CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/6/14

Average load for period: 2021/06/14 00:00:00 - 2021/06/20 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/06/14 00:00:00 - 2021/06/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/6/14
ACONET->Brno  1.954%  Brno->ACONET  7.331%  Brno->Lednice  7.539%  Lednice->Brno  27.863%  Brno->SANET  3.327%  SANET->Brno  0.818%  Brno->Vyškov  5.117%  Vyškov->Brno  0.679%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.246%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.163%  České Budějovice->Plzeň  0.014%  Plzeň->České Budějovice  0.014%  České Budějovice->Tábor  0.134%  Tábor->České Budějovice  0.031%  Brno->Jihlava  1.662%  Jihlava->Brno  1.136%  České Budějovice->Jihlava  0.800%  Jihlava->České Budějovice  0.577%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.337e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.750e-3 %  Jihlava->Telč  0.838%  Telč->Jihlava  0.296%  Hradec Králové->Liberec  3.127%  Liberec->Hradec Králové  0.672%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.295e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.302e-3 %  Děčín->Most  0.283e-3 %  Most->Děčín  0.411e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.513%  Olomouc->Brno  0.141%  Hradec Králové->Olomouc  0.674%  Olomouc->Hradec Králové  0.137%  Olomouc->Ostrava  2.904%  Ostrava->Olomouc  0.084%  Olomouc->Zlín  0.775%  Zlín->Olomouc  1.070e-3 %  Brno->Ostrava  5.676%  Ostrava->Brno  3.039%  Karviná->Ostrava  1.050%  Ostrava->Karviná  3.665%  Opava->Ostrava  0.522%  Ostrava->Opava  0.586%  Ostrava->Pionier  2.621%  Pionier->Ostrava  0.622%  Hradec Králové->Pardubice  4.320%  Pardubice->Hradec Králové  0.975%  Cheb->Plzeň  1.226%  Plzeň->Cheb  1.382%  Plzeň->Praha  3.278%  Praha->Plzeň  6.313%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  17.522%  Praha->AMS-IX  0.787%  Brno->Praha  8.410%  Praha->Brno  11.550%  České Budějovice->Praha  0.941%  Praha->České Budějovice  2.583%  GÉANT2->Praha  7.991%  Praha->GÉANT2  4.434%  Hradec Králové->Praha  1.269%  Praha->Hradec Králové  3.959%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.792%  Praha->Poděbrady  10.183%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.794%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.749%  Most->Ústí nad
Labem  4.230e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.017%  Praha->Ústí nad
Labem  6.382%  Ústí nad
Labem->Praha  1.703%  Brno->Zlín  1.861%  Zlín->Brno  0.650%  NIX.cz->Praha  2.445%  Praha->NIX.cz  0.904%  Praha->Public Internet  6.845%  Public Internet->Praha  8.036% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/06/14 00:00:00 - 2021/06/20 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/06/14 00:00:00 - 2021/06/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.95353425095794 % 1.954 %   10 bps 10.000 Gbps   195.353425095794 bps 195.353 Mbps 
Brno → ACONET  7.33055285551688 % 7.331 %   10 bps 10.000 Gbps   733.055285551688 bps 733.055 Mbps 
Lednice → Brno  27.8629078466498 % 27.863 %   1000 bps 1000.000 Mbps   278.629078466498 bps 278.629 Mbps 
Brno → Lednice  7.53928963971404 % 7.539 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.3928963971403 bps 75.393 Mbps 
Brno → SANET  3.32667411906692 % 3.327 %   40 bps 40.000 Gbps   1.33066964762677 bps 1.331 Gbps 
SANET → Brno  0.817663090136409 % 0.818 %   40 bps 40.000 Gbps   327.065236054563 bps 327.065 Mbps 
Vyškov → Brno  0.678572831050183 % 0.679 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.78572831050183 bps 6.786 Mbps 
Brno → Vyškov  5.11708811717186 % 5.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.1708811717186 bps 51.171 Mbps 
Brno → Jihlava  1.66239917903358 % 1.662 %   100 bps 100.000 Gbps   1.66239917903358 bps 1.662 Gbps 
Jihlava → Brno  1.13573006148424 % 1.136 %   100 bps 100.000 Gbps   1.13573006148424 bps 1.136 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.750369804206028 % 0.750 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.50369804206028 bps 7.504 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.336608633063695 % 0.337 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.36608633063695 bps 3.366 Kbps 
Jihlava → Telč  0.837923064707053 % 0.838 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.37923064707053 bps 8.379 Mbps 
