CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/10/18

Average load for period: 2021/10/18 00:00:00 - 2021/10/24 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/10/18 00:00:00 - 2021/10/24 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/10/18
ACONET->Brno  3.008%  Brno->ACONET  8.984%  Brno->Lednice  10.579%  Lednice->Brno  28.541%  Brno->SANET  6.194%  SANET->Brno  1.410%  Brno->Vyškov  6.468%  Vyškov->Brno  1.390%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.503%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.236%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.284%  Tábor->České Budějovice  0.072%  Brno->Jihlava  1.590%  Jihlava->Brno  1.126%  České Budějovice->Jihlava  0.631%  Jihlava->České Budějovice  0.466%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.257e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.690e-3 %  Jihlava->Telč  0.544%  Telč->Jihlava  0.380%  Hradec Králové->Liberec  5.762%  Liberec->Hradec Králové  1.042%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.707e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.794e-3 %  Děčín->Most  0.265e-3 %  Most->Děčín  0.402e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.108e-3 %  Brno->Olomouc  0.828%  Olomouc->Brno  0.177%  Hradec Králové->Olomouc  1.333%  Olomouc->Hradec Králové  0.291%  Olomouc->Ostrava  3.200%  Ostrava->Olomouc  0.243%  Olomouc->Zlín  1.561%  Zlín->Olomouc  0.715e-3 %  Brno->Ostrava  4.073%  Ostrava->Brno  2.274%  Karviná->Ostrava  0.771%  Ostrava->Karviná  1.140%  Opava->Ostrava  0.771%  Ostrava->Opava  1.140%  Ostrava->Pionier  3.012%  Pionier->Ostrava  2.907%  Hradec Králové->Pardubice  6.383%  Pardubice->Hradec Králové  1.650%  Cheb->Plzeň  0.035%  Plzeň->Cheb  1.015%  Plzeň->Praha  1.295%  Praha->Plzeň  6.305%  AMS-IX->Praha  24.404%  Praha->AMS-IX  0.760%  Brno->Praha  6.331%  Praha->Brno  14.310%  České Budějovice->Praha  0.880%  Praha->České Budějovice  4.104%  GÉANT2->Praha  9.360%  Praha->GÉANT2  6.776%  Hradec Králové->Praha  4.315%  Praha->Hradec Králové  6.128%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.284%  Praha->Poděbrady  16.294%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.984%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.341%  Most->Ústí nad
Labem  4.550e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.034%  Praha->Ústí nad
Labem  7.206%  Ústí nad
Labem->Praha  2.611%  Brno->Zlín  3.447%  Zlín->Brno  1.885%  NIX.cz->Praha  3.896%  Praha->NIX.cz  1.161%  Praha->Public Internet  6.830%  Public Internet->Praha  17.978% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/10/18 00:00:00 - 2021/10/24 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/10/18 00:00:00 - 2021/10/24 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.9843583266081 % 8.984 %   10 bps 10.000 Gbps   898.43583266081 bps 898.436 Mbps 
ACONET → Brno  3.0077766419804 % 3.008 %   10 bps 10.000 Gbps   300.77766419804 bps 300.778 Mbps 
Brno → Lednice  10.5790043028411 % 10.579 %   1000 bps 1000.000 Mbps   105.790043028411 bps 105.790 Mbps 
Lednice → Brno  28.5412268145929 % 28.541 %   1000 bps 1000.000 Mbps   285.412268145928 bps 285.412 Mbps 
SANET → Brno  1.40965476802573 % 1.410 %   40 bps 40.000 Gbps   563.861907210291 bps 563.862 Mbps 
Brno → SANET  6.19392307371724 % 6.194 %   40 bps 40.000 Gbps   2.4775692294869 bps 2.478 Gbps 
Vyškov → Brno  1.3899836661396 % 1.390 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.899836661396 bps 13.900 Mbps 
Brno → Vyškov  6.467902149115 % 6.468 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.67902149115 bps 64.679 Mbps 
Brno → Jihlava  1.58978861861969 % 1.590 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5897886186197 bps 1.590 Gbps 
Jihlava → Brno  1.12625188636717 % 1.126 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12625188636717 bps 1.126 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.257045817315156 % 0.257 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.57045817315155 bps 2.570 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.689870233087634 % 0.690 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.89870233087634 bps 6.899 Kbps 
Jihlava → Telč  0.544121980873898 % 0.544 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.44121980873898 bps 5.441 Mbps 
