CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/8/30

Average load for period: 2021/08/30 00:00:00 - 2021/09/05 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/08/30 00:00:00 - 2021/09/05 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/8/30
ACONET->Brno  1.899%  Brno->ACONET  5.537%  Brno->Lednice  6.774%  Lednice->Brno  28.101%  Brno->SANET  2.128%  SANET->Brno  0.775%  Brno->Vyškov  7.543%  Vyškov->Brno  0.939%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.011%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.094%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.532%  Tábor->České Budějovice  0.378%  Brno->Jihlava  1.578%  Jihlava->Brno  1.287%  České Budějovice->Jihlava  0.700%  Jihlava->České Budějovice  0.107%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.183e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.627e-3 %  Jihlava->Telč  0.450%  Telč->Jihlava  0.393%  Hradec Králové->Liberec  2.525%  Liberec->Hradec Králové  0.688%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.665e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.336e-3 %  Děčín->Most  0.265e-3 %  Most->Děčín  0.407e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.116e-3 %  Brno->Olomouc  0.581%  Olomouc->Brno  0.156%  Hradec Králové->Olomouc  0.484%  Olomouc->Hradec Králové  0.235%  Olomouc->Ostrava  3.049%  Ostrava->Olomouc  0.118%  Olomouc->Zlín  0.672%  Zlín->Olomouc  0.584e-3 %  Brno->Ostrava  4.419%  Ostrava->Brno  3.151%  Karviná->Ostrava  0.657%  Ostrava->Karviná  0.727%  Opava->Ostrava  0.657%  Ostrava->Opava  0.727%  Ostrava->Pionier  2.457%  Pionier->Ostrava  0.318%  Hradec Králové->Pardubice  2.879%  Pardubice->Hradec Králové  0.749%  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  1.006%  Plzeň->Praha  4.089%  Praha->Plzeň  5.652%  AMS-IX->Praha  12.405%  Praha->AMS-IX  0.545%  Brno->Praha  7.033%  Praha->Brno  9.464%  České Budějovice->Praha  0.639%  Praha->České Budějovice  2.034%  GÉANT2->Praha  7.298%  Praha->GÉANT2  5.740%  Hradec Králové->Praha  5.316%  Praha->Hradec Králové  5.182%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.303%  Praha->Poděbrady  5.283%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.238%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.200%  Most->Ústí nad
Labem  0.014%  Ústí nad
Labem->Most  0.278%  Praha->Ústí nad
Labem  4.452%  Ústí nad
Labem->Praha  1.703%  Brno->Zlín  1.773%  Zlín->Brno  0.996%  NIX.cz->Praha  2.007%  Praha->NIX.cz  0.796%  Praha->Public Internet  7.702%  Public Internet->Praha  6.156% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/08/30 00:00:00 - 2021/09/05 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/08/30 00:00:00 - 2021/09/05 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  5.53674361655773 % 5.537 %   10 bps 10.000 Gbps   553.674361655773 bps 553.674 Mbps 
ACONET → Brno  1.89926117047975 % 1.899 %   10 bps 10.000 Gbps   189.926117047975 bps 189.926 Mbps 
Brno → Lednice  6.77414571115476 % 6.774 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.7414571115476 bps 67.741 Mbps 
Lednice → Brno  28.1012387996943 % 28.101 %   1000 bps 1000.000 Mbps   281.012387996943 bps 281.012 Mbps 
Brno → SANET  2.12836637376063 % 2.128 %   40 bps 40.000 Gbps   851.34654950425 bps 851.347 Mbps 
SANET → Brno  0.774746167465818 % 0.775 %   40 bps 40.000 Gbps   309.898466986327 bps 309.898 Mbps 
Brno → Vyškov  7.54309634281923 % 7.543 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.4309634281923 bps 75.431 Mbps 
Vyškov → Brno  0.938923329872717 % 0.939 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.38923329872717 bps 9.389 Mbps 
Jihlava → Brno  1.28737116450686 % 1.287 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28737116450686 bps 1.287 Gbps 
Brno → Jihlava  1.57833936043418 % 1.578 %   100 bps 100.000 Gbps   1.57833936043418 bps 1.578 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.183098521471937 % 0.183 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.83098521471936 bps 1.831 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.626988753466694 % 0.627 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.26988753466695 bps 6.270 Kbps 
Telč → Jihlava  0.392696457354779 % 0.393 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.92696457354778 bps 3.927 Mbps 
