CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/8/2

Average load for period: 2021/08/02 00:00:00 - 2021/08/08 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/08/02 00:00:00 - 2021/08/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/8/2
ACONET->Brno  1.639%  Brno->ACONET  3.792%  Brno->Lednice  5.635%  Lednice->Brno  28.701%  Brno->SANET  1.999%  SANET->Brno  0.595%  Brno->Vyškov  9.902%  Vyškov->Brno  0.794%  Brno->České Budějovice  0.166e-3 %  České Budějovice->Brno  0.205e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.757%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.179%  České Budějovice->Plzeň  0.012%  Plzeň->České Budějovice  0.021%  České Budějovice->Tábor  0.237%  Tábor->České Budějovice  0.094%  Brno->Jihlava  1.285%  Jihlava->Brno  1.232%  České Budějovice->Jihlava  0.746%  Jihlava->České Budějovice  0.137%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.185e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.702e-3 %  Jihlava->Telč  0.631%  Telč->Jihlava  0.116%  Hradec Králové->Liberec  2.458%  Liberec->Hradec Králové  0.602%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.229e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.220e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.109e-3 %  Brno->Olomouc  0.735%  Olomouc->Brno  0.547%  Hradec Králové->Olomouc  0.905%  Olomouc->Hradec Králové  0.497%  Olomouc->Ostrava  3.088%  Ostrava->Olomouc  0.370%  Olomouc->Zlín  0.651%  Zlín->Olomouc  0.031%  Brno->Ostrava  3.998%  Ostrava->Brno  2.242%  Karviná->Ostrava : DOWN Ostrava->Karviná : DOWN Opava->Ostrava  0.649%  Ostrava->Opava  0.585%  Ostrava->Pionier  1.815%  Pionier->Ostrava  0.432%  Hradec Králové->Pardubice  2.573%  Pardubice->Hradec Králové  0.630%  Cheb->Plzeň  0.027%  Plzeň->Cheb  1.084%  Plzeň->Praha  3.861%  Praha->Plzeň  2.802%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  8.517%  Praha->AMS-IX  0.736%  Brno->Praha  6.152%  Praha->Brno  9.061%  České Budějovice->Praha  0.495%  Praha->České Budějovice  2.137%  GÉANT2->Praha  8.468%  Praha->GÉANT2  5.631%  Hradec Králové->Praha  1.377%  Praha->Hradec Králové  3.511%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  0.725%  Praha->Poděbrady  3.041%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.438%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.344%  Most->Ústí nad
Labem  3.810e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.018%  Praha->Ústí nad
Labem  4.384%  Ústí nad
Labem->Praha  1.287%  Brno->Zlín  1.828%  Zlín->Brno  0.540%  NIX.cz->Praha  2.085%  Praha->NIX.cz  0.744%  Praha->Public Internet  5.247%  Public Internet->Praha  5.870% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/08/02 00:00:00 - 2021/08/08 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/08/02 00:00:00 - 2021/08/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.63871199262099 % 1.639 %   10 bps 10.000 Gbps   163.871199262099 bps 163.871 Mbps 
Brno → ACONET  3.79241256323296 % 3.792 %   10 bps 10.000 Gbps   379.241256323296 bps 379.241 Mbps 
Lednice → Brno  28.7009511850331 % 28.701 %   1000 bps 1000.000 Mbps   287.009511850331 bps 287.010 Mbps 
Brno → Lednice  5.63474315504294 % 5.635 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.3474315504293 bps 56.347 Mbps 
Brno → SANET  1.99937678834175 % 1.999 %   40 bps 40.000 Gbps   799.7507153367 bps 799.751 Mbps 
SANET → Brno  0.594985057098383 % 0.595 %   40 bps 40.000 Gbps   237.994022839353 bps 237.994 Mbps 
Vyškov → Brno  0.794014255555439 % 0.794 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.94014255555439 bps 7.940 Mbps 
Brno → Vyškov  9.90189841387041 % 9.902 %   1000 bps 1000.000 Mbps   99.0189841387041 bps 99.019 Mbps 
Brno → Jihlava  1.28488543993034 % 1.285 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28488543993034 bps 1.285 Gbps 
Jihlava → Brno  1.23233988867618 % 1.232 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23233988867618 bps 1.232 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.185214255576897 % 0.185 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.85214255576897 bps 1.852 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.702387014163423 % 0.702 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.02387014163424 bps 7.024 Kbps 
Jihlava → Telč  0.631421323614937 % 0.631 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.31421323614937 bps 6.314 Mbps 
