CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/8/9

Average load for period: 2021/08/09 00:00:00 - 2021/08/15 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/08/09 00:00:00 - 2021/08/15 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/8/9
ACONET->Brno  1.446%  Brno->ACONET  3.356%  Brno->Lednice  7.136%  Lednice->Brno  27.886%  Brno->SANET  1.774%  SANET->Brno  0.597%  Brno->Vyškov  7.448%  Vyškov->Brno  0.910%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.138%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.144%  České Budějovice->Plzeň  0.127e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.251%  Tábor->České Budějovice  0.119%  Brno->Jihlava  1.143%  Jihlava->Brno  1.593%  České Budějovice->Jihlava  2.256%  Jihlava->České Budějovice  0.289%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.186e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.701e-3 %  Jihlava->Telč  0.530%  Telč->Jihlava  0.605%  Hradec Králové->Liberec  2.018%  Liberec->Hradec Králové  0.510%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.244e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.229e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.403e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.331%  Olomouc->Brno  0.152%  Hradec Králové->Olomouc  0.435%  Olomouc->Hradec Králové  0.091%  Olomouc->Ostrava  2.549%  Ostrava->Olomouc  0.069%  Olomouc->Zlín  0.692%  Zlín->Olomouc  0.405e-3 %  Brno->Ostrava  5.931%  Ostrava->Brno  3.121%  Karviná->Ostrava : DOWN Ostrava->Karviná : DOWN Opava->Ostrava  0.673%  Ostrava->Opava  0.647%  Ostrava->Pionier  2.026%  Pionier->Ostrava  0.316%  Hradec Králové->Pardubice  2.224%  Pardubice->Hradec Králové  0.787%  Cheb->Plzeň  0.022%  Plzeň->Cheb  0.945%  Plzeň->Praha  5.610%  Praha->Plzeň  3.539%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  8.727%  Praha->AMS-IX  0.748%  Brno->Praha  5.904%  Praha->Brno  9.701%  České Budějovice->Praha  0.535%  Praha->České Budějovice  2.262%  GÉANT2->Praha  9.484%  Praha->GÉANT2  5.187%  Hradec Králové->Praha  2.441%  Praha->Hradec Králové  3.281%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.370e-3 %  Praha->Pardubice  1.810e-3 %  Poděbrady->Praha  0.844%  Praha->Poděbrady  3.562%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.585%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.970%  Most->Ústí nad
Labem  3.573e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.021%  Praha->Ústí nad
Labem  4.108%  Ústí nad
Labem->Praha  1.798%  Brno->Zlín  1.591%  Zlín->Brno  0.494%  NIX.cz->Praha  1.675%  Praha->NIX.cz  0.719%  Praha->Public Internet  5.483%  Public Internet->Praha  5.958% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/08/09 00:00:00 - 2021/08/15 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/08/09 00:00:00 - 2021/08/15 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  3.35635666147496 % 3.356 %   10 bps 10.000 Gbps   335.635666147497 bps 335.636 Mbps 
ACONET → Brno  1.4456568207086 % 1.446 %   10 bps 10.000 Gbps   144.56568207086 bps 144.566 Mbps 
Brno → Lednice  7.13634716247461 % 7.136 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.3634716247462 bps 71.363 Mbps 
Lednice → Brno  27.8861977020436 % 27.886 %   1000 bps 1000.000 Mbps   278.861977020436 bps 278.862 Mbps 
Brno → SANET  1.77379005126909 % 1.774 %   40 bps 40.000 Gbps   709.516020507638 bps 709.516 Mbps 
SANET → Brno  0.597425769437644 % 0.597 %   40 bps 40.000 Gbps   238.970307775058 bps 238.970 Mbps 
Vyškov → Brno  0.90969214197846 % 0.910 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.09692141978459 bps 9.097 Mbps 
Brno → Vyškov  7.44767792927669 % 7.448 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.4767792927668 bps 74.477 Mbps 
Brno → Jihlava  1.14293590792995 % 1.143 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14293590792995 bps 1.143 Gbps 
Jihlava → Brno  1.59274253144598 % 1.593 %   100 bps 100.000 Gbps   1.59274253144599 bps 1.593 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.185899855933446 % 0.186 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.85899855933446 bps 1.859 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.700929468255771 % 0.701 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.00929468255771 bps 7.009 Kbps 
Telč → Jihlava  0.605141311012671 % 0.605 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.0514131101267 bps 6.051 Mbps 