Jihlava → Telč  0.450273180460477 % 0.450 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.50273180460476 bps 4.503 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.106722189985926 % 0.107 %   20 bps 20.000 Gbps   21.3444379971852 bps 21.344 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.699729933716965 % 0.700 %   20 bps 20.000 Gbps   139.945986743393 bps 139.946 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.5247877370064 % 2.525 %   20 bps 20.000 Gbps   504.95754740128 bps 504.958 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.687548551437798 % 0.688 %   20 bps 20.000 Gbps   137.50971028756 bps 137.510 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.665362041975413 % 0.665 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   66.5362041975413 bps 66.536 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.336353908787449 % 0.336 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   33.6353908787448 bps 33.635 Kbps 
Most → Děčín  0.407106355406393 % 0.407 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.07106355406393 bps 4.071 Kbps 
Děčín → Most  0.26474612199201 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6474612199201 bps 2.647 Kbps 
Plzeň → Most  0.115665404855136 % 0.116 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.15665404855136 bps 1.157 Kbps 
Most → Plzeň  0.207858184765094 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07858184765094 bps 2.079 Kbps 
Brno → Olomouc  0.581009244273851 % 0.581 %   100 bps 100.000 Gbps   581.00924427385 bps 581.009 Mbps 
Olomouc → Brno  0.155663965243263 % 0.156 %   100 bps 100.000 Gbps   155.663965243263 bps 155.664 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.483593532492418 % 0.484 %   100 bps 100.000 Gbps   483.593532492418 bps 483.594 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.234947158815415 % 0.235 %   100 bps 100.000 Gbps   234.947158815415 bps 234.947 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.117624778711141 % 0.118 %   20 bps 20.000 Gbps   23.5249557422282 bps 23.525 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.04896197080757 % 3.049 %   20 bps 20.000 Gbps   599.603770354806 bps 599.604 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.583869182313121 % 0.584 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   58.3869182313121 bps 58.387 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.672286945893367 % 0.672 %   10 bps 10.000 Gbps   67.2286945893367 bps 67.229 Mbps 
Brno → Ostrava  4.41865296438425 % 4.419 %   100 bps 100.000 Gbps   4.41865296438425 bps 4.419 Gbps 
Ostrava → Brno  3.15146805830709 % 3.151 %   100 bps 100.000 Gbps   3.15146805830709 bps 3.151 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.727162165692006 % 0.727 %   10 bps 10.000 Gbps   72.7162165692006 bps 72.716 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.657120294474867 % 0.657 %   10 bps 10.000 Gbps   65.7120294474867 bps 65.712 Mbps 
Ostrava → Opava  0.727162165692006 % 0.727 %   10 bps 10.000 Gbps   72.7162165692006 bps 72.716 Mbps 
Opava → Ostrava  0.657120294474867 % 0.657 %   10 bps 10.000 Gbps   65.7120294474866 bps 65.712 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.45734927033255 % 2.457 %   10 bps 10.000 Gbps   245.734927033255 bps 245.735 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.31762140469441 % 0.318 %   10 bps 10.000 Gbps   31.762140469441 bps 31.762 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.87873817567233 % 2.879 %   10 bps 10.000 Gbps   287.873817567233 bps 287.874 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.749064241284581 % 0.749 %   10 bps 10.000 Gbps   74.9064241284582 bps 74.906 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0326664957234378 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.26664957234378 bps 3.267 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.00589259187554 % 1.006 %   10 bps 10.000 Gbps   100.589259187554 bps 100.589 Mbps 
Plzeň → Praha  4.0893810303984 % 4.089 %   100 bps 100.000 Gbps   4.0893810303984 bps 4.089 Gbps 
Praha → Plzeň  5.65201578705641 % 5.652 %   100 bps 100.000 Gbps   5.65201578705641 bps 5.652 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.545474612019702 % 0.545 %   10 bps 10.000 Gbps   54.5474612019702 bps 54.547 Mbps 
AMS-IX → Praha  12.4051078084619 % 12.405 %   10 bps 10.000 Gbps   1.24051078084619 bps 1.241 Gbps 
