CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/11/22

Average load for period: 2021/11/22 00:00:00 - 2021/11/28 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/11/22 00:00:00 - 2021/11/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/11/22
ACONET->Brno  2.655%  Brno->ACONET  8.527%  Brno->Lednice  8.962%  Lednice->Brno  30.798%  Brno->SANET  6.034%  SANET->Brno  1.726%  Brno->Vyškov  7.275%  Vyškov->Brno  4.551%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.296%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.079%  České Budějovice->Plzeň  0.103e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.103e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.294%  Tábor->České Budějovice  0.068%  Brno->Jihlava  1.316%  Jihlava->Brno  1.129%  České Budějovice->Jihlava  0.422%  Jihlava->České Budějovice  0.063%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.060e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.154e-3 %  Jihlava->Telč  0.469%  Telč->Jihlava  0.411%  Hradec Králové->Liberec  5.747%  Liberec->Hradec Králové  1.018%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.849e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.364e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.399e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  1.089%  Olomouc->Brno  0.287%  Hradec Králové->Olomouc  1.212%  Olomouc->Hradec Králové  0.407%  Olomouc->Ostrava  2.771%  Ostrava->Olomouc  0.102%  Olomouc->Zlín  1.372%  Zlín->Olomouc  0.956e-3 %  Brno->Ostrava  3.970%  Ostrava->Brno  2.492%  Karviná->Ostrava  0.667%  Ostrava->Karviná  1.327%  Opava->Ostrava  0.667%  Ostrava->Opava  1.327%  Ostrava->Pionier  3.799%  Pionier->Ostrava  1.542%  Hradec Králové->Pardubice  6.390%  Pardubice->Hradec Králové  1.488%  Cheb->Plzeň  0.037%  Plzeň->Cheb  1.203%  Plzeň->Praha  2.188%  Praha->Plzeň  5.129%  AMS-IX->Praha  28.662%  Praha->AMS-IX  0.765%  Brno->Praha  6.462%  Praha->Brno  13.771%  České Budějovice->Praha  1.549%  Praha->České Budějovice  4.323%  GÉANT2->Praha  8.583%  Praha->GÉANT2  8.025%  Hradec Králové->Praha  3.272%  Praha->Hradec Králové  7.282%  Pardubice->Praha  0.370e-3 %  Praha->Pardubice  1.258e-3 %  Poděbrady->Praha  2.396%  Praha->Poděbrady  20.176%  Děčín->Ústí nad
Labem  3.595%  Ústí nad
Labem->Děčín  4.315%  Most->Ústí nad
Labem  5.723e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.024%  Praha->Ústí nad
Labem  7.535%  Ústí nad
Labem->Praha  3.258%  Brno->Zlín  3.578%  Zlín->Brno  1.057%  NIX.cz->Praha  3.859%  Praha->NIX.cz  1.227%  Praha->Public Internet  5.725%  Public Internet->Praha  15.108% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/11/22 00:00:00 - 2021/11/28 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/11/22 00:00:00 - 2021/11/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.65543615973086 % 2.655 %   10 bps 10.000 Gbps   265.543615973086 bps 265.544 Mbps 
Brno → ACONET  8.52689167069011 % 8.527 %   10 bps 10.000 Gbps   852.689167069012 bps 852.689 Mbps 
Brno → Lednice  8.96205202523896 % 8.962 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.6205202523895 bps 89.621 Mbps 
Lednice → Brno  30.7982866263351 % 30.798 %   1000 bps 1000.000 Mbps   307.982866263351 bps 307.983 Mbps 
Brno → SANET  6.03414933800942 % 6.034 %   40 bps 40.000 Gbps   2.41365973520376 bps 2.414 Gbps 
SANET → Brno  1.72598375612498 % 1.726 %   40 bps 40.000 Gbps   690.39350244999 bps 690.394 Mbps 
Vyškov → Brno  4.55092327255825 % 4.551 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.5092327255825 bps 45.509 Mbps 
Brno → Vyškov  7.27547292201772 % 7.275 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.7547292201773 bps 72.755 Mbps 
Brno → Jihlava  1.31600403939165 % 1.316 %   100 bps 100.000 Gbps   1.31600403939165 bps 1.316 Gbps 
Jihlava → Brno  1.12906960650516 % 1.129 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12906960650517 bps 1.129 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.153839722792422 % 0.154 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3839722792422 bps 15.384 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0600738211910988 % 0.060 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   6.00738211910988 bps 6.007 Kbps 
Telč → Jihlava  0.410774738453231 % 0.411 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.10774738453231 bps 4.108 Mbps 
