CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/6/7

Average load for period: 2021/06/07 00:00:00 - 2021/06/13 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/06/07 00:00:00 - 2021/06/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/6/7
ACONET->Brno  2.087%  Brno->ACONET  7.556%  Brno->Lednice  7.883%  Lednice->Brno  28.194%  Brno->SANET  3.537%  SANET->Brno  0.806%  Brno->Vyškov  5.813%  Vyškov->Brno  0.825%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.356%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.152%  České Budějovice->Plzeň  0.909e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.300e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.205%  Tábor->České Budějovice  0.029%  Brno->Jihlava  1.465%  Jihlava->Brno  1.104%  České Budějovice->Jihlava  0.509%  Jihlava->České Budějovice  0.155%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.215e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.823e-3 %  Jihlava->Telč  0.438%  Telč->Jihlava  0.066%  Hradec Králové->Liberec  3.437%  Liberec->Hradec Králové  1.156%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.255e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.279e-3 %  Děčín->Most  0.301e-3 %  Most->Děčín  0.380e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.128e-3 %  Brno->Olomouc  0.582%  Olomouc->Brno  0.213%  Hradec Králové->Olomouc  0.796%  Olomouc->Hradec Králové  0.182%  Olomouc->Ostrava  2.967%  Ostrava->Olomouc  0.052%  Olomouc->Zlín  0.823%  Zlín->Olomouc  0.011%  Brno->Ostrava  3.212%  Ostrava->Brno  2.604%  Karviná->Ostrava  1.320%  Ostrava->Karviná  3.569%  Opava->Ostrava  0.482%  Ostrava->Opava  0.649%  Ostrava->Pionier  3.911%  Pionier->Ostrava  1.054%  Hradec Králové->Pardubice  4.570%  Pardubice->Hradec Králové  0.985%  Cheb->Plzeň  0.030%  Plzeň->Cheb  1.206%  Plzeň->Praha  1.264%  Praha->Plzeň  5.165%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  19.294%  Praha->AMS-IX  0.542%  Brno->Praha  7.278%  Praha->Brno  9.489%  České Budějovice->Praha  0.862%  Praha->České Budějovice  2.683%  GÉANT2->Praha  7.976%  Praha->GÉANT2  5.903%  Hradec Králové->Praha  1.255%  Praha->Hradec Králové  4.266%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.174e-3 %  Poděbrady->Praha  1.968%  Praha->Poděbrady  10.222%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.184%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.087%  Most->Ústí nad
Labem  4.340e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.028%  Praha->Ústí nad
Labem  5.116%  Ústí nad
Labem->Praha  1.882%  Brno->Zlín  1.891%  Zlín->Brno  0.654%  NIX.cz->Praha  2.570%  Praha->NIX.cz  0.987%  Praha->Public Internet  6.024%  Public Internet->Praha  8.575% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/06/07 00:00:00 - 2021/06/13 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/06/07 00:00:00 - 2021/06/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.08658657776146 % 2.087 %   10 bps 10.000 Gbps   208.658657776146 bps 208.659 Mbps 
Brno → ACONET  7.55571809160593 % 7.556 %   10 bps 10.000 Gbps   755.571809160594 bps 755.572 Mbps 
Brno → Lednice  7.88251104298608 % 7.883 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.8251104298607 bps 78.825 Mbps 
Lednice → Brno  28.1944243047345 % 28.194 %   1000 bps 1000.000 Mbps   281.944243047346 bps 281.944 Mbps 
Brno → SANET  3.53724141752398 % 3.537 %   40 bps 40.000 Gbps   1.41489656700959 bps 1.415 Gbps 
SANET → Brno  0.806373837292186 % 0.806 %   40 bps 40.000 Gbps   322.549534916875 bps 322.550 Mbps 
Vyškov → Brno  0.824863062302963 % 0.825 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.24863062302963 bps 8.249 Mbps 
Brno → Vyškov  5.81323515878738 % 5.813 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.1323515878738 bps 58.132 Mbps 
Jihlava → Brno  1.10369437649002 % 1.104 %   100 bps 100.000 Gbps   1.10369437649002 bps 1.104 Gbps 
Brno → Jihlava  1.46515248511711 % 1.465 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46515248511711 bps 1.465 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.215120756173658 % 0.215 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.15120756173658 bps 2.151 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.822537563298849 % 0.823 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.22537563298849 bps 8.225 Kbps 
