CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/11/8

Average load for period: 2021/11/08 00:00:00 - 2021/11/14 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/11/08 00:00:00 - 2021/11/14 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/11/8
ACONET->Brno  2.445%  Brno->ACONET  9.185%  Brno->Lednice  10.632%  Lednice->Brno  31.045%  Brno->SANET  6.367%  SANET->Brno  1.289%  Brno->Vyškov  7.907%  Vyškov->Brno  1.590%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.157%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.095%  České Budějovice->Plzeň  0.345e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.123e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.412%  Tábor->České Budějovice  0.117%  Brno->Jihlava  1.803%  Jihlava->Brno  1.123%  České Budějovice->Jihlava  0.441%  Jihlava->České Budějovice  0.260%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.334e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.651e-3 %  Jihlava->Telč  0.622%  Telč->Jihlava  0.288%  Hradec Králové->Liberec  6.334%  Liberec->Hradec Králové  1.328%  Liberec->Ústí nad
Labem  3.235e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  1.833e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.399e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  1.100%  Olomouc->Brno  0.359%  Hradec Králové->Olomouc  1.680%  Olomouc->Hradec Králové  0.585%  Olomouc->Ostrava  2.869%  Ostrava->Olomouc  0.602%  Olomouc->Zlín  1.461%  Zlín->Olomouc  1.405e-3 %  Brno->Ostrava  4.938%  Ostrava->Brno  2.564%  Karviná->Ostrava  0.873%  Ostrava->Karviná  1.128%  Opava->Ostrava  0.873%  Ostrava->Opava  1.128%  Ostrava->Pionier  3.204%  Pionier->Ostrava  2.191%  Hradec Králové->Pardubice  6.750%  Pardubice->Hradec Králové  1.648%  Cheb->Plzeň  0.034%  Plzeň->Cheb  1.212%  Plzeň->Praha  1.534%  Praha->Plzeň  5.433%  AMS-IX->Praha  23.130%  Praha->AMS-IX  0.709%  Brno->Praha  7.729%  Praha->Brno  16.431%  České Budějovice->Praha  1.073%  Praha->České Budějovice  4.032%  GÉANT2->Praha  7.463%  Praha->GÉANT2  6.175%  Hradec Králové->Praha  3.116%  Praha->Hradec Králové  6.948%  Liberec->Praha : DOWN Praha->Liberec : DOWN Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.644%  Praha->Poděbrady  19.353%  Děčín->Ústí nad
Labem  2.305%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.659%  Most->Ústí nad
Labem  8.137e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.100%  Praha->Ústí nad
Labem  7.490%  Ústí nad
Labem->Praha  2.750%  Brno->Zlín  3.472%  Zlín->Brno  1.705%  NIX.cz->Praha  3.901%  Praha->NIX.cz  1.264%  Praha->Public Internet  7.710%  Public Internet->Praha  35.579% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/11/08 00:00:00 - 2021/11/14 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/11/08 00:00:00 - 2021/11/14 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.18464050687832 % 9.185 %   10 bps 10.000 Gbps   918.464050687834 bps 918.464 Mbps 
ACONET → Brno  2.44469868471383 % 2.445 %   10 bps 10.000 Gbps   244.469868471383 bps 244.470 Mbps 
Lednice → Brno  31.0451208744091 % 31.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   310.451208744091 bps 310.451 Mbps 
Brno → Lednice  10.6323291961282 % 10.632 %   1000 bps 1000.000 Mbps   106.323291961282 bps 106.323 Mbps 
Brno → SANET  6.36731310177082 % 6.367 %   40 bps 40.000 Gbps   2.54692524070832 bps 2.547 Gbps 
SANET → Brno  1.28935981717423 % 1.289 %   40 bps 40.000 Gbps   515.743926869692 bps 515.744 Mbps 
Vyškov → Brno  1.58954261065106 % 1.590 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.8954261065106 bps 15.895 Mbps 
Brno → Vyškov  7.9069604274238 % 7.907 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.069604274238 bps 79.070 Mbps 
Jihlava → Brno  1.1230494270243 % 1.123 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1230494270243 bps 1.123 Gbps 
Brno → Jihlava  1.80284583973739 % 1.803 %   100 bps 100.000 Gbps   1.80284583973739 bps 1.803 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.650626403756458 % 0.651 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.50626403756457 bps 6.506 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.333859742041184 % 0.334 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.33859742041184 bps 3.339 Kbps 
Telč → Jihlava  0.288387009729995 % 0.288 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.88387009729995 bps 2.884 Mbps 
