CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/6/21

Average load for period: 2021/06/21 00:00:00 - 2021/06/27 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/06/21 00:00:00 - 2021/06/27 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/6/21
ACONET->Brno  1.850%  Brno->ACONET  7.184%  Brno->Lednice  7.902%  Lednice->Brno  28.430%  Brno->SANET  2.815%  SANET->Brno  0.798%  Brno->Vyškov  4.730%  Vyškov->Brno  0.720%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.036%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.124%  České Budějovice->Plzeň  3.930e-3 %  Plzeň->České Budějovice  1.617e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.241%  Tábor->České Budějovice  0.050%  Brno->Jihlava  1.720%  Jihlava->Brno  1.010%  České Budějovice->Jihlava  0.655%  Jihlava->České Budějovice  0.397%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.450e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.735e-3 %  Jihlava->Telč  0.479%  Telč->Jihlava  0.203%  Hradec Králové->Liberec  3.139%  Liberec->Hradec Králové  0.994%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.300e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.402e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.407e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.106e-3 %  Brno->Olomouc  0.526%  Olomouc->Brno  0.147%  Hradec Králové->Olomouc  0.637%  Olomouc->Hradec Králové  0.188%  Olomouc->Ostrava  2.936%  Ostrava->Olomouc  0.054%  Olomouc->Zlín  0.736%  Zlín->Olomouc  1.158e-3 %  Brno->Ostrava  4.658%  Ostrava->Brno  2.712%  Karviná->Ostrava  0.732%  Ostrava->Karviná  3.062%  Opava->Ostrava  0.461%  Ostrava->Opava  0.692%  Ostrava->Pionier  2.355%  Pionier->Ostrava  0.670%  Hradec Králové->Pardubice  4.090%  Pardubice->Hradec Králové  0.888%  Cheb->Plzeň  0.028%  Plzeň->Cheb  1.162%  Plzeň->Praha  3.171%  Praha->Plzeň  6.245%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  17.277%  Praha->AMS-IX  0.814%  Brno->Praha  7.985%  Praha->Brno  10.631%  České Budějovice->Praha  0.946%  Praha->České Budějovice  2.481%  GÉANT2->Praha  8.075%  Praha->GÉANT2  4.919%  Hradec Králové->Praha  1.206%  Praha->Hradec Králové  3.820%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.223e-3 %  Praha->Pardubice  0.377e-3 %  Poděbrady->Praha  1.473%  Praha->Poděbrady  7.957%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.542%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.433%  Most->Ústí nad
Labem  3.961e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.017%  Praha->Ústí nad
Labem  4.892%  Ústí nad
Labem->Praha  1.937%  Brno->Zlín  1.873%  Zlín->Brno  1.302%  NIX.cz->Praha  2.299%  Praha->NIX.cz  0.845%  Praha->Public Internet  6.308%  Public Internet->Praha  8.374% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/06/21 00:00:00 - 2021/06/27 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/06/21 00:00:00 - 2021/06/27 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.18446399829722 % 7.184 %   10 bps 10.000 Gbps   718.446399829722 bps 718.446 Mbps 
ACONET → Brno  1.84975204525866 % 1.850 %   10 bps 10.000 Gbps   184.975204525866 bps 184.975 Mbps 
Brno → Lednice  7.90210158629919 % 7.902 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.0210158629919 bps 79.021 Mbps 
Lednice → Brno  28.4304368819864 % 28.430 %   1000 bps 1000.000 Mbps   284.304368819864 bps 284.304 Mbps 
Brno → SANET  2.81530142262072 % 2.815 %   40 bps 40.000 Gbps   1.12612056904829 bps 1.126 Gbps 
SANET → Brno  0.797693695651882 % 0.798 %   40 bps 40.000 Gbps   319.077478260753 bps 319.077 Mbps 
Brno → Vyškov  4.73049783334711 % 4.730 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.3049783334711 bps 47.305 Mbps 
Vyškov → Brno  0.719742201632074 % 0.720 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.19742201632074 bps 7.197 Mbps 
Jihlava → Brno  1.00983039639413 % 1.010 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00983039639413 bps 1.010 Gbps 
Brno → Jihlava  1.719729461823 % 1.720 %   100 bps 100.000 Gbps   1.719729461823 bps 1.720 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.73487557169661 % 0.735 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.3487557169661 bps 7.349 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.449761654183036 % 0.450 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.49761654183037 bps 4.498 Kbps 
Jihlava → Telč  0.479149623628115 % 0.479 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.79149623628115 bps 4.791 Mbps 
