CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/7/5

Average load for period: 2021/07/05 00:00:00 - 2021/07/11 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/07/05 00:00:00 - 2021/07/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/7/5
ACONET->Brno  1.656%  Brno->ACONET  5.848%  Brno->Lednice  8.367%  Lednice->Brno  28.194%  Brno->SANET  1.989%  SANET->Brno  0.643%  Brno->Vyškov  2.623%  Vyškov->Brno  0.562%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.840%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.077%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.201%  Tábor->České Budějovice  0.053%  Brno->Jihlava  1.596%  Jihlava->Brno  1.329%  České Budějovice->Jihlava  0.586%  Jihlava->České Budějovice  0.099%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.196e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.546e-3 %  Jihlava->Telč  0.521%  Telč->Jihlava  0.115%  Hradec Králové->Liberec  2.386%  Liberec->Hradec Králové  0.578%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.225e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.219e-3 %  Děčín->Most  0.266e-3 %  Most->Děčín  0.409e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.118e-3 %  Brno->Olomouc  0.343%  Olomouc->Brno  0.136%  Hradec Králové->Olomouc  0.338%  Olomouc->Hradec Králové  0.166%  Olomouc->Ostrava  2.721%  Ostrava->Olomouc  0.028%  Olomouc->Zlín  0.505%  Zlín->Olomouc  0.429e-3 %  Brno->Ostrava  3.820%  Ostrava->Brno  2.240%  Karviná->Ostrava : DOWN Ostrava->Karviná : DOWN Opava->Ostrava  0.535%  Ostrava->Opava  0.426%  Ostrava->Pionier  2.251%  Pionier->Ostrava  0.398%  Hradec Králové->Pardubice  2.011%  Pardubice->Hradec Králové  0.574%  Cheb->Plzeň  0.019%  Plzeň->Cheb  1.074%  Plzeň->Praha  2.573%  Praha->Plzeň  3.004%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  15.529%  Praha->AMS-IX  0.867%  Brno->Praha  5.617%  Praha->Brno  7.921%  České Budějovice->Praha  0.480%  Praha->České Budějovice  1.737%  GÉANT2->Praha  7.862%  Praha->GÉANT2  6.254%  Hradec Králové->Praha  1.145%  Praha->Hradec Králové  3.248%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.303%  Praha->Poděbrady  5.507%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.292%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.412%  Most->Ústí nad
Labem  3.340e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.010%  Praha->Ústí nad
Labem  3.554%  Ústí nad
Labem->Praha  1.698%  Brno->Zlín  1.177%  Zlín->Brno  1.046%  NIX.cz->Praha  1.544%  Praha->NIX.cz  0.648%  Praha->Public Internet  6.446%  Public Internet->Praha  5.678% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/07/05 00:00:00 - 2021/07/11 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/07/05 00:00:00 - 2021/07/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.65588889084877 % 1.656 %   10 bps 10.000 Gbps   165.588889084877 bps 165.589 Mbps 
Brno → ACONET  5.84824586620687 % 5.848 %   10 bps 10.000 Gbps   584.824586620687 bps 584.825 Mbps 
Lednice → Brno  28.1938136072001 % 28.194 %   1000 bps 1000.000 Mbps   281.938136072001 bps 281.938 Mbps 
Brno → Lednice  8.36729414374214 % 8.367 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.6729414374215 bps 83.673 Mbps 
Brno → SANET  1.9893884461138 % 1.989 %   40 bps 40.000 Gbps   795.755378445522 bps 795.755 Mbps 
SANET → Brno  0.642647081795108 % 0.643 %   40 bps 40.000 Gbps   257.058832718043 bps 257.059 Mbps 
Brno → Vyškov  2.62332854265801 % 2.623 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.2332854265801 bps 26.233 Mbps 
Vyškov → Brno  0.561583219370114 % 0.562 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.61583219370114 bps 5.616 Mbps 
Brno → Jihlava  1.59624846542837 % 1.596 %   100 bps 100.000 Gbps   1.59624846542837 bps 1.596 Gbps 
Jihlava → Brno  1.32890968430952 % 1.329 %   100 bps 100.000 Gbps   1.32890968430952 bps 1.329 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.546486045282036 % 0.546 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.46486045282036 bps 5.465 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.196014011275862 % 0.196 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.96014011275862 bps 1.960 Kbps 
Jihlava → Telč  0.521364754964307 % 0.521 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.21364754964308 bps 5.214 Mbps 
