CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/7/19

Average load for period: 2021/07/19 00:00:00 - 2021/07/25 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/07/19 00:00:00 - 2021/07/25 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/7/19
ACONET->Brno  1.505%  Brno->ACONET  3.648%  Brno->Lednice  7.288%  Lednice->Brno  27.889%  Brno->SANET  1.988%  SANET->Brno  0.702%  Brno->Vyškov  5.956%  Vyškov->Brno  0.756%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.205e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.684%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.119%  České Budějovice->Plzeň  0.155%  Plzeň->České Budějovice  0.128%  České Budějovice->Tábor  0.201%  Tábor->České Budějovice  0.054%  Brno->Jihlava  1.170%  Jihlava->Brno  1.282%  České Budějovice->Jihlava  1.661%  Jihlava->České Budějovice  0.424%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.646e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.861e-3 %  Jihlava->Telč  0.317%  Telč->Jihlava  0.476%  Hradec Králové->Liberec  2.079%  Liberec->Hradec Králové  0.499%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.267e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.385e-3 %  Děčín->Most  0.282e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.227e-3 %  Plzeň->Most  0.108e-3 %  Brno->Olomouc  0.350%  Olomouc->Brno  0.128%  Hradec Králové->Olomouc  0.431%  Olomouc->Hradec Králové  0.119%  Olomouc->Ostrava  2.834%  Ostrava->Olomouc  0.065%  Olomouc->Zlín  0.751%  Zlín->Olomouc  2.014e-3 %  Brno->Ostrava  2.318%  Ostrava->Brno  1.401%  Karviná->Ostrava : DOWN Ostrava->Karviná : DOWN Opava->Ostrava  0.647%  Ostrava->Opava  0.468%  Ostrava->Pionier  2.558%  Pionier->Ostrava  0.489%  Hradec Králové->Pardubice  2.201%  Pardubice->Hradec Králové  0.666%  Cheb->Plzeň  0.021%  Plzeň->Cheb  1.143%  Plzeň->Praha  1.059%  Praha->Plzeň  3.056%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  11.635%  Praha->AMS-IX  1.121%  Brno->Praha  5.031%  Praha->Brno  5.679%  České Budějovice->Praha  2.062%  Praha->České Budějovice  2.326%  GÉANT2->Praha  10.669%  Praha->GÉANT2  6.185%  Hradec Králové->Praha  1.054%  Praha->Hradec Králové  3.188%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.232e-3 %  Praha->Pardubice  0.295e-3 %  Poděbrady->Praha  0.937%  Praha->Poděbrady  4.519%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.291%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.374%  Most->Ústí nad
Labem  3.416e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.010%  Praha->Ústí nad
Labem  4.229%  Ústí nad
Labem->Praha  2.092%  Brno->Zlín  1.715%  Zlín->Brno  0.548%  NIX.cz->Praha  1.810%  Praha->NIX.cz  0.709%  Praha->Public Internet  5.532%  Public Internet->Praha  6.334% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/07/19 00:00:00 - 2021/07/25 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/07/19 00:00:00 - 2021/07/25 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  3.64818271328987 % 3.648 %   10 bps 10.000 Gbps   364.818271328988 bps 364.818 Mbps 
ACONET → Brno  1.50544825934663 % 1.505 %   10 bps 10.000 Gbps   150.544825934663 bps 150.545 Mbps 
Brno → Lednice  7.28819909564257 % 7.288 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.8819909564258 bps 72.882 Mbps 
Lednice → Brno  27.8889302121915 % 27.889 %   1000 bps 1000.000 Mbps   278.889302121915 bps 278.889 Mbps 
Brno → SANET  1.98830029078207 % 1.988 %   40 bps 40.000 Gbps   795.320116312829 bps 795.320 Mbps 
SANET → Brno  0.702275818521526 % 0.702 %   40 bps 40.000 Gbps   280.910327408611 bps 280.910 Mbps 
Vyškov → Brno  0.75601587873403 % 0.756 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.5601587873403 bps 7.560 Mbps 
Brno → Vyškov  5.95626967769159 % 5.956 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.5626967769159 bps 59.563 Mbps 
Jihlava → Brno  1.28179912656121 % 1.282 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2817991265612 bps 1.282 Gbps 
Brno → Jihlava  1.16988406242273 % 1.170 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16988406242274 bps 1.170 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.64609638806927 % 1.646 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.4609638806927 bps 16.461 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.86086816624753 % 0.861 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.60868166247529 bps 8.609 Kbps 
Jihlava → Telč  0.316651595605534 % 0.317 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.16651595605534 bps 3.167 Mbps 
