CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/6/28

Average load for period: 2021/06/28 00:00:00 - 2021/07/04 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/06/28 00:00:00 - 2021/07/04 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/6/28
ACONET->Brno  1.803%  Brno->ACONET  6.544%  Brno->Lednice  7.431%  Lednice->Brno  28.126%  Brno->SANET  2.392%  SANET->Brno  0.754%  Brno->Vyškov  4.595%  Vyškov->Brno  0.671%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.702%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.085%  České Budějovice->Plzeň  0.115e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.244e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.295%  Tábor->České Budějovice  0.139%  Brno->Jihlava  1.676%  Jihlava->Brno  1.168%  České Budějovice->Jihlava  0.507%  Jihlava->České Budějovice  0.103%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.594e-3 %  Jihlava->Telč  0.307%  Telč->Jihlava  0.072%  Hradec Králové->Liberec  2.732%  Liberec->Hradec Králové  0.658%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.247e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.252e-3 %  Děčín->Most  0.267e-3 %  Most->Děčín  0.412e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.124e-3 %  Brno->Olomouc  0.457%  Olomouc->Brno  0.308%  Hradec Králové->Olomouc  0.474%  Olomouc->Hradec Králové  0.127%  Olomouc->Ostrava  3.399%  Ostrava->Olomouc  0.056%  Olomouc->Zlín  0.656%  Zlín->Olomouc  0.834e-3 %  Brno->Ostrava  2.624%  Ostrava->Brno  1.498%  Karviná->Ostrava : DOWN Ostrava->Karviná : DOWN Opava->Ostrava  0.568%  Ostrava->Opava  0.628%  Ostrava->Pionier  2.623%  Pionier->Ostrava  0.446%  Hradec Králové->Pardubice  3.085%  Pardubice->Hradec Králové  0.790%  Cheb->Plzeň  0.025%  Plzeň->Cheb  0.700%  Plzeň->Praha  0.739%  Praha->Plzeň  3.846%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  16.301%  Praha->AMS-IX  0.902%  Brno->Praha  6.003%  Praha->Brno  8.603%  České Budějovice->Praha  0.563%  Praha->České Budějovice  2.035%  GÉANT2->Praha  8.113%  Praha->GÉANT2  5.505%  Hradec Králové->Praha  1.232%  Praha->Hradec Králové  3.873%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.272e-3 %  Praha->Pardubice  0.317e-3 %  Poděbrady->Praha  1.306%  Praha->Poděbrady  5.768%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.676%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.675%  Most->Ústí nad
Labem  3.697e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.015%  Praha->Ústí nad
Labem  4.485%  Ústí nad
Labem->Praha  1.886%  Brno->Zlín  1.641%  Zlín->Brno  0.744%  NIX.cz->Praha  1.979%  Praha->NIX.cz  0.804%  Praha->Public Internet  6.514%  Public Internet->Praha  7.124% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/06/28 00:00:00 - 2021/07/04 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/06/28 00:00:00 - 2021/07/04 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.80266677400427 % 1.803 %   10 bps 10.000 Gbps   180.266677400428 bps 180.267 Mbps 
Brno → ACONET  6.54362634239471 % 6.544 %   10 bps 10.000 Gbps   654.36263423947 bps 654.363 Mbps 
Lednice → Brno  28.1260463990728 % 28.126 %   1000 bps 1000.000 Mbps   281.260463990728 bps 281.260 Mbps 
Brno → Lednice  7.43081447832968 % 7.431 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.3081447832969 bps 74.308 Mbps 
Brno → SANET  2.39170137190196 % 2.392 %   40 bps 40.000 Gbps   956.680548760781 bps 956.681 Mbps 
SANET → Brno  0.754422316660226 % 0.754 %   40 bps 40.000 Gbps   301.768926664091 bps 301.769 Mbps 
Vyškov → Brno  0.671143621710151 % 0.671 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.71143621710151 bps 6.711 Mbps 
Brno → Vyškov  4.59547798447504 % 4.595 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.9547798447504 bps 45.955 Mbps 
Jihlava → Brno  1.16793050650865 % 1.168 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16793050650865 bps 1.168 Gbps 
Brno → Jihlava  1.67640052220781 % 1.676 %   100 bps 100.000 Gbps   1.67640052220781 bps 1.676 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181139507329057 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81139507329057 bps 1.811 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.594438226424967 % 0.594 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.94438226424967 bps 5.944 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0715154790733913 % 0.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   715.154790733912 bps 715.155 Kbps 