Jihlava → Telč  0.438075775139341 % 0.438 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.38075775139341 bps 4.381 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0663204029666212 % 0.066 %   1000 bps 1000.000 Mbps   663.204029666212 bps 663.204 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.154869938849848 % 0.155 %   20 bps 20.000 Gbps   30.9739877699697 bps 30.974 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.508815386653493 % 0.509 %   20 bps 20.000 Gbps   101.763077330699 bps 101.763 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.43705347839472 % 3.437 %   20 bps 20.000 Gbps   687.410695678944 bps 687.411 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.15621410792896 % 1.156 %   20 bps 20.000 Gbps   231.242821585792 bps 231.243 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.255174590860131 % 0.255 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.5174590860131 bps 25.517 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.278597623072232 % 0.279 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.8597623072232 bps 27.860 Kbps 
Děčín → Most  0.30125247082809 % 0.301 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.0125247082809 bps 3.013 Kbps 
Most → Děčín  0.380334181071445 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.80334181071445 bps 3.803 Kbps 
Most → Plzeň  0.206983493135815 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06983493135815 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.128333600734337 % 0.128 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.28333600734338 bps 1.283 Kbps 
Olomouc → Brno  0.213310504205847 % 0.213 %   100 bps 100.000 Gbps   213.310504205847 bps 213.311 Mbps 
Brno → Olomouc  0.582400082135501 % 0.582 %   100 bps 100.000 Gbps   582.4000821355 bps 582.400 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.795965341088538 % 0.796 %   100 bps 100.000 Gbps   795.965341088538 bps 795.965 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.181701144118336 % 0.182 %   100 bps 100.000 Gbps   181.701144118336 bps 181.701 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.96695833451014 % 2.967 %   20 bps 20.000 Gbps   575.428272874958 bps 575.428 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0518987375743709 % 0.052 %   20 bps 20.000 Gbps   10.3473841975772 bps 10.347 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.822551512019943 % 0.823 %   10 bps 10.000 Gbps   82.2551512019943 bps 82.255 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.0110366009624376 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.10366009624376 bps 1.104 Mbps 
Ostrava → Brno  2.60425030119838 % 2.604 %   100 bps 100.000 Gbps   2.60425030119839 bps 2.604 Gbps 
Brno → Ostrava  3.21150444901317 % 3.212 %   100 bps 100.000 Gbps   3.21150444901317 bps 3.212 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.56902590464474 % 3.569 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.6902590464473 bps 35.690 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.31961246914309 % 1.320 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1961246914309 bps 13.196 Mbps 
Opava → Ostrava  0.481936874678674 % 0.482 %   10 bps 10.000 Gbps   48.1936874678674 bps 48.194 Mbps 
Ostrava → Opava  0.648791251546546 % 0.649 %   10 bps 10.000 Gbps   64.8791251546546 bps 64.879 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.05356554567572 % 1.054 %   10 bps 10.000 Gbps   105.356554567573 bps 105.357 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.91101777086722 % 3.911 %   10 bps 10.000 Gbps   391.101777086722 bps 391.102 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.56984123783693 % 4.570 %   10 bps 10.000 Gbps   456.984123783693 bps 456.984 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.98525123617264 % 0.985 %   10 bps 10.000 Gbps   98.525123617264 bps 98.525 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0297153921750433 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   2.97153921750433 bps 2.972 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.20638729398969 % 1.206 %   10 bps 10.000 Gbps   120.638729398969 bps 120.639 Mbps 
Praha → Plzeň  5.16520390796662 % 5.165 %   100 bps 100.000 Gbps   5.16520390796662 bps 5.165 Gbps 
Plzeň → Praha  1.26400478260356 % 1.264 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26400478260356 bps 1.264 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  19.2941529174507 % 19.294 %   10 bps 10.000 Gbps   1.92941529174507 bps 1.929 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.542086480204992 % 0.542 %   10 bps 10.000 Gbps   54.2086480204992 bps 54.209 Mbps 
Brno → Praha  7.27836379494046 % 7.278 %   100 bps 100.000 Gbps   7.27836379494046 bps 7.278 Gbps 