Jihlava → Telč  0.6218880813076 % 0.622 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.21888081307599 bps 6.219 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.441363285258527 % 0.441 %   20 bps 20.000 Gbps   88.2726570517054 bps 88.273 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.259608536845295 % 0.260 %   20 bps 20.000 Gbps   51.921707369059 bps 51.922 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  6.33375101586242 % 6.334 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26675020317248 bps 1.267 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.32787793970322 % 1.328 %   20 bps 20.000 Gbps   265.575587940643 bps 265.576 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  1.8326744664317 % 1.833 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   183.26744664317 bps 183.267 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  3.23526863569178 % 3.235 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   323.526863569178 bps 323.527 Kbps 
Most → Děčín  0.398932525443954 % 0.399 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.98932525443954 bps 3.989 Kbps 
Děčín → Most  0.260271374177858 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60271374177858 bps 2.603 Kbps 
Plzeň → Most  0.103304574372908 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03304574372908 bps 1.033 Kbps 
Most → Plzeň  0.207027114842657 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07027114842657 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.358626780098172 % 0.359 %   100 bps 100.000 Gbps   358.626780098172 bps 358.627 Mbps 
Brno → Olomouc  1.09957754757534 % 1.100 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09957754757534 bps 1.100 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.67997407913713 % 1.680 %   100 bps 100.000 Gbps   1.67997407913713 bps 1.680 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.58547758525758 % 0.585 %   100 bps 100.000 Gbps   585.477585257579 bps 585.478 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.86894257553711 % 2.869 %   20 bps 20.000 Gbps   565.866018116611 bps 565.866 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.602471320372968 % 0.602 %   20 bps 20.000 Gbps   120.137782785566 bps 120.138 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.4606271447032 % 1.461 %   10 bps 10.000 Gbps   146.06271447032 bps 146.063 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.40471875541213 % 1.405 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   140.471875541213 bps 140.472 Kbps 
Brno → Ostrava  4.93795157127836 % 4.938 %   100 bps 100.000 Gbps   4.93795157127836 bps 4.938 Gbps 
Ostrava → Brno  2.56401116798139 % 2.564 %   100 bps 100.000 Gbps   2.56401116798139 bps 2.564 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.12769577060658 % 1.128 %   10 bps 10.000 Gbps   112.769577060658 bps 112.770 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.873415568472979 % 0.873 %   10 bps 10.000 Gbps   87.3415568472979 bps 87.342 Mbps 
Ostrava → Opava  1.12769577060658 % 1.128 %   10 bps 10.000 Gbps   112.769577060658 bps 112.770 Mbps 
Opava → Ostrava  0.873415568472979 % 0.873 %   10 bps 10.000 Gbps   87.341556847298 bps 87.342 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.20383917893154 % 3.204 %   10 bps 10.000 Gbps   320.383917893154 bps 320.384 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.19135862113945 % 2.191 %   10 bps 10.000 Gbps   219.135862113945 bps 219.136 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.64814902964957 % 1.648 %   10 bps 10.000 Gbps   164.814902964957 bps 164.815 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.75009392452201 % 6.750 %   10 bps 10.000 Gbps   675.0093924522 bps 675.009 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.21181001460724 % 1.212 %   10 bps 10.000 Gbps   121.181001460724 bps 121.181 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0344008801522948 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.44008801522948 bps 3.440 Mbps 
Praha → Plzeň  5.43251763953129 % 5.433 %   100 bps 100.000 Gbps   5.43251763953129 bps 5.433 Gbps 
Plzeň → Praha  1.5337367741412 % 1.534 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5337367741412 bps 1.534 Gbps 
AMS-IX → Praha  23.129766131264 % 23.130 %   10 bps 10.000 Gbps   2.3129766131264 bps 2.313 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.708533729331154 % 0.709 %   10 bps 10.000 Gbps   70.8533729331154 bps 70.853 Mbps 
