CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/10/25

Average load for period: 2021/10/25 00:00:00 - 2021/10/31 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/10/25 00:00:00 - 2021/10/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/10/25
ACONET->Brno  1.855%  Brno->ACONET  7.754%  Brno->Lednice  9.351%  Lednice->Brno  28.869%  Brno->SANET  5.763%  SANET->Brno  1.336%  Brno->Vyškov  5.311%  Vyškov->Brno  1.041%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.883%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.166%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.223%  Tábor->České Budějovice  0.050%  Brno->Jihlava  0.988%  Jihlava->Brno  1.011%  České Budějovice->Jihlava  0.421%  Jihlava->České Budějovice  0.123%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.344e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.607e-3 %  Jihlava->Telč  0.366%  Telč->Jihlava  1.179%  Hradec Králové->Liberec  4.969%  Liberec->Hradec Králové  0.965%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.824e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.418e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.402e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.109e-3 %  Brno->Olomouc  0.612%  Olomouc->Brno  0.166%  Hradec Králové->Olomouc  1.029%  Olomouc->Hradec Králové  0.214%  Olomouc->Ostrava  2.594%  Ostrava->Olomouc  0.232%  Olomouc->Zlín  1.257%  Zlín->Olomouc  0.689e-3 %  Brno->Ostrava  3.079%  Ostrava->Brno  2.098%  Karviná->Ostrava  0.812%  Ostrava->Karviná  0.939%  Opava->Ostrava  0.812%  Ostrava->Opava  0.939%  Ostrava->Pionier  2.835%  Pionier->Ostrava  2.974%  Hradec Králové->Pardubice  5.076%  Pardubice->Hradec Králové  1.011%  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  1.177%  Plzeň->Praha  1.199%  Praha->Plzeň  4.559%  AMS-IX->Praha  19.876%  Praha->AMS-IX  0.752%  Brno->Praha  5.434%  Praha->Brno  11.757%  České Budějovice->Praha  0.673%  Praha->České Budějovice  2.820%  GÉANT2->Praha  6.308%  Praha->GÉANT2  5.148%  Hradec Králové->Praha  3.020%  Praha->Hradec Králové  5.340%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.588e-3 %  Praha->Pardubice  6.925e-3 %  Poděbrady->Praha  2.353%  Praha->Poděbrady  16.805%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.429%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.089%  Most->Ústí nad
Labem  4.182e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.023%  Praha->Ústí nad
Labem  6.287%  Ústí nad
Labem->Praha  2.417%  Brno->Zlín  2.941%  Zlín->Brno  0.838%  NIX.cz->Praha  3.231%  Praha->NIX.cz  1.040%  Praha->Public Internet  6.409%  Public Internet->Praha  17.579% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/10/25 00:00:00 - 2021/10/31 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/10/25 00:00:00 - 2021/10/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.85528037442415 % 1.855 %   10 bps 10.000 Gbps   185.528037442415 bps 185.528 Mbps 
Brno → ACONET  7.75426069574715 % 7.754 %   10 bps 10.000 Gbps   775.426069574714 bps 775.426 Mbps 
Brno → Lednice  9.35104075329236 % 9.351 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.5104075329237 bps 93.510 Mbps 
Lednice → Brno  28.8694822130996 % 28.869 %   1000 bps 1000.000 Mbps   288.694822130996 bps 288.695 Mbps 
SANET → Brno  1.3363688232551 % 1.336 %   40 bps 40.000 Gbps   534.547529302039 bps 534.548 Mbps 
Brno → SANET  5.76282772232691 % 5.763 %   40 bps 40.000 Gbps   2.30513108893076 bps 2.305 Gbps 
Brno → Vyškov  5.31069788479366 % 5.311 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.1069788479366 bps 53.107 Mbps 
Vyškov → Brno  1.04092595913335 % 1.041 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4092595913335 bps 10.409 Mbps 
Brno → Jihlava  0.98772869554196 % 0.988 %   100 bps 100.000 Gbps   987.728695541961 bps 987.729 Mbps 
Jihlava → Brno  1.01078922762583 % 1.011 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01078922762583 bps 1.011 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.343607747335992 % 0.344 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.43607747335992 bps 3.436 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.607230169582706 % 0.607 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.07230169582706 bps 6.072 Kbps 
Jihlava → Telč  0.365979743415211 % 0.366 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.65979743415211 bps 3.660 Mbps 