Telč → Jihlava  0.379946627627273 % 0.380 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79946627627272 bps 3.799 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.630710042538384 % 0.631 %   20 bps 20.000 Gbps   126.142008507677 bps 126.142 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.465579849874492 % 0.466 %   20 bps 20.000 Gbps   93.1159699748983 bps 93.116 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.04150398659285 % 1.042 %   20 bps 20.000 Gbps   208.30079731857 bps 208.301 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.76220395748793 % 5.762 %   20 bps 20.000 Gbps   1.15244079149759 bps 1.152 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.707258207630653 % 0.707 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   70.7258207630653 bps 70.726 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.794165193529856 % 0.794 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   79.4165193529856 bps 79.417 Kbps 
Děčín → Most  0.264853130385744 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64853130385744 bps 2.649 Kbps 
Most → Děčín  0.401932360524347 % 0.402 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.01932360524348 bps 4.019 Kbps 
Plzeň → Most  0.108140480794755 % 0.108 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.08140480794755 bps 1.081 Kbps 
Most → Plzeň  0.206993368204688 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06993368204687 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.177188026049042 % 0.177 %   100 bps 100.000 Gbps   177.188026049042 bps 177.188 Mbps 
Brno → Olomouc  0.82762009318821 % 0.828 %   100 bps 100.000 Gbps   827.62009318821 bps 827.620 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.290844999620392 % 0.291 %   100 bps 100.000 Gbps   290.844999620392 bps 290.845 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.33345061396167 % 1.333 %   100 bps 100.000 Gbps   1.33345061396167 bps 1.333 Gbps 
Olomouc → Ostrava  3.20041314715696 % 3.200 %   20 bps 20.000 Gbps   633.577597054666 bps 633.578 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.242877735672701 % 0.243 %   20 bps 20.000 Gbps   48.3693564287672 bps 48.369 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.56056874709848 % 1.561 %   10 bps 10.000 Gbps   156.056874709848 bps 156.057 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.714833331705224 % 0.715 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   71.4833331705224 bps 71.483 Kbps 
Ostrava → Brno  2.27385752748394 % 2.274 %   100 bps 100.000 Gbps   2.27385752748394 bps 2.274 Gbps 
Brno → Ostrava  4.07340751970342 % 4.073 %   100 bps 100.000 Gbps   4.07340751970342 bps 4.073 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.771385798421676 % 0.771 %   10 bps 10.000 Gbps   77.1385798421676 bps 77.139 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.14045891884218 % 1.140 %   10 bps 10.000 Gbps   114.045891884218 bps 114.046 Mbps 
Ostrava → Opava  1.14045891884218 % 1.140 %   10 bps 10.000 Gbps   114.045891884218 bps 114.046 Mbps 
Opava → Ostrava  0.771385798421677 % 0.771 %   10 bps 10.000 Gbps   77.1385798421677 bps 77.139 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.90698530089621 % 2.907 %   10 bps 10.000 Gbps   290.698530089621 bps 290.699 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.01195390601692 % 3.012 %   10 bps 10.000 Gbps   301.195390601692 bps 301.195 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.65014796484814 % 1.650 %   10 bps 10.000 Gbps   165.014796484814 bps 165.015 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.38287069845853 % 6.383 %   10 bps 10.000 Gbps   638.287069845853 bps 638.287 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0346978471274137 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.46978471274137 bps 3.470 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.01522364449977 % 1.015 %   10 bps 10.000 Gbps   101.522364449977 bps 101.522 Mbps 
Praha → Plzeň  6.3045135714236 % 6.305 %   100 bps 100.000 Gbps   6.3045135714236 bps 6.305 Gbps 
Plzeň → Praha  1.29524255134708 % 1.295 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29524255134708 bps 1.295 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.760332140371365 % 0.760 %   10 bps 10.000 Gbps   76.0332140371365 bps 76.033 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.4037229127754 % 24.404 %   10 bps 10.000 Gbps   2.44037229127754 bps 2.440 Gbps 
