CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/9/27

Average load for period: 2021/09/27 00:00:00 - 2021/10/03 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/09/27 00:00:00 - 2021/10/03 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/9/27
ACONET->Brno  2.220%  Brno->ACONET  8.454%  Brno->Lednice  9.375%  Lednice->Brno  29.889%  Brno->SANET  5.658%  SANET->Brno  1.398%  Brno->Vyškov  5.809%  Vyškov->Brno  1.318%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.686%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.198%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.279%  Tábor->České Budějovice  0.104%  Brno->Jihlava  2.803%  Jihlava->Brno  1.203%  České Budějovice->Jihlava  0.679%  Jihlava->České Budějovice  0.058%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.622e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.667e-3 %  Jihlava->Telč  0.396%  Telč->Jihlava  0.078%  Hradec Králové->Liberec  4.526%  Liberec->Hradec Králové  0.805%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.616e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.378e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.401e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.660%  Olomouc->Brno  0.159%  Hradec Králové->Olomouc  1.067%  Olomouc->Hradec Králové  0.208%  Olomouc->Ostrava  3.389%  Ostrava->Olomouc  0.047%  Olomouc->Zlín  1.158%  Zlín->Olomouc  0.752e-3 %  Brno->Ostrava  2.960%  Ostrava->Brno  2.133%  Karviná->Ostrava  0.622%  Ostrava->Karviná  1.085%  Opava->Ostrava  0.622%  Ostrava->Opava  1.085%  Ostrava->Pionier  2.865%  Pionier->Ostrava  2.367%  Hradec Králové->Pardubice  4.814%  Pardubice->Hradec Králové  1.176%  Cheb->Plzeň  0.031%  Plzeň->Cheb  1.095%  Plzeň->Praha  1.725%  Praha->Plzeň  3.973%  AMS-IX->Praha  19.958%  Praha->AMS-IX  0.815%  Brno->Praha  5.126%  Praha->Brno  10.774%  České Budějovice->Praha  0.669%  Praha->České Budějovice  2.744%  GÉANT2->Praha  8.398%  Praha->GÉANT2  7.531%  Hradec Králové->Praha  3.645%  Praha->Hradec Králové  7.022%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.134%  Praha->Poděbrady  15.756%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.577%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.704%  Most->Ústí nad
Labem  4.468e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.040%  Praha->Ústí nad
Labem  6.001%  Ústí nad
Labem->Praha  2.096%  Brno->Zlín  2.568%  Zlín->Brno  0.811%  NIX.cz->Praha  3.079%  Praha->NIX.cz  1.021%  Praha->Public Internet  5.667%  Public Internet->Praha  9.274% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/09/27 00:00:00 - 2021/10/03 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/09/27 00:00:00 - 2021/10/03 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.45406473938978 % 8.454 %   10 bps 10.000 Gbps   845.406473938978 bps 845.406 Mbps 
ACONET → Brno  2.22030116754108 % 2.220 %   10 bps 10.000 Gbps   222.030116754108 bps 222.030 Mbps 
Brno → Lednice  9.37462880225323 % 9.375 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.7462880225324 bps 93.746 Mbps 
Lednice → Brno  29.8885194168222 % 29.889 %   1000 bps 1000.000 Mbps   298.885194168222 bps 298.885 Mbps 
Brno → SANET  5.65807544993952 % 5.658 %   40 bps 40.000 Gbps   2.26323017997581 bps 2.263 Gbps 
SANET → Brno  1.39840422970281 % 1.398 %   40 bps 40.000 Gbps   559.361691881126 bps 559.362 Mbps 
Vyškov → Brno  1.31760330173622 % 1.318 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1760330173622 bps 13.176 Mbps 
Brno → Vyškov  5.80936891127441 % 5.809 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.093689112744 bps 58.094 Mbps 
Jihlava → Brno  1.20265909467723 % 1.203 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20265909467723 bps 1.203 Gbps 
Brno → Jihlava  2.8030946036985 % 2.803 %   100 bps 100.000 Gbps   2.8030946036985 bps 2.803 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.666608231595569 % 0.667 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.66608231595569 bps 6.666 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.621832373850192 % 0.622 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.21832373850192 bps 6.218 Kbps 
Jihlava → Telč  0.395533463835277 % 0.396 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.95533463835277 bps 3.955 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0775372641417909 % 0.078 %   1000 bps 1000.000 Mbps   775.372641417908 bps 775.373 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.679080194529561 % 0.679 %   20 bps 20.000 Gbps   135.816038905912 bps 135.816 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0579131835654401 % 0.058 %   20 bps 20.000 Gbps   11.582636713088 bps 11.583 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.804572684363625 % 0.805 %   20 bps 20.000 Gbps   160.914536872725 bps 160.915 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.52565631166066 % 4.526 %   20 bps 20.000 Gbps   905.131262332131 bps 905.131 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.61648015393288 % 1.616 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   161.648015393288 bps 161.648 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.378030737408478 % 0.378 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   37.8030737408478 bps 37.803 Kbps 
Děčín → Most  0.259685618512264 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59685618512264 bps 2.597 Kbps 
Most → Děčín  0.400809110468557 % 0.401 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.00809110468557 bps 4.008 Kbps 
Most → Plzeň  0.208461552787598 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.08461552787598 bps 2.085 Kbps 
Plzeň → Most  0.102381404823734 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02381404823734 bps 1.024 Kbps 
Olomouc → Brno  0.159436134342412 % 0.159 %   100 bps 100.000 Gbps   159.436134342412 bps 159.436 Mbps 
Brno → Olomouc  0.660358668849569 % 0.660 %   100 bps 100.000 Gbps   660.358668849569 bps 660.359 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.0672019663046 % 1.067 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0672019663046 bps 1.067 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.208176327013105 % 0.208 %   100 bps 100.000 Gbps   208.176327013105 bps 208.176 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0474531399185369 % 0.047 %   20 bps 20.000 Gbps   9.42642186630182 bps 9.426 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.38920565823056 % 3.389 %   20 bps 20.000 Gbps   666.445651409528 bps 666.446 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.751960726293127 % 0.752 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   75.1960726293128 bps 75.196 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.15820756889837 % 1.158 %   10 bps 10.000 Gbps   115.820756889837 bps 115.821 Mbps 
