CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/9/13

Average load for period: 2021/09/13 00:00:00 - 2021/09/19 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/09/13 00:00:00 - 2021/09/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/9/13
ACONET->Brno  2.054%  Brno->ACONET  6.803%  Brno->Lednice  7.673%  Lednice->Brno  28.360%  Brno->SANET  3.231%  SANET->Brno  0.998%  Brno->Vyškov  6.331%  Vyškov->Brno  0.764%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.408%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.036%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.438%  Tábor->České Budějovice  0.227%  Brno->Jihlava  1.399%  Jihlava->Brno  1.280%  České Budějovice->Jihlava  0.584%  Jihlava->České Budějovice  0.167%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.185e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.544e-3 %  Jihlava->Telč  0.714%  Telč->Jihlava  0.166%  Hradec Králové->Liberec  2.815%  Liberec->Hradec Králové  0.663%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.755e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.331e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.401e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.589%  Olomouc->Brno  0.227%  Hradec Králové->Olomouc  0.814%  Olomouc->Hradec Králové  0.182%  Olomouc->Ostrava  3.377%  Ostrava->Olomouc  1.203%  Olomouc->Zlín  1.278%  Zlín->Olomouc  0.500e-3 %  Brno->Ostrava  3.851%  Ostrava->Brno  3.336%  Karviná->Ostrava  0.719%  Ostrava->Karviná  0.783%  Opava->Ostrava  0.719%  Ostrava->Opava  0.783%  Ostrava->Pionier  2.359%  Pionier->Ostrava  0.425%  Hradec Králové->Pardubice  4.290%  Pardubice->Hradec Králové  1.132%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  1.137%  Plzeň->Praha  2.190%  Praha->Plzeň  4.203%  AMS-IX->Praha  16.320%  Praha->AMS-IX  0.645%  Brno->Praha  5.366%  Praha->Brno  10.691%  České Budějovice->Praha  0.589%  Praha->České Budějovice  1.838%  GÉANT2->Praha  6.815%  Praha->GÉANT2  5.407%  Hradec Králové->Praha  3.141%  Praha->Hradec Králové  5.749%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.491%  Praha->Poděbrady  17.989%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.644%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.606%  Most->Ústí nad
Labem  8.575e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.038%  Praha->Ústí nad
Labem  5.517%  Ústí nad
Labem->Praha  2.223%  Brno->Zlín  2.762%  Zlín->Brno  0.829%  NIX.cz->Praha  2.595%  Praha->NIX.cz  1.003%  Praha->Public Internet  6.354%  Public Internet->Praha  8.689% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/09/13 00:00:00 - 2021/09/19 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/09/13 00:00:00 - 2021/09/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.80252596679477 % 6.803 %   10 bps 10.000 Gbps   680.252596679479 bps 680.253 Mbps 
ACONET → Brno  2.05376841074971 % 2.054 %   10 bps 10.000 Gbps   205.376841074971 bps 205.377 Mbps 
Brno → Lednice  7.67294436779414 % 7.673 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.7294436779414 bps 76.729 Mbps 
Lednice → Brno  28.3600745123518 % 28.360 %   1000 bps 1000.000 Mbps   283.600745123517 bps 283.601 Mbps 
Brno → SANET  3.23143214902865 % 3.231 %   40 bps 40.000 Gbps   1.29257285961146 bps 1.293 Gbps 
SANET → Brno  0.997562454385927 % 0.998 %   40 bps 40.000 Gbps   399.024981754371 bps 399.025 Mbps 
Vyškov → Brno  0.763785474278164 % 0.764 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.63785474278164 bps 7.638 Mbps 
Brno → Vyškov  6.33074950793738 % 6.331 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.3074950793737 bps 63.307 Mbps 
Jihlava → Brno  1.28005022451641 % 1.280 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28005022451641 bps 1.280 Gbps 
Brno → Jihlava  1.39903362402548 % 1.399 %   100 bps 100.000 Gbps   1.39903362402548 bps 1.399 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.185006237002122 % 0.185 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.85006237002122 bps 1.850 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.543560382981257 % 0.544 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.43560382981258 bps 5.436 Kbps 
Jihlava → Telč  0.713898690915484 % 0.714 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.13898690915485 bps 7.139 Mbps 
