CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/8/23

Average load for period: 2021/08/23 00:00:00 - 2021/08/29 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/08/23 00:00:00 - 2021/08/29 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/8/23
ACONET->Brno  2.144%  Brno->ACONET  3.551%  Brno->Lednice  6.803%  Lednice->Brno  28.598%  Brno->SANET  2.225%  SANET->Brno  0.799%  Brno->Vyškov  7.633%  Vyškov->Brno  1.112%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.298%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.131%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.415%  Tábor->České Budějovice  0.226%  Brno->Jihlava  1.133%  Jihlava->Brno  1.470%  České Budějovice->Jihlava  0.527%  Jihlava->České Budějovice  0.050%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.308e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.655e-3 %  Jihlava->Telč  0.397%  Telč->Jihlava  0.166%  Hradec Králové->Liberec  2.321%  Liberec->Hradec Králové  0.639%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.448e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.266e-3 %  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.404e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.111e-3 %  Brno->Olomouc  0.404%  Olomouc->Brno  0.131%  Hradec Králové->Olomouc  0.475%  Olomouc->Hradec Králové  0.124%  Olomouc->Ostrava  2.568%  Ostrava->Olomouc  0.164%  Olomouc->Zlín  0.700%  Zlín->Olomouc  0.589e-3 %  Brno->Ostrava  4.134%  Ostrava->Brno  3.015%  Karviná->Ostrava  0.702%  Ostrava->Karviná  0.669%  Opava->Ostrava  0.702%  Ostrava->Opava  0.669%  Ostrava->Pionier  2.651%  Pionier->Ostrava  0.269%  Hradec Králové->Pardubice  2.786%  Pardubice->Hradec Králové  0.761%  Cheb->Plzeň  0.034%  Plzeň->Cheb  1.129%  Plzeň->Praha  2.648%  Praha->Plzeň  5.878%  AMS-IX->Praha  14.611%  Praha->AMS-IX  0.555%  Brno->Praha  6.670%  Praha->Brno  7.454%  České Budějovice->Praha  0.519%  Praha->České Budějovice  1.777%  GÉANT2->Praha  7.905%  Praha->GÉANT2  5.931%  Hradec Králové->Praha  4.941%  Praha->Hradec Králové  4.059%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  0.919%  Praha->Poděbrady  3.966%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.287%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.454%  Most->Ústí nad
Labem  2.553e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  5.769e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.380%  Ústí nad
Labem->Praha  0.883%  Brno->Zlín  1.687%  Zlín->Brno  1.173%  NIX.cz->Praha  1.884%  Praha->NIX.cz  0.801%  Praha->Public Internet  5.495%  Public Internet->Praha  5.742% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/08/23 00:00:00 - 2021/08/29 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/08/23 00:00:00 - 2021/08/29 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.14415503314029 % 2.144 %   10 bps 10.000 Gbps   214.415503314029 bps 214.416 Mbps 
Brno → ACONET  3.55071531549663 % 3.551 %   10 bps 10.000 Gbps   355.071531549663 bps 355.072 Mbps 
Brno → Lednice  6.80329045587427 % 6.803 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.0329045587427 bps 68.033 Mbps 
Lednice → Brno  28.5977486672086 % 28.598 %   1000 bps 1000.000 Mbps   285.977486672086 bps 285.977 Mbps 
SANET → Brno  0.798938576691032 % 0.799 %   40 bps 40.000 Gbps   319.575430676413 bps 319.575 Mbps 
Brno → SANET  2.22468051615124 % 2.225 %   40 bps 40.000 Gbps   889.872206460497 bps 889.872 Mbps 
Vyškov → Brno  1.1121932669273 % 1.112 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.121932669273 bps 11.122 Mbps 
Brno → Vyškov  7.63347919353745 % 7.633 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.3347919353746 bps 76.335 Mbps 
Brno → Jihlava  1.13334348964149 % 1.133 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1333434896415 bps 1.133 Gbps 
Jihlava → Brno  1.4703489004795 % 1.470 %   100 bps 100.000 Gbps   1.4703489004795 bps 1.470 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.655088724804397 % 0.655 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.55088724804398 bps 6.551 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.308065880566405 % 0.308 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.08065880566405 bps 3.081 Kbps 
Jihlava → Telč  0.396658301529328 % 0.397 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.96658301529328 bps 3.967 Mbps 
