CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/12/6

Average load for period: 2021/12/06 00:00:00 - 2021/12/12 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/12/06 00:00:00 - 2021/12/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/12/6
ACONET->Brno  2.406%  Brno->ACONET  7.428%  Brno->Lednice  9.594%  Lednice->Brno  31.000%  Brno->SANET  5.064%  SANET->Brno  1.544%  Brno->Vyškov  6.924%  Vyškov->Brno  2.605%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.263%  Tábor->České Budějovice  0.167%  Brno->Jihlava  2.392%  Jihlava->Brno  0.996%  České Budějovice->Jihlava  0.102e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.102e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.375%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.094%  Jihlava->Telč  0.581%  Telč->Jihlava  0.134%  Hradec Králové->Liberec  5.741%  Liberec->Hradec Králové  1.098%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.000e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.437e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.404e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.945%  Olomouc->Brno  0.301%  Hradec Králové->Olomouc  1.388%  Olomouc->Hradec Králové  0.280%  Olomouc->Ostrava  2.813%  Ostrava->Olomouc  0.284%  Olomouc->Zlín  1.633%  Zlín->Olomouc  0.076%  Brno->Ostrava  3.655%  Ostrava->Brno  2.039%  Karviná->Ostrava  0.838%  Ostrava->Karviná  1.123%  Opava->Ostrava  0.838%  Ostrava->Opava  1.123%  Ostrava->Pionier  2.203%  Pionier->Ostrava  1.425%  Hradec Králové->Pardubice  6.676%  Pardubice->Hradec Králové  1.629%  Cheb->Plzeň  0.031%  Plzeň->Cheb  1.063%  Plzeň->Praha  1.412%  Praha->Plzeň  5.661%  AMS-IX->Praha  25.766%  Praha->AMS-IX  0.762%  Brno->Praha  5.915%  Praha->Brno  13.668%  České Budějovice->Praha  1.466%  Praha->České Budějovice  3.970%  GÉANT2->Praha  8.230%  Praha->GÉANT2  7.390%  Hradec Králové->Praha  4.252%  Praha->Hradec Králové  6.103%  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.328%  Praha->Poděbrady  19.263%  Děčín->Ústí nad
Labem  3.384%  Ústí nad
Labem->Děčín  15.545%  Most->Ústí nad
Labem  3.890e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.015%  Praha->Ústí nad
Labem  8.688%  Ústí nad
Labem->Praha  2.101%  Brno->Zlín  3.089%  Zlín->Brno  1.237%  NIX.cz->Praha  4.037%  Praha->NIX.cz  1.313%  Praha->Public Internet  6.941%  Public Internet->Praha  13.854% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/12/06 00:00:00 - 2021/12/12 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/12/06 00:00:00 - 2021/12/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.40649314879482 % 2.406 %   10 bps 10.000 Gbps   240.649314879481 bps 240.649 Mbps 
Brno → ACONET  7.42777831241959 % 7.428 %   10 bps 10.000 Gbps   742.777831241959 bps 742.778 Mbps 
Brno → Lednice  9.59443918910694 % 9.594 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.9443918910693 bps 95.944 Mbps 
Lednice → Brno  30.9995414575249 % 31.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   309.995414575249 bps 309.995 Mbps 
SANET → Brno  1.54448086753214 % 1.544 %   40 bps 40.000 Gbps   617.792347012856 bps 617.792 Mbps 
Brno → SANET  5.06402328854675 % 5.064 %   40 bps 40.000 Gbps   2.0256093154187 bps 2.026 Gbps 
Vyškov → Brno  2.60531781633335 % 2.605 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.0531781633336 bps 26.053 Mbps 
Brno → Vyškov  6.92395446673272 % 6.924 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.2395446673272 bps 69.240 Mbps 
Brno → Jihlava  2.39245439413429 % 2.392 %   100 bps 100.000 Gbps   2.39245439413429 bps 2.392 Gbps 
Jihlava → Brno  0.996147930585109 % 0.996 %   100 bps 100.000 Gbps   996.147930585109 bps 996.148 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.375386767126714 % 0.375 %   10 bps 10.000 Gbps   37.5386767126714 bps 37.539 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0936209254669241 % 0.094 %   10 bps 10.000 Gbps   9.36209254669242 bps 9.362 Mbps 
Telč → Jihlava  0.133914261930736 % 0.134 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.33914261930736 bps 1.339 Mbps 
Jihlava → Telč  0.580847043133997 % 0.581 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.80847043133996 bps 5.808 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.101920569892507 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3841139785015 bps 20.384 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.101981258932223 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3962517864447 bps 20.396 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  1.09771347194315 % 1.098 %   20 bps 20.000 Gbps   219.54269438863 bps 219.543 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.74050731541964 % 5.741 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14810146308393 bps 1.148 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.99986872588093 % 2.000 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   199.986872588093 bps 199.987 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.43738439293774 % 0.437 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   43.738439293774 bps 43.738 Kbps 
Děčín → Most  0.259779386539977 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59779386539977 bps 2.598 Kbps 
Most → Děčín  0.40400524249951 % 0.404 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.0400524249951 bps 4.040 Kbps 
Plzeň → Most  0.102200050215847 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02200050215847 bps 1.022 Kbps 
Most → Plzeň  0.206996377388461 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06996377388461 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.945425243809243 % 0.945 %   100 bps 100.000 Gbps   945.425243809242 bps 945.425 Mbps 
Olomouc → Brno  0.300613601987488 % 0.301 %   100 bps 100.000 Gbps   300.613601987488 bps 300.614 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.279536841530933 % 0.280 %   100 bps 100.000 Gbps   279.536841530934 bps 279.537 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.38843836149945 % 1.388 %   100 bps 100.000 Gbps   1.38843836149945 bps 1.388 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.81314084615856 % 2.813 %   20 bps 20.000 Gbps   546.028125833149 bps 546.028 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.284413689012975 % 0.284 %   20 bps 20.000 Gbps   56.5776992488999 bps 56.578 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.0764569893781228 % 0.076 %   10 bps 10.000 Gbps   7.64569893781229 bps 7.646 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.63287268193921 % 1.633 %   10 bps 10.000 Gbps   163.287268193921 bps 163.287 Mbps 