Telč → Jihlava  0.203199260390667 % 0.203 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.03199260390667 bps 2.032 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.654618908983849 % 0.655 %   20 bps 20.000 Gbps   130.92378179677 bps 130.924 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.396971834627267 % 0.397 %   20 bps 20.000 Gbps   79.3943669254535 bps 79.394 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.993716216742646 % 0.994 %   20 bps 20.000 Gbps   198.743243348529 bps 198.743 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.13854489599153 % 3.139 %   20 bps 20.000 Gbps   627.708979198305 bps 627.709 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.40234465430292 % 0.402 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.234465430292 bps 40.234 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.300259498325439 % 0.300 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.0259498325439 bps 30.026 Kbps 
Děčín → Most  0.259723496090129 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59723496090129 bps 2.597 Kbps 
Most → Děčín  0.407045416631772 % 0.407 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.07045416631772 bps 4.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.106161942140381 % 0.106 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06161942140381 bps 1.062 Kbps 
Most → Plzeň  0.207092143800722 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07092143800722 bps 2.071 Kbps 
Olomouc → Brno  0.147098535517233 % 0.147 %   100 bps 100.000 Gbps   147.098535517233 bps 147.099 Mbps 
Brno → Olomouc  0.526028543912322 % 0.526 %   100 bps 100.000 Gbps   526.028543912322 bps 526.029 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.187571899005048 % 0.188 %   100 bps 100.000 Gbps   187.571899005048 bps 187.572 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.636559032601459 % 0.637 %   100 bps 100.000 Gbps   636.559032601459 bps 636.559 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0535297776090126 % 0.054 %   20 bps 20.000 Gbps   10.7059555218025 bps 10.706 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.9357916597252 % 2.936 %   20 bps 20.000 Gbps   570.368028148231 bps 570.368 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.736017015482037 % 0.736 %   10 bps 10.000 Gbps   73.6017015482037 bps 73.602 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.15829472186727 % 1.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   115.829472186727 bps 115.829 Kbps 
Brno → Ostrava  4.6581491156323 % 4.658 %   100 bps 100.000 Gbps   4.65814911563229 bps 4.658 Gbps 
Ostrava → Brno  2.71169590835979 % 2.712 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71169590835979 bps 2.712 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.06192849661155 % 3.062 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.6192849661155 bps 30.619 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.731968184319605 % 0.732 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.31968184319605 bps 7.320 Mbps 
Opava → Ostrava  0.46066254238063 % 0.461 %   10 bps 10.000 Gbps   46.066254238063 bps 46.066 Mbps 
Ostrava → Opava  0.692364818396213 % 0.692 %   10 bps 10.000 Gbps   69.2364818396213 bps 69.236 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.35521199725955 % 2.355 %   10 bps 10.000 Gbps   235.521199725955 bps 235.521 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.669817964480503 % 0.670 %   10 bps 10.000 Gbps   66.9817964480502 bps 66.982 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.09005901644047 % 4.090 %   10 bps 10.000 Gbps   409.005901644048 bps 409.006 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.887904505026715 % 0.888 %   10 bps 10.000 Gbps   88.7904505026714 bps 88.790 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.16213756718619 % 1.162 %   10 bps 10.000 Gbps   116.213756718619 bps 116.214 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0280488787494745 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.80488787494744 bps 2.805 Mbps 
Plzeň → Praha  3.17092500815753 % 3.171 %   100 bps 100.000 Gbps   3.17092500815753 bps 3.171 Gbps 
Praha → Plzeň  6.2451366033129 % 6.245 %   100 bps 100.000 Gbps   6.24513660331291 bps 6.245 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  17.2769433669114 % 17.277 %   10 bps 10.000 Gbps   1.72769433669114 bps 1.728 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.813591676613867 % 0.814 %   10 bps 10.000 Gbps   81.3591676613866 bps 81.359 Mbps 
Praha → Brno  10.6312189972346 % 10.631 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6312189972346 bps 10.631 Gbps 
