CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/5/31

Average load for period: 2021/05/31 00:00:00 - 2021/06/06 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/05/31 00:00:00 - 2021/06/06 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/5/31
ACONET->Brno  NA  Brno->ACONET  NA  Brno->Lednice  7.981%  Lednice->Brno  27.762%  Brno->SANET  2.957%  SANET->Brno  0.843%  Brno->Vyškov  6.320%  Vyškov->Brno  0.681%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.561%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.323%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.207%  Tábor->České Budějovice  0.035%  Brno->Jihlava  1.968%  Jihlava->Brno  1.000%  České Budějovice->Jihlava  0.521%  Jihlava->České Budějovice  0.164%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.341e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.848e-3 %  Jihlava->Telč  0.523%  Telč->Jihlava  0.107%  Hradec Králové->Liberec  NA  Liberec->Hradec Králové  NA  Liberec->Ústí nad
Labem  NA  Ústí nad
Labem->Liberec  NA  Děčín->Most  0.293e-3 %  Most->Děčín  0.374e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.108e-3 %  Brno->Olomouc  0.634%  Olomouc->Brno  0.142%  Hradec Králové->Olomouc  0.718%  Olomouc->Hradec Králové  0.255%  Olomouc->Ostrava  3.210%  Ostrava->Olomouc  0.056%  Olomouc->Zlín  0.739%  Zlín->Olomouc  0.599e-3 %  Brno->Ostrava  3.096%  Ostrava->Brno  2.943%  Karviná->Ostrava  1.361%  Ostrava->Karviná  4.208%  Opava->Ostrava  0.510%  Ostrava->Opava  0.558%  Ostrava->Pionier  2.223%  Pionier->Ostrava  1.013%  Hradec Králové->Pardubice  4.312%  Pardubice->Hradec Králové  0.962%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  1.041%  Plzeň->Praha  2.216%  Praha->Plzeň  5.523%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  NA  Praha->AMS-IX  NA  Brno->Praha  7.883%  Praha->Brno  10.598%  České Budějovice->Praha  NA  Praha->České Budějovice  NA  GÉANT2->Praha  0.243e-3 %  Praha->GÉANT2  0.016e-3 %  Hradec Králové->Praha  NA  Praha->Hradec Králové  NA  Liberec->Praha  NA  Praha->Liberec  NA  Pardubice->Praha  NA  Praha->Pardubice  NA  Poděbrady->Praha  NA  Praha->Poděbrady  NA  Děčín->Ústí nad
Labem  NA  Ústí nad
Labem->Děčín  NA  Most->Ústí nad
Labem  NA  Ústí nad
Labem->Most  NA  Praha->Ústí nad
Labem  NA  Ústí nad
Labem->Praha  NA  Brno->Zlín  NA  Zlín->Brno  NA  NIX.cz->Praha  2.718%  Praha->NIX.cz  0.957%  Praha->Public Internet  5.596%  Public Internet->Praha  7.703% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/05/31 00:00:00 - 2021/06/06 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/05/31 00:00:00 - 2021/06/06 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno->ACONET  empty NA   empty NA   empty NA 
Lednice → Brno  27.7623592706409 % 27.762 %   1000 bps 1000.000 Mbps   277.623592706409 bps 277.624 Mbps 
Brno → Lednice  7.98113265290183 % 7.981 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.8113265290183 bps 79.811 Mbps 
SANET → Brno  0.843436829835782 % 0.843 %   40 bps 40.000 Gbps   337.374731934313 bps 337.375 Mbps 
Brno → SANET  2.95679404441004 % 2.957 %   40 bps 40.000 Gbps   1.18271761776402 bps 1.183 Gbps 
Brno → Vyškov  6.32010678078783 % 6.320 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.2010678078782 bps 63.201 Mbps 
Vyškov → Brno  0.681198342180523 % 0.681 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.81198342180523 bps 6.812 Mbps 
Brno → Jihlava  1.96828559332877 % 1.968 %   100 bps 100.000 Gbps   1.96828559332877 bps 1.968 Gbps 
Jihlava → Brno  0.999507492773045 % 1.000 %   100 bps 100.000 Gbps   999.507492773045 bps 999.507 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.341411221236653 % 0.341 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.41411221236653 bps 3.414 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.848328298597363 % 0.848 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.48328298597363 bps 8.483 Kbps 
Jihlava → Telč  0.522760855775304 % 0.523 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.22760855775304 bps 5.228 Mbps 
Telč → Jihlava  0.106546250757644 % 0.107 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06546250757644 bps 1.065 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.520787201921525 % 0.521 %   20 bps 20.000 Gbps   104.157440384305 bps 104.157 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.164189701294581 % 0.164 %   20 bps 20.000 Gbps   32.8379402589163 bps 32.838 Mbps 
Hradec Králové->Liberec  empty NA   empty NA   empty NA 
Liberec->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Liberec->Ústí nad Labem  empty NA   empty NA   empty NA 
Ústí nad Labem->Liberec  empty NA   empty NA   empty NA 
Děčín → Most  0.292954337579722 % 0.293 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.92954337579722 bps 2.930 Kbps 
Most → Děčín  0.373668191383595 % 0.374 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.73668191383594 bps 3.737 Kbps 
Most → Plzeň  0.206990159818791 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06990159818791 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.107506534200575 % 0.108 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.07506534200575 bps 1.075 Kbps 
Olomouc → Brno  0.141841159542441 % 0.142 %   100 bps 100.000 Gbps   141.841159542441 bps 141.841 Mbps 
