CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/11/29

Average load for period: 2021/11/29 00:00:00 - 2021/12/05 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/11/29 00:00:00 - 2021/12/05 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/11/29
ACONET->Brno  2.801%  Brno->ACONET  8.111%  Brno->Lednice  9.317%  Lednice->Brno  30.874%  Brno->SANET  5.187%  SANET->Brno  1.643%  Brno->Vyškov  9.396%  Vyškov->Brno  2.056%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.236%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.052%  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.338%  Tábor->České Budějovice  0.111%  Brno->Jihlava  1.608%  Jihlava->Brno  0.874%  České Budějovice->Jihlava  0.102e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.102e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.164%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.039%  Jihlava->Telč  0.584%  Telč->Jihlava  0.163%  Hradec Králové->Liberec  5.667%  Liberec->Hradec Králové  1.002%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.134%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.050%  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.399e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  0.886%  Olomouc->Brno  0.269%  Hradec Králové->Olomouc  1.305%  Olomouc->Hradec Králové  0.276%  Olomouc->Ostrava  2.990%  Ostrava->Olomouc  0.202%  Olomouc->Zlín  1.350%  Zlín->Olomouc  0.711e-3 %  Brno->Ostrava  3.731%  Ostrava->Brno  1.862%  Karviná->Ostrava  0.883%  Ostrava->Karviná  1.049%  Opava->Ostrava  0.883%  Ostrava->Opava  1.049%  Ostrava->Pionier  3.530%  Pionier->Ostrava  1.445%  Hradec Králové->Pardubice  6.671%  Pardubice->Hradec Králové  1.472%  Cheb->Plzeň  0.049%  Plzeň->Cheb  1.268%  Plzeň->Praha  2.194%  Praha->Plzeň  4.644%  AMS-IX->Praha  24.688%  Praha->AMS-IX  0.820%  Brno->Praha  5.789%  Praha->Brno  13.344%  České Budějovice->Praha  1.739%  Praha->České Budějovice  3.750%  GÉANT2->Praha  8.550%  Praha->GÉANT2  6.120%  Hradec Králové->Praha  3.909%  Praha->Hradec Králové  6.556%  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.206%  Praha->Poděbrady  19.165%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.552%  Ústí nad
Labem->Děčín  9.323%  Most->Ústí nad
Labem  4.974e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.017%  Praha->Ústí nad
Labem  8.067%  Ústí nad
Labem->Praha  2.334%  Brno->Zlín  3.136%  Zlín->Brno  1.134%  NIX.cz->Praha  3.863%  Praha->NIX.cz  1.239%  Praha->Public Internet  6.798%  Public Internet->Praha  14.839% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/11/29 00:00:00 - 2021/12/05 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/11/29 00:00:00 - 2021/12/05 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.80064244660181 % 2.801 %   10 bps 10.000 Gbps   280.06424466018 bps 280.064 Mbps 
Brno → ACONET  8.11087627126834 % 8.111 %   10 bps 10.000 Gbps   811.087627126833 bps 811.088 Mbps 
Lednice → Brno  30.8744380219331 % 30.874 %   1000 bps 1000.000 Mbps   308.744380219331 bps 308.744 Mbps 
Brno → Lednice  9.31729794924838 % 9.317 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.1729794924837 bps 93.173 Mbps 
SANET → Brno  1.64339586702141 % 1.643 %   40 bps 40.000 Gbps   657.358346808563 bps 657.358 Mbps 
Brno → SANET  5.18706242667177 % 5.187 %   40 bps 40.000 Gbps   2.0748249706687 bps 2.075 Gbps 
Brno → Vyškov  9.39627849061139 % 9.396 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.9627849061139 bps 93.963 Mbps 
Vyškov → Brno  2.05630525842584 % 2.056 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.5630525842584 bps 20.563 Mbps 
Jihlava → Brno  0.87443502365006 % 0.874 %   100 bps 100.000 Gbps   874.43502365006 bps 874.435 Mbps 
Brno → Jihlava  1.60786983879781 % 1.608 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60786983879781 bps 1.608 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.163548975028894 % 0.164 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3548975028894 bps 16.355 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.039118807563222 % 0.039 %   10 bps 10.000 Gbps   3.9118807563222 bps 3.912 Mbps 
Jihlava → Telč  0.584145873028151 % 0.584 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.8414587302815 bps 5.841 Mbps 
Telč → Jihlava  0.163300838741519 % 0.163 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.63300838741519 bps 1.633 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.101912762874468 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3825525748936 bps 20.383 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.101955999738636 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3911999477271 bps 20.391 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  5.66742392282979 % 5.667 %   20 bps 20.000 Gbps   1.13348478456596 bps 1.133 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.00156156611219 % 1.002 %   20 bps 20.000 Gbps   200.312313222438 bps 200.312 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0496476928108138 % 0.050 %   10 bps 10.000 Gbps   4.96476928108138 bps 4.965 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.13369490934602 % 0.134 %   10 bps 10.000 Gbps   13.3694909346019 bps 13.369 Mbps 
Most → Děčín  0.398681845131319 % 0.399 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.98681845131319 bps 3.987 Kbps 
Děčín → Most  0.259837439530102 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59837439530102 bps 2.598 Kbps 
Most → Plzeň  0.207002134893075 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07002134893075 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.103454173456154 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03454173456154 bps 1.035 Kbps 
Olomouc → Brno  0.269068420625192 % 0.269 %   100 bps 100.000 Gbps   269.068420625192 bps 269.068 Mbps 
Brno → Olomouc  0.885587598444267 % 0.886 %   100 bps 100.000 Gbps   885.587598444266 bps 885.588 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.275945260449359 % 0.276 %   100 bps 100.000 Gbps   275.945260449359 bps 275.945 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.30498942485085 % 1.305 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30498942485085 bps 1.305 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.9896583550978 % 2.990 %   20 bps 20.000 Gbps   588.463627061964 bps 588.464 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.202167264584701 % 0.202 %   20 bps 20.000 Gbps   40.4334529169403 bps 40.433 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.35024193617539 % 1.350 %   10 bps 10.000 Gbps   135.024193617539 bps 135.024 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.710987242039053 % 0.711 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   71.0987242039052 bps 71.099 Kbps 
