CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/10/4

Average load for period: 2021/10/04 00:00:00 - 2021/10/10 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/10/04 00:00:00 - 2021/10/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/10/4
ACONET->Brno  3.012%  Brno->ACONET  8.702%  Brno->Lednice  9.478%  Lednice->Brno  29.645%  Brno->SANET  6.131%  SANET->Brno  1.503%  Brno->Vyškov  8.153%  Vyškov->Brno  1.387%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.211%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.146%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.301%  Tábor->České Budějovice  0.102%  Brno->Jihlava  1.427%  Jihlava->Brno  0.818%  České Budějovice->Jihlava  0.401%  Jihlava->České Budějovice  0.173%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.031e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.776e-3 %  Jihlava->Telč  0.371%  Telč->Jihlava  0.076%  Hradec Králové->Liberec  5.280%  Liberec->Hradec Králové  0.944%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.491e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.458e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.399e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.783%  Olomouc->Brno  0.220%  Hradec Králové->Olomouc  1.294%  Olomouc->Hradec Králové  0.246%  Olomouc->Ostrava  3.107%  Ostrava->Olomouc  0.170%  Olomouc->Zlín  1.523%  Zlín->Olomouc  0.832e-3 %  Brno->Ostrava  3.417%  Ostrava->Brno  2.174%  Karviná->Ostrava  0.664%  Ostrava->Karviná  1.277%  Opava->Ostrava  0.664%  Ostrava->Opava  1.277%  Ostrava->Pionier  3.278%  Pionier->Ostrava  2.756%  Hradec Králové->Pardubice  5.966%  Pardubice->Hradec Králové  1.695%  Cheb->Plzeň  0.034%  Plzeň->Cheb  1.019%  Plzeň->Praha  3.177%  Praha->Plzeň  4.687%  AMS-IX->Praha  24.431%  Praha->AMS-IX  0.834%  Brno->Praha  5.390%  Praha->Brno  14.474%  České Budějovice->Praha  0.917%  Praha->České Budějovice  3.434%  GÉANT2->Praha  11.753%  Praha->GÉANT2  5.944%  Hradec Králové->Praha  3.659%  Praha->Hradec Králové  6.496%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  3.148%  Praha->Poděbrady  17.081%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.834%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.914%  Most->Ústí nad
Labem  8.658e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.128%  Praha->Ústí nad
Labem  6.824%  Ústí nad
Labem->Praha  2.788%  Brno->Zlín  3.368%  Zlín->Brno  1.153%  NIX.cz->Praha  3.588%  Praha->NIX.cz  1.189%  Praha->Public Internet  6.500%  Public Internet->Praha  13.855% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/10/04 00:00:00 - 2021/10/10 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/10/04 00:00:00 - 2021/10/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.70163880432936 % 8.702 %   10 bps 10.000 Gbps   870.163880432937 bps 870.164 Mbps 
ACONET → Brno  3.01158312720043 % 3.012 %   10 bps 10.000 Gbps   301.158312720043 bps 301.158 Mbps 
Lednice → Brno  29.6447016349529 % 29.645 %   1000 bps 1000.000 Mbps   296.447016349529 bps 296.447 Mbps 
Brno → Lednice  9.47753537490255 % 9.478 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.7753537490256 bps 94.775 Mbps 
SANET → Brno  1.50293658754536 % 1.503 %   40 bps 40.000 Gbps   601.174635018144 bps 601.175 Mbps 
Brno → SANET  6.13139557325065 % 6.131 %   40 bps 40.000 Gbps   2.45255822930026 bps 2.453 Gbps 
Vyškov → Brno  1.38689578605003 % 1.387 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.8689578605003 bps 13.869 Mbps 
Brno → Vyškov  8.15264638190268 % 8.153 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.526463819027 bps 81.526 Mbps 
Brno → Jihlava  1.42711013914375 % 1.427 %   100 bps 100.000 Gbps   1.42711013914375 bps 1.427 Gbps 
Jihlava → Brno  0.818233572568614 % 0.818 %   100 bps 100.000 Gbps   818.233572568615 bps 818.234 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.77641528818369 % 0.776 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.7641528818369 bps 7.764 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.03115953975373 % 1.031 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3115953975373 bps 10.312 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0755152046660943 % 0.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   755.152046660943 bps 755.152 Kbps 