Jihlava → Telč  0.530359326270539 % 0.530 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.30359326270539 bps 5.304 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.288563552429706 % 0.289 %   20 bps 20.000 Gbps   57.7127104859413 bps 57.713 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  2.25642158798229 % 2.256 %   20 bps 20.000 Gbps   451.284317596459 bps 451.284 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.510236261647331 % 0.510 %   20 bps 20.000 Gbps   102.047252329466 bps 102.047 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.0176433389157 % 2.018 %   20 bps 20.000 Gbps   403.528667783141 bps 403.529 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.243790547149711 % 0.244 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.3790547149712 bps 24.379 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.228601378512796 % 0.229 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.8601378512795 bps 22.860 Kbps 
Děčín → Most  0.26091149548251 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6091149548251 bps 2.609 Kbps 
Most → Děčín  0.402799659854157 % 0.403 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.02799659854157 bps 4.028 Kbps 
Most → Plzeň  0.207916830650675 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07916830650675 bps 2.079 Kbps 
Plzeň → Most  0.105499047967582 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05499047967582 bps 1.055 Kbps 
Brno → Olomouc  0.330739240178125 % 0.331 %   100 bps 100.000 Gbps   330.739240178125 bps 330.739 Mbps 
Olomouc → Brno  0.152351716956028 % 0.152 %   100 bps 100.000 Gbps   152.351716956028 bps 152.352 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0909683499411397 % 0.091 %   100 bps 100.000 Gbps   90.9683499411398 bps 90.968 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.434689722894955 % 0.435 %   100 bps 100.000 Gbps   434.689722894955 bps 434.690 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0686883733715781 % 0.069 %   20 bps 20.000 Gbps   12.8443559698121 bps 12.844 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.54942750498636 % 2.549 %   20 bps 20.000 Gbps   493.233461221343 bps 493.233 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.405127464794867 % 0.405 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.5127464794866 bps 40.513 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.691586992866025 % 0.692 %   10 bps 10.000 Gbps   69.1586992866025 bps 69.159 Mbps 
Ostrava → Brno  3.12089942931899 % 3.121 %   100 bps 100.000 Gbps   3.12089942931899 bps 3.121 Gbps 
Brno → Ostrava  5.93136898901796 % 5.931 %   100 bps 100.000 Gbps   5.93136898901796 bps 5.931 Gbps 
Karviná → Ostrava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Karviná  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Opava → Ostrava  0.673234224624052 % 0.673 %   10 bps 10.000 Gbps   67.3234224624052 bps 67.323 Mbps 
Ostrava → Opava  0.646542696631491 % 0.647 %   10 bps 10.000 Gbps   64.6542696631491 bps 64.654 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.316424585629301 % 0.316 %   10 bps 10.000 Gbps   31.6424585629301 bps 31.642 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.0258774179326 % 2.026 %   10 bps 10.000 Gbps   202.58774179326 bps 202.588 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.787183518740795 % 0.787 %   10 bps 10.000 Gbps   78.7183518740795 bps 78.718 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.22373140341608 % 2.224 %   10 bps 10.000 Gbps   222.373140341608 bps 222.373 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0218122750791505 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.18122750791505 bps 2.181 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.944711041942354 % 0.945 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4711041942353 bps 94.471 Mbps 
Plzeň → Praha  5.61038878487537 % 5.610 %   100 bps 100.000 Gbps   5.61038878487537 bps 5.610 Gbps 
Praha → Plzeň  3.53937180403707 % 3.539 %   100 bps 100.000 Gbps   3.53937180403707 bps 3.539 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.748124209649448 % 0.748 %   10 bps 10.000 Gbps   74.8124209649449 bps 74.812 Mbps 
AMS-IX → Praha  8.72737288576958 % 8.727 %   10 bps 10.000 Gbps   872.737288576958 bps 872.737 Mbps 
Brno → Praha  5.90449851817833 % 5.904 %   100 bps 100.000 Gbps   5.90449851817833 bps 5.904 Gbps 