Jihlava → Telč  0.30678103002086 % 0.307 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.06781030020861 bps 3.068 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.102552727236426 % 0.103 %   20 bps 20.000 Gbps   20.5105454472852 bps 20.511 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.507102132810221 % 0.507 %   20 bps 20.000 Gbps   101.420426562044 bps 101.420 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.73198050198787 % 2.732 %   20 bps 20.000 Gbps   546.396100397575 bps 546.396 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.658269140484943 % 0.658 %   20 bps 20.000 Gbps   131.653828096989 bps 131.654 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.252333012456871 % 0.252 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.2333012456871 bps 25.233 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.247440234539562 % 0.247 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.7440234539562 bps 24.744 Kbps 
Most → Děčín  0.411559628892574 % 0.412 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.11559628892574 bps 4.116 Kbps 
Děčín → Most  0.266974346609507 % 0.267 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.66974346609507 bps 2.670 Kbps 
Plzeň → Most  0.1238703499984 % 0.124 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.238703499984 bps 1.239 Kbps 
Most → Plzeň  0.206982020585216 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06982020585216 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.308013002562748 % 0.308 %   100 bps 100.000 Gbps   308.013002562748 bps 308.013 Mbps 
Brno → Olomouc  0.456611914339013 % 0.457 %   100 bps 100.000 Gbps   456.611914339013 bps 456.612 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.474261433526936 % 0.474 %   100 bps 100.000 Gbps   474.261433526936 bps 474.261 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.126882086286833 % 0.127 %   100 bps 100.000 Gbps   126.882086286834 bps 126.882 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.3993114276129 % 3.399 %   20 bps 20.000 Gbps   664.911157532616 bps 664.911 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0555499082899414 % 0.056 %   20 bps 20.000 Gbps   10.9777167170925 bps 10.978 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.655765028554625 % 0.656 %   10 bps 10.000 Gbps   65.5765028554624 bps 65.577 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.834260402885841 % 0.834 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   83.426040288584 bps 83.426 Kbps 
Brno → Ostrava  2.62419100430736 % 2.624 %   100 bps 100.000 Gbps   2.62419100430736 bps 2.624 Gbps 
Ostrava → Brno  1.4975489238398 % 1.498 %   100 bps 100.000 Gbps   1.4975489238398 bps 1.498 Gbps 
Karviná → Ostrava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Karviná  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Opava → Ostrava  0.568418492479141 % 0.568 %   10 bps 10.000 Gbps   56.8418492479141 bps 56.842 Mbps 
Ostrava → Opava  0.627512490167827 % 0.628 %   10 bps 10.000 Gbps   62.7512490167827 bps 62.751 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.62251553060643 % 2.623 %   10 bps 10.000 Gbps   262.251553060643 bps 262.252 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.446461556669303 % 0.446 %   10 bps 10.000 Gbps   44.6461556669303 bps 44.646 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.08536218836459 % 3.085 %   10 bps 10.000 Gbps   308.536218836459 bps 308.536 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.790235139993295 % 0.790 %   10 bps 10.000 Gbps   79.0235139993295 bps 79.024 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0250722504516692 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.50722504516692 bps 2.507 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.6999713797731 % 0.700 %   10 bps 10.000 Gbps   69.9971379773099 bps 69.997 Mbps 
Praha → Plzeň  3.84570360664319 % 3.846 %   100 bps 100.000 Gbps   3.84570360664319 bps 3.846 Gbps 
Plzeň → Praha  0.739207217772464 % 0.739 %   100 bps 100.000 Gbps   739.207217772465 bps 739.207 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.901568831715764 % 0.902 %   10 bps 10.000 Gbps   90.1568831715766 bps 90.157 Mbps 
AMS-IX → Praha  16.3005402623492 % 16.301 %   10 bps 10.000 Gbps   1.63005402623492 bps 1.630 Gbps 
Praha → Brno  8.60327860800319 % 8.603 %   100 bps 100.000 Gbps   8.60327860800319 bps 8.603 Gbps 