Jihlava → Telč  0.371400171027929 % 0.371 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.7140017102793 bps 3.714 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.400671772051637 % 0.401 %   20 bps 20.000 Gbps   80.1343544103274 bps 80.134 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.172525347694319 % 0.173 %   20 bps 20.000 Gbps   34.5050695388638 bps 34.505 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.943815402569213 % 0.944 %   20 bps 20.000 Gbps   188.763080513843 bps 188.763 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.28014328910709 % 5.280 %   20 bps 20.000 Gbps   1.05602865782142 bps 1.056 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.49128701196006 % 1.491 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   149.128701196006 bps 149.129 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.457517150004336 % 0.458 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   45.7517150004336 bps 45.752 Kbps 
Děčín → Most  0.259694982116783 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59694982116783 bps 2.597 Kbps 
Most → Děčín  0.399411784834451 % 0.399 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.99411784834451 bps 3.994 Kbps 
Plzeň → Most  0.10178404169137 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0178404169137 bps 1.018 Kbps 
Most → Plzeň  0.206876146376795 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06876146376795 bps 2.069 Kbps 
Olomouc → Brno  0.220109538461973 % 0.220 %   100 bps 100.000 Gbps   220.109538461973 bps 220.110 Mbps 
Brno → Olomouc  0.782658257441045 % 0.783 %   100 bps 100.000 Gbps   782.658257441045 bps 782.658 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.245772842966735 % 0.246 %   100 bps 100.000 Gbps   245.772842966735 bps 245.773 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.29369912620523 % 1.294 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29369912620523 bps 1.294 Gbps 
Olomouc → Ostrava  3.10742431052653 % 3.107 %   20 bps 20.000 Gbps   620.679903786768 bps 620.680 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.170135357881217 % 0.170 %   20 bps 20.000 Gbps   33.9717677218772 bps 33.972 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.52318610705674 % 1.523 %   10 bps 10.000 Gbps   152.318610705674 bps 152.319 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.831538156060031 % 0.832 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   83.1538156060031 bps 83.154 Kbps 
Brno → Ostrava  3.4172323375045 % 3.417 %   100 bps 100.000 Gbps   3.4172323375045 bps 3.417 Gbps 
Ostrava → Brno  2.17411693140252 % 2.174 %   100 bps 100.000 Gbps   2.17411693140252 bps 2.174 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.27683047931083 % 1.277 %   10 bps 10.000 Gbps   127.683047931083 bps 127.683 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.664300703761273 % 0.664 %   10 bps 10.000 Gbps   66.4300703761274 bps 66.430 Mbps 
Ostrava → Opava  1.27683047931083 % 1.277 %   10 bps 10.000 Gbps   127.683047931083 bps 127.683 Mbps 
Opava → Ostrava  0.664300703761274 % 0.664 %   10 bps 10.000 Gbps   66.4300703761274 bps 66.430 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.27754819848731 % 3.278 %   10 bps 10.000 Gbps   327.754819848731 bps 327.755 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.75570647735019 % 2.756 %   10 bps 10.000 Gbps   275.570647735019 bps 275.571 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.96571533790383 % 5.966 %   10 bps 10.000 Gbps   596.571533790383 bps 596.572 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.69479932204062 % 1.695 %   10 bps 10.000 Gbps   169.479932204062 bps 169.480 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.034164345166424 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.4164345166424 bps 3.416 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.0186698417237 % 1.019 %   10 bps 10.000 Gbps   101.86698417237 bps 101.867 Mbps 
Plzeň → Praha  3.17663839873087 % 3.177 %   100 bps 100.000 Gbps   3.17663839873087 bps 3.177 Gbps 
Praha → Plzeň  4.68669567275992 % 4.687 %   100 bps 100.000 Gbps   4.68669567275992 bps 4.687 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.833845680321285 % 0.834 %   10 bps 10.000 Gbps   83.3845680321285 bps 83.385 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.4310593365175 % 24.431 %   10 bps 10.000 Gbps   2.44310593365175 bps 2.443 Gbps 