Telč → Jihlava  1.17925292149298 % 1.179 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7925292149298 bps 11.793 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.123010828066735 % 0.123 %   20 bps 20.000 Gbps   24.602165613347 bps 24.602 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.421338529137274 % 0.421 %   20 bps 20.000 Gbps   84.2677058274548 bps 84.268 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.965216610154984 % 0.965 %   20 bps 20.000 Gbps   193.043322030997 bps 193.043 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.96861838453212 % 4.969 %   20 bps 20.000 Gbps   993.723676906424 bps 993.724 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.82405723764683 % 0.824 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   82.4057237646829 bps 82.406 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.418398659865557 % 0.418 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   41.8398659865558 bps 41.840 Kbps 
Most → Děčín  0.402122386613552 % 0.402 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.02122386613552 bps 4.021 Kbps 
Děčín → Most  0.261838136455547 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61838136455547 bps 2.618 Kbps 
Most → Plzeň  0.207014879743121 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07014879743121 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.10893100704414 % 0.109 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0893100704414 bps 1.089 Kbps 
Brno → Olomouc  0.611669598153221 % 0.612 %   100 bps 100.000 Gbps   611.66959815322 bps 611.670 Mbps 
Olomouc → Brno  0.165514187069985 % 0.166 %   100 bps 100.000 Gbps   165.514187069985 bps 165.514 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.0285673159186 % 1.029 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0285673159186 bps 1.029 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.214160712391057 % 0.214 %   100 bps 100.000 Gbps   214.160712391057 bps 214.161 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.59362170574886 % 2.594 %   20 bps 20.000 Gbps   515.394774675719 bps 515.395 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.232482850488691 % 0.232 %   20 bps 20.000 Gbps   44.0203146873731 bps 44.020 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.2567454518114 % 1.257 %   10 bps 10.000 Gbps   125.67454518114 bps 125.675 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.689250483967761 % 0.689 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   68.9250483967762 bps 68.925 Kbps 
Brno → Ostrava  3.07929366057345 % 3.079 %   100 bps 100.000 Gbps   3.07929366057346 bps 3.079 Gbps 
Ostrava → Brno  2.09796164271312 % 2.098 %   100 bps 100.000 Gbps   2.09796164271312 bps 2.098 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.939142238288036 % 0.939 %   10 bps 10.000 Gbps   93.9142238288036 bps 93.914 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.811722384737297 % 0.812 %   10 bps 10.000 Gbps   81.1722384737297 bps 81.172 Mbps 
Ostrava → Opava  0.939142238288036 % 0.939 %   10 bps 10.000 Gbps   93.9142238288037 bps 93.914 Mbps 
Opava → Ostrava  0.811722384737297 % 0.812 %   10 bps 10.000 Gbps   81.1722384737297 bps 81.172 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.97365785620143 % 2.974 %   10 bps 10.000 Gbps   297.365785620143 bps 297.366 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.83517453601436 % 2.835 %   10 bps 10.000 Gbps   283.517453601436 bps 283.517 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.07593333284948 % 5.076 %   10 bps 10.000 Gbps   507.593333284949 bps 507.593 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.01070489337846 % 1.011 %   10 bps 10.000 Gbps   101.070489337846 bps 101.070 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.17713531701418 % 1.177 %   10 bps 10.000 Gbps   117.713531701418 bps 117.714 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0333328906253518 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.33328906253518 bps 3.333 Mbps 
Plzeň → Praha  1.19909441911235 % 1.199 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19909441911235 bps 1.199 Gbps 
Praha → Plzeň  4.55863581681878 % 4.559 %   100 bps 100.000 Gbps   4.55863581681878 bps 4.559 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.752371985620982 % 0.752 %   10 bps 10.000 Gbps   75.2371985620981 bps 75.237 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.8759494054409 % 19.876 %   10 bps 10.000 Gbps   1.98759494054409 bps 1.988 Gbps 