Telč → Jihlava  0.166290546531609 % 0.166 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.66290546531609 bps 1.663 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.584034987498705 % 0.584 %   20 bps 20.000 Gbps   116.806997499741 bps 116.807 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.166650294362549 % 0.167 %   20 bps 20.000 Gbps   33.3300588725098 bps 33.330 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.81502184445104 % 2.815 %   20 bps 20.000 Gbps   563.004368890209 bps 563.004 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.663324360817208 % 0.663 %   20 bps 20.000 Gbps   132.664872163442 bps 132.665 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.755244796421376 % 0.755 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   75.5244796421376 bps 75.524 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.330953020137363 % 0.331 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   33.0953020137363 bps 33.095 Kbps 
Most → Děčín  0.400725093072366 % 0.401 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.00725093072366 bps 4.007 Kbps 
Děčín → Most  0.260624129599873 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60624129599873 bps 2.606 Kbps 
Most → Plzeň  0.207480246189166 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07480246189166 bps 2.075 Kbps 
Plzeň → Most  0.10530496306535 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05304963065349 bps 1.053 Kbps 
Brno → Olomouc  0.589352489514442 % 0.589 %   100 bps 100.000 Gbps   589.352489514443 bps 589.352 Mbps 
Olomouc → Brno  0.227080300019696 % 0.227 %   100 bps 100.000 Gbps   227.080300019696 bps 227.080 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.181937848024395 % 0.182 %   100 bps 100.000 Gbps   181.937848024395 bps 181.938 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.814145197448331 % 0.814 %   100 bps 100.000 Gbps   814.145197448331 bps 814.145 Mbps 
Ostrava → Olomouc  1.20302045884963 % 1.203 %   20 bps 20.000 Gbps   237.749825151069 bps 237.750 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.37662872338311 % 3.377 %   20 bps 20.000 Gbps   665.716983309022 bps 665.717 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.500164298713521 % 0.500 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   50.0164298713521 bps 50.016 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.27769074292106 % 1.278 %   10 bps 10.000 Gbps   127.769074292106 bps 127.769 Mbps 
Brno → Ostrava  3.85101827966247 % 3.851 %   100 bps 100.000 Gbps   3.85101827966247 bps 3.851 Gbps 
Ostrava → Brno  3.33636413063546 % 3.336 %   100 bps 100.000 Gbps   3.33636413063546 bps 3.336 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.783231441523643 % 0.783 %   10 bps 10.000 Gbps   78.3231441523644 bps 78.323 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.719124283478132 % 0.719 %   10 bps 10.000 Gbps   71.9124283478132 bps 71.912 Mbps 
Opava → Ostrava  0.719124283478132 % 0.719 %   10 bps 10.000 Gbps   71.9124283478132 bps 71.912 Mbps 
Ostrava → Opava  0.783231441523644 % 0.783 %   10 bps 10.000 Gbps   78.3231441523643 bps 78.323 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.425094196908875 % 0.425 %   10 bps 10.000 Gbps   42.5094196908875 bps 42.509 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.35895716109896 % 2.359 %   10 bps 10.000 Gbps   235.895716109896 bps 235.896 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.13181690385711 % 1.132 %   10 bps 10.000 Gbps   113.18169038571 bps 113.182 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.29025936268894 % 4.290 %   10 bps 10.000 Gbps   429.025936268895 bps 429.026 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0292132740728409 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.92132740728409 bps 2.921 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.13702028823407 % 1.137 %   10 bps 10.000 Gbps   113.702028823407 bps 113.702 Mbps 
Plzeň → Praha  2.18979736213552 % 2.190 %   100 bps 100.000 Gbps   2.18979736213551 bps 2.190 Gbps 
Praha → Plzeň  4.20288540428529 % 4.203 %   100 bps 100.000 Gbps   4.20288540428529 bps 4.203 Gbps 
AMS-IX → Praha  16.3202293979284 % 16.320 %   10 bps 10.000 Gbps   1.63202293979284 bps 1.632 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.645284738410807 % 0.645 %   10 bps 10.000 Gbps   64.5284738410807 bps 64.528 Mbps 
Brno → Praha  5.36574529290026 % 5.366 %   100 bps 100.000 Gbps   5.36574529290026 bps 5.366 Gbps 
