CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/5/24

Average load for period: 2021/05/24 00:00:00 - 2021/05/30 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/05/24 00:00:00 - 2021/05/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/5/24
ACONET->Brno  1.845%  Brno->ACONET  7.265%  Brno->Lednice  8.116%  Lednice->Brno  28.654%  Brno->SANET  3.137%  SANET->Brno  0.991%  Brno->Vyškov  5.941%  Vyškov->Brno  0.751%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.840%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.558%  České Budějovice->Plzeň  4.173e-3 %  Plzeň->České Budějovice  1.907e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.158%  Tábor->České Budějovice  0.066%  Brno->Jihlava  1.721%  Jihlava->Brno  1.125%  České Budějovice->Jihlava  0.918%  Jihlava->České Budějovice  0.314%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.185e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.941e-3 %  Jihlava->Telč  0.343%  Telč->Jihlava  0.059%  Hradec Králové->Liberec  3.740%  Liberec->Hradec Králové  1.125%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.305e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.366e-3 %  Děčín->Most  0.292e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.109e-3 %  Brno->Olomouc  0.634%  Olomouc->Brno  0.180%  Hradec Králové->Olomouc  0.762%  Olomouc->Hradec Králové  0.205%  Olomouc->Ostrava  3.012%  Ostrava->Olomouc  0.547%  Olomouc->Zlín  0.764%  Zlín->Olomouc  0.752e-3 %  Brno->Ostrava  3.432%  Ostrava->Brno  2.321%  Karviná->Ostrava  1.818%  Ostrava->Karviná  4.064%  Opava->Ostrava  0.646%  Ostrava->Opava  0.757%  Ostrava->Pionier  2.964%  Pionier->Ostrava  1.287%  Hradec Králové->Pardubice  4.494%  Pardubice->Hradec Králové  0.902%  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  1.171%  Plzeň->Praha  2.105%  Praha->Plzeň  6.411%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  19.125%  Praha->AMS-IX  0.560%  Brno->Praha  7.667%  Praha->Brno  11.064%  České Budějovice->Praha  1.271%  Praha->České Budějovice  2.918%  GÉANT2->Praha  10.007%  Praha->GÉANT2  6.894%  Hradec Králové->Praha  1.078%  Praha->Hradec Králové  3.323%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.256%  Praha->Poděbrady  12.768%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.068%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.911%  Most->Ústí nad
Labem  4.097e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.029%  Praha->Ústí nad
Labem  5.003%  Ústí nad
Labem->Praha  1.776%  Brno->Zlín  1.910%  Zlín->Brno  0.770%  NIX.cz->Praha  2.755%  Praha->NIX.cz  1.064%  Praha->Public Internet  5.829%  Public Internet->Praha  8.853% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/05/24 00:00:00 - 2021/05/30 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/05/24 00:00:00 - 2021/05/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.26475655642159 % 7.265 %   10 bps 10.000 Gbps   726.475655642159 bps 726.476 Mbps 
ACONET → Brno  1.84496443852923 % 1.845 %   10 bps 10.000 Gbps   184.496443852923 bps 184.496 Mbps 
Lednice → Brno  28.6540684970467 % 28.654 %   1000 bps 1000.000 Mbps   286.540684970466 bps 286.541 Mbps 
Brno → Lednice  8.11577118886694 % 8.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.1577118886694 bps 81.158 Mbps 
Brno → SANET  3.13747821152205 % 3.137 %   40 bps 40.000 Gbps   1.25499128460882 bps 1.255 Gbps 
SANET → Brno  0.990576017316816 % 0.991 %   40 bps 40.000 Gbps   396.230406926726 bps 396.230 Mbps 
Vyškov → Brno  0.751290383272315 % 0.751 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.51290383272315 bps 7.513 Mbps 
Brno → Vyškov  5.94092931606757 % 5.941 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.4092931606757 bps 59.409 Mbps 
Jihlava → Brno  1.12545078646621 % 1.125 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12545078646621 bps 1.125 Gbps 
Brno → Jihlava  1.72100719997699 % 1.721 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72100719997699 bps 1.721 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.940553130264811 % 0.941 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.40553130264811 bps 9.406 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.185148737134246 % 0.185 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.85148737134246 bps 1.851 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0592959017103778 % 0.059 %   1000 bps 1000.000 Mbps   592.959017103778 bps 592.959 Kbps 
