CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/9/6

Average load for period: 2021/09/06 00:00:00 - 2021/09/12 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/09/06 00:00:00 - 2021/09/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/9/6
ACONET->Brno  1.786%  Brno->ACONET  6.487%  Brno->Lednice  7.078%  Lednice->Brno  28.500%  Brno->SANET  2.986%  SANET->Brno  0.930%  Brno->Vyškov  5.733%  Vyškov->Brno  0.779%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.590%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.072%  České Budějovice->Plzeň  1.565e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.503e-3 %  České Budějovice->Tábor  1.472%  Tábor->České Budějovice  1.392%  Brno->Jihlava  1.575%  Jihlava->Brno  1.054%  České Budějovice->Jihlava  0.746%  Jihlava->České Budějovice  0.065%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.186e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.579e-3 %  Jihlava->Telč  0.514%  Telč->Jihlava  0.105%  Hradec Králové->Liberec  2.601%  Liberec->Hradec Králové  0.699%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.875e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.301e-3 %  Děčín->Most  0.271e-3 %  Most->Děčín  0.413e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.134e-3 %  Brno->Olomouc  0.435%  Olomouc->Brno  0.168%  Hradec Králové->Olomouc  0.599%  Olomouc->Hradec Králové  0.147%  Olomouc->Ostrava  4.506%  Ostrava->Olomouc  0.174%  Olomouc->Zlín  0.844%  Zlín->Olomouc  0.694e-3 %  Brno->Ostrava  6.722%  Ostrava->Brno  4.581%  Karviná->Ostrava  0.645%  Ostrava->Karviná  0.645%  Opava->Ostrava  0.645%  Ostrava->Opava  0.645%  Ostrava->Pionier  2.329%  Pionier->Ostrava  0.415%  Hradec Králové->Pardubice  3.301%  Pardubice->Hradec Králové  0.971%  Cheb->Plzeň  0.026%  Plzeň->Cheb  1.129%  Plzeň->Praha  6.251%  Praha->Plzeň  8.201%  AMS-IX->Praha  14.187%  Praha->AMS-IX  0.622%  Brno->Praha  7.195%  Praha->Brno  12.261%  České Budějovice->Praha  1.493%  Praha->České Budějovice  2.016%  GÉANT2->Praha  7.871%  Praha->GÉANT2  4.497%  Hradec Králové->Praha  5.263%  Praha->Hradec Králové  5.576%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  2.469%  Praha->Poděbrady  15.016%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.290%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.317%  Most->Ústí nad
Labem  5.182e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.029%  Praha->Ústí nad
Labem  4.713%  Ústí nad
Labem->Praha  2.842%  Brno->Zlín  1.998%  Zlín->Brno  0.990%  NIX.cz->Praha  2.173%  Praha->NIX.cz  0.807%  Praha->Public Internet  6.434%  Public Internet->Praha  6.878% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/09/06 00:00:00 - 2021/09/12 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/09/06 00:00:00 - 2021/09/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.78626706341034 % 1.786 %   10 bps 10.000 Gbps   178.626706341034 bps 178.627 Mbps 
Brno → ACONET  6.48679731956803 % 6.487 %   10 bps 10.000 Gbps   648.679731956803 bps 648.680 Mbps 
Lednice → Brno  28.499702791262 % 28.500 %   1000 bps 1000.000 Mbps   284.99702791262 bps 284.997 Mbps 
Brno → Lednice  7.07801950796609 % 7.078 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.7801950796609 bps 70.780 Mbps 
SANET → Brno  0.930305520931083 % 0.930 %   40 bps 40.000 Gbps   372.122208372433 bps 372.122 Mbps 
Brno → SANET  2.98609506127952 % 2.986 %   40 bps 40.000 Gbps   1.1944380245118 bps 1.194 Gbps 
Brno → Vyškov  5.73346280396832 % 5.733 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.3346280396833 bps 57.335 Mbps 
Vyškov → Brno  0.778895881844337 % 0.779 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.78895881844336 bps 7.789 Mbps 
Brno → Jihlava  1.57462937738961 % 1.575 %   100 bps 100.000 Gbps   1.57462937738961 bps 1.575 Gbps 
Jihlava → Brno  1.05375714048523 % 1.054 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05375714048523 bps 1.054 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.578504228322725 % 0.579 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.78504228322725 bps 5.785 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.185976815574119 % 0.186 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.85976815574119 bps 1.860 Kbps 
Telč → Jihlava  0.105017645021839 % 0.105 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05017645021839 bps 1.050 Mbps 
