CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/7/12

Average load for period: 2021/07/12 00:00:00 - 2021/07/18 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/07/12 00:00:00 - 2021/07/18 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/7/12
ACONET->Brno  1.680%  Brno->ACONET  5.151%  Brno->Lednice  7.227%  Lednice->Brno  27.984%  Brno->SANET  2.014%  SANET->Brno  0.651%  Brno->Vyškov  5.386%  Vyškov->Brno  1.015%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.724%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.059%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.248%  Tábor->České Budějovice  0.061%  Brno->Jihlava  0.962%  Jihlava->Brno  1.038%  České Budějovice->Jihlava  0.683%  Jihlava->České Budějovice  0.225%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.261e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.572e-3 %  Jihlava->Telč  1.011%  Telč->Jihlava  0.399%  Hradec Králové->Liberec  2.080%  Liberec->Hradec Králové  0.472%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.231e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.243e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.410e-3 %  Most->Plzeň  0.213e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.324%  Olomouc->Brno  0.144%  Hradec Králové->Olomouc  0.440%  Olomouc->Hradec Králové  0.115%  Olomouc->Ostrava  2.781%  Ostrava->Olomouc  0.044%  Olomouc->Zlín  0.831%  Zlín->Olomouc  0.409e-3 %  Brno->Ostrava  1.868%  Ostrava->Brno  1.289%  Karviná->Ostrava : DOWN Ostrava->Karviná : DOWN Opava->Ostrava  0.614%  Ostrava->Opava  0.471%  Ostrava->Pionier  1.868%  Pionier->Ostrava  0.407%  Hradec Králové->Pardubice  2.716%  Pardubice->Hradec Králové  0.762%  Cheb->Plzeň  0.024%  Plzeň->Cheb  0.889%  Plzeň->Praha  0.822%  Praha->Plzeň  2.538%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  13.732%  Praha->AMS-IX  1.153%  Brno->Praha  4.928%  Praha->Brno  6.203%  České Budějovice->Praha  2.875%  Praha->České Budějovice  2.352%  GÉANT2->Praha  7.903%  Praha->GÉANT2  4.966%  Hradec Králové->Praha  1.164%  Praha->Hradec Králové  3.221%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.134%  Praha->Poděbrady  4.993%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.586%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.054%  Most->Ústí nad
Labem  3.936e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.022%  Praha->Ústí nad
Labem  4.473%  Ústí nad
Labem->Praha  1.805%  Brno->Zlín  1.757%  Zlín->Brno  0.636%  NIX.cz->Praha  1.837%  Praha->NIX.cz  0.771%  Praha->Public Internet  7.292%  Public Internet->Praha  6.318% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/07/12 00:00:00 - 2021/07/18 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/07/12 00:00:00 - 2021/07/18 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  5.1508551859368 % 5.151 %   10 bps 10.000 Gbps   515.08551859368 bps 515.086 Mbps 
ACONET → Brno  1.67957731672262 % 1.680 %   10 bps 10.000 Gbps   167.957731672261 bps 167.958 Mbps 
Lednice → Brno  27.9838064650477 % 27.984 %   1000 bps 1000.000 Mbps   279.838064650476 bps 279.838 Mbps 
Brno → Lednice  7.22729637840766 % 7.227 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.2729637840765 bps 72.273 Mbps 
SANET → Brno  0.651144934834178 % 0.651 %   40 bps 40.000 Gbps   260.457973933671 bps 260.458 Mbps 
Brno → SANET  2.01410969439887 % 2.014 %   40 bps 40.000 Gbps   805.643877759548 bps 805.644 Mbps 
Brno → Vyškov  5.38633124675616 % 5.386 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.8633124675616 bps 53.863 Mbps 
Vyškov → Brno  1.01511529425155 % 1.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1511529425155 bps 10.151 Mbps 
Jihlava → Brno  1.03795505679184 % 1.038 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03795505679184 bps 1.038 Gbps 
Brno → Jihlava  0.961780444721638 % 0.962 %   100 bps 100.000 Gbps   961.780444721639 bps 961.780 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.261481485513277 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61481485513277 bps 2.615 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.571561619673338 % 0.572 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.71561619673338 bps 5.716 Kbps 
Jihlava → Telč  1.01055553636319 % 1.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1055553636319 bps 10.106 Mbps 
Telč → Jihlava  0.399028234688223 % 0.399 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.99028234688223 bps 3.990 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.224958348291126 % 0.225 %   20 bps 20.000 Gbps   44.9916696582253 bps 44.992 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.68299179143764 % 0.683 %   20 bps 20.000 Gbps   136.598358287528 bps 136.598 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.471927454188614 % 0.472 %   20 bps 20.000 Gbps   94.3854908377227 bps 94.385 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.07995863387838 % 2.080 %   20 bps 20.000 Gbps   415.991726775677 bps 415.992 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.230753935547215 % 0.231 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.0753935547215 bps 23.075 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.24270072250284 % 0.243 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.270072250284 bps 24.270 Kbps 
Děčín → Most  0.259554294095656 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59554294095656 bps 2.596 Kbps 
Most → Děčín  0.409697834310457 % 0.410 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.09697834310457 bps 4.097 Kbps 
Plzeň → Most  0.101901628905189 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01901628905189 bps 1.019 Kbps 
Most → Plzeň  0.213090908250771 % 0.213 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.13090908250771 bps 2.131 Kbps 
Brno → Olomouc  0.324158320128056 % 0.324 %   100 bps 100.000 Gbps   324.158320128055 bps 324.158 Mbps 
Olomouc → Brno  0.143511207745095 % 0.144 %   100 bps 100.000 Gbps   143.511207745095 bps 143.511 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.439891562172249 % 0.440 %   100 bps 100.000 Gbps   439.891562172248 bps 439.892 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.115178947366602 % 0.115 %   100 bps 100.000 Gbps   115.178947366602 bps 115.179 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.78095958196997 % 2.781 %   20 bps 20.000 Gbps   535.005606052383 bps 535.006 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0438158545851959 % 0.044 %   20 bps 20.000 Gbps   8.76317091703917 bps 8.763 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.831471933036445 % 0.831 %   10 bps 10.000 Gbps   83.1471933036445 bps 83.147 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.409195702814145 % 0.409 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.9195702814146 bps 40.920 Kbps 