Telč → Jihlava  0.475668148185451 % 0.476 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.75668148185451 bps 4.757 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  1.6609704048589 % 1.661 %   20 bps 20.000 Gbps   332.19408097178 bps 332.194 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.424164998723011 % 0.424 %   20 bps 20.000 Gbps   84.8329997446021 bps 84.833 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.07883171328425 % 2.079 %   20 bps 20.000 Gbps   415.766342656851 bps 415.766 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.49882410041199 % 0.499 %   20 bps 20.000 Gbps   99.7648200823979 bps 99.765 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.385471213080587 % 0.385 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   38.5471213080587 bps 38.547 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.267198421621052 % 0.267 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.7198421621052 bps 26.720 Kbps 
Most → Děčín  0.404680188428504 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04680188428504 bps 4.047 Kbps 
Děčín → Most  0.281992215269383 % 0.282 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.81992215269383 bps 2.820 Kbps 
Most → Plzeň  0.227291665699099 % 0.227 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.27291665699099 bps 2.273 Kbps 
Plzeň → Most  0.107740137515017 % 0.108 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.07740137515017 bps 1.077 Kbps 
Olomouc → Brno  0.12810609064679 % 0.128 %   100 bps 100.000 Gbps   128.10609064679 bps 128.106 Mbps 
Brno → Olomouc  0.350425718745556 % 0.350 %   100 bps 100.000 Gbps   350.425718745556 bps 350.426 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.119371278377612 % 0.119 %   100 bps 100.000 Gbps   119.371278377612 bps 119.371 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.430746151672237 % 0.431 %   100 bps 100.000 Gbps   430.746151672237 bps 430.746 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.83438754824668 % 2.834 %   20 bps 20.000 Gbps   547.959351079949 bps 547.959 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0653546049154319 % 0.065 %   20 bps 20.000 Gbps   12.9362585097779 bps 12.936 Mbps 
Zlín → Olomouc  2.01439958705276 % 2.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   201.439958705276 bps 201.440 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.7514036163894 % 0.751 %   10 bps 10.000 Gbps   75.14036163894 bps 75.140 Mbps 
Ostrava → Brno  1.4011487794097 % 1.401 %   100 bps 100.000 Gbps   1.4011487794097 bps 1.401 Gbps 
Brno → Ostrava  2.31758576442947 % 2.318 %   100 bps 100.000 Gbps   2.31758576442947 bps 2.318 Gbps 
Karviná → Ostrava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Karviná  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Opava  0.468244564062568 % 0.468 %   10 bps 10.000 Gbps   46.8244564062568 bps 46.824 Mbps 
Opava → Ostrava  0.646724229931306 % 0.647 %   10 bps 10.000 Gbps   64.6724229931306 bps 64.672 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.55822629001085 % 2.558 %   10 bps 10.000 Gbps   255.822629001085 bps 255.823 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.489471279153544 % 0.489 %   10 bps 10.000 Gbps   48.9471279153544 bps 48.947 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.666013177252765 % 0.666 %   10 bps 10.000 Gbps   66.6013177252765 bps 66.601 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.20148717287601 % 2.201 %   10 bps 10.000 Gbps   220.148717287601 bps 220.149 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.021256940008555 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.1256940008555 bps 2.126 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.14301133791521 % 1.143 %   10 bps 10.000 Gbps   114.301133791521 bps 114.301 Mbps 
Praha → Plzeň  3.05554608870244 % 3.056 %   100 bps 100.000 Gbps   3.05554608870244 bps 3.056 Gbps 
Plzeň → Praha  1.05860994547489 % 1.059 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05860994547489 bps 1.059 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  1.12089864205607 % 1.121 %   10 bps 10.000 Gbps   112.089864205607 bps 112.090 Mbps 
AMS-IX → Praha  11.634930261975 % 11.635 %   10 bps 10.000 Gbps   1.1634930261975 bps 1.163 Gbps 
Brno → Praha  5.03109900201874 % 5.031 %   100 bps 100.000 Gbps   5.03109900201874 bps 5.031 Gbps 