Telč → Jihlava  0.115338933571499 % 0.115 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.15338933571499 bps 1.153 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.58581365567062 % 0.586 %   20 bps 20.000 Gbps   117.162731134124 bps 117.163 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0993112882051665 % 0.099 %   20 bps 20.000 Gbps   19.8622576410333 bps 19.862 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.38562446998717 % 2.386 %   20 bps 20.000 Gbps   477.124893997434 bps 477.125 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.577754444214074 % 0.578 %   20 bps 20.000 Gbps   115.550888842815 bps 115.551 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.225403255285934 % 0.225 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.5403255285934 bps 22.540 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.219002194955821 % 0.219 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.9002194955821 bps 21.900 Kbps 
Most → Děčín  0.408622586998762 % 0.409 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.08622586998761 bps 4.086 Kbps 
Děčín → Most  0.265772681017991 % 0.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65772681017991 bps 2.658 Kbps 
Most → Plzeň  0.206984173376975 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06984173376975 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.118382010291816 % 0.118 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.18382010291816 bps 1.184 Kbps 
Olomouc → Brno  0.136266565354568 % 0.136 %   100 bps 100.000 Gbps   136.266565354568 bps 136.267 Mbps 
Brno → Olomouc  0.342598303000157 % 0.343 %   100 bps 100.000 Gbps   342.598303000157 bps 342.598 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.165909120229872 % 0.166 %   100 bps 100.000 Gbps   165.909120229872 bps 165.909 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.338161744794355 % 0.338 %   100 bps 100.000 Gbps   338.161744794355 bps 338.162 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0275939722057529 % 0.028 %   20 bps 20.000 Gbps   5.39139623045372 bps 5.391 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.72117915493921 % 2.721 %   20 bps 20.000 Gbps   523.746783519437 bps 523.747 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.504753050078189 % 0.505 %   10 bps 10.000 Gbps   50.4753050078189 bps 50.475 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.428986668114606 % 0.429 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   42.8986668114606 bps 42.899 Kbps 
Brno → Ostrava  3.82027138405555 % 3.820 %   100 bps 100.000 Gbps   3.82027138405555 bps 3.820 Gbps 
Ostrava → Brno  2.23955882105161 % 2.240 %   100 bps 100.000 Gbps   2.23955882105161 bps 2.240 Gbps 
Ostrava → Karviná  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Karviná → Ostrava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Opava  0.426099502694959 % 0.426 %   10 bps 10.000 Gbps   42.6099502694959 bps 42.610 Mbps 
Opava → Ostrava  0.534763233757389 % 0.535 %   10 bps 10.000 Gbps   53.4763233757388 bps 53.476 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.398304268924769 % 0.398 %   10 bps 10.000 Gbps   39.830426892477 bps 39.830 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.25108775750163 % 2.251 %   10 bps 10.000 Gbps   225.108775750163 bps 225.109 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.01067543009518 % 2.011 %   10 bps 10.000 Gbps   201.067543009518 bps 201.068 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.5742311809475 % 0.574 %   10 bps 10.000 Gbps   57.4231180947501 bps 57.423 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.07380348444654 % 1.074 %   10 bps 10.000 Gbps   107.380348444654 bps 107.380 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0191789887261469 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.91789887261469 bps 1.918 Mbps 
Praha → Plzeň  3.00350950319359 % 3.004 %   100 bps 100.000 Gbps   3.00350950319359 bps 3.004 Gbps 
Plzeň → Praha  2.57342927028866 % 2.573 %   100 bps 100.000 Gbps   2.57342927028866 bps 2.573 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  15.529206478673 % 15.529 %   10 bps 10.000 Gbps   1.5529206478673 bps 1.553 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.867041455010162 % 0.867 %   10 bps 10.000 Gbps   86.7041455010162 bps 86.704 Mbps 
Brno → Praha  5.61735072958421 % 5.617 %   100 bps 100.000 Gbps   5.6173507295842 bps 5.617 Gbps 