Ostrava → Brno  1.28937103054453 % 1.289 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28937103054453 bps 1.289 Gbps 
Brno → Ostrava  1.86772871240896 % 1.868 %   100 bps 100.000 Gbps   1.86772871240896 bps 1.868 Gbps 
Ostrava → Karviná  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Karviná → Ostrava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Opava → Ostrava  0.614110862805394 % 0.614 %   10 bps 10.000 Gbps   61.4110862805394 bps 61.411 Mbps 
Ostrava → Opava  0.470860111927479 % 0.471 %   10 bps 10.000 Gbps   47.0860111927479 bps 47.086 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.406966478147703 % 0.407 %   10 bps 10.000 Gbps   40.6966478147703 bps 40.697 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.86807109171832 % 1.868 %   10 bps 10.000 Gbps   186.807109171833 bps 186.807 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.71557375256629 % 2.716 %   10 bps 10.000 Gbps   271.557375256629 bps 271.557 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.761913804587517 % 0.762 %   10 bps 10.000 Gbps   76.1913804587518 bps 76.191 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0241532499482429 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.41532499482429 bps 2.415 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.889109498575292 % 0.889 %   10 bps 10.000 Gbps   88.9109498575292 bps 88.911 Mbps 
Plzeň → Praha  0.822216568601328 % 0.822 %   100 bps 100.000 Gbps   822.216568601328 bps 822.217 Mbps 
Praha → Plzeň  2.53824569992557 % 2.538 %   100 bps 100.000 Gbps   2.53824569992556 bps 2.538 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  1.15280755365928 % 1.153 %   10 bps 10.000 Gbps   115.280755365928 bps 115.281 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.732070273261 % 13.732 %   10 bps 10.000 Gbps   1.37320702732609 bps 1.373 Gbps 
Praha → Brno  6.20291352620109 % 6.203 %   100 bps 100.000 Gbps   6.20291352620109 bps 6.203 Gbps 
Brno → Praha  4.92803574190297 % 4.928 %   100 bps 100.000 Gbps   4.92803574190297 bps 4.928 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.96640438766761 % 4.966 %   100 bps 100.000 Gbps   4.96640438766761 bps 4.966 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.90286333167275 % 7.903 %   100 bps 100.000 Gbps   7.90286333167275 bps 7.903 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.22135955802145 % 3.221 %   100 bps 100.000 Gbps   3.22135955802144 bps 3.221 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.16376262570206 % 1.164 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16376262570206 bps 1.164 Gbps 
Praha → Liberec  0.172224700581633 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2224700581633 bps 17.222 Kbps 
Liberec → Praha  0.216642761969658 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6642761969658 bps 21.664 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.83744273688695 % 1.837 %   400 bps 400.000 Gbps   7.28116599638824 bps 7.281 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.770663264681789 % 0.771 %   400 bps 400.000 Gbps   3.05580169990976 bps 3.056 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216607670612402 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6607670612402 bps 21.661 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172352628282926 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2352628282926 bps 17.235 Kbps 
Praha → Poděbrady  4.99304841552652 % 4.993 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.9304841552652 bps 49.930 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.13382940943535 % 1.134 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.3382940943535 bps 11.338 Mbps 
Public Internet → Praha  6.31799754578191 % 6.318 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26359950915638 bps 1.264 Gbps 
Praha → Public Internet  7.29248676989377 % 7.292 %   20 bps 20.000 Gbps   1.45849735397875 bps 1.458 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.87491064026747 % 2.875 %   20 bps 20.000 Gbps   574.982128053492 bps 574.982 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.35231246216143 % 2.352 %   20 bps 20.000 Gbps   470.462492432285 bps 470.462 Mbps 
Brno → Zlín  1.75667087768785 % 1.757 %   10 bps 10.000 Gbps   175.667087768785 bps 175.667 Mbps 
Zlín → Brno  0.63580918726929 % 0.636 %   10 bps 10.000 Gbps   63.580918726929 bps 63.581 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.586444619148687 % 0.586 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.86444619148688 bps 5.864 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.05376248235725 % 2.054 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.5376248235725 bps 20.538 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.93596991793137 % 3.936 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.3596991793136 bps 39.360 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0224559074366233 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   224.559074366233 bps 224.559 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.47282128280434 % 4.473 %   10 bps 10.000 Gbps   447.282128280434 bps 447.282 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.80455990045937 % 1.805 %   10 bps 10.000 Gbps   180.455990045937 bps 180.456 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163117244537057 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3117244537057 bps 16.312 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205566720267421 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5566720267421 bps 20.557 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0587829295695229 % 0.059 %   1000 bps 1000.000 Mbps   587.829295695229 bps 587.829 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.723545593617335 % 0.724 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.23545593617335 bps 7.235 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100132681211124 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0132681211124 bps 10.013 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100761942515052 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0761942515052 bps 10.076 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0607674756417156 % 0.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   607.674756417156 bps 607.675 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.247731501163094 % 0.248 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.47731501163094 bps 2.477 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   58.7577695649679 bps 58.758 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 19 00:10:24 2021