Praha → Brno  5.67876053127842 % 5.679 %   100 bps 100.000 Gbps   5.67876053127841 bps 5.679 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.6685928898606 % 10.669 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6685928898606 bps 10.669 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.18485784438889 % 6.185 %   100 bps 100.000 Gbps   6.18485784438889 bps 6.185 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.18778689584265 % 3.188 %   100 bps 100.000 Gbps   3.18778689584265 bps 3.188 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.05424280947494 % 1.054 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05424280947494 bps 1.054 Gbps 
Liberec → Praha  0.216712915031251 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6712915031251 bps 21.671 Kbps 
Praha → Liberec  0.172715552249826 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2715552249825 bps 17.272 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.709165383812063 % 0.709 %   400 bps 400.000 Gbps   2.83666153524825 bps 2.837 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.80995368212649 % 1.810 %   400 bps 400.000 Gbps   7.23981472850596 bps 7.240 Gbps 
Praha → Pardubice  0.294897997607678 % 0.295 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.4897997607678 bps 29.490 Kbps 
Pardubice → Praha  0.232091146410587 % 0.232 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.2091146410587 bps 23.209 Kbps 
Praha → Poděbrady  4.51899135747663 % 4.519 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.1899135747663 bps 45.190 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.936617925639677 % 0.937 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.36617925639676 bps 9.366 Mbps 
Praha → Public Internet  5.53170728229493 % 5.532 %   20 bps 20.000 Gbps   1.10634145645899 bps 1.106 Gbps 
Public Internet → Praha  6.33445023920854 % 6.334 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26689004784171 bps 1.267 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.32580773459701 % 2.326 %   20 bps 20.000 Gbps   465.161546919402 bps 465.162 Mbps 
České Budějovice → Praha  2.06205818947018 % 2.062 %   20 bps 20.000 Gbps   412.411637894036 bps 412.412 Mbps 
Brno → Zlín  1.71527427206006 % 1.715 %   10 bps 10.000 Gbps   171.527427206006 bps 171.527 Mbps 
Zlín → Brno  0.547978384988436 % 0.548 %   10 bps 10.000 Gbps   54.7978384988436 bps 54.798 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.37413073788579 % 1.374 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.7413073788579 bps 13.741 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.291184466151089 % 0.291 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.91184466151088 bps 2.912 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.41603156899743 % 3.416 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.1603156899743 bps 34.160 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0104497130707152 % 0.010 %   1000 bps 1000.000 Mbps   104.497130707152 bps 104.497 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.09172011253413 % 2.092 %   10 bps 10.000 Gbps   209.172011253413 bps 209.172 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.22895402395283 % 4.229 %   10 bps 10.000 Gbps   422.895402395283 bps 422.895 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205398236969759 % 0.205 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5398236969759 bps 20.540 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163131971540384 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3131971540384 bps 16.313 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.118702206957893 % 0.119 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.18702206957893 bps 1.187 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.683703494549445 % 0.684 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.83703494549445 bps 6.837 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.127648947257863 % 0.128 %   10 bps 10.000 Gbps   12.7648947257863 bps 12.765 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.154875200058976 % 0.155 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4875200058976 bps 15.488 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.201440979443912 % 0.201 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.01440979443912 bps 2.014 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0536490985274233 % 0.054 %   1000 bps 1000.000 Mbps   536.490985274233 bps 536.491 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   63.096873866039 bps 63.097 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 26 00:10:12 2021