Jihlava → Telč  0.469429476483419 % 0.469 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.6942947648342 bps 4.694 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0634467565690144 % 0.063 %   20 bps 20.000 Gbps   12.6893513138029 bps 12.689 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.422442266278607 % 0.422 %   20 bps 20.000 Gbps   84.4884532557213 bps 84.488 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.74658286530471 % 5.747 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14931657306094 bps 1.149 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.01834474121629 % 1.018 %   20 bps 20.000 Gbps   203.668948243258 bps 203.669 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.849309073780642 % 0.849 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   84.9309073780643 bps 84.931 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.363985257133309 % 0.364 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.3985257133309 bps 36.399 Kbps 
Děčín → Most  0.259283460332856 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59283460332856 bps 2.593 Kbps 
Most → Děčín  0.399369637966542 % 0.399 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.99369637966542 bps 3.994 Kbps 
Most → Plzeň  0.207032942651826 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07032942651826 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.103360787163898 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03360787163898 bps 1.034 Kbps 
Brno → Olomouc  1.08868759923127 % 1.089 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08868759923127 bps 1.089 Gbps 
Olomouc → Brno  0.287195882191045 % 0.287 %   100 bps 100.000 Gbps   287.195882191045 bps 287.196 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.21248489782431 % 1.212 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21248489782431 bps 1.212 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.40683220769382 % 0.407 %   100 bps 100.000 Gbps   406.83220769382 bps 406.832 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.101816081417594 % 0.102 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3632162835187 bps 20.363 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.77074521862756 % 2.771 %   20 bps 20.000 Gbps   546.718951913755 bps 546.719 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.956168611914588 % 0.956 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   95.6168611914589 bps 95.617 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.37167107437867 % 1.372 %   10 bps 10.000 Gbps   137.167107437867 bps 137.167 Mbps 
Ostrava → Brno  2.49231387510832 % 2.492 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49231387510833 bps 2.492 Gbps 
Brno → Ostrava  3.96968151877183 % 3.970 %   100 bps 100.000 Gbps   3.96968151877183 bps 3.970 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.667218206742338 % 0.667 %   10 bps 10.000 Gbps   66.7218206742338 bps 66.722 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.32697259113641 % 1.327 %   10 bps 10.000 Gbps   132.697259113641 bps 132.697 Mbps 
Opava → Ostrava  0.667218206742338 % 0.667 %   10 bps 10.000 Gbps   66.7218206742338 bps 66.722 Mbps 
Ostrava → Opava  1.32697259113641 % 1.327 %   10 bps 10.000 Gbps   132.697259113641 bps 132.697 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.7988328670547 % 3.799 %   10 bps 10.000 Gbps   379.883286705469 bps 379.883 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.54181946479554 % 1.542 %   10 bps 10.000 Gbps   154.181946479554 bps 154.182 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.39001399580226 % 6.390 %   10 bps 10.000 Gbps   639.001399580225 bps 639.001 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.4883725741671 % 1.488 %   10 bps 10.000 Gbps   148.83725741671 bps 148.837 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0372053905475338 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.72053905475337 bps 3.721 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.20322382222861 % 1.203 %   10 bps 10.000 Gbps   120.322382222861 bps 120.322 Mbps 
Praha → Plzeň  5.12904060097851 % 5.129 %   100 bps 100.000 Gbps   5.12904060097852 bps 5.129 Gbps 
Plzeň → Praha  2.18829097609007 % 2.188 %   100 bps 100.000 Gbps   2.18829097609007 bps 2.188 Gbps 