Telč → Jihlava  0.166445480945054 % 0.166 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.66445480945053 bps 1.664 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.527495757714528 % 0.527 %   20 bps 20.000 Gbps   105.499151542906 bps 105.499 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.05030706958445 % 0.050 %   20 bps 20.000 Gbps   10.06141391689 bps 10.061 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.639229368895636 % 0.639 %   20 bps 20.000 Gbps   127.845873779127 bps 127.846 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.32061807156584 % 2.321 %   20 bps 20.000 Gbps   464.123614313168 bps 464.124 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.448465509730015 % 0.448 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   44.8465509730015 bps 44.847 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.266059842271169 % 0.266 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.6059842271169 bps 26.606 Kbps 
Most → Děčín  0.403840425641833 % 0.404 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.03840425641832 bps 4.038 Kbps 
Děčín → Most  0.26305683638614 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6305683638614 bps 2.631 Kbps 
Most → Plzeň  0.207935521140676 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07935521140677 bps 2.079 Kbps 
Plzeň → Most  0.110518563672916 % 0.111 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.10518563672916 bps 1.105 Kbps 
Brno → Olomouc  0.404158776000407 % 0.404 %   100 bps 100.000 Gbps   404.158776000407 bps 404.159 Mbps 
Olomouc → Brno  0.13082276986986 % 0.131 %   100 bps 100.000 Gbps   130.822769869861 bps 130.823 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.123838724711151 % 0.124 %   100 bps 100.000 Gbps   123.838724711151 bps 123.839 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.474709331674271 % 0.475 %   100 bps 100.000 Gbps   474.709331674271 bps 474.709 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.56751931789053 % 2.568 %   20 bps 20.000 Gbps   496.988528180319 bps 496.989 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.16385227437412 % 0.164 %   20 bps 20.000 Gbps   32.7664120517356 bps 32.766 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.589261534402797 % 0.589 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   58.9261534402797 bps 58.926 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.699654532373857 % 0.700 %   10 bps 10.000 Gbps   69.9654532373856 bps 69.965 Mbps 
Ostrava → Brno  3.01498204261962 % 3.015 %   100 bps 100.000 Gbps   3.01498204261962 bps 3.015 Gbps 
Brno → Ostrava  4.13417644722948 % 4.134 %   100 bps 100.000 Gbps   4.13417644722948 bps 4.134 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.702157170303885 % 0.702 %   10 bps 10.000 Gbps   70.2157170303885 bps 70.216 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.668951051779003 % 0.669 %   10 bps 10.000 Gbps   66.8951051779004 bps 66.895 Mbps 
Ostrava → Opava  0.668951051779004 % 0.669 %   10 bps 10.000 Gbps   66.8951051779004 bps 66.895 Mbps 
Opava → Ostrava  0.702157170303886 % 0.702 %   10 bps 10.000 Gbps   70.2157170303885 bps 70.216 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.65071135443628 % 2.651 %   10 bps 10.000 Gbps   265.071135443628 bps 265.071 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.269370324749623 % 0.269 %   10 bps 10.000 Gbps   26.9370324749623 bps 26.937 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.760844893844907 % 0.761 %   10 bps 10.000 Gbps   76.0844893844907 bps 76.084 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.78594295605583 % 2.786 %   10 bps 10.000 Gbps   278.594295605583 bps 278.594 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0341196017303045 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.41196017303045 bps 3.412 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.12880285122376 % 1.129 %   10 bps 10.000 Gbps   112.880285122376 bps 112.880 Mbps 
Praha → Plzeň  5.87791282777359 % 5.878 %   100 bps 100.000 Gbps   5.8779128277736 bps 5.878 Gbps 
Plzeň → Praha  2.64791186493005 % 2.648 %   100 bps 100.000 Gbps   2.64791186493005 bps 2.648 Gbps 
AMS-IX → Praha  14.6108194747097 % 14.611 %   10 bps 10.000 Gbps   1.46108194747097 bps 1.461 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.555265406533771 % 0.555 %   10 bps 10.000 Gbps   55.5265406533771 bps 55.527 Mbps 