Telč → Jihlava  0.116253462125897 % 0.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.16253462125897 bps 1.163 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.137003595554978 % 0.137 %   20 bps 20.000 Gbps   27.4007191109956 bps 27.401 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.746044560675335 % 0.746 %   20 bps 20.000 Gbps   149.208912135067 bps 149.209 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.602030889230412 % 0.602 %   20 bps 20.000 Gbps   120.406177846083 bps 120.406 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.4575005068154 % 2.458 %   20 bps 20.000 Gbps   491.500101363081 bps 491.500 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.219671424947722 % 0.220 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.9671424947722 bps 21.967 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.228837512757529 % 0.229 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.8837512757529 bps 22.884 Kbps 
Děčín → Most  0.262004674767602 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62004674767602 bps 2.620 Kbps 
Most → Děčín  0.404931595949159 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04931595949159 bps 4.049 Kbps 
Most → Plzeň  0.207904732668255 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07904732668255 bps 2.079 Kbps 
Plzeň → Most  0.109212655042063 % 0.109 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09212655042063 bps 1.092 Kbps 
Olomouc → Brno  0.547044680982696 % 0.547 %   100 bps 100.000 Gbps   547.044680982696 bps 547.045 Mbps 
Brno → Olomouc  0.735263555506116 % 0.735 %   100 bps 100.000 Gbps   735.263555506115 bps 735.264 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.905008040930264 % 0.905 %   100 bps 100.000 Gbps   905.008040930265 bps 905.008 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.497044586867997 % 0.497 %   100 bps 100.000 Gbps   497.044586867997 bps 497.045 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.0879941997137 % 3.088 %   20 bps 20.000 Gbps   598.434612426806 bps 598.435 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.370249684845257 % 0.370 %   20 bps 20.000 Gbps   73.9019246776058 bps 73.902 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.0306581439386672 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.06581439386672 bps 3.066 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.651348705297734 % 0.651 %   10 bps 10.000 Gbps   65.1348705297734 bps 65.135 Mbps 
Ostrava → Brno  2.24181133619905 % 2.242 %   100 bps 100.000 Gbps   2.24181133619905 bps 2.242 Gbps 
Brno → Ostrava  3.99827950348526 % 3.998 %   100 bps 100.000 Gbps   3.99827950348527 bps 3.998 Gbps 
Ostrava → Karviná  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Karviná → Ostrava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Opava → Ostrava  0.648803037967095 % 0.649 %   10 bps 10.000 Gbps   64.8803037967095 bps 64.880 Mbps 
Ostrava → Opava  0.584697190283073 % 0.585 %   10 bps 10.000 Gbps   58.4697190283073 bps 58.470 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.432300058631261 % 0.432 %   10 bps 10.000 Gbps   43.2300058631261 bps 43.230 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.81545091099432 % 1.815 %   10 bps 10.000 Gbps   181.545091099432 bps 181.545 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.57300995290847 % 2.573 %   10 bps 10.000 Gbps   257.300995290847 bps 257.301 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.62961411396492 % 0.630 %   10 bps 10.000 Gbps   62.961411396492 bps 62.961 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.08414514783359 % 1.084 %   10 bps 10.000 Gbps   108.414514783359 bps 108.415 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0266512041952664 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.66512041952664 bps 2.665 Mbps 
Praha → Plzeň  2.80179014479326 % 2.802 %   100 bps 100.000 Gbps   2.80179014479327 bps 2.802 Gbps 
Plzeň → Praha  3.86059255819434 % 3.861 %   100 bps 100.000 Gbps   3.86059255819434 bps 3.861 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.735952282396451 % 0.736 %   10 bps 10.000 Gbps   73.5952282396451 bps 73.595 Mbps 
AMS-IX → Praha  8.51695125389709 % 8.517 %   10 bps 10.000 Gbps   851.695125389708 bps 851.695 Mbps 
Praha → Brno  9.06063795666133 % 9.061 %   100 bps 100.000 Gbps   9.06063795666133 bps 9.061 Gbps 
