CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/5/17

Average load for period: 2021/05/17 00:00:00 - 2021/05/23 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/05/17 00:00:00 - 2021/05/23 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/5/17
ACONET->Brno  2.062%  Brno->ACONET  7.681%  Brno->Lednice  7.320%  Lednice->Brno  28.832%  Brno->SANET  3.238%  SANET->Brno  0.858%  Brno->Vyškov  5.007%  Vyškov->Brno  0.772%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.328%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.167%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.145%  Tábor->České Budějovice  0.025%  Brno->Jihlava  1.570%  Jihlava->Brno  1.434%  České Budějovice->Jihlava  0.960%  Jihlava->České Budějovice  1.035%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.203e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  1.088e-3 %  Jihlava->Telč  0.862%  Telč->Jihlava  0.326%  Hradec Králové->Liberec  3.384%  Liberec->Hradec Králové  0.811%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.900e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  6.890e-3 %  Děčín->Most  0.292e-3 %  Most->Děčín  0.435e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.170e-3 %  Brno->Olomouc  0.814%  Olomouc->Brno  0.350%  Hradec Králové->Olomouc  1.003%  Olomouc->Hradec Králové  0.372%  Olomouc->Ostrava  5.487%  Ostrava->Olomouc  1.428%  Olomouc->Zlín  0.738%  Zlín->Olomouc  2.494e-3 %  Brno->Ostrava  4.810%  Ostrava->Brno  2.166%  Karviná->Ostrava  1.020%  Ostrava->Karviná  3.491%  Opava->Ostrava  0.477%  Ostrava->Opava  0.617%  Ostrava->Pionier  3.302%  Pionier->Ostrava  0.926%  Hradec Králové->Pardubice  4.112%  Pardubice->Hradec Králové  1.034%  Cheb->Plzeň  0.036%  Plzeň->Cheb  1.150%  Plzeň->Praha  2.880%  Praha->Plzeň  5.855%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  19.771%  Praha->AMS-IX  0.545%  Brno->Praha  8.422%  Praha->Brno  11.281%  České Budějovice->Praha  1.728%  Praha->České Budějovice  2.995%  GÉANT2->Praha  10.112%  Praha->GÉANT2  6.486%  Hradec Králové->Praha  1.137%  Praha->Hradec Králové  3.568%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.668%  Praha->Poděbrady  10.518%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.475%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.514%  Most->Ústí nad
Labem  3.714e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.015%  Praha->Ústí nad
Labem  5.021%  Ústí nad
Labem->Praha  2.066%  Brno->Zlín  1.831%  Zlín->Brno  0.878%  NIX.cz->Praha  2.605%  Praha->NIX.cz  1.157%  Praha->Public Internet  6.761%  Public Internet->Praha  8.271% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/05/17 00:00:00 - 2021/05/23 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/05/17 00:00:00 - 2021/05/23 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.06201947891594 % 2.062 %   10 bps 10.000 Gbps   206.201947891594 bps 206.202 Mbps 
Brno → ACONET  7.68142967271186 % 7.681 %   10 bps 10.000 Gbps   768.142967271187 bps 768.143 Mbps 
Lednice → Brno  28.831743110575 % 28.832 %   1000 bps 1000.000 Mbps   288.31743110575 bps 288.317 Mbps 
Brno → Lednice  7.31971329792521 % 7.320 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.1971329792521 bps 73.197 Mbps 
Brno → SANET  3.23774944032038 % 3.238 %   40 bps 40.000 Gbps   1.29509977612816 bps 1.295 Gbps 
SANET → Brno  0.857726295442483 % 0.858 %   40 bps 40.000 Gbps   343.090518176994 bps 343.091 Mbps 
Brno → Vyškov  5.00743978644717 % 5.007 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.0743978644717 bps 50.074 Mbps 
Vyškov → Brno  0.771993707739875 % 0.772 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.71993707739875 bps 7.720 Mbps 
Brno → Jihlava  1.56973368914211 % 1.570 %   100 bps 100.000 Gbps   1.56973368914211 bps 1.570 Gbps 
Jihlava → Brno  1.43443595215195 % 1.434 %   100 bps 100.000 Gbps   1.43443595215195 bps 1.434 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.202785070567102 % 0.203 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.02785070567102 bps 2.028 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  1.08750402187836 % 1.088 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.8750402187836 bps 10.875 Kbps 
Jihlava → Telč  0.861803012290755 % 0.862 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.61803012290754 bps 8.618 Mbps 