Jihlava → Telč  0.513939565495197 % 0.514 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.13939565495197 bps 5.139 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.745709058462999 % 0.746 %   20 bps 20.000 Gbps   149.1418116926 bps 149.142 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0651252044435739 % 0.065 %   20 bps 20.000 Gbps   13.0250408887148 bps 13.025 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.60064793938545 % 2.601 %   20 bps 20.000 Gbps   520.12958787709 bps 520.130 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.69877847626276 % 0.699 %   20 bps 20.000 Gbps   139.755695252552 bps 139.756 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.875317642004993 % 0.875 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   87.5317642004993 bps 87.532 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.301396748727802 % 0.301 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.1396748727802 bps 30.140 Kbps 
Most → Děčín  0.412999545859179 % 0.413 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.12999545859179 bps 4.130 Kbps 
Děčín → Most  0.270990954434736 % 0.271 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.70990954434736 bps 2.710 Kbps 
Plzeň → Most  0.134160947068209 % 0.134 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.34160947068209 bps 1.342 Kbps 
Most → Plzeň  0.207881451203752 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07881451203752 bps 2.079 Kbps 
Brno → Olomouc  0.435146726299776 % 0.435 %   100 bps 100.000 Gbps   435.146726299776 bps 435.147 Mbps 
Olomouc → Brno  0.168343841542759 % 0.168 %   100 bps 100.000 Gbps   168.343841542759 bps 168.344 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.147166318761279 % 0.147 %   100 bps 100.000 Gbps   147.166318761279 bps 147.166 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.598900521133016 % 0.599 %   100 bps 100.000 Gbps   598.900521133015 bps 598.901 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.50590883162442 % 4.506 %   20 bps 20.000 Gbps   870.873787145161 bps 870.874 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.173749430392707 % 0.174 %   20 bps 20.000 Gbps   34.7498860785414 bps 34.750 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.844300720246806 % 0.844 %   10 bps 10.000 Gbps   84.4300720246807 bps 84.430 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.693540866139811 % 0.694 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   69.3540866139812 bps 69.354 Kbps 
Brno → Ostrava  6.72238823787438 % 6.722 %   100 bps 100.000 Gbps   6.72238823787438 bps 6.722 Gbps 
Ostrava → Brno  4.58079426101283 % 4.581 %   100 bps 100.000 Gbps   4.58079426101283 bps 4.581 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.64549505278519 % 0.645 %   10 bps 10.000 Gbps   64.549505278519 bps 64.550 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.644731111796098 % 0.645 %   10 bps 10.000 Gbps   64.4731111796098 bps 64.473 Mbps 
Ostrava → Opava  0.644731111796098 % 0.645 %   10 bps 10.000 Gbps   64.4731111796098 bps 64.473 Mbps 
Opava → Ostrava  0.64549505278519 % 0.645 %   10 bps 10.000 Gbps   64.549505278519 bps 64.550 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.32891399907093 % 2.329 %   10 bps 10.000 Gbps   232.891399907093 bps 232.891 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.415012847641578 % 0.415 %   10 bps 10.000 Gbps   41.5012847641578 bps 41.501 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.970508304608921 % 0.971 %   10 bps 10.000 Gbps   97.0508304608921 bps 97.051 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.30072594638712 % 3.301 %   10 bps 10.000 Gbps   330.072594638712 bps 330.073 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0258450731721026 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.58450731721026 bps 2.585 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.12869977296824 % 1.129 %   10 bps 10.000 Gbps   112.869977296824 bps 112.870 Mbps 
Plzeň → Praha  6.25108313368888 % 6.251 %   100 bps 100.000 Gbps   6.25108313368889 bps 6.251 Gbps 
Praha → Plzeň  8.20135859255925 % 8.201 %   100 bps 100.000 Gbps   8.20135859255926 bps 8.201 Gbps 
AMS-IX → Praha  14.1867100189981 % 14.187 %   10 bps 10.000 Gbps   1.4186710018998 bps 1.419 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.622116759973269 % 0.622 %   10 bps 10.000 Gbps   62.211675997327 bps 62.212 Mbps 