Jihlava → Telč  0.34310680285135 % 0.343 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.4310680285135 bps 3.431 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.314027477332 % 0.314 %   20 bps 20.000 Gbps   62.8054954664 bps 62.805 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.917932424640744 % 0.918 %   20 bps 20.000 Gbps   183.586484928149 bps 183.586 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.12536241760969 % 1.125 %   20 bps 20.000 Gbps   225.072483521938 bps 225.072 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.74032075719333 % 3.740 %   20 bps 20.000 Gbps   748.064151438667 bps 748.064 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.304711875880546 % 0.305 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.4711875880546 bps 30.471 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.365623607970669 % 0.366 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.5623607970669 bps 36.562 Kbps 
Děčín → Most  0.291920475392559 % 0.292 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.9192047539256 bps 2.919 Kbps 
Most → Děčín  0.375155224335348 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75155224335348 bps 3.752 Kbps 
Most → Plzeň  0.207006606688485 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07006606688485 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.109423292032492 % 0.109 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09423292032492 bps 1.094 Kbps 
Olomouc → Brno  0.179981813556721 % 0.180 %   100 bps 100.000 Gbps   179.981813556721 bps 179.982 Mbps 
Brno → Olomouc  0.633656306858073 % 0.634 %   100 bps 100.000 Gbps   633.656306858073 bps 633.656 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.76248271107379 % 0.762 %   100 bps 100.000 Gbps   762.482711073791 bps 762.483 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.204636904374302 % 0.205 %   100 bps 100.000 Gbps   204.636904374302 bps 204.637 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.011886783144 % 3.012 %   20 bps 20.000 Gbps   592.19171705939 bps 592.192 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.546529571348715 % 0.547 %   20 bps 20.000 Gbps   108.807559210324 bps 108.808 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.76351357104885 % 0.764 %   10 bps 10.000 Gbps   76.351357104885 bps 76.351 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.751547835103332 % 0.752 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   75.1547835103332 bps 75.155 Kbps 
Brno → Ostrava  3.43246726592978 % 3.432 %   100 bps 100.000 Gbps   3.43246726592978 bps 3.432 Gbps 
Ostrava → Brno  2.32083764000269 % 2.321 %   100 bps 100.000 Gbps   2.32083764000269 bps 2.321 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.81757240704058 % 1.818 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.1757240704059 bps 18.176 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.06380430402058 % 4.064 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.6380430402058 bps 40.638 Mbps 
Ostrava → Opava  0.756607733586913 % 0.757 %   10 bps 10.000 Gbps   75.6607733586914 bps 75.661 Mbps 
Opava → Ostrava  0.645818964147308 % 0.646 %   10 bps 10.000 Gbps   64.5818964147308 bps 64.582 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.96380586535854 % 2.964 %   10 bps 10.000 Gbps   296.380586535854 bps 296.381 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.28723011408992 % 1.287 %   10 bps 10.000 Gbps   128.723011408992 bps 128.723 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.90169670470095 % 0.902 %   10 bps 10.000 Gbps   90.1696704700949 bps 90.170 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.49421274573426 % 4.494 %   10 bps 10.000 Gbps   449.421274573426 bps 449.421 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0328616963689046 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.28616963689046 bps 3.286 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.17067880065352 % 1.171 %   10 bps 10.000 Gbps   117.067880065352 bps 117.068 Mbps 
Praha → Plzeň  6.41116177039614 % 6.411 %   100 bps 100.000 Gbps   6.41116177039614 bps 6.411 Gbps 
Plzeň → Praha  2.10536555171214 % 2.105 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10536555171214 bps 2.105 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  19.1253655826634 % 19.125 %   10 bps 10.000 Gbps   1.91253655826634 bps 1.913 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.559684928800831 % 0.560 %   10 bps 10.000 Gbps   55.9684928800831 bps 55.968 Mbps 
Brno → Praha  7.66659986090485 % 7.667 %   100 bps 100.000 Gbps   7.66659986090484 bps 7.667 Gbps 