Telč → Jihlava  0.326357936245189 % 0.326 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.26357936245189 bps 3.264 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  1.03520525902668 % 1.035 %   20 bps 20.000 Gbps   207.041051805335 bps 207.041 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.960220682335598 % 0.960 %   20 bps 20.000 Gbps   192.04413646712 bps 192.044 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.38444208740937 % 3.384 %   20 bps 20.000 Gbps   676.888417481874 bps 676.888 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.810689545807224 % 0.811 %   20 bps 20.000 Gbps   162.137909161445 bps 162.138 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  6.88996005640722 % 6.890 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   688.996005640723 bps 688.996 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.90042948365316 % 1.900 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   190.042948365316 bps 190.043 Kbps 
Děčín → Most  0.291944973190953 % 0.292 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.91944973190953 bps 2.919 Kbps 
Most → Děčín  0.434965987677609 % 0.435 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.34965987677609 bps 4.350 Kbps 
Most → Plzeň  0.206951531667113 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06951531667113 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.170399276577942 % 0.170 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.70399276577942 bps 1.704 Kbps 
Brno → Olomouc  0.813957308730451 % 0.814 %   100 bps 100.000 Gbps   813.95730873045 bps 813.957 Mbps 
Olomouc → Brno  0.350437649125167 % 0.350 %   100 bps 100.000 Gbps   350.437649125167 bps 350.438 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.371605926302549 % 0.372 %   100 bps 100.000 Gbps   371.605926302549 bps 371.606 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.00303975497712 % 1.003 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00303975497712 bps 1.003 Gbps 
Olomouc → Ostrava  5.48729571501121 % 5.487 %   20 bps 20.000 Gbps   1.08751221262587 bps 1.088 Gbps 
Ostrava → Olomouc  1.42807535797192 % 1.428 %   20 bps 20.000 Gbps   285.607476527039 bps 285.607 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.737757864032227 % 0.738 %   10 bps 10.000 Gbps   73.7757864032226 bps 73.776 Mbps 
Zlín → Olomouc  2.49436918192671 % 2.494 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   249.43691819267 bps 249.437 Kbps 
Ostrava → Brno  2.16579966299694 % 2.166 %   100 bps 100.000 Gbps   2.16579966299694 bps 2.166 Gbps 
Brno → Ostrava  4.80971641550545 % 4.810 %   100 bps 100.000 Gbps   4.80971641550545 bps 4.810 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.490829137136 % 3.491 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.90829137136 bps 34.908 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.01969530201145 % 1.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1969530201145 bps 10.197 Mbps 
Ostrava → Opava  0.616734443060165 % 0.617 %   10 bps 10.000 Gbps   61.6734443060165 bps 61.673 Mbps 
Opava → Ostrava  0.476884574413959 % 0.477 %   10 bps 10.000 Gbps   47.6884574413959 bps 47.688 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.30160056789906 % 3.302 %   10 bps 10.000 Gbps   330.160056789906 bps 330.160 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.926312255018479 % 0.926 %   10 bps 10.000 Gbps   92.6312255018477 bps 92.631 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.03427697974075 % 1.034 %   10 bps 10.000 Gbps   103.427697974075 bps 103.428 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.11238202586304 % 4.112 %   10 bps 10.000 Gbps   411.238202586304 bps 411.238 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.1503737528226 % 1.150 %   10 bps 10.000 Gbps   115.03737528226 bps 115.037 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0363808191689805 % 0.036 %   10 bps 10.000 Gbps   3.63808191689805 bps 3.638 Mbps 
Praha → Plzeň  5.85460940784814 % 5.855 %   100 bps 100.000 Gbps   5.85460940784814 bps 5.855 Gbps 
Plzeň → Praha  2.88047651436232 % 2.880 %   100 bps 100.000 Gbps   2.88047651436232 bps 2.880 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  19.770856584855 % 19.771 %   10 bps 10.000 Gbps   1.9770856584855 bps 1.977 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.544954462530582 % 0.545 %   10 bps 10.000 Gbps   54.4954462530582 bps 54.495 Mbps 
Brno → Praha  8.42155143751886 % 8.422 %   100 bps 100.000 Gbps   8.42155143751887 bps 8.422 Gbps 
