CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/11/15

Average load for period: 2021/11/15 00:00:00 - 2021/11/21 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/11/15 00:00:00 - 2021/11/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/11/15
ACONET->Brno  2.466%  Brno->ACONET  8.836%  Brno->Lednice  9.383%  Lednice->Brno  31.188%  Brno->SANET  5.069%  SANET->Brno  1.324%  Brno->Vyškov  6.986%  Vyškov->Brno  1.274%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.854%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.074%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.303%  Tábor->České Budějovice  0.087%  Brno->Jihlava  1.168%  Jihlava->Brno  1.314%  České Budějovice->Jihlava  0.598%  Jihlava->České Budějovice  0.110%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.187e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.610e-3 %  Jihlava->Telč  0.288%  Telč->Jihlava  0.223%  Hradec Králové->Liberec  5.822%  Liberec->Hradec Králové  1.482%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.434%  Ústí nad
Labem->Liberec  2.163%  Děčín->Most  0.316e-3 %  Most->Děčín  0.522e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.112e-3 %  Brno->Olomouc  1.068%  Olomouc->Brno  0.289%  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  3.334%  Ostrava->Olomouc  0.435%  Olomouc->Zlín  1.675%  Zlín->Olomouc  0.805e-3 %  Brno->Ostrava  4.037%  Ostrava->Brno  1.781%  Karviná->Ostrava  0.801%  Ostrava->Karviná  1.043%  Opava->Ostrava  0.801%  Ostrava->Opava  1.043%  Ostrava->Pionier  4.000%  Pionier->Ostrava  1.487%  Hradec Králové->Pardubice  6.036%  Pardubice->Hradec Králové  1.412%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  0.957%  Plzeň->Praha  1.529%  Praha->Plzeň  4.894%  AMS-IX->Praha  25.951%  Praha->AMS-IX  0.688%  Brno->Praha  6.015%  Praha->Brno  14.542%  České Budějovice->Praha  0.824%  Praha->České Budějovice  3.550%  GÉANT2->Praha  6.531%  Praha->GÉANT2  6.757%  Hradec Králové->Praha  3.243%  Praha->Hradec Králové  7.321%  Liberec->Praha : DOWN Praha->Liberec : DOWN Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  2.418%  Praha->Poděbrady  18.626%  Děčín->Ústí nad
Labem  2.977%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.798%  Most->Ústí nad
Labem  4.628e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.025%  Praha->Ústí nad
Labem  8.899%  Ústí nad
Labem->Praha  2.895%  Brno->Zlín  3.379%  Zlín->Brno  0.959%  NIX.cz->Praha  3.534%  Praha->NIX.cz  1.125%  Praha->Public Internet  6.446%  Public Internet->Praha  23.109% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/11/15 00:00:00 - 2021/11/21 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/11/15 00:00:00 - 2021/11/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.83573195461976 % 8.836 %   10 bps 10.000 Gbps   883.573195461975 bps 883.573 Mbps 
ACONET → Brno  2.46642140219676 % 2.466 %   10 bps 10.000 Gbps   246.642140219676 bps 246.642 Mbps 
Brno → Lednice  9.38296985009837 % 9.383 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.8296985009837 bps 93.830 Mbps 
Lednice → Brno  31.1882234905903 % 31.188 %   1000 bps 1000.000 Mbps   311.882234905903 bps 311.882 Mbps 
SANET → Brno  1.32443360914996 % 1.324 %   40 bps 40.000 Gbps   529.773443659985 bps 529.773 Mbps 
Brno → SANET  5.06868868902157 % 5.069 %   40 bps 40.000 Gbps   2.02747547560863 bps 2.027 Gbps 
Vyškov → Brno  1.27424866978886 % 1.274 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7424866978886 bps 12.742 Mbps 
Brno → Vyškov  6.98622817401568 % 6.986 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.8622817401568 bps 69.862 Mbps 
Brno → Jihlava  1.1679630182832 % 1.168 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1679630182832 bps 1.168 Gbps 
Jihlava → Brno  1.31434570964073 % 1.314 %   100 bps 100.000 Gbps   1.31434570964073 bps 1.314 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.610234955297251 % 0.610 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.10234955297251 bps 6.102 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.186819873155484 % 0.187 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.86819873155484 bps 1.868 Kbps 
Telč → Jihlava  0.223449506137721 % 0.223 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.23449506137721 bps 2.234 Mbps 
Jihlava → Telč  0.288440964077417 % 0.288 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.88440964077417 bps 2.884 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.598098255431354 % 0.598 %   20 bps 20.000 Gbps   119.619651086271 bps 119.620 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.109578452971413 % 0.110 %   20 bps 20.000 Gbps   21.9156905942825 bps 21.916 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.82189121833675 % 5.822 %   20 bps 20.000 Gbps   1.16437824366735 bps 1.164 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.48211755076697 % 1.482 %   20 bps 20.000 Gbps   296.423510153393 bps 296.424 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.434022296416122 % 0.434 %   10 bps 10.000 Gbps   43.4022296416121 bps 43.402 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  2.16275300973289 % 2.163 %   10 bps 10.000 Gbps   216.275300973289 bps 216.275 Mbps 
Most → Děčín  0.521840006096951 % 0.522 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.21840006096951 bps 5.218 Kbps 
Děčín → Most  0.315781809683585 % 0.316 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.15781809683585 bps 3.158 Kbps 
Most → Plzeň  0.207041646958852 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07041646958852 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.112287661338398 % 0.112 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12287661338399 bps 1.123 Kbps 
Brno → Olomouc  1.06754134193885 % 1.068 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06754134193885 bps 1.068 Gbps 
Olomouc → Brno  0.288509090908892 % 0.289 %   100 bps 100.000 Gbps   288.509090908892 bps 288.509 Mbps 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Olomouc  0.435081097878519 % 0.435 %   20 bps 20.000 Gbps   69.7884931074194 bps 69.788 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.33417390622089 % 3.334 %   20 bps 20.000 Gbps   530.108626113498 bps 530.109 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.805378736725954 % 0.805 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   80.5378736725955 bps 80.538 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.6748877261896 % 1.675 %   10 bps 10.000 Gbps   167.48877261896 bps 167.489 Mbps 