Praha → Brno  11.0641924232328 % 11.064 %   100 bps 100.000 Gbps   11.0641924232328 bps 11.064 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.89385099176968 % 6.894 %   100 bps 100.000 Gbps   6.89385099176968 bps 6.894 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.0068793871938 % 10.007 %   100 bps 100.000 Gbps   10.0068793871938 bps 10.007 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.32315253711878 % 3.323 %   100 bps 100.000 Gbps   3.32315253711878 bps 3.323 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.07790207549654 % 1.078 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07790207549654 bps 1.078 Gbps 
Liberec → Praha  0.216658700523663 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6658700523663 bps 21.666 Kbps 
Praha → Liberec  0.172191628713776 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2191628713776 bps 17.219 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.06355497404113 % 1.064 %   400 bps 400.000 Gbps   4.25421989616452 bps 4.254 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.75486252857708 % 2.755 %   400 bps 400.000 Gbps   11.0194501143083 bps 11.019 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172215581206515 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2215581206515 bps 17.222 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216659238475229 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6659238475228 bps 21.666 Kbps 
Praha → Poděbrady  12.7681406522761 % 12.768 %   1000 bps 1000.000 Mbps   127.681406522761 bps 127.681 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.25577027541625 % 2.256 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.5577027541625 bps 22.558 Mbps 
Praha → Public Internet  5.82902249141902 % 5.829 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1658044982838 bps 1.166 Gbps 
Public Internet → Praha  8.85325059788867 % 8.853 %   20 bps 20.000 Gbps   1.77065011957773 bps 1.771 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.91816005644468 % 2.918 %   20 bps 20.000 Gbps   583.632011288936 bps 583.632 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.27147447797749 % 1.271 %   20 bps 20.000 Gbps   254.294895595498 bps 254.295 Mbps 
Zlín → Brno  0.769801153218127 % 0.770 %   10 bps 10.000 Gbps   76.9801153218127 bps 76.980 Mbps 
Brno → Zlín  1.91044508531343 % 1.910 %   10 bps 10.000 Gbps   191.044508531343 bps 191.045 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.91134818155121 % 1.911 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.1134818155121 bps 19.113 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.0684076264154 % 1.068 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.684076264154 bps 10.684 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.09741794252145 % 4.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.9741794252145 bps 40.974 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0292338088436607 % 0.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   292.338088436607 bps 292.338 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.00275690928959 % 5.003 %   10 bps 10.000 Gbps   500.275690928958 bps 500.276 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.77649980465964 % 1.776 %   10 bps 10.000 Gbps   177.649980465964 bps 177.650 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205532906199013 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5532906199013 bps 20.553 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163129400387161 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3129400387161 bps 16.313 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.557801178437279 % 0.558 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.57801178437279 bps 5.578 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.83980254589585 % 1.840 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.3980254589585 bps 18.398 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  4.17262309781671 % 4.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   417.262309781672 bps 417.262 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  1.9073620668045 % 1.907 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   190.73620668045 bps 190.736 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.157973381608095 % 0.158 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.57973381608095 bps 1.580 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0659143176513794 % 0.066 %   1000 bps 1000.000 Mbps   659.143176513794 bps 659.143 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   87.3814256094387 bps 87.381 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 31 00:11:30 2021