AMS-IX → Praha  28.6623128923334 % 28.662 %   10 bps 10.000 Gbps   2.86623128923333 bps 2.866 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.764644144287369 % 0.765 %   10 bps 10.000 Gbps   76.464414428737 bps 76.464 Mbps 
Praha → Brno  13.7708743082539 % 13.771 %   100 bps 100.000 Gbps   13.7708743082539 bps 13.771 Gbps 
Brno → Praha  6.46235086155529 % 6.462 %   100 bps 100.000 Gbps   6.46235086155528 bps 6.462 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.58320933636884 % 8.583 %   100 bps 100.000 Gbps   8.58320933636885 bps 8.583 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.02467798817968 % 8.025 %   100 bps 100.000 Gbps   8.02467798817967 bps 8.025 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.28186258148368 % 7.282 %   100 bps 100.000 Gbps   7.28186258148367 bps 7.282 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.27244510696459 % 3.272 %   100 bps 100.000 Gbps   3.27244510696459 bps 3.272 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.22664304745512 % 1.227 %   400 bps 400.000 Gbps   4.90657218982049 bps 4.907 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.85893979832232 % 3.859 %   400 bps 400.000 Gbps   15.4357591932893 bps 15.436 Gbps 
Pardubice → Praha  0.36977497848167 % 0.370 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.977497848167 bps 36.977 Kbps 
Praha → Pardubice  1.25762435038276 % 1.258 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   125.762435038276 bps 125.762 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.39598825003155 % 2.396 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.9598825003155 bps 23.960 Mbps 
Praha → Poděbrady  20.1757885094219 % 20.176 %   1000 bps 1000.000 Mbps   201.757885094219 bps 201.758 Mbps 
Public Internet → Praha  15.1078789946368 % 15.108 %   20 bps 20.000 Gbps   3.02157579892735 bps 3.022 Gbps 
Praha → Public Internet  5.72454848905218 % 5.725 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14490969781044 bps 1.145 Gbps 
Praha → České Budějovice  4.3225946018831 % 4.323 %   20 bps 20.000 Gbps   864.518920376619 bps 864.519 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.54858162077345 % 1.549 %   20 bps 20.000 Gbps   309.71632415469 bps 309.716 Mbps 
Brno → Zlín  3.57804878341069 % 3.578 %   10 bps 10.000 Gbps   357.80487834107 bps 357.805 Mbps 
Zlín → Brno  1.0573677671394 % 1.057 %   10 bps 10.000 Gbps   105.73677671394 bps 105.737 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  4.31481861212853 % 4.315 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.1481861212853 bps 43.148 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  3.59523927922141 % 3.595 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.9523927922141 bps 35.952 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.72276522576238 % 5.723 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.2276522576238 bps 57.228 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0237708813299711 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   237.708813299711 bps 237.709 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.53454012233994 % 7.535 %   10 bps 10.000 Gbps   753.454012233995 bps 753.454 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.25809524845123 % 3.258 %   10 bps 10.000 Gbps   325.809524845123 bps 325.810 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0788439497466029 % 0.079 %   10 bps 10.000 Gbps   7.8843949746603 bps 7.884 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.295632710621073 % 0.296 %   10 bps 10.000 Gbps   29.5632710621073 bps 29.563 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.103468278335389 % 0.103 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3468278335389 bps 10.347 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.10334980509987 % 0.103 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.334980509987 bps 10.335 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.294333765919767 % 0.294 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.94333765919767 bps 2.943 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0678240060580258 % 0.068 %   1000 bps 1000.000 Mbps   678.240060580258 bps 678.240 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   105.876341367206 bps 105.876 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Dec 3 12:19:20 2021