Praha → Brno  12.2612112638186 % 12.261 %   100 bps 100.000 Gbps   12.2612112638186 bps 12.261 Gbps 
Brno → Praha  7.19472699420787 % 7.195 %   100 bps 100.000 Gbps   7.19472699420787 bps 7.195 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.49685949446669 % 4.497 %   100 bps 100.000 Gbps   4.4968594944667 bps 4.497 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.87125386659985 % 7.871 %   100 bps 100.000 Gbps   7.87125386659984 bps 7.871 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.57587403038111 % 5.576 %   100 bps 100.000 Gbps   5.5758740303811 bps 5.576 Gbps 
Hradec Králové → Praha  5.26325032599709 % 5.263 %   100 bps 100.000 Gbps   5.26325032599709 bps 5.263 Gbps 
Praha → Liberec  0.172761941620406 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2761941620405 bps 17.276 Kbps 
Liberec → Praha  0.216622461858836 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6622461858836 bps 21.662 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.17332231416355 % 2.173 %   400 bps 400.000 Gbps   8.6932892566542 bps 8.693 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.806659339518629 % 0.807 %   400 bps 400.000 Gbps   3.22663735807451 bps 3.227 Gbps 
Pardubice → Praha  0.21660505841507 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.660505841507 bps 21.661 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172797312479098 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2797312479098 bps 17.280 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.4687423591638 % 2.469 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.687423591638 bps 24.687 Mbps 
Praha → Poděbrady  15.0161083522686 % 15.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   150.161083522686 bps 150.161 Mbps 
Praha → Public Internet  6.43355597724942 % 6.434 %   20 bps 20.000 Gbps   1.28671119544988 bps 1.287 Gbps 
Public Internet → Praha  6.8775619676211 % 6.878 %   20 bps 20.000 Gbps   1.37551239352422 bps 1.376 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.4931410074785 % 1.493 %   20 bps 20.000 Gbps   298.628201495699 bps 298.628 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.01559500428411 % 2.016 %   20 bps 20.000 Gbps   403.119000856822 bps 403.119 Mbps 
Brno → Zlín  1.9983182501463 % 1.998 %   10 bps 10.000 Gbps   199.831825014631 bps 199.832 Mbps 
Zlín → Brno  0.989592733716534 % 0.990 %   10 bps 10.000 Gbps   98.9592733716534 bps 98.959 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.289813998201897 % 0.290 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.89813998201897 bps 2.898 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.31664014231436 % 1.317 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1664014231436 bps 13.166 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.18241775344752 % 5.182 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.8241775344752 bps 51.824 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0294049184546724 % 0.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   294.049184546724 bps 294.049 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.84152255526386 % 2.842 %   10 bps 10.000 Gbps   284.152255526386 bps 284.152 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.71280621493934 % 4.713 %   10 bps 10.000 Gbps   471.280621493933 bps 471.281 Mbps 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.589621044420396 % 0.590 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.89621044420396 bps 5.896 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0719100599720156 % 0.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   719.100599720156 bps 719.101 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  1.56482536049157 % 1.565 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   156.482536049157 bps 156.483 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.503030644733265 % 0.503 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   50.3030644733265 bps 50.303 Kbps 
České Budějovice → Tábor  1.47152485823336 % 1.472 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.7152485823336 bps 14.715 Mbps 
Tábor → České Budějovice  1.39249626915104 % 1.392 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9249626915104 bps 13.925 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   96.1508309861179 bps 96.151 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 13 00:08:10 2021