Telč → Jihlava  0.295573942749761 % 0.296 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.95573942749761 bps 2.956 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.800276117537901 % 0.800 %   20 bps 20.000 Gbps   160.05522350758 bps 160.055 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.576864139093918 % 0.577 %   20 bps 20.000 Gbps   115.372827818784 bps 115.373 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.12722851726392 % 3.127 %   20 bps 20.000 Gbps   625.445703452784 bps 625.446 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.671709639902894 % 0.672 %   20 bps 20.000 Gbps   134.341927980579 bps 134.342 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.301514864383928 % 0.302 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.1514864383928 bps 30.151 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.29482760823791 % 0.295 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.482760823791 bps 29.483 Kbps 
Most → Děčín  0.411012343748353 % 0.411 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.11012343748353 bps 4.110 Kbps 
Děčín → Most  0.283028491608001 % 0.283 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.83028491608001 bps 2.830 Kbps 
Plzeň → Most  0.099940368290739 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   999.403682907391 bps 999.404 bps 
Most → Plzeň  0.207069522690957 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07069522690957 bps 2.071 Kbps 
Brno → Olomouc  0.513236891203909 % 0.513 %   100 bps 100.000 Gbps   513.23689120391 bps 513.237 Mbps 
Olomouc → Brno  0.140799849175413 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   140.799849175413 bps 140.800 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.137142475262186 % 0.137 %   100 bps 100.000 Gbps   137.142475262185 bps 137.142 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.674456270546412 % 0.674 %   100 bps 100.000 Gbps   674.456270546413 bps 674.456 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.90384786180747 % 2.904 %   20 bps 20.000 Gbps   561.7367342689 bps 561.737 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0844384757926729 % 0.084 %   20 bps 20.000 Gbps   16.7052249988731 bps 16.705 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.774746869861579 % 0.775 %   10 bps 10.000 Gbps   77.4746869861579 bps 77.475 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.06995213050205 % 1.070 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   106.995213050205 bps 106.995 Kbps 
Ostrava → Brno  3.03932002613962 % 3.039 %   100 bps 100.000 Gbps   3.03932002613962 bps 3.039 Gbps 
Brno → Ostrava  5.6764982603952 % 5.676 %   100 bps 100.000 Gbps   5.6764982603952 bps 5.676 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.04970955444638 % 1.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4970955444638 bps 10.497 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.66481119942931 % 3.665 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.6481119942932 bps 36.648 Mbps 
Opava → Ostrava  0.52175917719585 % 0.522 %   10 bps 10.000 Gbps   52.175917719585 bps 52.176 Mbps 
Ostrava → Opava  0.586131524067911 % 0.586 %   10 bps 10.000 Gbps   58.6131524067911 bps 58.613 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.621571268960519 % 0.622 %   10 bps 10.000 Gbps   62.1571268960519 bps 62.157 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.62063411597915 % 2.621 %   10 bps 10.000 Gbps   262.063411597915 bps 262.063 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.32046141274927 % 4.320 %   10 bps 10.000 Gbps   432.046141274927 bps 432.046 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.975345105944349 % 0.975 %   10 bps 10.000 Gbps   97.5345105944349 bps 97.535 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.38176332701516 % 1.382 %   10 bps 10.000 Gbps   138.176332701516 bps 138.176 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.22564104834014 % 1.226 %   10 bps 10.000 Gbps   122.564104834014 bps 122.564 Mbps 
Praha → Plzeň  6.31264774565368 % 6.313 %   100 bps 100.000 Gbps   6.31264774565367 bps 6.313 Gbps 
Plzeň → Praha  3.27844504275744 % 3.278 %   100 bps 100.000 Gbps   3.27844504275744 bps 3.278 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.787315429018031 % 0.787 %   10 bps 10.000 Gbps   78.7315429018032 bps 78.732 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.5223139723629 % 17.522 %   10 bps 10.000 Gbps   1.7522313972363 bps 1.752 Gbps 
Brno → Praha  8.40950720050156 % 8.410 %   100 bps 100.000 Gbps   8.40950720050156 bps 8.410 Gbps 