Ostrava → Brno  2.13299861308377 % 2.133 %   100 bps 100.000 Gbps   2.13299861308377 bps 2.133 Gbps 
Brno → Ostrava  2.9599210769543 % 2.960 %   100 bps 100.000 Gbps   2.95992107695431 bps 2.960 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.621603902871329 % 0.622 %   10 bps 10.000 Gbps   62.1603902871329 bps 62.160 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.08474188210183 % 1.085 %   10 bps 10.000 Gbps   108.474188210183 bps 108.474 Mbps 
Opava → Ostrava  0.621603902871329 % 0.622 %   10 bps 10.000 Gbps   62.1603902871329 bps 62.160 Mbps 
Ostrava → Opava  1.08474188210183 % 1.085 %   10 bps 10.000 Gbps   108.474188210183 bps 108.474 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.36708883223838 % 2.367 %   10 bps 10.000 Gbps   236.708883223838 bps 236.709 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.86516815923501 % 2.865 %   10 bps 10.000 Gbps   286.516815923501 bps 286.517 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.81424619522546 % 4.814 %   10 bps 10.000 Gbps   481.424619522545 bps 481.425 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.17641768291474 % 1.176 %   10 bps 10.000 Gbps   117.641768291474 bps 117.642 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0311927067814843 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.11927067814843 bps 3.119 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.09459777832388 % 1.095 %   10 bps 10.000 Gbps   109.459777832388 bps 109.460 Mbps 
Plzeň → Praha  1.72498535884111 % 1.725 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72498535884111 bps 1.725 Gbps 
Praha → Plzeň  3.97349430220015 % 3.973 %   100 bps 100.000 Gbps   3.97349430220015 bps 3.973 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.814885562501351 % 0.815 %   10 bps 10.000 Gbps   81.4885562501351 bps 81.489 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.957578869062 % 19.958 %   10 bps 10.000 Gbps   1.9957578869062 bps 1.996 Gbps 
Brno → Praha  5.12620350745146 % 5.126 %   100 bps 100.000 Gbps   5.12620350745145 bps 5.126 Gbps 
Praha → Brno  10.7741324621135 % 10.774 %   100 bps 100.000 Gbps   10.7741324621135 bps 10.774 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.3976030497696 % 8.398 %   100 bps 100.000 Gbps   8.39760304976959 bps 8.398 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.53093125028172 % 7.531 %   100 bps 100.000 Gbps   7.53093125028172 bps 7.531 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.64497685695386 % 3.645 %   100 bps 100.000 Gbps   3.64497685695386 bps 3.645 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.02246533088999 % 7.022 %   100 bps 100.000 Gbps   7.02246533089 bps 7.022 Gbps 
Praha → Liberec  0.172165929889607 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2165929889607 bps 17.217 Kbps 
Liberec → Praha  0.216574911370448 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6574911370448 bps 21.657 Kbps 
NIX.cz → Praha  3.07902638261434 % 3.079 %   400 bps 400.000 Gbps   12.3161055304574 bps 12.316 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.02118117939149 % 1.021 %   400 bps 400.000 Gbps   4.08472471756594 bps 4.085 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172227738524603 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2227738524603 bps 17.223 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216485764443357 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6485764443357 bps 21.649 Kbps 
Praha → Poděbrady  15.7558396539526 % 15.756 %   1000 bps 1000.000 Mbps   157.558396539526 bps 157.558 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.13385856128525 % 2.134 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.3385856128525 bps 21.339 Mbps 
Praha → Public Internet  5.66749327970657 % 5.667 %   20 bps 20.000 Gbps   1.13349865594131 bps 1.133 Gbps 
Public Internet → Praha  9.27392771545288 % 9.274 %   20 bps 20.000 Gbps   1.85478554309057 bps 1.855 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.74381818974142 % 2.744 %   20 bps 20.000 Gbps   548.763637948285 bps 548.764 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.669202749132283 % 0.669 %   20 bps 20.000 Gbps   133.840549826457 bps 133.841 Mbps 
Zlín → Brno  0.810841770476478 % 0.811 %   10 bps 10.000 Gbps   81.0841770476477 bps 81.084 Mbps 
Brno → Zlín  2.56827597862752 % 2.568 %   10 bps 10.000 Gbps   256.827597862752 bps 256.828 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.70439424961057 % 1.704 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.0439424961057 bps 17.044 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.577480457364559 % 0.577 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.77480457364559 bps 5.775 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.4683292700008 % 4.468 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.6832927000081 bps 44.683 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0395516242885305 % 0.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   395.516242885305 bps 395.516 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.00145137322262 % 6.001 %   10 bps 10.000 Gbps   600.145137322262 bps 600.145 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.09629290451582 % 2.096 %   10 bps 10.000 Gbps   209.629290451582 bps 209.629 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.68624724337139 % 1.686 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.8624724337139 bps 16.862 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.197565241292704 % 0.198 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.97565241292704 bps 1.976 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100079933036663 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0079933036663 bps 10.008 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100719218722429 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0719218722429 bps 10.072 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.103508165288738 % 0.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03508165288739 bps 1.035 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.278772718747741 % 0.279 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.78772718747741 bps 2.788 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   90.8504397884412 bps 90.850 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 4 00:07:49 2021