Praha → Brno  7.45422873514322 % 7.454 %   100 bps 100.000 Gbps   7.45422873514321 bps 7.454 Gbps 
Brno → Praha  6.67016232453947 % 6.670 %   100 bps 100.000 Gbps   6.67016232453947 bps 6.670 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.90531054848754 % 7.905 %   100 bps 100.000 Gbps   7.90531054848754 bps 7.905 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.9306523471619 % 5.931 %   100 bps 100.000 Gbps   5.9306523471619 bps 5.931 Gbps 
Hradec Králové → Praha  4.94116884740831 % 4.941 %   100 bps 100.000 Gbps   4.9411688474083 bps 4.941 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.05899102678706 % 4.059 %   100 bps 100.000 Gbps   4.05899102678706 bps 4.059 Gbps 
Praha → Liberec  0.172287023191013 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2287023191013 bps 17.229 Kbps 
Liberec → Praha  0.21650169937404 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6501699374041 bps 21.650 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.801339899675038 % 0.801 %   400 bps 400.000 Gbps   3.20535959870015 bps 3.205 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.88411986618065 % 1.884 %   400 bps 400.000 Gbps   7.53647946472262 bps 7.536 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216413918334215 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6413918334215 bps 21.641 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172389324976433 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2389324976433 bps 17.239 Kbps 
Poděbrady → Praha  0.919376997550798 % 0.919 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.19376997550799 bps 9.194 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.96550837161575 % 3.966 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.6550837161575 bps 39.655 Mbps 
Praha → Public Internet  5.4949113934594 % 5.495 %   20 bps 20.000 Gbps   1.09898227869188 bps 1.099 Gbps 
Public Internet → Praha  5.74156471933295 % 5.742 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14831294386659 bps 1.148 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.77719002443855 % 1.777 %   20 bps 20.000 Gbps   355.438004887711 bps 355.438 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.518691211963667 % 0.519 %   20 bps 20.000 Gbps   103.738242392733 bps 103.738 Mbps 
Zlín → Brno  1.17264427796868 % 1.173 %   10 bps 10.000 Gbps   117.264427796868 bps 117.264 Mbps 
Brno → Zlín  1.6870706942499 % 1.687 %   10 bps 10.000 Gbps   168.70706942499 bps 168.707 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.45412306954029 % 1.454 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.5412306954029 bps 14.541 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.287100367901558 % 0.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.87100367901558 bps 2.871 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  5.76926891050989 % 5.769 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.6926891050989 bps 57.693 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.55299733161709 % 2.553 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.5299733161709 bps 25.530 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.883070913038296 % 0.883 %   10 bps 10.000 Gbps   88.3070913038296 bps 88.307 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.3802915092858 % 4.380 %   10 bps 10.000 Gbps   438.02915092858 bps 438.029 Mbps 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.29827029684634 % 1.298 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.9827029684635 bps 12.983 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.130646702820947 % 0.131 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30646702820946 bps 1.306 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100134540798609 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0134540798609 bps 10.013 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100793100803358 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0793100803357 bps 10.079 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.414762672588765 % 0.415 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.14762672588765 bps 4.148 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.225917696585383 % 0.226 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.25917696585383 bps 2.259 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   76.807717880726 bps 76.808 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 30 00:10:05 2021