CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/9/20

Average load for period: 2021/09/20 00:00:00 - 2021/09/26 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/09/20 00:00:00 - 2021/09/26 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/9/20
ACONET->Brno  2.876%  Brno->ACONET  7.552%  Brno->Lednice  9.149%  Lednice->Brno  29.063%  Brno->SANET  5.306%  SANET->Brno  1.306%  Brno->Vyškov  6.910%  Vyškov->Brno  1.160%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.198%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.147%  České Budějovice->Plzeň  0.028%  Plzeň->České Budějovice  0.174%  České Budějovice->Tábor  0.366%  Tábor->České Budějovice  0.067%  Brno->Jihlava  2.762%  Jihlava->Brno  1.398%  České Budějovice->Jihlava  0.842%  Jihlava->České Budějovice  0.760%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.185e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.802e-3 %  Jihlava->Telč  0.510%  Telč->Jihlava  0.110%  Hradec Králové->Liberec  3.294%  Liberec->Hradec Králové  0.702%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.032%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.080%  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.400e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  0.748%  Olomouc->Brno  0.204%  Hradec Králové->Olomouc  1.171%  Olomouc->Hradec Králové  0.215%  Olomouc->Ostrava  3.243%  Ostrava->Olomouc  0.418%  Olomouc->Zlín  1.389%  Zlín->Olomouc  0.606e-3 %  Brno->Ostrava  3.552%  Ostrava->Brno  2.721%  Karviná->Ostrava  0.692%  Ostrava->Karviná  1.054%  Opava->Ostrava  0.692%  Ostrava->Opava  1.054%  Ostrava->Pionier  4.063%  Pionier->Ostrava  1.743%  Hradec Králové->Pardubice  5.037%  Pardubice->Hradec Králové  1.247%  Cheb->Plzeň  0.028%  Plzeň->Cheb  0.913%  Plzeň->Praha  2.243%  Praha->Plzeň  4.615%  AMS-IX->Praha  18.592%  Praha->AMS-IX  0.833%  Brno->Praha  5.729%  Praha->Brno  11.597%  České Budějovice->Praha  1.281%  Praha->České Budějovice  2.569%  GÉANT2->Praha  8.785%  Praha->GÉANT2  6.339%  Hradec Králové->Praha  3.994%  Praha->Hradec Králové  6.606%  Liberec->Praha  0.218e-3 %  Praha->Liberec  0.176e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.220%  Praha->Poděbrady  14.291%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.130%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.366%  Most->Ústí nad
Labem  7.280e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.102%  Praha->Ústí nad
Labem  6.369%  Ústí nad
Labem->Praha  2.289%  Brno->Zlín  3.067%  Zlín->Brno  0.806%  NIX.cz->Praha  3.067%  Praha->NIX.cz  1.083%  Praha->Public Internet  5.706%  Public Internet->Praha  10.730% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/09/20 00:00:00 - 2021/09/26 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/09/20 00:00:00 - 2021/09/26 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.55228487425588 % 7.552 %   10 bps 10.000 Gbps   755.228487425589 bps 755.228 Mbps 
ACONET → Brno  2.87555680975624 % 2.876 %   10 bps 10.000 Gbps   287.555680975624 bps 287.556 Mbps 
Brno → Lednice  9.14866345635363 % 9.149 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.4866345635362 bps 91.487 Mbps 
Lednice → Brno  29.0629276839377 % 29.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   290.629276839377 bps 290.629 Mbps 
Brno → SANET  5.30640040749609 % 5.306 %   40 bps 40.000 Gbps   2.12256016299843 bps 2.123 Gbps 
SANET → Brno  1.30620358287063 % 1.306 %   40 bps 40.000 Gbps   522.481433148252 bps 522.481 Mbps 
Vyškov → Brno  1.15970186990017 % 1.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5970186990017 bps 11.597 Mbps 
Brno → Vyškov  6.91010044031531 % 6.910 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.1010044031532 bps 69.101 Mbps 
Jihlava → Brno  1.39784448297207 % 1.398 %   100 bps 100.000 Gbps   1.35918263881757 bps 1.359 Gbps 
Brno → Jihlava  2.76195679992981 % 2.762 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49092271571744 bps 2.491 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.802457362202295 % 0.802 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.02457362202295 bps 8.025 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.185210659519067 % 0.185 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.85210659519067 bps 1.852 Kbps 
Telč → Jihlava  0.109581362967147 % 0.110 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09581362967147 bps 1.096 Mbps 