Praha → Brno  16.4314232034399 % 16.431 %   100 bps 100.000 Gbps   16.4314232034399 bps 16.431 Gbps 
Brno → Praha  7.72893262963646 % 7.729 %   100 bps 100.000 Gbps   7.72893262963646 bps 7.729 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.17536460086982 % 6.175 %   100 bps 100.000 Gbps   6.17536460086982 bps 6.175 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.46311625343774 % 7.463 %   100 bps 100.000 Gbps   7.46311625343774 bps 7.463 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.1160444310002 % 3.116 %   100 bps 100.000 Gbps   3.1160444310002 bps 3.116 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.94831615647905 % 6.948 %   100 bps 100.000 Gbps   6.94831615647905 bps 6.948 Gbps 
Praha → Liberec  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Liberec → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → NIX.cz  1.26372401474458 % 1.264 %   400 bps 400.000 Gbps   5.05489605897833 bps 5.055 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.9014867890495 % 3.901 %   400 bps 400.000 Gbps   15.605947156198 bps 15.606 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216535187772609 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6535187772609 bps 21.654 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172245165147872 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2245165147872 bps 17.225 Kbps 
Praha → Poděbrady  19.3530638836398 % 19.353 %   1000 bps 1000.000 Mbps   193.530638836398 bps 193.531 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.64420443462809 % 2.644 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.4420443462809 bps 26.442 Mbps 
Praha → Public Internet  7.70979763741965 % 7.710 %   20 bps 20.000 Gbps   1.54195952748393 bps 1.542 Gbps 
Public Internet → Praha  35.5794717214339 % 35.579 %   20 bps 20.000 Gbps   7.11589434428679 bps 7.116 Gbps 
Praha → České Budějovice  4.03223179061792 % 4.032 %   20 bps 20.000 Gbps   806.446358123583 bps 806.446 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.07258785304262 % 1.073 %   20 bps 20.000 Gbps   214.517570608523 bps 214.518 Mbps 
Brno → Zlín  3.47156239258825 % 3.472 %   10 bps 10.000 Gbps   347.156239258825 bps 347.156 Mbps 
Zlín → Brno  1.70460762667683 % 1.705 %   10 bps 10.000 Gbps   170.460762667682 bps 170.461 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  2.30502422823575 % 2.305 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.0502422823575 bps 23.050 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.65923420609056 % 3.659 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.5923420609056 bps 36.592 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  8.13652107129861 % 8.137 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.3652107129861 bps 81.365 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0995804185395164 % 0.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   995.804185395164 bps 995.804 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.74973429441057 % 2.750 %   10 bps 10.000 Gbps   274.973429441058 bps 274.973 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.49000550402431 % 7.490 %   10 bps 10.000 Gbps   749.00055040243 bps 749.001 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.095355629673497 % 0.095 %   1000 bps 1000.000 Mbps   953.556296734969 bps 953.556 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.15727647691477 % 1.157 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5727647691477 bps 11.573 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.123249777614296 % 0.123 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   12.3249777614296 bps 12.325 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.344951520888626 % 0.345 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.4951520888626 bps 34.495 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.117059682464704 % 0.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.17059682464704 bps 1.171 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.41237911756189 % 0.412 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.12379117561891 bps 4.124 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   112.700532793047 bps 112.701 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 15 00:07:33 2021