Praha → Brno  14.474283090936 % 14.474 %   100 bps 100.000 Gbps   14.474283090936 bps 14.474 Gbps 
Brno → Praha  5.38995131220254 % 5.390 %   100 bps 100.000 Gbps   5.38995131220254 bps 5.390 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.94423448384041 % 5.944 %   100 bps 100.000 Gbps   5.94423448384042 bps 5.944 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.7531277700742 % 11.753 %   100 bps 100.000 Gbps   11.7531277700742 bps 11.753 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.4963854783454 % 6.496 %   100 bps 100.000 Gbps   6.49638547834541 bps 6.496 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.65898714147188 % 3.659 %   100 bps 100.000 Gbps   3.65898714147188 bps 3.659 Gbps 
Liberec → Praha  0.216571915862584 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6571915862584 bps 21.657 Kbps 
Praha → Liberec  0.173258579901898 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3258579901898 bps 17.326 Kbps 
NIX.cz → Praha  3.58810548186659 % 3.588 %   400 bps 400.000 Gbps   14.3524219274664 bps 14.352 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.18947125816198 % 1.189 %   400 bps 400.000 Gbps   4.75788503264793 bps 4.758 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216461646692424 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6461646692424 bps 21.646 Kbps 
Praha → Pardubice  0.17256781131884 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.256781131884 bps 17.257 Kbps 
Poděbrady → Praha  3.14757630025357 % 3.148 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.4757630025357 bps 31.476 Mbps 
Praha → Poděbrady  17.0812900792895 % 17.081 %   1000 bps 1000.000 Mbps   170.812900792895 bps 170.813 Mbps 
Praha → Public Internet  6.50019576014779 % 6.500 %   20 bps 20.000 Gbps   1.30003915202956 bps 1.300 Gbps 
Public Internet → Praha  13.8547085699419 % 13.855 %   20 bps 20.000 Gbps   2.77094171398837 bps 2.771 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.917397522158253 % 0.917 %   20 bps 20.000 Gbps   183.479504431651 bps 183.480 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.43426859524928 % 3.434 %   20 bps 20.000 Gbps   686.853719049855 bps 686.854 Mbps 
Brno → Zlín  3.3676230267255 % 3.368 %   10 bps 10.000 Gbps   336.76230267255 bps 336.762 Mbps 
Zlín → Brno  1.15273272077973 % 1.153 %   10 bps 10.000 Gbps   115.273272077973 bps 115.273 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.91389281089189 % 1.914 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.1389281089189 bps 19.139 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.833945503057619 % 0.834 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.33945503057619 bps 8.339 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  8.65833795651893 % 8.658 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.5833795651892 bps 86.583 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.127642488422682 % 0.128 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.27642488422682 bps 1.276 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.78765121631218 % 2.788 %   10 bps 10.000 Gbps   278.765121631219 bps 278.765 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.82440138511499 % 6.824 %   10 bps 10.000 Gbps   682.440138511499 bps 682.440 Mbps 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.145859802561455 % 0.146 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.45859802561455 bps 1.459 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.21060098929542 % 1.211 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1060098929542 bps 12.106 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100089964638052 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0089964638052 bps 10.009 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100662827330575 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0662827330575 bps 10.066 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.301224532009549 % 0.301 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.01224532009549 bps 3.012 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.101774081397178 % 0.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01774081397178 bps 1.018 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   102.945146914809 bps 102.945 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 11 00:07:45 2021