Brno → Praha  7.03321209324899 % 7.033 %   100 bps 100.000 Gbps   7.03321209324899 bps 7.033 Gbps 
Praha → Brno  9.46384988533369 % 9.464 %   100 bps 100.000 Gbps   9.46384988533369 bps 9.464 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.74040139213006 % 5.740 %   100 bps 100.000 Gbps   5.74040139213006 bps 5.740 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.29777658617102 % 7.298 %   100 bps 100.000 Gbps   7.29777658617103 bps 7.298 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.1823907102842 % 5.182 %   100 bps 100.000 Gbps   5.18239071028421 bps 5.182 Gbps 
Hradec Králové → Praha  5.31636260786744 % 5.316 %   100 bps 100.000 Gbps   5.31636260786744 bps 5.316 Gbps 
Praha → Liberec  0.172712515297742 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2712515297742 bps 17.271 Kbps 
Liberec → Praha  0.216583303980583 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6583303980583 bps 21.658 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.00686681635122 % 2.007 %   400 bps 400.000 Gbps   8.02746726540489 bps 8.027 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.795925574925045 % 0.796 %   400 bps 400.000 Gbps   3.18370229970018 bps 3.184 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172577543162598 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2577543162598 bps 17.258 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216526848594766 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6526848594766 bps 21.653 Kbps 
Praha → Poděbrady  5.28313615745762 % 5.283 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.8313615745762 bps 52.831 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.30253744153443 % 1.303 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.0253744153443 bps 13.025 Mbps 
Public Internet → Praha  6.15594452335429 % 6.156 %   20 bps 20.000 Gbps   1.23118890467086 bps 1.231 Gbps 
Praha → Public Internet  7.70212234299025 % 7.702 %   20 bps 20.000 Gbps   1.54042446859805 bps 1.540 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.03439843938905 % 2.034 %   20 bps 20.000 Gbps   406.879687877811 bps 406.880 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.638573247871301 % 0.639 %   20 bps 20.000 Gbps   127.71464957426 bps 127.715 Mbps 
Zlín → Brno  0.995694676330326 % 0.996 %   10 bps 10.000 Gbps   99.5694676330326 bps 99.569 Mbps 
Brno → Zlín  1.77279985439351 % 1.773 %   10 bps 10.000 Gbps   177.279985439351 bps 177.280 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.238140395252644 % 0.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.38140395252644 bps 2.381 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.20023606047336 % 1.200 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.0023606047336 bps 12.002 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.277567776242592 % 0.278 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.77567776242592 bps 2.776 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0136232621460523 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   136.232621460523 bps 136.233 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.45212899937878 % 4.452 %   10 bps 10.000 Gbps   445.212899937879 bps 445.213 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.7026488287921 % 1.703 %   10 bps 10.000 Gbps   170.26488287921 bps 170.265 Mbps 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.01136866545631 % 1.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1136866545631 bps 10.114 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0944425389957847 % 0.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   944.425389957848 bps 944.425 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100838355070162 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0838355070162 bps 10.084 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100133399406587 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0133399406587 bps 10.013 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.377632099886139 % 0.378 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.77632099886139 bps 3.776 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.532333026391945 % 0.532 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.32333026391945 bps 5.323 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   83.3367370658082 bps 83.337 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 6 00:07:52 2021