CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/7/26

Average load for period: 2021/07/26 00:00:00 - 2021/08/01 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/07/26 00:00:00 - 2021/08/01 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/7/26
ACONET->Brno  1.246%  Brno->ACONET  3.401%  Brno->Lednice  7.444%  Lednice->Brno  28.484%  Brno->SANET  1.938%  SANET->Brno  0.647%  Brno->Vyškov  7.644%  Vyškov->Brno  0.628%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.726%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.776%  České Budějovice->Plzeň  0.101e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.136e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.218%  Tábor->České Budějovice  0.074%  Brno->Jihlava  1.384%  Jihlava->Brno  1.276%  České Budějovice->Jihlava  1.013%  Jihlava->České Budějovice  0.785%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.195e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  1.629%  Jihlava->Telč  0.795%  Telč->Jihlava  1.217%  Hradec Králové->Liberec  2.328%  Liberec->Hradec Králové  0.496%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.409e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  1.253e-3 %  Děčín->Most  0.266e-3 %  Most->Děčín  0.410e-3 %  Most->Plzeň  0.209e-3 %  Plzeň->Most  0.120e-3 %  Brno->Olomouc  0.434%  Olomouc->Brno  0.327%  Hradec Králové->Olomouc  0.381%  Olomouc->Hradec Králové  0.148%  Olomouc->Ostrava  2.764%  Ostrava->Olomouc  0.042%  Olomouc->Zlín  0.568%  Zlín->Olomouc  1.004e-3 %  Brno->Ostrava  2.099%  Ostrava->Brno  1.470%  Karviná->Ostrava : DOWN Ostrava->Karviná : DOWN Opava->Ostrava  0.633%  Ostrava->Opava  0.606%  Ostrava->Pionier  1.524%  Pionier->Ostrava  0.526%  Hradec Králové->Pardubice  2.723%  Pardubice->Hradec Králové  0.793%  Cheb->Plzeň  0.025%  Plzeň->Cheb  1.141%  Plzeň->Praha  1.029%  Praha->Plzeň  2.172%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  9.639%  Praha->AMS-IX  0.819%  Brno->Praha  4.525%  Praha->Brno  6.120%  České Budějovice->Praha  0.661%  Praha->České Budějovice  2.216%  GÉANT2->Praha  8.580%  Praha->GÉANT2  6.063%  Hradec Králové->Praha  0.978%  Praha->Hradec Králové  2.728%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  0.831%  Praha->Poděbrady  3.920%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.084%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.384%  Most->Ústí nad
Labem  2.999e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.604e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.886%  Ústí nad
Labem->Praha  1.915%  Brno->Zlín  1.853%  Zlín->Brno  0.471%  NIX.cz->Praha  2.083%  Praha->NIX.cz  0.756%  Praha->Public Internet  5.856%  Public Internet->Praha  6.373% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/07/26 00:00:00 - 2021/08/01 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/07/26 00:00:00 - 2021/08/01 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  3.40141209924252 % 3.401 %   10 bps 10.000 Gbps   340.141209924252 bps 340.141 Mbps 
ACONET → Brno  1.24629018959118 % 1.246 %   10 bps 10.000 Gbps   124.629018959118 bps 124.629 Mbps 
Lednice → Brno  28.4842214829933 % 28.484 %   1000 bps 1000.000 Mbps   284.842214829933 bps 284.842 Mbps 
Brno → Lednice  7.44376057925847 % 7.444 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.4376057925847 bps 74.438 Mbps 
SANET → Brno  0.646915050527662 % 0.647 %   40 bps 40.000 Gbps   258.766020211065 bps 258.766 Mbps 
Brno → SANET  1.93804901426351 % 1.938 %   40 bps 40.000 Gbps   775.219605705404 bps 775.220 Mbps 
Brno → Vyškov  7.64436711673561 % 7.644 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.4436711673561 bps 76.444 Mbps 
Vyškov → Brno  0.627794591679668 % 0.628 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.27794591679669 bps 6.278 Mbps 
Jihlava → Brno  1.27589184917912 % 1.276 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27589184917912 bps 1.276 Gbps 
Brno → Jihlava  1.38401894234238 % 1.384 %   100 bps 100.000 Gbps   1.38401894234238 bps 1.384 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.195113572118842 % 0.195 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.95113572118842 bps 1.951 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  1.62942692316168 % 1.629 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.2942692316168 bps 16.294 Mbps 
Jihlava → Telč  0.79467895666486 % 0.795 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.9467895666486 bps 7.947 Mbps 