Brno → Ostrava  3.65537187292361 % 3.655 %   100 bps 100.000 Gbps   3.65537187292361 bps 3.655 Gbps 
Ostrava → Brno  2.03873328175249 % 2.039 %   100 bps 100.000 Gbps   2.03873328175249 bps 2.039 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.837689279580107 % 0.838 %   10 bps 10.000 Gbps   83.7689279580107 bps 83.769 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.12258110240215 % 1.123 %   10 bps 10.000 Gbps   112.258110240215 bps 112.258 Mbps 
Ostrava → Opava  1.12258110240215 % 1.123 %   10 bps 10.000 Gbps   112.258110240215 bps 112.258 Mbps 
Opava → Ostrava  0.837689279580107 % 0.838 %   10 bps 10.000 Gbps   83.7689279580107 bps 83.769 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.20299099557915 % 2.203 %   10 bps 10.000 Gbps   220.299099557915 bps 220.299 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.42457467620412 % 1.425 %   10 bps 10.000 Gbps   142.457467620412 bps 142.457 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.67635650690319 % 6.676 %   10 bps 10.000 Gbps   667.635650690319 bps 667.636 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.62898646018072 % 1.629 %   10 bps 10.000 Gbps   162.898646018072 bps 162.899 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0306392283819559 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.06392283819558 bps 3.064 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.06252302002401 % 1.063 %   10 bps 10.000 Gbps   106.252302002401 bps 106.252 Mbps 
Plzeň → Praha  1.41175118254662 % 1.412 %   100 bps 100.000 Gbps   1.41175118254662 bps 1.412 Gbps 
Praha → Plzeň  5.66098565132783 % 5.661 %   100 bps 100.000 Gbps   5.66098565132783 bps 5.661 Gbps 
AMS-IX → Praha  25.7663939603324 % 25.766 %   10 bps 10.000 Gbps   2.57663939603324 bps 2.577 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.762084317305684 % 0.762 %   10 bps 10.000 Gbps   76.2084317305685 bps 76.208 Mbps 
Brno → Praha  5.91545784663756 % 5.915 %   100 bps 100.000 Gbps   5.91545784663756 bps 5.915 Gbps 
Praha → Brno  13.6676249194487 % 13.668 %   100 bps 100.000 Gbps   13.6676249194487 bps 13.668 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.23022642518666 % 8.230 %   100 bps 100.000 Gbps   8.23022642518666 bps 8.230 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.39010894850472 % 7.390 %   100 bps 100.000 Gbps   7.39010894850472 bps 7.390 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.10269813718198 % 6.103 %   100 bps 100.000 Gbps   6.10269813718197 bps 6.103 Gbps 
Hradec Králové → Praha  4.25218099873123 % 4.252 %   100 bps 100.000 Gbps   4.25218099873124 bps 4.252 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.03695052856789 % 4.037 %   400 bps 400.000 Gbps   16.1478021142715 bps 16.148 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.31322724786957 % 1.313 %   400 bps 400.000 Gbps   5.25290899147826 bps 5.253 Gbps 
Praha → Pardubice  0.17218269743402 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.218269743402 bps 17.218 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216545676680117 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6545676680117 bps 21.655 Kbps 
Praha → Poděbrady  19.2630895945924 % 19.263 %   1000 bps 1000.000 Mbps   192.630895945925 bps 192.631 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.32762727781483 % 2.328 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.2762727781483 bps 23.276 Mbps 
Public Internet → Praha  13.8536627012793 % 13.854 %   20 bps 20.000 Gbps   2.77073254025585 bps 2.771 Gbps 
Praha → Public Internet  6.94092351164912 % 6.941 %   20 bps 20.000 Gbps   1.38818470232982 bps 1.388 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.96994697564767 % 3.970 %   20 bps 20.000 Gbps   793.989395129535 bps 793.989 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.46606345248474 % 1.466 %   20 bps 20.000 Gbps   293.212690496949 bps 293.213 Mbps 
Brno → Zlín  3.08910332253106 % 3.089 %   10 bps 10.000 Gbps   308.910332253106 bps 308.910 Mbps 
Zlín → Brno  1.23709757978523 % 1.237 %   10 bps 10.000 Gbps   123.709757978523 bps 123.710 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  3.38368914723343 % 3.384 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.8368914723343 bps 33.837 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  15.5454608944106 % 15.545 %   1000 bps 1000.000 Mbps   155.454608944106 bps 155.455 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.88977578683592 % 3.890 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.8977578683592 bps 38.898 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0153241726278595 % 0.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   153.241726278596 bps 153.242 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.10146528415634 % 2.101 %   10 bps 10.000 Gbps   210.146528415634 bps 210.147 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.68789173694463 % 8.688 %   10 bps 10.000 Gbps   868.789173694463 bps 868.789 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0482602170245597 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.82602170245597 bps 4.826 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107527084404602 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7527084404602 bps 10.753 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103745515915906 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3745515915906 bps 10.375 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104101770348249 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4101770348249 bps 10.410 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.166715218049649 % 0.167 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.66715218049649 bps 1.667 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.26262708591233 % 0.263 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6262708591233 bps 2.626 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   103.866997230274 bps 103.867 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 13 00:07:04 2021