Praha → Brno  11.5498555471804 % 11.550 %   100 bps 100.000 Gbps   11.5498555471804 bps 11.550 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.43440722028545 % 4.434 %   100 bps 100.000 Gbps   4.43440722028545 bps 4.434 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.99141847448695 % 7.991 %   100 bps 100.000 Gbps   7.99141847448694 bps 7.991 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.95928821111536 % 3.959 %   100 bps 100.000 Gbps   3.95928821111536 bps 3.959 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.26851432754989 % 1.269 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26851432754989 bps 1.269 Gbps 
Liberec → Praha  0.216569815614232 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6569815614232 bps 21.657 Kbps 
Praha → Liberec  0.173173300300226 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3173300300226 bps 17.317 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.903599871873937 % 0.904 %   400 bps 400.000 Gbps   3.61439948749574 bps 3.614 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.44463147611474 % 2.445 %   400 bps 400.000 Gbps   9.77852590445895 bps 9.779 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172500360337317 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2500360337318 bps 17.250 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216634372910045 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6634372910045 bps 21.663 Kbps 
Praha → Poděbrady  10.1832376925281 % 10.183 %   1000 bps 1000.000 Mbps   101.832376925281 bps 101.832 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.79226054883798 % 1.792 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.9226054883798 bps 17.923 Mbps 
Public Internet → Praha  8.03553414764728 % 8.036 %   20 bps 20.000 Gbps   1.60710682952946 bps 1.607 Gbps 
Praha → Public Internet  6.84538325483788 % 6.845 %   20 bps 20.000 Gbps   1.36907665096757 bps 1.369 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.58252876949171 % 2.583 %   20 bps 20.000 Gbps   516.505753898341 bps 516.506 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.941205904399331 % 0.941 %   20 bps 20.000 Gbps   188.241180879866 bps 188.241 Mbps 
Zlín → Brno  0.649899329073894 % 0.650 %   10 bps 10.000 Gbps   64.9899329073895 bps 64.990 Mbps 
Brno → Zlín  1.86063159410758 % 1.861 %   10 bps 10.000 Gbps   186.063159410758 bps 186.063 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.74897938958759 % 1.749 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.4897938958759 bps 17.490 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.794246613959268 % 0.794 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.94246613959268 bps 7.942 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0174795778902086 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   174.795778902086 bps 174.796 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.2295790464402 % 4.230 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.295790464402 bps 42.296 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.70293663989084 % 1.703 %   10 bps 10.000 Gbps   170.293663989084 bps 170.294 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.38163547619061 % 6.382 %   10 bps 10.000 Gbps   638.163547619062 bps 638.164 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.20556189491955 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.556189491955 bps 20.556 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.16306483668018 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.306483668018 bps 16.306 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.24621311140201 % 1.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.4621311140201 bps 12.462 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.163483915723524 % 0.163 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.63483915723524 bps 1.635 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.013913428145332 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.3913428145332 bps 1.391 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0140168175978445 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.40168175978445 bps 1.402 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.134321495117514 % 0.134 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.34321495117514 bps 1.343 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.03101154352131 % 0.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   310.1154352131 bps 310.115 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   86.285311136853 bps 86.285 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 21 00:11:09 2021