Brno → Ostrava  3.73073104011516 % 3.731 %   100 bps 100.000 Gbps   3.73073104011517 bps 3.731 Gbps 
Ostrava → Brno  1.86220933462184 % 1.862 %   100 bps 100.000 Gbps   1.86220933462184 bps 1.862 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.04890838341562 % 1.049 %   10 bps 10.000 Gbps   104.890838341562 bps 104.891 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.883252063592455 % 0.883 %   10 bps 10.000 Gbps   88.3252063592456 bps 88.325 Mbps 
Ostrava → Opava  1.04890838341562 % 1.049 %   10 bps 10.000 Gbps   104.890838341562 bps 104.891 Mbps 
Opava → Ostrava  0.883252063592456 % 0.883 %   10 bps 10.000 Gbps   88.3252063592456 bps 88.325 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.52981342938336 % 3.530 %   10 bps 10.000 Gbps   352.981342938336 bps 352.981 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.44497809646504 % 1.445 %   10 bps 10.000 Gbps   144.497809646503 bps 144.498 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.4716035342919 % 1.472 %   10 bps 10.000 Gbps   147.16035342919 bps 147.160 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.67135460856056 % 6.671 %   10 bps 10.000 Gbps   667.135460856056 bps 667.135 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.26792231164987 % 1.268 %   10 bps 10.000 Gbps   126.792231164987 bps 126.792 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.048663094735826 % 0.049 %   10 bps 10.000 Gbps   4.8663094735826 bps 4.866 Mbps 
Plzeň → Praha  2.19422703968002 % 2.194 %   100 bps 100.000 Gbps   2.19422703968002 bps 2.194 Gbps 
Praha → Plzeň  4.6442854928855 % 4.644 %   100 bps 100.000 Gbps   4.64428549288551 bps 4.644 Gbps 
AMS-IX → Praha  24.6875523558668 % 24.688 %   10 bps 10.000 Gbps   2.46875523558668 bps 2.469 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.819801280833262 % 0.820 %   10 bps 10.000 Gbps   81.9801280833263 bps 81.980 Mbps 
Praha → Brno  13.3441042031261 % 13.344 %   100 bps 100.000 Gbps   13.3441042031261 bps 13.344 Gbps 
Brno → Praha  5.78863131247271 % 5.789 %   100 bps 100.000 Gbps   5.78863131247271 bps 5.789 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.12047598427973 % 6.120 %   100 bps 100.000 Gbps   6.12047598427973 bps 6.120 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.54955295559382 % 8.550 %   100 bps 100.000 Gbps   8.54955295559383 bps 8.550 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.5563404096489 % 6.556 %   100 bps 100.000 Gbps   6.5563404096489 bps 6.556 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.90893299216784 % 3.909 %   100 bps 100.000 Gbps   3.90893299216785 bps 3.909 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.23868740674279 % 1.239 %   400 bps 400.000 Gbps   4.95474962697115 bps 4.955 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.86266569014688 % 3.863 %   400 bps 400.000 Gbps   15.4506627605875 bps 15.451 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216448058747877 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6448058747877 bps 21.645 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172164151386496 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2164151386496 bps 17.216 Kbps 
Praha → Poděbrady  19.1651739962616 % 19.165 %   1000 bps 1000.000 Mbps   191.651739962616 bps 191.652 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.20562110117653 % 2.206 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.0562110117653 bps 22.056 Mbps 
Praha → Public Internet  6.79816751627697 % 6.798 %   20 bps 20.000 Gbps   1.3596335032554 bps 1.360 Gbps 
Public Internet → Praha  14.8388193177602 % 14.839 %   20 bps 20.000 Gbps   2.96776386355203 bps 2.968 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.73856597584404 % 1.739 %   20 bps 20.000 Gbps   347.713195168807 bps 347.713 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.74963313388412 % 3.750 %   20 bps 20.000 Gbps   749.926626776825 bps 749.927 Mbps 
Zlín → Brno  1.1340546713602 % 1.134 %   10 bps 10.000 Gbps   113.40546713602 bps 113.405 Mbps 
Brno → Zlín  3.13574209391063 % 3.136 %   10 bps 10.000 Gbps   313.574209391063 bps 313.574 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.55194883794792 % 1.552 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.5194883794792 bps 15.519 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  9.32326065354601 % 9.323 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.23260653546 bps 93.233 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.97411224889785 % 4.974 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.7411224889785 bps 49.741 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0167058286308234 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   167.058286308234 bps 167.058 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.06723586484781 % 8.067 %   10 bps 10.000 Gbps   806.723586484781 bps 806.724 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.33389288483011 % 2.334 %   10 bps 10.000 Gbps   233.389288483011 bps 233.389 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.236499177058662 % 0.236 %   10 bps 10.000 Gbps   23.6499177058662 bps 23.650 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0524267370368408 % 0.052 %   10 bps 10.000 Gbps   5.24267370368408 bps 5.243 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104092866774614 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4092866774614 bps 10.409 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103761861514541 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3761861514541 bps 10.376 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.337542502889317 % 0.338 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.37542502889317 bps 3.375 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.111102306615374 % 0.111 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11102306615374 bps 1.111 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   100.435338776969 bps 100.435 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 6 00:06:53 2021