Brno → Praha  6.00308504898023 % 6.003 %   100 bps 100.000 Gbps   6.00308504898024 bps 6.003 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.11349283182958 % 8.113 %   100 bps 100.000 Gbps   8.11349283182958 bps 8.113 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.50475917336379 % 5.505 %   100 bps 100.000 Gbps   5.50475917336378 bps 5.505 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.23192536610362 % 1.232 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23192536610362 bps 1.232 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.87316333476481 % 3.873 %   100 bps 100.000 Gbps   3.87316333476481 bps 3.873 Gbps 
Praha → Liberec  0.172945590846833 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2945590846833 bps 17.295 Kbps 
Liberec → Praha  0.216489912432828 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6489912432827 bps 21.649 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.804423553054905 % 0.804 %   400 bps 400.000 Gbps   3.21769421221962 bps 3.218 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.97942705156716 % 1.979 %   400 bps 400.000 Gbps   7.91770820626864 bps 7.918 Gbps 
Praha → Pardubice  0.317153810939647 % 0.317 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.7153810939647 bps 31.715 Kbps 
Pardubice → Praha  0.272092279315566 % 0.272 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.2092279315566 bps 27.209 Kbps 
Praha → Poděbrady  5.76840735337887 % 5.768 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.6840735337886 bps 57.684 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.3057263565499 % 1.306 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.057263565499 bps 13.057 Mbps 
Praha → Public Internet  6.51438476188544 % 6.514 %   20 bps 20.000 Gbps   1.30287695237709 bps 1.303 Gbps 
Public Internet → Praha  7.12404408540396 % 7.124 %   20 bps 20.000 Gbps   1.42480881708079 bps 1.425 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.563460579596075 % 0.563 %   20 bps 20.000 Gbps   112.692115919215 bps 112.692 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.03534537302337 % 2.035 %   20 bps 20.000 Gbps   407.069074604674 bps 407.069 Mbps 
Brno → Zlín  1.64117197950867 % 1.641 %   10 bps 10.000 Gbps   164.117197950867 bps 164.117 Mbps 
Zlín → Brno  0.744191958578428 % 0.744 %   10 bps 10.000 Gbps   74.4191958578428 bps 74.419 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.675754142088197 % 0.676 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.75754142088196 bps 6.758 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.6746171464036 % 1.675 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.746171464036 bps 16.746 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0154655363316689 % 0.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   154.655363316689 bps 154.655 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.69740692998338 % 3.697 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.9740692998338 bps 36.974 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.48537920388015 % 4.485 %   10 bps 10.000 Gbps   448.537920388016 bps 448.538 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.88581966657714 % 1.886 %   10 bps 10.000 Gbps   188.581966657714 bps 188.582 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163540269798025 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3540269798025 bps 16.354 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205586696789842 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5586696789842 bps 20.559 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0845662745015222 % 0.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   845.662745015221 bps 845.663 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.702361957647752 % 0.702 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.02361957647752 bps 7.024 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.244292073027317 % 0.244 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.4292073027317 bps 24.429 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.115140322453464 % 0.115 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.5140322453464 bps 11.514 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.294629029467242 % 0.295 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.94629029467242 bps 2.946 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.138789073411114 % 0.139 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.38789073411114 bps 1.388 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   68.2652310270906 bps 68.265 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 5 00:11:07 2021