Praha → Brno  11.7565266236508 % 11.757 %   100 bps 100.000 Gbps   11.7565266236509 bps 11.757 Gbps 
Brno → Praha  5.43412357155803 % 5.434 %   100 bps 100.000 Gbps   5.43412357155804 bps 5.434 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.14787144745439 % 5.148 %   100 bps 100.000 Gbps   5.14787144745438 bps 5.148 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.30801509316455 % 6.308 %   100 bps 100.000 Gbps   6.30801509316455 bps 6.308 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.02035468203786 % 3.020 %   100 bps 100.000 Gbps   3.02035468203786 bps 3.020 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.33977812542835 % 5.340 %   100 bps 100.000 Gbps   5.33977812542835 bps 5.340 Gbps 
Liberec → Praha  0.216432464240268 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6432464240269 bps 21.643 Kbps 
Praha → Liberec  0.172116085297309 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2116085297309 bps 17.212 Kbps 
NIX.cz → Praha  3.23077371788536 % 3.231 %   400 bps 400.000 Gbps   12.9230948715414 bps 12.923 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.04047069665215 % 1.040 %   400 bps 400.000 Gbps   4.1618827866086 bps 4.162 Gbps 
Pardubice → Praha  1.58833978438632 % 1.588 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   158.833978438632 bps 158.834 Kbps 
Praha → Pardubice  6.92510338714102 % 6.925 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   692.510338714102 bps 692.510 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.35321163683386 % 2.353 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.5321163683386 bps 23.532 Mbps 
Praha → Poděbrady  16.8053913219198 % 16.805 %   1000 bps 1000.000 Mbps   168.053913219198 bps 168.054 Mbps 
Praha → Public Internet  6.40931999781131 % 6.409 %   20 bps 20.000 Gbps   1.28186399956226 bps 1.282 Gbps 
Public Internet → Praha  17.5790770695641 % 17.579 %   20 bps 20.000 Gbps   3.51581541391282 bps 3.516 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.673465273136595 % 0.673 %   20 bps 20.000 Gbps   134.693054627319 bps 134.693 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.8201434781632 % 2.820 %   20 bps 20.000 Gbps   564.02869563264 bps 564.029 Mbps 
Brno → Zlín  2.94127683711037 % 2.941 %   10 bps 10.000 Gbps   294.127683711037 bps 294.128 Mbps 
Zlín → Brno  0.837634680982607 % 0.838 %   10 bps 10.000 Gbps   83.7634680982607 bps 83.763 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.08904567879828 % 2.089 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.8904567879828 bps 20.890 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.42859687927612 % 1.429 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2859687927612 bps 14.286 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.18192728485884 % 4.182 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.8192728485884 bps 41.819 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0225841958650749 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   225.841958650749 bps 225.842 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.28719111941972 % 6.287 %   10 bps 10.000 Gbps   628.719111941972 bps 628.719 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.41659229642037 % 2.417 %   10 bps 10.000 Gbps   241.659229642037 bps 241.659 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.882669850205946 % 0.883 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.82669850205945 bps 8.827 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.16581882117059 % 0.166 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.6581882117059 bps 1.658 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100723841102169 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0723841102169 bps 10.072 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100079570643212 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0079570643212 bps 10.008 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.222514870996864 % 0.223 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.22514870996864 bps 2.225 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.049795607187824 % 0.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   497.95607187824 bps 497.956 Kbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   85.9972259712251 bps 85.997 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 1 00:11:06 2021