Praha → Brno  7.920562817536 % 7.921 %   100 bps 100.000 Gbps   7.920562817536 bps 7.921 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.86208330781432 % 7.862 %   100 bps 100.000 Gbps   7.86208330781431 bps 7.862 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.25383264595067 % 6.254 %   100 bps 100.000 Gbps   6.25383264595067 bps 6.254 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.24795376565032 % 3.248 %   100 bps 100.000 Gbps   3.24795376565031 bps 3.248 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.1446476968695 % 1.145 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1446476968695 bps 1.145 Gbps 
Praha → Liberec  0.17248202553274 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.248202553274 bps 17.248 Kbps 
Liberec → Praha  0.216594829640375 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6594829640375 bps 21.659 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.54415477626885 % 1.544 %   400 bps 400.000 Gbps   6.07438369913206 bps 6.074 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.648274133461792 % 0.648 %   400 bps 400.000 Gbps   2.54906355802916 bps 2.549 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216472404505211 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6472404505211 bps 21.647 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172545892857551 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2545892857551 bps 17.255 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.30255702370625 % 1.303 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.0255702370625 bps 13.026 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.50723675460845 % 5.507 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.0723675460845 bps 55.072 Mbps 
Praha → Public Internet  6.44643094973658 % 6.446 %   20 bps 20.000 Gbps   1.28928618994732 bps 1.289 Gbps 
Public Internet → Praha  5.67817258305508 % 5.678 %   20 bps 20.000 Gbps   1.13563451661101 bps 1.136 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.73681403834787 % 1.737 %   20 bps 20.000 Gbps   347.362807669573 bps 347.363 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.47971431814647 % 0.480 %   20 bps 20.000 Gbps   95.9428636292941 bps 95.943 Mbps 
Zlín → Brno  1.04643775887455 % 1.046 %   10 bps 10.000 Gbps   104.643775887455 bps 104.644 Mbps 
Brno → Zlín  1.17719177944078 % 1.177 %   10 bps 10.000 Gbps   117.719177944078 bps 117.719 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.41173813173663 % 1.412 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1173813173663 bps 14.117 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.291538108787188 % 0.292 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.91538108787188 bps 2.915 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0103765361103144 % 0.010 %   1000 bps 1000.000 Mbps   103.765361103144 bps 103.765 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.34012555026844 % 3.340 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.4012555026844 bps 33.401 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.69827734768263 % 1.698 %   10 bps 10.000 Gbps   169.827734768263 bps 169.828 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.5535828603839 % 3.554 %   10 bps 10.000 Gbps   355.35828603839 bps 355.358 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163402919679247 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3402919679247 bps 16.340 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205551542858852 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5551542858852 bps 20.555 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0772361799536616 % 0.077 %   1000 bps 1000.000 Mbps   772.361799536616 bps 772.362 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.839698491521685 % 0.840 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.39698491521685 bps 8.397 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100872018490975 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0872018490975 bps 10.087 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100129220943278 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0129220943278 bps 10.013 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.052940458833269 % 0.053 %   1000 bps 1000.000 Mbps   529.40458833269 bps 529.405 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.200632016440613 % 0.201 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.00632016440613 bps 2.006 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   65.8125372932878 bps 65.813 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 12 00:11:07 2021