bps 100.000 Gbps   7.862801411827 bps 7.863 Gbps 
Praha → Brno  11.9994844802634 % 11.999 %   100 bps 100.000 Gbps   11.9994844802634 bps 11.999 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.54913563820086 % 6.549 %   100 bps 100.000 Gbps   6.54913563820086 bps 6.549 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.13017651859209 % 7.130 %   100 bps 100.000 Gbps   7.13017651859209 bps 7.130 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.13645243661218 % 3.136 %   100 bps 100.000 Gbps   3.13645243661219 bps 3.136 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.16675724104112 % 1.167 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16675724104112 bps 1.167 Gbps 
Praha → Liberec  0.176722390452386 % 0.177 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6722390452386 bps 17.672 Kbps 
Liberec → Praha  0.217709095584165 % 0.218 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.7709095584165 bps 21.771 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.61608896808841 % 2.616 %   400 bps 400.000 Gbps   10.4643558723536 bps 10.464 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.2121266913358 % 1.212 %   400 bps 400.000 Gbps   4.8485067653432 bps 4.849 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216614548170345 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6614548170345 bps 21.661 Kbps 
Praha → Pardubice  0.173574161605945 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3574161605945 bps 17.357 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.40841137524746 % 1.408 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0841137524746 bps 14.084 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.82479280292953 % 9.825 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.2479280292953 bps 98.248 Mbps 
Praha → Public Internet  5.83772502576712 % 5.838 %   20 bps 20.000 Gbps   1.16754500515342 bps 1.168 Gbps 
Public Internet → Praha  19.4296653917907 % 19.430 %   20 bps 20.000 Gbps   3.88593307835814 bps 3.886 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.36496644080898 % 1.365 %   20 bps 20.000 Gbps   272.993288161796 bps 272.993 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.97193096653953 % 2.972 %   20 bps 20.000 Gbps   594.386193307906 bps 594.386 Mbps 
Zlín → Brno  0.958411110984813 % 0.958 %   10 bps 10.000 Gbps   95.8411110984813 bps 95.841 Mbps 
Brno → Zlín  1.93388391400136 % 1.934 %   10 bps 10.000 Gbps   193.388391400136 bps 193.388 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.8573284082573 % 1.857 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.573284082573 bps 18.573 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.537152238043275 % 0.537 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.37152238043275 bps 5.372 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.94751608798792 % 6.948 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.4751608798793 bps 69.475 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0315883033841534 % 0.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   315.883033841534 bps 315.883 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.23283989176648 % 5.233 %   10 bps 10.000 Gbps   523.283989176648 bps 523.284 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.32596783579213 % 2.326 %   10 bps 10.000 Gbps   232.596783579213 bps 232.597 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163179988851519 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3179988851519 bps 16.318 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205538148348835 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5538148348835 bps 20.554 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.207800119083879 % 0.208 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07800119083879 bps 2.078 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.310837030869 % 1.311 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.10837030869 bps 13.108 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103823428011341 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3823428011341 bps 10.382 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100118852029055 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0118852029055 bps 10.012 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0643207876181707 % 0.064 %   1000 bps 1000.000 Mbps   643.207876181707 bps 643.208 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.178152688182478 % 0.178 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.78152688182478 bps 1.782 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   89.9768040559884 bps 89.977 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 17 00:11:37 2021