Jihlava → Telč  0.509516827292018 % 0.510 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.09516827292018 bps 5.095 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.759940568984979 % 0.760 %   20 bps 20.000 Gbps   151.988113796996 bps 151.988 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.841940603141849 % 0.842 %   20 bps 20.000 Gbps   168.38812062837 bps 168.388 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.702066384485768 % 0.702 %   20 bps 20.000 Gbps   140.413276897154 bps 140.413 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.29372204139568 % 3.294 %   20 bps 20.000 Gbps   658.744408279136 bps 658.744 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0800805405747002 % 0.080 %   10 bps 10.000 Gbps   8.00805405747002 bps 8.008 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.0322749474290284 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.22749474290283 bps 3.227 Mbps 
Most → Děčín  0.400238825978492 % 0.400 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.00238825978492 bps 4.002 Kbps 
Děčín → Most  0.259386176704794 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59386176704794 bps 2.594 Kbps 
Plzeň → Most  0.103308293930563 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03308293930563 bps 1.033 Kbps 
Most → Plzeň  0.206983571354533 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06983571354533 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.204160556668623 % 0.204 %   100 bps 100.000 Gbps   204.160556668623 bps 204.161 Mbps 
Brno → Olomouc  0.748265268902329 % 0.748 %   100 bps 100.000 Gbps   748.265268902329 bps 748.265 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.214800186520634 % 0.215 %   100 bps 100.000 Gbps   214.800186520634 bps 214.800 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.17079615179937 % 1.171 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17079615179937 bps 1.171 Gbps 
Olomouc → Ostrava  3.24278305482286 % 3.243 %   20 bps 20.000 Gbps   642.131711948097 bps 642.132 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.417794179286506 % 0.418 %   20 bps 20.000 Gbps   83.2474352720267 bps 83.247 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.38942259230958 % 1.389 %   10 bps 10.000 Gbps   138.942259230958 bps 138.942 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.606379451835187 % 0.606 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   60.6379451835186 bps 60.638 Kbps 
Brno → Ostrava  3.55173816686731 % 3.552 %   100 bps 100.000 Gbps   3.55173816686731 bps 3.552 Gbps 
Ostrava → Brno  2.72096042133776 % 2.721 %   100 bps 100.000 Gbps   2.72096042133776 bps 2.721 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.691723021711749 % 0.692 %   10 bps 10.000 Gbps   69.1723021711749 bps 69.172 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.05427254844014 % 1.054 %   10 bps 10.000 Gbps   105.427254844014 bps 105.427 Mbps 
Opava → Ostrava  0.691723021711748 % 0.692 %   10 bps 10.000 Gbps   69.1723021711749 bps 69.172 Mbps 
Ostrava → Opava  1.05427254844014 % 1.054 %   10 bps 10.000 Gbps   105.427254844014 bps 105.427 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.06288538226778 % 4.063 %   10 bps 10.000 Gbps   406.288538226778 bps 406.289 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.74324652794586 % 1.743 %   10 bps 10.000 Gbps   174.324652794586 bps 174.325 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.03706509203668 % 5.037 %   10 bps 10.000 Gbps   503.706509203667 bps 503.707 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.24746281190411 % 1.247 %   10 bps 10.000 Gbps   124.746281190411 bps 124.746 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0276894439608383 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.76894439608383 bps 2.769 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.912957965537519 % 0.913 %   10 bps 10.000 Gbps   91.2957965537519 bps 91.296 Mbps 
Praha → Plzeň  4.61452287738573 % 4.615 %   100 bps 100.000 Gbps   4.61452287738573 bps 4.615 Gbps 
Plzeň → Praha  2.24266840569497 % 2.243 %   100 bps 100.000 Gbps   2.24266840569497 bps 2.243 Gbps 
AMS-IX → Praha  18.5921578066516 % 18.592 %   10 bps 10.000 Gbps   1.85921578066516 bps 1.859 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.832764878741076 % 0.833 %   10 bps 10.000 Gbps   83.2764878741076 bps 83.276 Mbps 
Praha → Brno  11.5974803533527 % 11.597 %   100 bps 100.000 Gbps   11.5974803533527 bps 11.597 Gbps 