Brno → Praha  6.15180359846659 % 6.152 %   100 bps 100.000 Gbps   6.15180359846659 bps 6.152 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.4683561022475 % 8.468 %   100 bps 100.000 Gbps   8.4683561022475 bps 8.468 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.63081440667254 % 5.631 %   100 bps 100.000 Gbps   5.63081440667254 bps 5.631 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.51131158785086 % 3.511 %   100 bps 100.000 Gbps   3.51131158785087 bps 3.511 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.377198403093 % 1.377 %   100 bps 100.000 Gbps   1.377198403093 bps 1.377 Gbps 
Praha → Liberec  0.172315594913623 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2315594913623 bps 17.232 Kbps 
Liberec → Praha  0.21661466591805 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.661466591805 bps 21.661 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.08496017622196 % 2.085 %   400 bps 400.000 Gbps   8.33984070488782 bps 8.340 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.744263168738264 % 0.744 %   400 bps 400.000 Gbps   2.97705267495305 bps 2.977 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172359172532064 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2359172532064 bps 17.236 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216498993050568 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6498993050568 bps 21.650 Kbps 
Poděbrady → Praha  0.725357586990963 % 0.725 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25357586990963 bps 7.254 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.04104357875168 % 3.041 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.4104357875168 bps 30.410 Mbps 
Public Internet → Praha  5.87015031522993 % 5.870 %   20 bps 20.000 Gbps   1.17403006304599 bps 1.174 Gbps 
Praha → Public Internet  5.24691144007579 % 5.247 %   20 bps 20.000 Gbps   1.04938228801516 bps 1.049 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.13663674454918 % 2.137 %   20 bps 20.000 Gbps   427.327348909836 bps 427.327 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.494645405460906 % 0.495 %   20 bps 20.000 Gbps   98.9290810921811 bps 98.929 Mbps 
Zlín → Brno  0.540226319030396 % 0.540 %   10 bps 10.000 Gbps   54.0226319030396 bps 54.023 Mbps 
Brno → Zlín  1.82776653833857 % 1.828 %   10 bps 10.000 Gbps   182.776653833857 bps 182.777 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.437526125659889 % 0.438 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.37526125659889 bps 4.375 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.34415941623439 % 1.344 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4415941623439 bps 13.442 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0184676048878898 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   184.676048878898 bps 184.676 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.81015649198957 % 3.810 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.1015649198957 bps 38.102 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.38439049497792 % 4.384 %   10 bps 10.000 Gbps   438.439049497792 bps 438.439 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.2867225855916 % 1.287 %   10 bps 10.000 Gbps   128.672258559159 bps 128.672 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.165585029455691 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5585029455691 bps 16.559 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205410162328236 % 0.205 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5410162328236 bps 20.541 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.75662632369691 % 1.757 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.5662632369691 bps 17.566 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.178519427325007 % 0.179 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.78519427325008 bps 1.785 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0212026065738587 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.12026065738588 bps 2.120 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0117476307219208 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.17476307219208 bps 1.175 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0941411771832615 % 0.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   941.411771832614 bps 941.412 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.236744572911166 % 0.237 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.36744572911166 bps 2.367 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   72.5289526339953 bps 72.529 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 9 00:10:33 2021