Brno → Olomouc  0.634455650562567 % 0.634 %   100 bps 100.000 Gbps   634.455650562568 bps 634.456 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.254811285235469 % 0.255 %   100 bps 100.000 Gbps   254.811285235469 bps 254.811 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.717837075360948 % 0.718 %   100 bps 100.000 Gbps   717.837075360949 bps 717.837 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0558997759604217 % 0.056 %   20 bps 20.000 Gbps   11.1634688043629 bps 11.163 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.2099898986553 % 3.210 %   20 bps 20.000 Gbps   610.976477669986 bps 610.976 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.739370589775463 % 0.739 %   10 bps 10.000 Gbps   73.9370589775464 bps 73.937 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.599342009033555 % 0.599 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   59.9342009033555 bps 59.934 Kbps 
Ostrava → Brno  2.94261953604041 % 2.943 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94261953604041 bps 2.943 Gbps 
Brno → Ostrava  3.09615720444865 % 3.096 %   100 bps 100.000 Gbps   3.09615720444865 bps 3.096 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.36149581228493 % 1.361 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.6149581228493 bps 13.615 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.20760632766344 % 4.208 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.0760632766344 bps 42.076 Mbps 
Ostrava → Opava  0.558051632569591 % 0.558 %   10 bps 10.000 Gbps   55.8051632569591 bps 55.805 Mbps 
Opava → Ostrava  0.510206497897279 % 0.510 %   10 bps 10.000 Gbps   51.0206497897279 bps 51.021 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.01345375748921 % 1.013 %   10 bps 10.000 Gbps   101.345375748921 bps 101.345 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.22273314675855 % 2.223 %   10 bps 10.000 Gbps   222.273314675855 bps 222.273 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.31153029476527 % 4.312 %   10 bps 10.000 Gbps   431.153029476527 bps 431.153 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.96200998427758 % 0.962 %   10 bps 10.000 Gbps   96.2009984277579 bps 96.201 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0322472260579626 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.22472260579626 bps 3.225 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.04098524870096 % 1.041 %   10 bps 10.000 Gbps   104.098524870096 bps 104.099 Mbps 
Plzeň → Praha  2.21577279840449 % 2.216 %   100 bps 100.000 Gbps   2.21577279840449 bps 2.216 Gbps 
Praha → Plzeň  5.52312795934821 % 5.523 %   100 bps 100.000 Gbps   5.52312795934821 bps 5.523 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX->Praha  empty NA   empty NA   empty NA 
Praha->AMS-IX  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno → Praha  7.88280041562867 % 7.883 %   100 bps 100.000 Gbps   7.88280041562867 bps 7.883 Gbps 
Praha → Brno  10.5981820714894 % 10.598 %   100 bps 100.000 Gbps   10.5981820714894 bps 10.598 Gbps 
GÉANT2 → Praha  0.243039287540295 % 0.243 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   48.6078575080589 bps 48.608 Kbps 
Praha → GÉANT2  0.0158405312844936 % 0.016 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   3.16810625689872 bps 3.168 Kbps 
Hradec Králové->Praha  empty NA   empty NA   empty NA 
Praha->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Liberec->Praha  empty NA   empty NA   empty NA 
Praha->Liberec  empty NA   empty NA   empty NA 
NIX.cz → Praha  2.71783471882543 % 2.718 %   400 bps 400.000 Gbps   10.8713388753017 bps 10.871 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.956502094465999 % 0.957 %   400 bps 400.000 Gbps   3.82600837786399 bps 3.826 Gbps 
Pardubice->Praha  empty NA   empty NA   empty NA 
Praha->Pardubice  empty NA   empty NA   empty NA 
Praha->Poděbrady  empty NA   empty NA   empty NA 
Poděbrady->Praha  empty NA   empty NA   empty NA 
Public Internet → Praha  7.7032987522566 % 7.703 %   20 bps 20.000 Gbps   1.54065975045132 bps 1.541 Gbps 
Praha → Public Internet  5.59580142974164 % 5.596 %   20 bps 20.000 Gbps   1.11916028594833 bps 1.119 Gbps 
České Budějovice->Praha  empty NA   empty NA   empty NA 
Praha->České Budějovice  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Zlín->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Ústí nad Labem->Děčín  empty NA   empty NA   empty NA 
Děčín->Ústí nad Labem  empty NA   empty NA   empty NA 
Ústí nad Labem->Most  empty NA   empty NA   empty NA 
Most->Ústí nad Labem  empty NA   empty NA   empty NA 
Ústí nad Labem->Praha  empty NA   empty NA   empty NA 
Praha->Ústí nad Labem  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno → České Budějovice  0.163131936971339 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3131936971339 bps 16.313 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.20552663075639 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.552663075639 bps 20.553 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.56064481925156 % 1.561 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.6064481925156 bps 15.606 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.323282850910388 % 0.323 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23282850910388 bps 3.233 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100747225945658 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0747225945658 bps 10.075 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100134537263712 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0134537263712 bps 10.013 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.207077124524289 % 0.207 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0707712452429 bps 2.071 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0354779018855054 % 0.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   354.779018855054 bps 354.779 Kbps 
Summary  empty NA   2.398 bps 2.398 Tbps   58.2617393090544 bps 58.262 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 7 00:08:59 2021