Brno → Praha  5.72858764635508 % 5.729 %   100 bps 100.000 Gbps   5.72858764635507 bps 5.729 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.78492124364202 % 8.785 %   100 bps 100.000 Gbps   8.78492124364202 bps 8.785 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.33924531975366 % 6.339 %   100 bps 100.000 Gbps   6.33924531975367 bps 6.339 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.99393129413702 % 3.994 %   100 bps 100.000 Gbps   3.99393129413701 bps 3.994 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.60626228123756 % 6.606 %   100 bps 100.000 Gbps   6.60626228123755 bps 6.606 Gbps 
Liberec → Praha  0.217552215178323 % 0.218 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.7552215178323 bps 21.755 Kbps 
Praha → Liberec  0.1756532038356 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.56532038356 bps 17.565 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.08346800452832 % 1.083 %   400 bps 400.000 Gbps   4.33387201811329 bps 4.334 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.06727663145348 % 3.067 %   400 bps 400.000 Gbps   12.2691065258139 bps 12.269 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172205714265159 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2205714265159 bps 17.221 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216444816916693 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6444816916694 bps 21.644 Kbps 
Praha → Poděbrady  14.2907848540614 % 14.291 %   1000 bps 1000.000 Mbps   142.907848540614 bps 142.908 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.21996212597396 % 2.220 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.1996212597396 bps 22.200 Mbps 
Praha → Public Internet  5.70566757665254 % 5.706 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14113351533051 bps 1.141 Gbps 
Public Internet → Praha  10.7300981104442 % 10.730 %   20 bps 20.000 Gbps   2.14601962208884 bps 2.146 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.28077136906875 % 1.281 %   20 bps 20.000 Gbps   256.15427381375 bps 256.154 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.56899386149901 % 2.569 %   20 bps 20.000 Gbps   513.798772299802 bps 513.799 Mbps 
Zlín → Brno  0.805605009603528 % 0.806 %   10 bps 10.000 Gbps   80.5605009603528 bps 80.561 Mbps 
Brno → Zlín  3.06699426830775 % 3.067 %   10 bps 10.000 Gbps   306.699426830776 bps 306.699 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.13033772493528 % 1.130 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.3033772493528 bps 11.303 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.3656386976962 % 2.366 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.656386976962 bps 23.656 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  7.28023575151603 % 7.280 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.8023575151603 bps 72.802 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.1017975925123 % 0.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.017975925123 bps 1.018 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.36928814702085 % 6.369 %   10 bps 10.000 Gbps   636.928814702085 bps 636.929 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.28861955891468 % 2.289 %   10 bps 10.000 Gbps   228.861955891468 bps 228.862 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.1981433752048 % 1.198 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.981433752048 bps 11.981 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.147167307441902 % 0.147 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.47167307441902 bps 1.472 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.174065576393758 % 0.174 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4065576393757 bps 17.407 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0278117627476254 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.78117627476254 bps 2.781 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0674866181717148 % 0.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   674.866181717148 bps 674.866 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.366243493304001 % 0.366 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.66243493304002 bps 3.662 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   94.2676191683319 bps 94.268 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 27 00:08:16 2021