Telč → Jihlava  1.21714764591917 % 1.217 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1714764591917 bps 12.171 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  1.01273776050433 % 1.013 %   20 bps 20.000 Gbps   202.547552100865 bps 202.548 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.785095488809617 % 0.785 %   20 bps 20.000 Gbps   157.019097761924 bps 157.019 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.495582592638236 % 0.496 %   20 bps 20.000 Gbps   99.1165185276472 bps 99.117 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.32838075811144 % 2.328 %   20 bps 20.000 Gbps   465.676151622288 bps 465.676 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  1.25289173763059 % 1.253 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   125.289173763059 bps 125.289 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.409096446300906 % 0.409 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.9096446300906 bps 40.910 Kbps 
Děčín → Most  0.26622190778611 % 0.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6622190778611 bps 2.662 Kbps 
Most → Děčín  0.410352176019297 % 0.410 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.10352176019297 bps 4.104 Kbps 
Plzeň → Most  0.119795601008321 % 0.120 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.19795601008321 bps 1.198 Kbps 
Most → Plzeň  0.209342467829771 % 0.209 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.09342467829771 bps 2.093 Kbps 
Brno → Olomouc  0.434373134096214 % 0.434 %   100 bps 100.000 Gbps   434.373134096214 bps 434.373 Mbps 
Olomouc → Brno  0.327245637786045 % 0.327 %   100 bps 100.000 Gbps   327.245637786045 bps 327.246 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.381432456854684 % 0.381 %   100 bps 100.000 Gbps   381.432456854684 bps 381.432 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.148254911052105 % 0.148 %   100 bps 100.000 Gbps   148.254911052105 bps 148.255 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0424287303586246 % 0.042 %   20 bps 20.000 Gbps   8.47072956462626 bps 8.471 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.76409241560324 % 2.764 %   20 bps 20.000 Gbps   531.212051056745 bps 531.212 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.568393913773746 % 0.568 %   10 bps 10.000 Gbps   56.8393913773745 bps 56.839 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.0044949797804 % 1.004 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   100.44949797804 bps 100.449 Kbps 
Ostrava → Brno  1.47007049398477 % 1.470 %   100 bps 100.000 Gbps   1.47007049398477 bps 1.470 Gbps 
Brno → Ostrava  2.09904683428766 % 2.099 %   100 bps 100.000 Gbps   2.09904683428766 bps 2.099 Gbps 
Ostrava → Karviná  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Karviná → Ostrava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Opava → Ostrava  0.633263641586439 % 0.633 %   10 bps 10.000 Gbps   63.3263641586439 bps 63.326 Mbps 
Ostrava → Opava  0.606153872912243 % 0.606 %   10 bps 10.000 Gbps   60.6153872912243 bps 60.615 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.52382196632035 % 1.524 %   10 bps 10.000 Gbps   152.382196632035 bps 152.382 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.526208377786092 % 0.526 %   10 bps 10.000 Gbps   52.6208377786091 bps 52.621 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.792510226177917 % 0.793 %   10 bps 10.000 Gbps   79.2510226177917 bps 79.251 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.72278445758879 % 2.723 %   10 bps 10.000 Gbps   272.278445758879 bps 272.278 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0245066889958244 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.45066889958244 bps 2.451 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.14089522835548 % 1.141 %   10 bps 10.000 Gbps   114.089522835548 bps 114.090 Mbps 
Praha → Plzeň  2.17150413121413 % 2.172 %   100 bps 100.000 Gbps   2.17150413121413 bps 2.172 Gbps 
Plzeň → Praha  1.02887418820621 % 1.029 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0288741882062 bps 1.029 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.818697865951379 % 0.819 %   10 bps 10.000 Gbps   81.8697865951379 bps 81.870 Mbps 
AMS-IX → Praha  9.63927087227259 % 9.639 %   10 bps 10.000 Gbps   963.927087227259 bps 963.927 Mbps 
Praha → Brno  6.11953439936528 % 6.120 %   100 bps 100.000 Gbps   6.11953439936528 bps 6.120 Gbps 