Brno → Praha  6.33143198909327 % 6.331 %   100 bps 100.000 Gbps   6.33143198909328 bps 6.331 Gbps 
Praha → Brno  14.3098962006598 % 14.310 %   100 bps 100.000 Gbps   14.3098962006597 bps 14.310 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.36031655258433 % 9.360 %   100 bps 100.000 Gbps   9.36031655258433 bps 9.360 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.77575959605196 % 6.776 %   100 bps 100.000 Gbps   6.77575959605196 bps 6.776 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.12844080577752 % 6.128 %   100 bps 100.000 Gbps   6.12844080577752 bps 6.128 Gbps 
Hradec Králové → Praha  4.31503367909166 % 4.315 %   100 bps 100.000 Gbps   4.31503367909165 bps 4.315 Gbps 
Liberec → Praha  0.216413649093731 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.641364909373 bps 21.641 Kbps 
Praha → Liberec  0.1721751921641 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.21751921641 bps 17.218 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.1612188433932 % 1.161 %   400 bps 400.000 Gbps   4.64487537357279 bps 4.645 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.89591210475887 % 3.896 %   400 bps 400.000 Gbps   15.5836484190355 bps 15.584 Gbps 
Pardubice → Praha  0.21640905353857 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.640905353857 bps 21.641 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172357843524371 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2357843524371 bps 17.236 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.28385980436006 % 2.284 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.8385980436006 bps 22.839 Mbps 
Praha → Poděbrady  16.2941689399513 % 16.294 %   1000 bps 1000.000 Mbps   162.941689399513 bps 162.942 Mbps 
Praha → Public Internet  6.82972405030186 % 6.830 %   20 bps 20.000 Gbps   1.36594481006037 bps 1.366 Gbps 
Public Internet → Praha  17.9777985757748 % 17.978 %   20 bps 20.000 Gbps   3.59555971515495 bps 3.596 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.880383098785848 % 0.880 %   20 bps 20.000 Gbps   176.07661975717 bps 176.077 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.10370652658912 % 4.104 %   20 bps 20.000 Gbps   820.741305317823 bps 820.741 Mbps 
Zlín → Brno  1.88492943477996 % 1.885 %   10 bps 10.000 Gbps   188.492943477996 bps 188.493 Mbps 
Brno → Zlín  3.44697232484504 % 3.447 %   10 bps 10.000 Gbps   344.697232484504 bps 344.697 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.98433787699947 % 1.984 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.8433787699947 bps 19.843 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.34071227450996 % 3.341 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.4071227450996 bps 33.407 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.55038229727453 % 4.550 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.5038229727453 bps 45.504 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0342303741578628 % 0.034 %   1000 bps 1000.000 Mbps   342.303741578629 bps 342.304 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.61082827277429 % 2.611 %   10 bps 10.000 Gbps   261.08282727743 bps 261.083 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.20626634516209 % 7.206 %   10 bps 10.000 Gbps   720.62663451621 bps 720.627 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.235796765531342 % 0.236 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.35796765531342 bps 2.358 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.50311074785529 % 1.503 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.0311074785529 bps 15.031 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100089611960536 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0089611960536 bps 10.009 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100711428503665 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0711428503665 bps 10.071 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0719970139878316 % 0.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   719.970139878316 bps 719.970 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.284386026700521 % 0.284 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.84386026700521 bps 2.844 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   106.012132612858 bps 106.012 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 25 00:07:36 2021