Brno → Ostrava  4.03734982254583 % 4.037 %   100 bps 100.000 Gbps   4.03734982254583 bps 4.037 Gbps 
Ostrava → Brno  1.78089819583581 % 1.781 %   100 bps 100.000 Gbps   1.78089819583581 bps 1.781 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.80125753515456 % 0.801 %   10 bps 10.000 Gbps   80.125753515456 bps 80.126 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.04320833108457 % 1.043 %   10 bps 10.000 Gbps   104.320833108457 bps 104.321 Mbps 
Ostrava → Opava  1.04320833108457 % 1.043 %   10 bps 10.000 Gbps   104.320833108457 bps 104.321 Mbps 
Opava → Ostrava  0.80125753515456 % 0.801 %   10 bps 10.000 Gbps   80.125753515456 bps 80.126 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.48684298895314 % 1.487 %   10 bps 10.000 Gbps   148.684298895314 bps 148.684 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.99998282169114 % 4.000 %   10 bps 10.000 Gbps   399.998282169114 bps 399.998 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.41179491544637 % 1.412 %   10 bps 10.000 Gbps   141.179491544637 bps 141.179 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.03587887152053 % 6.036 %   10 bps 10.000 Gbps   603.587887152053 bps 603.588 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0375776947619879 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.7577694761988 bps 3.758 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.956714901670071 % 0.957 %   10 bps 10.000 Gbps   95.671490167007 bps 95.671 Mbps 
Plzeň → Praha  1.52877147813663 % 1.529 %   100 bps 100.000 Gbps   1.52877147813662 bps 1.529 Gbps 
Praha → Plzeň  4.89419583956324 % 4.894 %   100 bps 100.000 Gbps   4.89419583956324 bps 4.894 Gbps 
AMS-IX → Praha  25.9514820269499 % 25.951 %   10 bps 10.000 Gbps   2.59514820269499 bps 2.595 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.687823781482846 % 0.688 %   10 bps 10.000 Gbps   68.7823781482846 bps 68.782 Mbps 
Praha → Brno  14.5424495823854 % 14.542 %   100 bps 100.000 Gbps   14.5424495823854 bps 14.542 Gbps 
Brno → Praha  6.01478069001755 % 6.015 %   100 bps 100.000 Gbps   6.01478069001755 bps 6.015 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.75728765563871 % 6.757 %   100 bps 100.000 Gbps   6.75728761733538 bps 6.757 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.53098606544596 % 6.531 %   100 bps 100.000 Gbps   6.53098491519554 bps 6.531 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.32058684114777 % 7.321 %   100 bps 100.000 Gbps   7.32058684114777 bps 7.321 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.24256027457905 % 3.243 %   100 bps 100.000 Gbps   3.24256027457905 bps 3.243 Gbps 
Praha → Liberec  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Liberec → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
NIX.cz → Praha  3.53425363400459 % 3.534 %   400 bps 400.000 Gbps   14.1156526183482 bps 14.116 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.12471595420067 % 1.125 %   400 bps 400.000 Gbps   4.48991244019577 bps 4.490 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172623987364244 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2623987364244 bps 17.262 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216562408983154 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6562408983153 bps 21.656 Kbps 
Praha → Poděbrady  18.6263491735073 % 18.626 %   1000 bps 1000.000 Mbps   186.263491735073 bps 186.263 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.41772404821699 % 2.418 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.17724048217 bps 24.177 Mbps 
Praha → Public Internet  6.44622184568207 % 6.446 %   20 bps 20.000 Gbps   1.28924436913641 bps 1.289 Gbps 
Public Internet → Praha  23.1088499527145 % 23.109 %   20 bps 20.000 Gbps   4.6217699905429 bps 4.622 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.55023930434885 % 3.550 %   20 bps 20.000 Gbps   710.04786086977 bps 710.048 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.82421787320963 % 0.824 %   20 bps 20.000 Gbps   164.843574641926 bps 164.844 Mbps 
Zlín → Brno  0.959174140611523 % 0.959 %   10 bps 10.000 Gbps   95.9174140611522 bps 95.917 Mbps 
Brno → Zlín  3.37936767654053 % 3.379 %   10 bps 10.000 Gbps   337.936767654053 bps 337.937 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.79762355895814 % 3.798 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.9762355895813 bps 37.976 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  2.9768003220141 % 2.977 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.768003220141 bps 29.768 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.6283966555419 % 4.628 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.283966555419 bps 46.284 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0250385240397623 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   250.385240397623 bps 250.385 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.89540576630008 % 2.895 %   10 bps 10.000 Gbps   289.540576630008 bps 289.541 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.89933882936687 % 8.899 %   10 bps 10.000 Gbps   889.933882936687 bps 889.934 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.854086260204835 % 0.854 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.54086260204835 bps 8.541 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0737055133486948 % 0.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   737.055133486948 bps 737.055 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100129294486133 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0129294486133 bps 10.013 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100840994133453 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0840994133453 bps 10.084 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0868215877064801 % 0.087 %   1000 bps 1000.000 Mbps   868.215877064801 bps 868.216 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.302585010612945 % 0.303 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.02585010612945 bps 3.026 Mbps 
Summary  empty NA   2.802 bps 2.802 Tbps   99.0208399830339 bps 99.021 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 22 00:07:42 2021