Praha → Brno  10.6908543903892 % 10.691 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6908543903892 bps 10.691 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.81486011509462 % 6.815 %   100 bps 100.000 Gbps   6.81486011509462 bps 6.815 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.40734859931616 % 5.407 %   100 bps 100.000 Gbps   5.40734859931617 bps 5.407 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.14089011843802 % 3.141 %   100 bps 100.000 Gbps   3.14089011843801 bps 3.141 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.7493469577161 % 5.749 %   100 bps 100.000 Gbps   5.7493469577161 bps 5.749 Gbps 
Liberec → Praha  0.216639199882422 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6639199882422 bps 21.664 Kbps 
Praha → Liberec  0.172298709900932 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2298709900932 bps 17.230 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.00300245682436 % 1.003 %   400 bps 400.000 Gbps   4.01200982729742 bps 4.012 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.59525735009231 % 2.595 %   400 bps 400.000 Gbps   10.3810294003693 bps 10.381 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172346096201929 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2346096201929 bps 17.235 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216531919207362 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6531919207362 bps 21.653 Kbps 
Praha → Poděbrady  17.9887314998929 % 17.989 %   1000 bps 1000.000 Mbps   179.887314998929 bps 179.887 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.4906865758945 % 2.491 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.906865758945 bps 24.907 Mbps 
Praha → Public Internet  6.35367000379381 % 6.354 %   20 bps 20.000 Gbps   1.27073400075876 bps 1.271 Gbps 
Public Internet → Praha  8.68898668652947 % 8.689 %   20 bps 20.000 Gbps   1.73779733730589 bps 1.738 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.83847798299091 % 1.838 %   20 bps 20.000 Gbps   367.695596598182 bps 367.696 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.589124181949494 % 0.589 %   20 bps 20.000 Gbps   117.824836389899 bps 117.825 Mbps 
Zlín → Brno  0.828889250660982 % 0.829 %   10 bps 10.000 Gbps   82.8889250660982 bps 82.889 Mbps 
Brno → Zlín  2.76221372813391 % 2.762 %   10 bps 10.000 Gbps   276.221372813391 bps 276.221 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.60562344942661 % 1.606 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.0562344942661 bps 16.056 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.644327134248567 % 0.644 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.44327134248567 bps 6.443 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0380325046875501 % 0.038 %   1000 bps 1000.000 Mbps   380.325046875502 bps 380.325 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  8.5747622442314 % 8.575 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.747622442314 bps 85.748 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.22266825929445 % 2.223 %   10 bps 10.000 Gbps   222.266825929445 bps 222.267 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.5170800211509 % 5.517 %   10 bps 10.000 Gbps   551.70800211509 bps 551.708 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.408162706892078 % 0.408 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.08162706892078 bps 4.082 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0363283531560699 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   363.283531560698 bps 363.284 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100713653181267 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0713653181267 bps 10.071 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100079545357152 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0079545357152 bps 10.008 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.437856495261498 % 0.438 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.37856495261498 bps 4.379 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.226941673861491 % 0.227 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.26941673861491 bps 2.269 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   82.3286182020721 bps 82.329 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 20 00:08:06 2021