Praha → Brno  9.70140619211584 % 9.701 %   100 bps 100.000 Gbps   9.70140619211583 bps 9.701 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.48387447175746 % 9.484 %   100 bps 100.000 Gbps   9.48387447175746 bps 9.484 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.18728945887234 % 5.187 %   100 bps 100.000 Gbps   5.18728945887235 bps 5.187 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.44130244761014 % 2.441 %   100 bps 100.000 Gbps   2.44130244761014 bps 2.441 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.28070415471877 % 3.281 %   100 bps 100.000 Gbps   3.28070415471877 bps 3.281 Gbps 
Praha → Liberec  0.172077074869712 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2077074869712 bps 17.208 Kbps 
Liberec → Praha  0.216446679910398 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6446679910398 bps 21.645 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.67545380205731 % 1.675 %   400 bps 400.000 Gbps   6.70181520822926 bps 6.702 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.718756093002489 % 0.719 %   400 bps 400.000 Gbps   2.87502437200995 bps 2.875 Gbps 
Pardubice → Praha  0.369649299624079 % 0.370 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.964929962408 bps 36.965 Kbps 
Praha → Pardubice  1.80959568534622 % 1.810 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   180.959568534622 bps 180.960 Kbps 
Poděbrady → Praha  0.843602490399689 % 0.844 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.43602490399689 bps 8.436 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.56229220997535 % 3.562 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.6229220997536 bps 35.623 Mbps 
Praha → Public Internet  5.4829543778251 % 5.483 %   20 bps 20.000 Gbps   1.09659087556502 bps 1.097 Gbps 
Public Internet → Praha  5.95813372383726 % 5.958 %   20 bps 20.000 Gbps   1.19162674476745 bps 1.192 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.26241085243527 % 2.262 %   20 bps 20.000 Gbps   452.482138015937 bps 452.482 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.535430500586241 % 0.535 %   20 bps 20.000 Gbps   107.086071182833 bps 107.086 Mbps 
Brno → Zlín  1.59106984323356 % 1.591 %   10 bps 10.000 Gbps   159.106984323356 bps 159.107 Mbps 
Zlín → Brno  0.4942203405916 % 0.494 %   10 bps 10.000 Gbps   49.42203405916 bps 49.422 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.58505603809584 % 0.585 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.8505603809584 bps 5.851 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.97048451916233 % 1.970 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.7048451916233 bps 19.705 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0209229338979639 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   209.229338979639 bps 209.229 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.57297733214322 % 3.573 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.7297733214321 bps 35.730 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.10809952947859 % 4.108 %   10 bps 10.000 Gbps   410.809952947859 bps 410.810 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.79829244358742 % 1.798 %   10 bps 10.000 Gbps   179.829244358742 bps 179.829 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.13815543236397 % 2.138 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.3815543236397 bps 21.382 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.144129041714442 % 0.144 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.44129041714442 bps 1.441 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.127014999628935 % 0.127 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   12.7014999628935 bps 12.701 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.10077983487613 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.077983487613 bps 10.078 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.250568174720578 % 0.251 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.50568174720578 bps 2.506 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.119423747125113 % 0.119 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.19423747125113 bps 1.194 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   76.4412460916618 bps 76.441 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 16 00:10:11 2021