Praha → Brno  11.2809809639114 % 11.281 %   100 bps 100.000 Gbps   11.2809809639114 bps 11.281 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.1116381850324 % 10.112 %   100 bps 100.000 Gbps   10.1116381850324 bps 10.112 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.48583804806589 % 6.486 %   100 bps 100.000 Gbps   6.48583804806588 bps 6.486 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.13677678037776 % 1.137 %   100 bps 100.000 Gbps   1.13677678037776 bps 1.137 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.56752456230392 % 3.568 %   100 bps 100.000 Gbps   3.56752456230392 bps 3.568 Gbps 
Praha → Liberec  0.17236238926831 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.236238926831 bps 17.236 Kbps 
Liberec → Praha  0.216684673973797 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6684673973797 bps 21.668 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.15716696788724 % 1.157 %   400 bps 400.000 Gbps   4.62866787154897 bps 4.629 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.60454208195757 % 2.605 %   400 bps 400.000 Gbps   10.4181683278303 bps 10.418 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172354321863846 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2354321863846 bps 17.235 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216644868375244 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6644868375244 bps 21.664 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.66803108079809 % 1.668 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.6803108079809 bps 16.680 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.5182533031767 % 10.518 %   1000 bps 1000.000 Mbps   105.182533031767 bps 105.183 Mbps 
Praha → Public Internet  6.76117513363807 % 6.761 %   20 bps 20.000 Gbps   1.35223502672761 bps 1.352 Gbps 
Public Internet → Praha  8.27131723381925 % 8.271 %   20 bps 20.000 Gbps   1.65426344676385 bps 1.654 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.72759892344218 % 1.728 %   20 bps 20.000 Gbps   345.519784688437 bps 345.520 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.99472311203239 % 2.995 %   20 bps 20.000 Gbps   598.944622406479 bps 598.945 Mbps 
Zlín → Brno  0.877943160244295 % 0.878 %   10 bps 10.000 Gbps   87.7943160244295 bps 87.794 Mbps 
Brno → Zlín  1.83138241490049 % 1.831 %   10 bps 10.000 Gbps   183.138241490049 bps 183.138 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.474514355458292 % 0.475 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.74514355458292 bps 4.745 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.51448063446081 % 1.514 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.1448063446081 bps 15.145 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.71430872520216 % 3.714 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.1430872520215 bps 37.143 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0151146583609229 % 0.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   151.146583609229 bps 151.147 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.06587445576812 % 2.066 %   10 bps 10.000 Gbps   206.587445576812 bps 206.587 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.0212428937196 % 5.021 %   10 bps 10.000 Gbps   502.124289371959 bps 502.124 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.20550874196561 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.550874196561 bps 20.551 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.16312131052744 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3121310527439 bps 16.312 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.32786381585114 % 1.328 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.2786381585114 bps 13.279 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.167300849425684 % 0.167 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.67300849425684 bps 1.673 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100141921363334 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0141921363334 bps 10.014 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103728365261066 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3728365261066 bps 10.373 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0250570043380514 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   250.570043380514 bps 250.570 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.145406958896206 % 0.145 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.45406958896206 bps 1.454 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   91.3663640758971 bps 91.366 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 24 00:11:46 2021