Praha → Brno  9.48867650127817 % 9.489 %   100 bps 100.000 Gbps   9.48867650127817 bps 9.489 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.97569026672561 % 7.976 %   100 bps 100.000 Gbps   7.9756902667256 bps 7.976 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.90304502874234 % 5.903 %   100 bps 100.000 Gbps   5.90304502874234 bps 5.903 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.25481165039527 % 1.255 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25481165039527 bps 1.255 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.26603224106165 % 4.266 %   100 bps 100.000 Gbps   4.26603224106165 bps 4.266 Gbps 
Liberec → Praha  0.216561665735146 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6561665735146 bps 21.656 Kbps 
Praha → Liberec  0.173963317990472 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3963317990472 bps 17.396 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.56984007112133 % 2.570 %   400 bps 400.000 Gbps   10.2793602844853 bps 10.279 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.987064394199673 % 0.987 %   400 bps 400.000 Gbps   3.94825757679869 bps 3.948 Gbps 
Praha → Pardubice  0.173834972530942 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3834972530942 bps 17.383 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216522223549742 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6522223549742 bps 21.652 Kbps 
Praha → Poděbrady  10.2222684787183 % 10.222 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.222684787183 bps 102.223 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.96789110747369 % 1.968 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.6789110747369 bps 19.679 Mbps 
Public Internet → Praha  8.57484277565464 % 8.575 %   20 bps 20.000 Gbps   1.71496855513093 bps 1.715 Gbps 
Praha → Public Internet  6.023919991733 % 6.024 %   20 bps 20.000 Gbps   1.2047839983466 bps 1.205 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.68288355308283 % 2.683 %   20 bps 20.000 Gbps   536.576710616566 bps 536.577 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.8619967693561 % 0.862 %   20 bps 20.000 Gbps   172.39935387122 bps 172.399 Mbps 
Zlín → Brno  0.653766725817008 % 0.654 %   10 bps 10.000 Gbps   65.3766725817008 bps 65.377 Mbps 
Brno → Zlín  1.89078243239761 % 1.891 %   10 bps 10.000 Gbps   189.07824323976 bps 189.078 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.08727046513789 % 2.087 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.8727046513789 bps 20.873 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.18442662491491 % 1.184 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8442662491491 bps 11.844 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.33961099557107 % 4.340 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.3961099557107 bps 43.396 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0279001091885007 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   279.001091885007 bps 279.001 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.11633149206985 % 5.116 %   10 bps 10.000 Gbps   511.633149206985 bps 511.633 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.88154162107532 % 1.882 %   10 bps 10.000 Gbps   188.154162107532 bps 188.154 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163636311606022 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3636311606022 bps 16.364 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205582914787274 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5582914787275 bps 20.558 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.15249134730072 % 0.152 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.5249134730072 bps 1.525 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.35618513187835 % 1.356 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.5618513187835 bps 13.562 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.299865243276503 % 0.300 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.9865243276504 bps 29.987 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.908675776442313 % 0.909 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   90.8675776442314 bps 90.868 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.204558934360275 % 0.205 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.04558934360275 bps 2.046 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0293312330584125 % 0.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   293.312330584125 bps 293.312 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   79.912628881847 bps 79.913 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 14 00:11:11 2021