Brno → Praha  7.98504026944674 % 7.985 %   100 bps 100.000 Gbps   7.98504026944674 bps 7.985 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.07543698247848 % 8.075 %   100 bps 100.000 Gbps   8.07543698247847 bps 8.075 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.9186187063306 % 4.919 %   100 bps 100.000 Gbps   4.9186187063306 bps 4.919 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.81968635445258 % 3.820 %   100 bps 100.000 Gbps   3.81968635445258 bps 3.820 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.2058006885116 % 1.206 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2058006885116 bps 1.206 Gbps 
Praha → Liberec  0.174388931883992 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4388931883992 bps 17.439 Kbps 
Liberec → Praha  0.216488935876145 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6488935876145 bps 21.649 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.844590359623192 % 0.845 %   400 bps 400.000 Gbps   3.37836143849277 bps 3.378 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.29908307939244 % 2.299 %   400 bps 400.000 Gbps   9.19633231756975 bps 9.196 Gbps 
Praha → Pardubice  0.376641334567562 % 0.377 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   37.6641334567562 bps 37.664 Kbps 
Pardubice → Praha  0.222805170586785 % 0.223 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.2805170586785 bps 22.281 Kbps 
Praha → Poděbrady  7.95650955373971 % 7.957 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.5650955373971 bps 79.565 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.47257010817553 % 1.473 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.7257010817553 bps 14.726 Mbps 
Public Internet → Praha  8.37437121797001 % 8.374 %   20 bps 20.000 Gbps   1.674874243594 bps 1.675 Gbps 
Praha → Public Internet  6.30825317178154 % 6.308 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26165063435631 bps 1.262 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.94601745000991 % 0.946 %   20 bps 20.000 Gbps   189.203490001982 bps 189.203 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.48126265452699 % 2.481 %   20 bps 20.000 Gbps   496.252530905398 bps 496.253 Mbps 
Zlín → Brno  1.3017729088896 % 1.302 %   10 bps 10.000 Gbps   130.17729088896 bps 130.177 Mbps 
Brno → Zlín  1.87282488164526 % 1.873 %   10 bps 10.000 Gbps   187.282488164526 bps 187.282 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.43296196127806 % 1.433 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.3296196127806 bps 14.330 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.541987883998058 % 0.542 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.41987883998058 bps 5.420 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.96071851612534 % 3.961 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.6071851612534 bps 39.607 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0167917691370808 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   167.917691370809 bps 167.918 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.89158124433006 % 4.892 %   10 bps 10.000 Gbps   489.158124433006 bps 489.158 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.9370161114633 % 1.937 %   10 bps 10.000 Gbps   193.70161114633 bps 193.702 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163076025375026 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3076025375026 bps 16.308 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205538067340603 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5538067340603 bps 20.554 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.123565459813563 % 0.124 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.23565459813564 bps 1.236 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.03627474197152 % 1.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3627474197152 bps 10.363 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.61662627980574 % 1.617 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   161.662627980574 bps 161.663 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  3.93014055701092 % 3.930 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   393.014055701091 bps 393.014 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0500866803796765 % 0.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   500.866803796765 bps 500.867 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.24137351088501 % 0.241 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.4137351088501 bps 2.414 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   82.3215099858008 bps 82.322 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 28 00:11:25 2021