Brno → Praha  4.52543954783099 % 4.525 %   100 bps 100.000 Gbps   4.52543954783099 bps 4.525 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.57950039793906 % 8.580 %   100 bps 100.000 Gbps   8.57950039793907 bps 8.580 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.06308486539337 % 6.063 %   100 bps 100.000 Gbps   6.06308486539337 bps 6.063 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.72751399415252 % 2.728 %   100 bps 100.000 Gbps   2.72751399415252 bps 2.728 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.977859078364661 % 0.978 %   100 bps 100.000 Gbps   977.859078364662 bps 977.859 Mbps 
Liberec → Praha  0.216649706820433 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6649706820433 bps 21.665 Kbps 
Praha → Liberec  0.172511954687922 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2511954687922 bps 17.251 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.08332949172206 % 2.083 %   400 bps 400.000 Gbps   8.33331796688826 bps 8.333 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.755917299233129 % 0.756 %   400 bps 400.000 Gbps   3.02366919693252 bps 3.024 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216515580069038 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6515580069038 bps 21.652 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172579946910876 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2579946910876 bps 17.258 Kbps 
Praha → Poděbrady  3.92026907200016 % 3.920 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.2026907200016 bps 39.203 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.830717151174487 % 0.831 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.30717151174487 bps 8.307 Mbps 
Praha → Public Internet  5.85593464893121 % 5.856 %   20 bps 20.000 Gbps   1.17118692978624 bps 1.171 Gbps 
Public Internet → Praha  6.37337287805002 % 6.373 %   20 bps 20.000 Gbps   1.27467457561 bps 1.275 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.661074286403815 % 0.661 %   20 bps 20.000 Gbps   132.214857280763 bps 132.215 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.21603192526448 % 2.216 %   20 bps 20.000 Gbps   443.206385052896 bps 443.206 Mbps 
Brno → Zlín  1.85319998309867 % 1.853 %   10 bps 10.000 Gbps   185.319998309867 bps 185.320 Mbps 
Zlín → Brno  0.471364584986586 % 0.471 %   10 bps 10.000 Gbps   47.1364584986586 bps 47.136 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.38392883734942 % 2.384 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.8392883734942 bps 23.839 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.08421434798008 % 1.084 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.8421434798008 bps 10.842 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  2.60434246479627 % 2.604 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.0434246479626 bps 26.043 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.99915292554749 % 2.999 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.9915292554749 bps 29.992 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.88642546295762 % 4.886 %   10 bps 10.000 Gbps   488.642546295761 bps 488.643 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.91508216603188 % 1.915 %   10 bps 10.000 Gbps   191.508216603187 bps 191.508 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205551943670616 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5551943670616 bps 20.555 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163477097153658 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3477097153658 bps 16.348 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.726439923973709 % 0.726 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.26439923973708 bps 7.264 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.77595821522767 % 1.776 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.7595821522767 bps 17.760 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100816215265272 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0816215265272 bps 10.082 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.135698234801171 % 0.136 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   13.5698234801171 bps 13.570 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.074411112494092 % 0.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   744.111124940919 bps 744.111 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.218122689001299 % 0.218 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.18122689001299 bps 2.181 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   60.4559983179649 bps 60.456 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 2 00:10:03 2021